вторник, 18 декември 2018 г.

От близо и далеч с Юпитер и Меркурий


 Меркурий и Юпитер се срещат за трети последен път през този сезон на 21 декември - в навечерието на Зимното слънцестоене, в светлината на пълната Луна. Звучи приказно, мистично и обещаващо, каквото в действителност е. За разкош компания им прави една от царските звезди Антарес -война на светлината, овладял изкуството да си служи с Меча на справедливостта.

Самия факт че Юпитер се появи преди броени дни с подобно въоръжение ни говори достатъчно красноречиво какви ще бъдат основните тенденции в новия Юпитеров цикъл. Време е за величави и благородни действия, за идеи, които завладяват умовете и сърцата и който съумее да ги осъществи ще спечели заслужено славата и обичта на другите. Разбира се, предвид природата на двете планети това е възможно да се случи само чрез нови средства и подходи в общуването подкрепени с широки философски възгледи и щипка авантюризъм позволяваща допускане на недопустимото.

Именно сега можем да наблюдаваме в цялата им пълнота и блясък резултатите от отминалата вече ретроградна фаза на Меркурий, а така също и семената положени в началото на новия юпитеров цикъл. Кой, каквото казал -казал, кой каквото възнамерил - възнамерил, кой каквото посял...по плодовете ще познаем. Вярвам, че всички сме посели чисти и благородни замисли, че сме си служили съзнателно и с уважение със словото и мисълта, че сме уважили правото и истината на другия.Ако не все още не е късно - до 21 декември. А настоящите плодове ще бъдат резултат на вече минали усилия появяващи се под формата възможности, шансове, предложения откриващи нови перспективи. Ако не ги виждаме, то значи не сме положили достатъчно усилия, или просто сме объркали посоката влагайки не там където е необходимо.

Или просто не виждаме кое е най-важното в живота ни.

Късогледи или не, сега, стига да пожелаем можем да видим перспективите пред себе си. Всичко зависи от това доколко надалече, и нашироко сме способни да виждаме. Някои ще се фиксират върху дребните несъвършенства на битието, други върху лични междуособици, предизвикани от фрагментарно фиксиране върху думи и постъпки, извадени извън общия контекст; трети ще се увлекат във водовъртежа на светски събития каквито изобилстват по коледните празници-и няма да сгрешат. Защото ако не друго, звездите подсказват че е време позитивен обмен на новини, контакти и идеи, дипломатично решение на юридически дела чрез посредничество; време за регулиране на спорни въпроси и културен обмен пораждащ нови прогресивни идеи. Най-далновидните няма да се препънат в осъществяването на дългосрочни проекти, укрепване на делови и лични връзки, дискусии, преговори целящи осъществяването на мащабни житейски планове, писателски, издателски ,рекламни и лекционни проекти. Време е да преговаряме, да рекламираме, да дадем гласност, широта и популярност на идеите, познанията и постиженията си.

Капани?- Винаги има! Кой не е бил жертва на игрите на Съдбата. Сега обаче не тя, а личната ни разсеяност, предубеждения, предразсъдъци и нездрав оптимизъм ги поставят. Да бъдем разсъдливи ни съветват звездите и да не изпадаме в излишен оптимизъм. Да бъдеш доверчив е похвално, но прекалената доверчивост неподкрепена от факти и обстоятелства си има друго име, което заради пределната взискателност на небето към словото сега ще поставя в кавички - "глупост". На фона на ярко изразената необходимост от натрупване на опит относно материалния и нематериален обмен, си струва да  изискаме подкрепа за доверието чрез конкретни стъпки и резултати. Без тях уговорките и обещанията ще останат просто предколедни обещания. Капан може да ни постави и стремежът да се обхване необятното, неспособността да се въплътят обширните познания в конкретен опит, неумението да се  съгласуват многообразните мащабни планове с реалността и да се пристъпи към тях с конкретни стъпки и резултати, нежеланието да се отдаде дължимото на малките подробности и конкретиката.

И все пак? - Ако до сега сме съумели да си изградим една максимално оптимистична представа за бъдещето, сега можем да видим каква част от нея ще придобие конкретни рамки които да и помогнат да се утвърди в реалността.Разбира се, само ако сме съумели да си изработим нови алгоритми. Защото не знам дали забелязвате, но реалността вече е променена. Необходимо е да обърнем внимание на това как обвързваме мащабността на нашите идеи и замисли с нея.

На прага на тази реалност пред нас стоят въпроси на които е важно да си отговорим
- Какви нови възможности се появяват пред мен, или самия аз разпознавам като нови цели?
- Доколко моделите на поведение и инструментите с които си служа ми позволяват да реализирам тези възможности, да постигна тези цели? Какво е необходимо да добавя, усвоя? Какви знания и умения е нужно да придобия за да разширя възможностите си?
- Къде и в какво вместо да използвам възможностите предпочитам да избягам от реалността с нереалистични планове и фантазии и разпилявам силите си?

Решения
- да търсим и използваме нови начини на взаимодействие
- да започнем активно да усвояваме и прилагаме нови знания, да използваме нови алгоритми и инструменти, нови, полезни навици и практики
-ако внезапно се почувстваме привлечени от нови сфери на познанието и нови области на интелектуална активност, да последваме влечението си и/или да потърсим връзка с хора със сходни интереси

Сега вече имаме възможност, а и е време по-добре да  разберем и усвоим юпетирианските качества : интерес към живота и разнообразните области на познанието, способност за визия и връзка с цялостната картина на живота , вселенските закони и закономерностите в устройството на света, мъдрост и вродено чувство за справедливост, умение да завладяваш умовете и сърцата на хората обединявайки ги под една идея, вяра-в Бог, доброто и душевна широта, проекции в бъдещето и оптимизъм, смелост да си поставиш амбициозни планове и да ги реализираш с активна жизнена позиция.

Антарес е звезда с природата на Марс и Юпитер. Да бъдем смели, мъдри и справедливи и нека идеите родени сега да бъдат в прослава на доброто и величието на човешката душа!


вторник, 23 октомври 2018 г.

Пълнолуние на чувствата

Пълнолунието обичайно задейства процеси, при които скритото става явно и ние получаваме възможност да забележим и осъзнаем причини и факти, които до този момент са останали в страни от нашето полезрение. При пълнолунието емоциите достигат до температура на кипене, проблемите до максимална форма на изява, а енергийния и психичния ресурс преминава от фаза на натрупване към фаза на проявление. Какво ще забележим, какво ще осъзнаем, какво ще трябва да преодолеем и накъде ще насочим силата си, а също и как всичко това ще се отрази на последващите сценарии и решения, зависи от това в каква астрологична обстановка се случва самото пълнолуние. А този път то протича в компанията на радикално настроения Уран и в условията на зараждащия се цикъл на Венера ревизиращ съществуващите ценности и желания и формиращ нови, които ще осмислят живота ни от тук нататък.

