четвъртък, 20 август 2015 г.

Хелиакален изгрев на Марс и Венера в съвпад: Когато ценностите насочват волята

2015-та е уникална с няколко астрологични събития, едно от които е трикратния съвпад на Марс и Венера, Волята и Любовта, чрез които правим изборите си не само в сърдечните взаимоотношения, но и по отношение на морално-етичните концепции за които влагаме волеви импулс за реализация. А отстояването и прилагането им през настоящото лято дори може да ни въвлече в духовни и реални битки с готовност за саможертва.

През 2015 на три пъти Марс и Венера се срещат както следва на 22 февруари във 2-рия градус на Овен, на 1 септември в 15 тия градус на Лъв  и на 3 ноември в 24 тия градус на Дева.
Съвпадът на две планети отбелязва началото на нов цикъл между тях, а всеки нов цикъл има своя програма чиито семена биват полагани в началото му. Подобно на слънчево.лунният цикъл и тук имаме зараждане, време за преодоляване на препятствията / растяща квадратура/, хармонизация и свободно движение на енергията /растящ тригон/, точка на осъзнаване и разкритие, когато всички карти са на масата / опозиция/  и последваща възможност за решаване на появилите се по това време проблеми /падащ тригон/, и накрая окончателно преодоляване на препятствията или разпад /падащ квадрат/ 

Обичайно Марс и Венера се срещат на небето веднъж на малко повече от две години. Доколкото тази небесна среща се описва и проектира в поднебесния свят най вече чрез интимните взаимоотношения, продължителността на цикъла Марс/Венера указва и времето, в което Вселената отдава своята подкрепа за позитивното развитие на взаимоотношенията. Времето, в което една връзка преминава през цялата палитра от страсти, противопоставяне, примирие и преодоляване на препятствията, за да може в края на цикъла или да премине на качествено ново равнище в развиващи се взаимоотношения или да освободи партньорите за придобиването на последващи опитности.Техният цикъл обичайно и съвсем уместно се разглежда в контекста на лични и романтични взаимоотношения, указва важни етапи в развитието им, повдига темите за сексуалността и за всичко, което касае взаимодействието между мъжкия и женския принцип. Но това съвсем не изчерпва характеристиките и значението му, защото както на ниво отделна личност така и на ниво социум, началото и критичните точки на този цикъл могат да бъдат свързани и с други далеч по дълбоки процеси и промени. Особено в годините, когато имаме два и повече съвпада, което обичайно се случва когато Венера е ретроградна. Това е далеч по- рядко явление, което значително се отличава, от подобните нему, случващи се приблизително на около две години. Още по-рядко пък се случва това, на което ставаме свидетели и проводници през тези дни - Венера и Марс изгряват едновременно в лъчите на Слънцето в периода 20-22 август.

Малко ретроспекция


Но нека да се върнем от начало. През февруари, първият съвпад се случи в началните градуси на Овен - царството на Марс. Бурна и всепроникваща страст, завладяващ импулс, стремително развиващи се отношения...може би споменът вече ви връща в началото на пролетта, когато Марс и Венера започнаха своя продължителен танц, като почти два месеца се движеха заедно обединени от енергията и импулса на Овена. Обединени от общи цели, сходни настроения, лекота в общуването и обмена, но и твърде концентрирани в себе си, всеки в своето чувство и преживяване. Този съвпад изостря и фокусира вниманието върху собствените усещания - важно е да се чувстваш влюбен, важни са личните чувства и преживявания, а не тези на партньора. Все пак, поради участието и подкрепата на Сатурн, планетата на отговорностите и задълженията, тук възникват връзки, в които не липсват както здрав смисъл, така и сериозни намерения у хората, решили да встъпят в нови взаимоотношения по това време.

Междувременно обаче, в разгара на пролетта, Марс бе сполетян от беда! Изчезна в лъчите на Слънцето. А когато една планета изчезне в лъчите на Слънцето тя не може да прояви принципите си, проявява слабостите си, изкривява природата и влиянието си, а темите управлявани от нея изпитват проблеми . Тук Марс, импулсът на волята и действието започва да се чувства безполезен, неуверен, нерешителен, състояния които той обикновено компенсира чрез раздразнение и агресия. Реализацията на импулса посят по време на съвпада Марс/ Венера в Овен обаче, изисква решителност и бързи реакции, смелост и готовност за промяна в обичайните привички. Което ни прехвърля в настоящето.

Настоящето


Изпреварилата своя другар Венера, навлезе в ретроградна сянка през юни, а в края на юли премина в ретроградна фаза. Когато една планета е ретроградна тя също изкривява принципите си на проявление, а специално Венера в първия етап на ретроградната си фаза започва подготовка за трансформация. Поизнервена от липсата на съществен напредък, Венера подлага на проверка направения избор, ефикасността и достоверността на връзката, способността и да обслужва интересите и нуждите на партньорите, както и да съхранява и прилага универсалните принципи на Любовта. Венера става капризна, твърде взискателна и далеч не така толерантна, което и позволява да постави под съмнение мъжките достойнства, често със съкрушително отрезвяващ за самата нея реализъм, а в случая и драматизъм защото действието се развива в царството на драмата- Лъв. Партньорството е в нейната природа обаче, а справедливостта универсален принцип на проявлението и , така че тя все пак ще позволи на Марс да я догони на 1 септември в 15 – тя градус на Лъва.