Преведено на разговорен език, това означава че в този период е подходящо да си зададем въпроси касаещи степента ни на удовлетворение от взаимоотношенията и финансовия комфорт, доколкото ги имаме ели не. Паралелно, протичащите събития могат да създадат поводи за безпокойство, да ни накарат да преживеем загуби и разочарования, да поставят точка на ситуации от миналото, но и да привлекат нови сюжети, да намекнат за очертанията на бъдещата реалност, която всички ние съзнателно или не генерираме във и със собствените си представи. Затова нашата задача в дните на Пълнолунието би следвало да бъде предотвратяване доколкото е възможно на загубите и конфликтите, съхраняване на максимална осъзнатост и внимание, контрол над емоциите и разумен подход.

За някои наши дела и желания това вероятно ще бъде период на получаване на междинни резултати. Подчертавам междинни, а не окончателни тъй като тяхната основна цел е да ни подтикнат към преразглеждането на предишни уговорки и условия за сътрудничество. Съвместните финанси, имуществото, инвестициите, финансовата безопасност, финансовите взаимоотношения, разходите, доходите данъците, дълговете и кредитите, ще изискват особено внимание, в което авантюристичното настроение няма да бъде топло приветствано. Но най-пагубни както за финансовия, така и за интимния ни комфорт биха били прояви на неотстъпчивост, склонността към крайни мерки и заемането на крайни позиции. В зоната на риска попадат всички неустойчиви връзки и взаимоотношения.

Тъй като с това пълнолуние започва серия от лунации, които стават фокусна точка на сюжетите заложени от сезона на затъмненията през юли и август 2018, бихме могли да очакваме също разгръщането на съдбоносни процеси и обрати с продължителен ефект напред във времето. Както и силни емоционални преживявания освобождаващи психичното напрежение от преминаването на съдържание от подсъзнанието в съзнанието.

Въпреки интензивните процеси разгръщащи се по време на Пълнолуние, би било разумно да направим пауза и поне за кратко да се оттеглим от взаимодействие с външния свят. Да не инициираме сами процеси без съществена причина или изришна покана от страна на Съдбата за това. Да наблюдаваме внимателно всичко което се случва в нас и около нас. Да търсим прости и разумни решения.

Близката връзка на съзнанието ни с темите и принципите на Венера сега, както и това че Пълнолунието максимално осветява най скритите аспекти на душата и подсъзнанието ни са идеален момент да се погрижим за самочувствието и себеоценката си. Новият цикъл на взаимоотношения с материалната реалност и хората около нас би могъл да се формира само в резултат на дълбока трансформация и смърт на остарели форми и изисква кардинално обновление в системата от ценности, приоритети и лично ресурсно обезпечаване. А това изисква абсолютно правдоподобна самооценка и здравословно самочувствие.Само така в последствие ще можем да установим хармоничен и пълноценен взаимообмен със света и обкръжението си.

Възможността която ни дава Пълнолунието да надникнем, приемем и осъзнаем неразрешените вътрешни противоречия и конфликти е уникална. 


Тя открива пред нас щастливия шанс да формираме за себе си нова реалност със собствени сили и средства- чрез промяна в реакциите, мислите, изборите, предпочитанията, решенията, а от там поведението и действията си. А как със собствените си чувства, представи и нагласи саботираме сами личното си щастие и каква промяна следва да предприемем, бихме могли да открием именно сега, благодарение на процесите и преживяванията ни по време на Пълнолунието. И от това доколко осъзнато и качествено използваме това време, ще зависи бъдещото ни щастие и благополучие.

Ето и малко насоки за работа:

Не се притеснявайте в този момент да се гмурнете в дълбоките води на чувствата си. Ние всички, по принцип живеем в епоха, в която логиката, ума и рационалния подход са силно развити и обществено подкрепени, за сметка на способността да чувстваме и да изразяваме своите чувства. А понятието "искреност" за мнозина е разкош или утопия. Опитайте се да се самонаблюдавате за ден: колко пъти разпознавате и осъществявате връзка с чувствата си, действате според тях, а още повече информирате тези, които са около вас какво чувствате и защо? А колко често се налага да се изправите срещу чувствата си, било то заради съхранението на мнимия мир и комфорт, заради измамна изгода или просто от страх. А интересувате ли се от чувствата на другите, ама искрено, от душа, не по навик или за да получите така жадуваната усмивка, поощрение или внимание. А често ли ви се случва вярно да разчетете чувствата на околните и искрено да ги споделите с тях.

Чувствата възникват независимо от това искаме или не. Те са аспект от нашата реалност, а не абстрактна идея от която можем просто да се разграничим. Чувствата са атрибут на Венера, а една пренебрегната Венера може да бъде крайно отмъстителна и разрушителна, особено сега. Чувствата са енергия изпълваща тялото и душата. И ако не позволим на тази чувствена енергия да намери подходящ израз, ако я игнорираме или постоянно я потискаме, тя може напълно да ни разруши.

Никога не е късно обаче да възстановим връзката си с чувствените аспекти на нашата същност, а сега е най подходящия момент за това. Ако не умеем да изразяваме чувствата си и все още се учим на това, ще ни бъде трудно в момента да се ориентираме от какво да се водим-от мислите или от състоянията си. Така или иначе всички ние често изразяваме не чувствата, а мислените си претенции - представите си за това как другите трябва да се държат според нас. И това не е беда. Трудно можем да установим критерии по които да отсъдим откъде идват импулсите ни -от ума или от сърцето. В една условно здрава личност те би следвало да са преплетени. Важното е да пробваме и да не се отказваме. Да дадем израз на онова което е вътре в нас. Венера стои в основата на енергийния обмен, а енергията трябва да тече, да се движи. И постепенно в процеса на взаимообмен на чувствена енергия се ражда нещо, което безпогрешно отличава гласа на сърцето от гласа на ума. А най-добрия помощник в това отношение е нашето тяло. Изследвайте телесните си усещания и състояния- какво ви привлича, какво ви отблъсква, кое поражда вълна от сладка топлина разливаща се по тялото ви и кое напротив - скованост и чувство за хлад. Тялото е безпогрешен ориентир в света на чувствата. Не случайно онова което ни носи телесна, сетивна наслада също е аспект на Венера, който ни ориентира относно източниците на пълноценен чувствен обмен.

Ето и някои примерни теми за размисъл , или по-скоро за чувстване, които ще ви помогнат активно да се синхронизирате с текущите процеси и да се настроите максимално към техните продуктивни възможности

- Няма лоши или добри чувства. Нито едно чувство живеещо в нас не заслужава да бъде порицавано или потискано. Всяко състояние има причина и стойност, изпълнява конкретна задача и носи важна информация

-Всички наши чувства имат право на изразяване. Онова което е вътре трябва да бъде проявено навън

-Да задържаш в себе си радостта, любовта, благодарността е също толкова вредно, колко и да натрупваш и отглеждаш негативни чувства

-Ако искаме да бъдем здрави, щастливи и да живеем в благополучие, трябва да се научим да бъдем искрени, да да говорим за своите чувства и да ги споделяме с другите

-Жената е физическата изява на чувствената природа на Вселената. Нейната основна задача като човешко същество в женско превъплъщение е да развива своята чувствена природа и магнетизма си, учейки се да отдава и влага своите чувства в близките хора и обкръжаващото пространство. Жената подхранва мъжа със своите чувства, тъй като за да се развива на мъжът са му необходими женските състояние- и добрите, и лошите, а неговите способности за тяхното пораждане и проявление са ограничени от мъжката му природа

-Живота на Мъжа е подчинен и се осмисля от постигането на цели, а енергията му е насочена към постигането на резултати. За да могат целите да бъдат правилно поставени и определени, а резултатите задоволителни,  е необходимо те да бъдат захранени от адекватни мотиви и действителни стойности. А правилния ориентир коя цел е е действително смислена са чувствата които пораждат желанията превръщащи се в мотив за действие и поставяне на цел. Често чувствата на жената са ориентир за мъжа. Едновременно с това, мъжът също толкова уязвим колкото и жената, дори повече когато става въпрос за света на чувствата, който е аспект на женската природа. Отсъствието на чувствителност обаче НЕ прави мъжът по мъжествен.

-Най важните хора, с които преди всичко е необходимо да установим открит обмен на чувства са родителите. Потърсете начин да възстановите тази тънка, но важна връзка. Ако родителите ви вече не са живи, или още не са готови за открит взаимообмен с най важните хора в живота си, пишете. Листът и химикалът ще ви помогнат да облекчите сърцето си, да излекувате рани ако такива съществуват, а те обичано съществуват. Помнете, че няма лоши чувства и всяко чувство има правото да бъде изразено. Нека всяка ваша изповед на чувствата да завърши с благодарност и признателност. С възрастта жизнените краски вече не са толкова ярки, имайте предвид и това и дарете вашите родители с разнообразен чувствен опит, докато все още имате възможност за това.

- Ако имате деца, създайте им безопасно пространство за изразяване на чувствата. Самите вие можете да го използвате за да се научите отново да обменяте непринудено чувства, а вашите деца ще пораснат благодарни без да са загубили детската си способност да бъдат искрени

-Умението и смелостта да бъдеш открит зависи преди всичко от способността да изразиш онова което е в душата ти, да говориш за това което чувстваш. А това изисква да говориш от свое лице. Вместо да кажеш "ти не разбираш", "ти винаги/ ти никога" " ти ме обиди", се опитайте да си служите с изрази като "чувствам се неразбран", "чувствам болка", "чувствам безпокойство". Опитайте се да изразявате и възхищението и одобрението си и вместо баналното "браво", изпробвайте отново да изразите чувствата си с "възхищавам се от теб", "чувствам се горд с теб" и прочее.

-Не пристъпвайте неподготвени към разрешаването на кардинални ситуации. Започнете с малки стъпки. Не сдържайте усмивката си например и не отмествайте поглед, ако докато чакате на светофара, получите усмивка от непознатия шофьор в съседната кола. Не сдържайте и сълзите си, ако нечия прочувствена реч на официално мероприятие ги предизвика.

-Осъзнайте степента на искреност във всичките си роли. Бъдете искрени мъж/жена, дъщеря или син, родител, партньор или приятел. Може да ви се стари страшно или дори опасно. Но колкото и парадоксално да звучи, именно искреността ни гарантира безопасност. Само развивайки искреността в себе си и с открито сърце, ние можем да постигнем истинска дълбочина на чувствата, да разберем какво е това истинско уважение, или истинска загриженост. Само когато думите съвпадат с мислите и действията и всички те не са в разрез със чувствата ни, можем да формираме истински щастлива реалност за себе си и близките си, да си поставим истински смислени цели и на следваме онези свои представи за щастие, които действително биха ни направили щастливи. Така можем да постигнем и истинска емоционална близост и да получим най-голямата благословия на хармонично проявената Венера -дълбоки и щастливи взаимоотношения.

-Научете се да бъдете отговорни към чувствата си. Реализацията на онова което ние искаме за себе си протича строго по пътя "отвътре-навън", а не напротив. Затова сега, по време на Пълнолунието когато ще имаме най-близка връзка с чувствата си бихме могли да се освободим от нежеланите и съзнателно да се свържем, подхраним и отгледаме приятни и желани чувства. И тогава в бъдеще те ще се въплътят в желани от сърцето ни събития и обстоятелства.

Успех!

А ако желаете да поработите практически със себе си, моля заповядайте!


сряда, 19 септември 2018 г.

Звездни развръзки на прага на есента

Свикнали сме да знаем какви сме, какво можем, какво искаме, кое е важно за нас, а знаем ли какви бихме могли да бъдем, какво бихме могли да правим, какво би ни направило щастливи и кое би осмислило живота, труда, битето, домовете и връзките ни?

На прага на есента, небето ни предлага много астрологични развръзки. Марс излиза от примката, Венера влиза в примката, Меркурий достига до кулминационния горен съвпад със Слънцето, а приближаващото пълнолуние вече прави нощите неспокойни.

Да започнем от Марс, който превърна май в септември и лиши мнозина от сладките летни блянове. За пореден и слава Богу последен път преживяваме сблъсъка му с Уран, преминаването му през мястото където се случи великото му противостояне със Слънцето на фона на кървавата Луна и... ето ни отново в машината на времето-някои от нас в края на юли, други-в края на май, трети надявам се тук и сега за да теглят чертата на предприети промени и преживяни кризи и конфликти през май или юли. Не се учудвайте, ако отново се окажете въвлечени в повратни, решаващи събития, които в известен смисъл са резултат от развитието на предходни сюжети, постъпки и преживявания. Те вероятно целят да ви накарат отново да преразгледате позиции и решения, да промените подхода или начина на действие.

- Ако сте променили целите и стратегията, сега ще видите резултатите във вид на промяна в реалността , особено в сфери касаещи доходи, финаси и ценности - материални и нематериални.
-Ако сте били заразени от нови импулси, новаторски идеи и решения за промяна и надграждане над доскорошните сфери на дейност с по-прогресивни или алтернативни подходи сега вероятно ще получите обратна връзка до колко адекватни, реалистични и успешни са се оказали те.
-Ако сте зациклили и нищо не се случва, делата ви буксуват, а безсмислеността на ежедневието ви изпълва с апатия, то най вероятно не сте успели да разчетете поканата за промяна в стратегическите си цели или собственото си поведение и продължавате да се придържате към цели, които не биха осмислили усилията ви или да се държите по начин, който не обслужва целите ви.

Или казано накратко на прага на есента, става ясно дали сме успели да прекрачим границите и дали сме успели да го сторим така че да произведем прогресивен растеж или просто сме разрушили основите на "надежността" и "стабилността" в които често се вкопчваме упорито. Промените така или иначе вече са настъпили - принудително или по наша инициатива, позитивни или напротив дестабилизиращи. Сега вече се намираме на етапа на резултатите появяващи се под формата на събития, които ще определят кои аспекти от миналото ще продължат да бъдат фактор и в настоящето, кои резултати, изводи, уроци и промени ще намерят трайно място в нашата реалност.

Ако през лятото в делата ви са се оформили прогресивни тенденции, нови цели, нови възможности, то значи сте преминали успешно през ретроградната примка на Марс и сте решили задачите, които той ни е поставил. Ако сте били принудени да се сблъскате с деструктивните резултати от собственото си поведение и реакции и вече сте ги преосмислили, извлекли сте поука от грешките и сте предприели промяна в поведението си-също. В такъв случай е разумно да използвате дните до средата на октомври и особено тези до края на септември, за решаващи усилия и окончателни решения, насочени в полза на това направите планираните промени и появилите се цели и възможности част от своята реалност. В това число и да излезете извън досегашните рамки, условия и обстоятелства-особено такива които ограничават свободата ни на действия и ни обвързват в зависимост.

На прага на есента звездните конфигурации, особено тези с участието на Марс ни приканват и ни дават възможност да се сбогуваме с благодарност с миналото и да затворим вратата зад себе си. Да приключим със стари модели и стари навици, които макар и удобни, или именно заради това не ни позволяват прогрес. Възможно е именно сега да вникнем в същността на процесите разгърнали се през лятото, особено ако доброволно или принудително сме биле лишени от източници на стабилност, или сме се оказали въвлечени в конфликти, кризи и сложни ситуации. Постарайте се да вникнете във възможностите които са ви предложили тези неочаквани и деструктивни преживявания, да потърсите послание в тях относно необходимата промяна, опит и урок. Това осъзнаване ще подпомогне решаването на сходни проблеми и ситуации в края на септември и началото на октомври. В случай че ви липсва разбиране за допуснатите грешки или необходимостта от промяна в целите и поведението обаче, бъдете готови за поредната и за добро или лошо последната криза, която ще донесе разрешаване, но най-вероятно не във ваша полза.

Така очертаните Марсови тенденции се развиват на фона на горния съвпад на Меркурий със Слънцето, който представлява своеобразна кулминация в хелиакалния цикъл на Меркурий. В този момент небесния посланик е невидим и следователно не бихме могли да разчитаме на него, напротив -посланията му са по скоро недостоверни, но тъй като е в знак на своята максимална сила - Дева, бихме могли да очакваме изясняване на важни обстоятелства, нюанси и факти, имащи отношение към настоящото и бъдещото състояние и развитие на практически дела, въпроси касаещи работата и ежедневните ни задължения. И тъй като на качествен информационен обмен ще можем да разчитаме едва през декември, когато вестителя ще благоволи да се появи на небето, за сега сме принудени да се задоволим само с девешка разсъдливост и прецизност, без особени претенции за достоверността на абсолютната истина. Със сигурност има смисъл да обърнем специално внимание на информацията, съветите, предложенията и прозренията в периода 20-22 септември. В най-добрия случай, те ще ни дадат възможност за краткосрочна реализация на вече възникнали в миналото идеи и планове, а в не чак толкова позитивен сценарий, просто ще ни сблъскат с отложени проблеми и принудителни обстоятелства, които ще ни накарат да се заемем с тях. Във всеки случай, ще можем да разчитаме на допълнителна яснота, повече определеност и конкретика, особено относно практичните подробности в реализацията на плановете си. Що се отнася до принципно нови идеи и възможности, би било разумно да си дадем достатъчно време за проучване и подготовка преди да предприемем решителни действия.

Допълнителна яснота ще внесе и предстоящото пълнолуние, даващо максимални възможности за проявление и разкритие на всички съществуващи тенденции. Както и във всички остри и конфликтни ситуации между впрочем, особено в партньорските взаимоотношения. Събитията ще бъдат динамични, реакциите остри, настойчивостта и решителността на границите на разумността. Точно тях ще следи да не прекрачваме Сатурн, който понякога тихо, понякога гръмко ще ни напомня че и сега, както и преди, все още всяко наше решение, изказване или постъпка могат да предизвикат сериозни изменения в бъдеще и ако ще предприемаме промяна, то нека тя да е обмислена, ако ще правим избор нека сме наясно с отговорностите и последствията от него, а ако ще поемаме задължения и отговорности нека те да обслужват дългосрочни професионални и лични цели. А прибързаните решения и неразумно прескочените граници ще ни натоварят с твърде обременяващи отговорности,  товарът на които едва ли ще ни се удаде да понесем безболезнено.

Нека не забравяме също, че всички тези процеси се развиват на фона на преразглеждането на ценностите, ревизия на изборите и резултатите от тях, което Венера вече стартира навлизайки в ретроградната си примка още на 3 септември. И ето ни отново в машината на времето-едни в пролетта на 2017, други в есента на 2014, а трети в далечната есен на 2010г. А късметлиите едновременно и в трите. Късметлии или не, сега всички ние, кой осъзнато кой не чак толкова ще трябва да преразгледаме ценностната си система и критериите си за избор, за  да проверим доколко те обслужват личното ни щастие, да преразгледаме и собствената си самооценка за да проверим какво предлагаме на другите и дали получаваме равностойна обмяна.

Обичайните форми в които сме въплъщавали ценностите и желанията си са под заплаха и много от тях вероятно ще се разрушат-временно или окончателно, за да преминат през сериозна трансформация. Трансформация, която неизбежно е свързана с ярки чувства и дълбоки страсти, нажежени и разтопени до почти вулканично състояние, при това не винаги изразени външно. И ако там в съществуващите форми и модели на лични и социални взаимоотношения и избори, вместо със смисъл и ценен ресурс е пълно с вътрешни противоречия и неудволетворени желания всички сдържащи, социално пригодни или материално удобни механизми вероятно ще рухнат, отприщвайки потоп от кризи и страсти. На пръв поглед с болезнени последствия, но всъщност с много полезен и най-вече целебен ефект.

Това пък е урокът на Венера. Защото именно съществуването на вътрешен смисъл придава жизненост на която и да било форма. Смисъл в съществуването на безсмислена форма няма -тя просто умира, но ние сме склонни да се придържаме към съществуващи форми и модели, забравяйки за причината поради която сме ги създали. Заради навиците и комфорта си поддържаме взаимоотношения, начин на живот, работа. Вероятно някога сме избрали този човек, този живот и тази работа мотивирани именно от ценностната си система виждайки в тях възможност да постигнем лично щастие. А после сме забравили причината, поради която сме направили този избор, и дори той да се е оказал неадекватен, без потенциал да обслужва фундаменталните житейски ценности и далеч от представата ни за лично щастие, сме го приели за част от обичайната реалност, превръщайки следствието в по-важно от причината. А може би именно критериите ни за оценка на това кое е истински ценно и важно за нас са били грешни и са ни подвели карайки ни да постигаме и поддържаме нещо, което не би могло да бъде източник на нашето щастие каквито и усилия да полагаме. Оцеляването на тези форми е под заплаха сега, когато Венера приключва своя хелиакален цикъл и се готви да се оттегли в невидимата си фаза. И ще ни застави или да открием нов смисъл, за да дадем нов живот на съществуващите връзки, взаимоотношения, желания, житейски ценности и социални ангажименти, или ще ни демонстрира че там отдавна е пусто, празно, тихо и студено и е дошло време да напуснем и да затворим вратата зад себе си.

Удивително е че и Марс и Венера са единодушни в посланието си към нас нали? А всъщност съвсем закономерно пред вид това, че Венера е тази която ни подтиква да кажем  "желая" и изпраща желанието към Марс, който го превръща в мотив за действие. А ако желанието на Венера не обслужва ценностите на личността, или пък поведението на Марс не обслужва постигането на желанията/ценностите, личната криза е неизбежна. И да, разрушаването на старите модели и раздялата с тях винаги е сложен и болезнен процес, но още по- болезнено и деструктивно е да зациклим в тях, губейки връзка с онова което е истински важно и ценно за нас, поради което сега Венера ще ни приканва да направим болезнени избори в полза на бъдещето.

Разбира се, не всичко в което сме въплътили личната си система от ценности подлежи на разрушение. Процесите които генерира Венера целят оценка и придобиване на вътрешно съдържание, смисъл и съзидателна, ползотворна същност. Там където те съществуват и връзката с тях никога не е била прекъсвана предстои прекрасна трансформация. Изконните ценности ще се проявят с нова сила, в нови аспекти и още в края на октомври ще поставят началото на нов процес на себевъплащение. А протичащите сега събития, освен всичко друго ще ни накарат да изследваме, отхвърлим, потвърдим и преосмислим и собствената си самооценка, най вече в контекста на това което, можем да предложим в процеса на взаимообмен със света и хората около себе си.

Успешни развръзки и осмислени уроци на всички!


четвъртък, 30 август 2018 г.

Преобразения Марс


Ето че най-после Марс условно пое в "правилната посока", но още поне седмица ще се движи почти незабележимо, а докато напусне напълно ретроградната си примка остава още месец и половина. От средата на май, господаря на силата и волята ни отправя предизвикателства за да преразгледаме професионалните си ангажименти и енергията която влагаме в тях, социалния си статус, дългосрочните си цели и стратегиите за тяхното постигане, както и всички йерархични взаимоотношения-най-вече с онези, които ни превъзхождат по възраст, социален и професионален статус, постижения и обществено положение. Силно козирожкия акцент в действията и дейностите, с които иска да ни ангажира Марс привличаше и ще привлича вниманието ни върху въпроси касаещи структурата и формата около която сме организирали битието си, недвижимостите и строителството, местожителството, подготовката за стартирането на нова кариера или нов бизнес, както и на нов етап в тяхното развитите, който да ни изведе на ново по-високо стъпало в професионалната и социална реализация. Вече започват да се появяват и първите предпоставки, които ще ни разясняват защо е било необходимо да спрем и отбием от пътя през юни, да преразгледаме целта към която сме насочили сили и енергия през юли и да проверим дали и доколко я саботираме със собствените си действия и постъпки , а през август да потърсим нови цели или нови методи за постигането на онези стремежи, които продължават да бъдат актуални и в които усилията ни не са били обезсмислени чрез провал, разочарование или тотален разпад и отказ на обстоятелствата да ни съдействат за постигането им.

Но все пак, следва да имаме предвид че стационарно директната фаза не е зелен флаг за старт на ново състезание. Макар и приоритетите да са преподредени, напрежението продължава да съществува, условията все още са неопределени, а резултатите от летните събития тепърва ще се проявят. Така че все още е рано за старта на нови инициативи, разчитащи на бърз подем и развитие. Именно сега обаче, през следващите две седмици ще се проявят най-големите промени и ще се вземат най-важните решения. И те под една или друга форма ще изградят окончателните параметри на реалността, за да ни укажат как и накъде да насочим енергията и усилията си за напред и как да си служим по-ефективно с тях. Изключително интересна и знакова е синхроничността във фазите на Марс и Сатурн, които сега едновременно се намират в мястото си първа станция-там откъдето Сатурн е започнал ревизията и преразглеждането на стратегическите цели и фундаменталните основи, а Марс -на средствата, методите, действията и реакциите които ги обслужват или не. А резултатите, постиженията и степента на удовлетворение от тях ни подсказват необходима ли е промяна, или напротив-целта и средствата за постигането и са правилно избрани.

Затова сега, както и през целия септември е важно да предприемем онези действия, които ще ни помогнат да използваме и насочим текущите обстоятелства в ново направление-към преразгледаните цели и поведение.Това е време за подготовка, време за изпробване и изработване на нови модели на поведение, на нов инструментариум, на нови стратегии. Време за преразглеждане на приоритетите и дългосрочните цели. Не се бойте да експериментирате-обстоятелствата сами ще ви посочат средства, кои методи и кои цели са адекватни на новите условия и ще бъдат подкрепени от Съдбата. Но и не бъдете твърде праволинейни и нетърпеливи-позволете на обстоятелствата и резултатите да ви насочат. Първите резултати ще се проявят още в средата на септември. Това касае преди всичко сюжетите, имащи отношение към професионалните дейности и ангажименти, персоналното обновление, успеха, благополучието, стабилността, ресурсите и финансите, свободата на действия в изявата на личния потенциал и прекрачването на онези граници -външни и вътрешни, които до момента са я възпрепятствали. Информирайте се в кой дом във вашия хороскоп се намира стационарно директния Марс сега. Това е онази житейска сфера в която променените стратегии, поведенчески модели и реакции, както и целенасочените усилия, енергия и воля ще донесат продуктивен резултат.

Сега е  момента да се замислим поставили ли сме си цели в тези области и ако не-да го сторим, да направим повторна оценка на постиженията си в тях, ако вече има такива и да решим, какво в момента е най-необходимо, за да постигнем поставените цели... и чак след това да продължим към тях.

И както вече вероятно сте забелязали, по време на стационарно директната фаза на Марс, вероятността от конфликти и кризисни ситуации на колективно и индивидуално ниво се повишава. По често от обичайното се случват аварии, катастрофи и публични ексцесии. Периодът често е съпроводен с изострени военни конфликти и екстремиски изяви, катастрофи по технически и природни причини, но с участието на човешки фактор, резки промени в метеорологичните условия и прочее екстремални обстоятелства. Поради това е разумно през следващите две седмици да избягваме неоправдани рискове и травмоопасни ситуации. да въздържаме от пътувания в потенциално опасни райони, да бъдем внимателни при шофиране и работа с остри режещи инструменти, запалителни и взривни вещества. Обърнете внимание на здравето си, особено на онези проблеми които са възникнали или неволно сте си причинили в периода от средата на май до края на юни. Сега те могат да се изострят, да проявят рецидив в случай че сте приложили някакво лечение, както и да намерят временно или окончателно решение. Като цяло сега е момента да стартираме общо укрепващи и спортно възстановителни програми, които ще ни помогнат да повишим издържливостта и силата си. Обърнете сериозно внимание и на емоциите си-не се поддавайте на емоционални провокации и не предприемайте действия под влиянието на моментни импулси. Сега е момента да положим и началото на цикъл от практики и упражнения целящи постигането на самоконтрол и вътрешна сила.

Ако искате да направите нещо, направете го добре! Ако искате да го направите добре, подгответе се добре! Желая ви успешно преразпределение на приоритетите, сила, постоянство в осъществяването им и гъвкавост относно средствата и пътищата за постигането им.

Въведение в Астрологията - програма и график за обучение


Курсът започва на 8 декември, в 17 часа с публична лекция  и среща -представяне
Вход: свободен

1. История на астрологията и окултното познание. Древното учение на Херметизма. Пътят на ученика. Основни принципи на окултното познание. Тяло, душа, дух - трите основни нива на разбиране и проявление. 
Тази тема е въвеждаща и ще се изнесе под формата на еднодневен семинар на 9 декември, 2018г., от 11 до 18 часа,
 цена : 50 лв . 

1 модул
2. Пространство и Време. Перцесия и равноденствена точка. Еклиптика, хоризонт, екватор, меридиан. Ден и Нощ. Елементи, Стихии и Качества.
3. Небесна сфера и неподвижни звезди. Зодиакални знаци и съзвездия. Проекциите на извънзодиакалните съзвездия в зодиакалните знаци. Зодиакални системи. Класификация и деления на знаците: деканати, терми, додекатемории, лунни мансиони. Учението за градусите в Зодиака.
4. Пътя на Слънцето. Зодиакални знаци - обща характеристика, принципи и съответствия. Зодиакалния човек.  

-общо 10 занятия - 10 седмици : 10 декември- 28 февруари
цена : 250 лв.

2 модул
5. Планети и планетни сфери. Духовни същности роли и принципи на планетите
5. Дневни и нощни планети 
6. Планети – принципи, значения и символика. Зодиакални позиции на планетите.
7. Взаимна рецепция, диспозиция и диспозиторни връзки.

- общо 13 занятия - 13 седмици : 1 март-31 май
цена: 325 лв.

3 модул 
8.Петте форми на владение на планетите. 
9.Хелиакални фази и цикли на планетите. Ретроградност на планетите. Слънцето и Луната. Лунен цикъл и лунни фази-тази тема ще бъде изнесена под формата на еднодневен семинар
10.Фирдари: зодиакални и планетни периоди. Изгревни времена

- общо 5 занятия през юни месец
цена 125 лв.

4 модул.
11.Кардиналните оси – Асцендент, Десцендент, МС, ІС. Анализ на полусферите. Разпределение на планетите в хороскопа по полусфери –значение, тълкуване. Изгряващи, залязващи, кулминиращи планети – интерпретация, значение.
12.Теория на аспектите. Орбиси. Трите нива на проявление на аспектите.Развитие на аспектите.
13.Петте основни конфигурации – стелиум, голям тригон, бисекстил, тау-квадрат, голям кръст. 
14.Фигури
15. Доктрината на Хермес за аспектите. 

общо 10 занятия - датите предстои да бъдат уточнени

5 модул
16. Домове и домови системи
17. Дванадесетте дома в хороскопа и влиянието на планетите попадащи там
18. Анализ на управителите на домовете и връзките между тях

общо 15 занятия - датите предстои да бъдат уточнени

6 модул
19.Сърцето на хороскопа: Хилег-Извора на живота, Алкокоден - Ангелът хранител, Алмунтен-Господарят на Съдбата
20. Планетни взаимодействия-подробен анализ на връзки и взаимодействия
21.Кармични връзки и показатели. Мисия, таланти и уроци. Психологични модели и нагласи.

общо 12 занятия - датите предстои да бъдат уточнени.


Занятията се провеждат веднъж седмично, в ден уговорен според нуждите и възможностите на участниците в курса. Заплащането се прави в началото на всеки модул.
Всяко занятие има теоретична и практическа част. 
Всеки модул завършва с курсова работа и практикум. 
В хода на цялото обучение ще се провеждат наблюдения, ритуали, обреди и церемонии, спец семинари водени от мен и гост-лектори, участието в които е препоръчително. 

Някои от темите в примерната програма могат да бъдат изнесени и под формата на еднодневни или двудневни семинари.

За въпроси и записвания - 0887302268, Елена Пенчева

Физическата структура на човечеството се развива в непрекъсната връзка и взаимодействие с космоса.В света на звездите, преди раждането си, човекът заедно със съществата от йерархиите, подготвя тялото си за своя предстоящ живот на земята. Там духовния зародиш се култивира в продължение на дълги периоди от време. Когато при раждането човек се свързва с физическото си тяло, той се свързва и с онова, което е вплетено в тялото му от предрождения живот сред звездите. Тази връзка е изразена в рождения хороскоп - звездна конфигурация, която е израз на силите, които са го довели до физическо съществуване.
                              
 /по Рудолф Щайнер, Духовното ръководство на човека и човечеството/

сряда, 25 юли 2018 г.

Мечът на Справедливостта, или пълнолунни размисли в примката на Марс

Вече сме на прага на най-дългото за 21 век затъмнение, синхронично протичащо заедно с великото противостояние на Марс. Ясно е, че едновременното протичане на два кулминационни процеса отключва сложни и неподдаващи се на контрол процеси с мощен трансформиращ потенциал, който дълго ще помним и преосмисляме. Юли е богат на събития и преживявания, които някак с неизбежна предопределеност ни приканват да изследваме до колко ефективно упражняваме и прилагаме волята си и най-вече активността си, за да постигнем планове, цели и желания. Тия дни, съвсем синхронично научих нова дума: гламар- човек, чиито дела са безплодни. В северозападна България така наричат човек, с наклонност към занимания от които нищо не се ражда. Може би от там идва и по-популярното определение-гламав. Иначе гламите представляват варовикови хълмове каквито има в изобилие в района на Белоградчик- повърхността им е осеяна с всевъзможни по размер скални отломки между които няма почти никаква почва, поради което растителността расте с мъка. Което не пречи разбира се, при тези несъвършени условия, Природата да създаде съвършени творения. Като например дъбче-бонзай.

Но да се върнем към настоящата астрологична обстановка. Длъжни сме също да отдадем необходимото внимание на Уран и Меркурий. Квадратът на Уран към Затъмнението и Противостоянето динамично и безжалостно подлага на ежедневна проверка устойчивостта на всичко което асоциираме със стабилност и сигурност. А Меркурий, проявява най-неприятните си качества, застинал в стационарно ретроградна фаза, свеждайки до минимум способността ни за обективна оценка на ситуацията и разумно филтриране на постъпващата в този момент към нас информация.

Вече едва ли има някой, който да не е наясно че се намираме в период, в който напрежението и събитийната концентрация в онези житейски сфери, които са попаднали под обстрела на Съдбата са достигнали своя пик. Кардиналното преразглеждане на съществуващите ситуации е неизбежна необходимост. Отработените теми и изчерпаните сюжети следва да бъдат преустановени. В противен случай, в последните дни на юли, а и по-късно през октомври и януари следващата година, старите проблеми, чието решение сме отлагали и продължаваме да отлагаме, ще ни връхлетят с подновена сила, пораждайки шокиращи обрати, посредством неконтролируеми и разрушителни събития. Разумно е да си напомним, че Лунното затъмнение се случва при Пълнолуние, когато емоциите и инстинктите се стремят към максимално освобождаване, а близостта и особеното положение на Марс значително усилват стихийната и неконтролируема проява на агресия. Това трябва да се отчита от всички, особено от онези, чиито лични хороскопи по някакъв начин резонират с настоящите астрологични тенденции. Добре би било да наблюдаваме мислите и чувствата си и съзнателно ги контролираме. Да култивираме положителните и отхвърляме отрицателните съобщения-било то външни или вътрешни и най-вече- да не преувеличаваме значимостта на на ситуациите и преживяванията си. Просто приемете крайностите /и вашите и чуждите/ като факт от обективната реалност и се отнасяйте към тях спокойно.

Мнозина вероятно вече са преживели подобни ситуации, но процесът съвсем не е приключил-напротив-неговата кулминация тепърва предстои на 27-28 юли и послдващи акценти около 4 и 11 август.

Предвид крайно противоречивите тенденции, най успешната тактика ще бъде може би едновременното поддържане на състояние на релаксация и концентрация. Максималната готовност за действие на фона на вътрешно спокойствие ще ни предпазва от грешки, във време когато въпреки препоръките за въздържание от важни дела и значими решения, те могат да се окажат абсолютно условие за преминаване през критични ситуации.

Ето и някои общи препоръки:

-Намалете физическото и психическото натоварване, не поемайте излишни рискове, не провокирайте конфликти

 -Относно важни дела, които не могат да бъдат отложени подхождайте внимателно и предвидливо заложете време и ресурс за посрещане на непредвидени събития и неочаквани обрати

 -Поддържайте целите си във фокус и бъдете особено прецизни в преценката на последствията от постъпките и изборите си. Поддържайте и висока степен на осъзнатост относно обратната информация-кои от тях са поправими и кои не, за да не пропуснете възможност да коригирате вече допуснати грешки

 -Контролирайте емоциите си, особено когато усетите внезапна смяна в настроението и импулс за промяна в намеренията, които биха могли да предизвикат конфликт

Ще разберете че сте попаднали във водовъртежа на събития изискващи от вас кардинална промяна ако

-Вашето поведение или поведението на някой от вашето обкръжение се разглежда като негативно или разрушително.

-Налага се да подтиснете гордостта си и да приемете някои ограничения, за да осъществите плановете си.

-Вашето его ви пречи да признаете факта, че сте надценили себе си или претенциите ви не отговарят на положените от вас усилия, способностите и качествата ви.

-Обвинявате някой друг за грешките си и пораженията си.

-Желанието да спечелите, да постигнете надмощие, да докажете правотата си или да се реванширате ви е довело до състояние при което не осъзнавате последиците от своето поведение.

-Спечелили сте битка, но победата не ви носи удовлетворение

В такъв случай трябва да имате достатъчно мъдрост, за да приемете всичко това, което не можете да промените и да признаете поражението си. Само тогава ще може да се придвижите напред в живота.

А сега да погледнем по-философски на ситуацията :


Подобни сюжети подсказват че сме достигнали до етап, който изисква преодоляване на стари мисловни нагласи и израстване към ново съзнание и начин на мислене. Често за да осъзнаем границите и нормите които трябва да приемем, се налага първо да ги прескочим и да преживеем негативния опит и последствията от това. Понякога нито волята ни, нито борбата ще промени ситуацията и единствения начин да продължим напред е да приемем нещата такива, каквито са. Най-вероятно следващото ни действие е да  напуснем съответната ситуация, но преди това трябва да си позволим да видим възможностите, които ни се разкриват, което може да стане само ако отворим съзнанието си и прогледнем за света, отвъд "нашата камбанария". Да обърнем внимание на обстоятелствата около нас, на начините и средствата, с които разполагаме, за да си помогнем сами. На този етап вече е безсмислено да търсим оправдания, защо "не се получава", намирайки ги във външни обстоятелства и хора. Не другите са отговорни за нашия живот и не те ни правят щастливи или нещастни. Агресивни действия сега /пък и когато и да било/ няма да помогнат да постигнем желания резултат и няма нужда да променяме нагласите и мислите на другите. Важно е ние самите да излезем от менталната си зона на комфорт. И точно сега, притиснати в ъгъла, или преживели мнимата си победа, можем да измислим нещо по въпроса, който ни мъчи, като излезем извън познатите ни рамки.

Настоящите сюжети и обстоятелства ни подтикват да отхвърлим онези аспекти в живота ни, които вече не служат на целите и плановете ни. В противен случай можем да се окажем в ситуация, в която сме победители и вече нямаме конфликти и опоненти-те мъдро са се оттеглили или предали, признавайки правото ни да се насладим на пировата си победа- правотата ни е неоспорима, но пък и самотата гарантирана.

Гордостта също може да ни направи слепи за собствените ни ограничения и слабости. Може да ни подмами в битки, за които не сме готови или не сме равноправни. През повечето време вероятно знаем, че това е лоша идея и въпреки това се оставяме да бъдем въвлечени, а след това сме обидени и унижени, или пък умишлено причиняваме това на отсрещната страна.Такива загуби ни учат да опознаваме себе си и да бъдем подготвени по-добре за следващият път. Учат ни как и кога да избягваме битка, контролирайки импулса да отстояваме до край позициите си, което може и да се окаже изключително трудно, но така се спасяваме от по-големи поражения и провали.

За добро или за лошо, Лунното затъмнение сега сваля маските и дава максимално, пълно разкритие на потенциалите заложени в Марсовото противостояне. Така пред нас ще блеснат два типа индивидуалности, с две нива на проявление, които имаме шанса да открием в себе си и в другите. Ниското ниво се проявява в страх или жестокост. Високото - в справедливост и просветление. При ниското човек е отмъстителен, тегли енергия от другите като ги унижава и оскърбява. Склонен е към агресия, съзнателно причиняване на болка и като цяло-деструктивно поведение. Страхът пък тласка към поведение на жертва и подли прояви. При високото, човекът осъзнава, че е време за промяна и променя първо представата за себе си, после за средата в която живее и накрая за света като цяло, с което се отваря и за нови алтернативи-било то в собственото си поведение или относно целите които си е поставил.

Излизането от закостенели поведенчески модели, често е провокирано или провокира конфликт, но ако той бъде използван за промяна в мирогледа, получаваме и възможност да променим обстоятелствата и съответно да напреднем по пътя си. Като цяло обаче, докато сме със  смесени чувства относно живота и ситуациите в които сме в момента, както и към определени хора, вероятно е добре да внимаваме, какво точно говорим, за да не загубим това, което желаем. Дори внезапно да сме открили някои отговори за себе си, трябва да помним, че нашите отговори не са такива и за останалите. Това не означава да се откажем от позициите си и страхливо да избягваме стълкновения. Това означава да избираме битките си - онези които са ни действително нужни за да заявим себе си и да продължим в една по-здравословна среда.

Всички ние вървим по различни пътища и не е необходимо да променяме възгледите на другите, само за да си напаснат с нашите. Всички ние държим другите да уважават нашата гледна точка, да взимат предвид нашите нагласи, опитваме се да убедим околните, че ние сме правите. Понякога сме толкова обсебени от това, че губим основната цел. Кому е нужно да се доказва пред някой, на когото не държи? И струва ли си да загубим онзи или онова на което държим, за да докажем правотата си? Дали сме способни да приемем за себе си, че не винаги можем да сме от печелившата страна, дали настройваме съзнанието си да се учим от грешките си или напротив, заслепени от гордост си намираме аргументи за да си докажем че "грешката е вярна"? Дали можем да преодоляваме разочарованията? Време  е да преосмислим стратегията си, да разберем, кои са действителните ни врагове и да предприемем адекватни стъпки и действия спрямо тях.

И накрая, най-важното- време е да приемем че Вселената и Съдбата са верни и предани приятели. Дори когато са в конфликт са нашите намерения, представи и желания - може би най-вече тогава. Така че да се отпуснем и да ги оставим да ни водят, да ни посочат грешките и да ни поднесат онова което в този момент е най-необходимо за растежа и развитието ни. И това не е поражение, а мъдрост която ще ни тласне в нови посоки и ще ни накара да намерим нови начини да утвърдим себе си. Защото не е важно да победим, а да сме честни, достойни и верни на себе си.

Дъбчето-бозай, за което не е важно да победи Природата, но вярно на себе си оцелява и преглъща гордостта си  и намалява размера си за да може достойно да постигне целта си-да бъде източник на живот.

вторник, 26 юни 2018 г.

Опозиция Слънце-Сатурн: Между искам и трябва

През тази седмица настъпва време да изберем между искам и трябва. Точната опозиця на Слънцето със Сатурн е в сряда 27 юли и се случва на фона на пълнолуние и стационарен Марс. Това подсказва, че мнозина ще бъдат изправени пред ситуации които изискват концентрация на сила и достигане, а защо не и прекрачване извън предела на възможностите. В дилемата между "искам" и "трябва" ще се изправим пред ограниченията на външните необходимости, отговорността, дълга, границите и рамките с които се налага да се съобразим. В центъра на вниманието ще се окажат кариерата, професионалните задължения и статус, дългосрочните житейски цели, делата зависещи от по-високопоставени лица, или възрастни роднини.

Изборът, обусловен от кулминацията в цикъла Слънце/Сатурн, представлява по същество годишен изпит-проверка на уменията ни да съгласуваме своите намерения, замисли и потенциал да бъдем творци на собствената си реалност с рамките, границите, структурата и йерархията на обективно обусловения ред на света в който живеем. Използваме ли рамките и законите на този свят като строителен материал за себереализация и въплъщение на своя потенциал в конкретни цели и проекти, или ги възприемаме като фактори ограничаващи свободата и блокиращи възможностите ни. Всяка година по време на опозицята Слънце-Сатурн, Земята се доближава максимално близо до Сатурн и съответно сатурновите принципи стават максимално осезаеми. В този момент получаваме възможност да разберем кое е онова върху което трябва да фокусираме максимално възможностите си за да постигнем сериозен и обслужващ потенциала ни резултат и дали действително използваме целия си потенциал за сериозни и смислени постижения. Ако това не е така, изпитваме максимално ограничаващите влияния на външните обстоятелства, тежестта на задълженията, проблеми и изисквания от страна на външния свят.

Ако сатурновите принципи са осъзнати и добре усвоени, ако задачите и темите на дома през който той транзитира са приети, това може да бъде време на сериозна работа за въплъщаване на замислите в обективната реалност и стъпка напред в постигането на най-важните ни дългосрочни и стратегически цели. Те разбира се ще изискват от нас сложни избори и решения, свързани с поемането на определени задължения. От друга страна, усещането за загуба, провалът, песимизмът, безсилието пред външните ограничения, усещането за тежестта и разочарованието от живота в този момент подсказват липса на способности да приспособим целите и желанията си към рамките и законите на обективната реалност, както и неразбиране и отхвърляне на задачите и изискванията които живота/съдбата ни поставят. Проблемите със здравето, които често се изострят в този момент пък са