Подобно съединение на ретроградна Венера с Марс се случва веднъж на 5  или повече години и се осъществява в средния от три поредни съвпада в рамките на 9 месеца, което го прави изключително значимо, за онези които попадат под негово влияние посредством акцент върху рождения хороскоп.

Независимо до колко пряко сме ангажирани и подвластни на даден астрологичен фактор или процес обаче, всички ние сме свързани помежду си, поради което ставаме преки или косвени участници в него. Съвпадът на ретроградната Венера с Марс е време в което следва да преформулираме стратегията за нашите действия щателно и с далечна перспектива, съгласно протичащия под въздействието на ретроградната фаза на Венера процес на проверка и промяна на ценности, критерии за избор и обстоятелства, а резултатите от този процес обикновено имат изключително осезателен резонанс в живота ни. Затова,  годините когато Венера в своята ретроградна фаза се среща с Марс, придобиват изключително значение. Тройният съвпад им дава възможност няколко пъти да преразгледат и да наложат онези варианти на взаимодействие помежду си, гарантиращи надеждно проявление в реалността на резултатите от тази среща. А процесите и най вече връзките които установяваме тогава ни дават възможност да постигнем качествено нова визия и еволюционен напредък по личната си тема за взаимоотношенията.

Доколкото и двете планети по време на тазгодишната си среща се намират всяка за себе си в нов цикъл, в хелиакална фаза, след първа източна поява в лъчите на Слънцето, възможността за препрограмиране и преформулиране на ценностите в партньорството и критериите за избор на партньор от една страна, и методите и средствата с които си служим както и личната ни мотивация от друга, наистина е уникална. Но тя е такава не само по темата за партньорствата, а въобще по темата за добродетелността, етиката, морала и универсалните стойности. Поради специфичната позиция на Венера и изгревът и като Зорница, се намираме  на прага на нов етап на съгласуване и синхронизиране на обновените ценности и етични норми със способите и методите за тяхната реализация.

И Венера и Марс са завършили стар цикъл, приключили са със стари приоритети. За Венера, новите ценностни устои, са все още недостатъчно ясни и далеч от фазата си на проявление. Но ако не резултатите, то поне методите и стратегиите могат да бъдат предвидени, защото Венера  от Вечерница като символ на мира и компромиса, ще изгрее на изток превръщайки се в Зорница, която има далеч по-войнствен характер и е безкомпромисна по отношение на принципи и идеали. Тя ще се изправи пред необходимостта да съгласува новите приоритети със стратегията за тяхната реализация, с конкретни програми и фокусирани действия. Ще трябва също да предприеме активни действия и с войнствена пожертвователност да влезе в битка за утвърждаване на универсалните си принципи и налагането им като нови ценности. Разбира се, преодолявайки също така кризите и препятствията пред тяхната реализация. 

Арена на тези битки ще бъдат нашите души и най-вече сърца. Бъдете внимателни най-вече по отношение на чувствата на партньора си и избягвайте каквито и да било опити и форми да се възползвате от тях. Бъдете внимателни също и по отношение на себе си и каквито и да било форми и причини за самозалъгване. Това е време за своеобразна кармична проверка на качествата и достойнствата, и достигнато ниво на духовна еволюция относно разбирането и прилагането на принципите и идеалите на Любовта и готовността ни да ги следваме и да им служим. А неспособността да го сторим, в последствие може да ни въвлече в тягостни отношения и пагубни страсти за дълго.

В обществено социален и политически план, от втората половина на август до ноември, когато ще бъде третия съвпад можем да очакваме събития, които ще се окажат преломни в съществуващите конфликти, обстоятелства и инциденти които да поставят началото на нови конфликти и значителни изменения в международните дипломатически отношения. Значителни промени могат да бъдат наблюдавани и в икономическия климат. Парите и ресурсите са под властта на Венера, а спекулациите на Марс. На кризи и резки изменения ще бъдат подвластни най вече пазарите на ценни метали и енергийни ресурси, но са възможни и колебания в курсовете на националните валути и промяна на данъчните ставки, които обичайно имат мащабен ефект. Не толкова очевидно, но за сметка на това далеч по-неизбежно ще протича преразпределение на финансово влияние. Подобно на личните теми, така и тук поради специфичната позиция на Венера и хелиакалните фази и на двете планети, ще наблюдаваме промяна в дългосрочните стратегии, реализацията на които ще изисква кризи на растежа. Ще бъдат определени и въведени важни принципи на развитие за няколко години напред, в това число и по отношение на съществуващите конфликти.

В бъдеще


На 3-ти ноември е третия последен съвпад на Марс и Венера в 24–тия градус на Дева, който поставя началото на продължителен период на укрепване и създаване на взаимоотношения, социални връзки и творчески планове, разполагащи с подходящите условия и перспективи за растеж и развитие. Този цикъл ще продължи до октомври 2017 и ще премине през всичките си фази. Под силното влияние на Юпитер той ще внесе топлина, сила и любов към живота, в дозирано съчетание между практичност, здравословна напоритост и чар. Но, за това...в бъдеще :)


1 коментар: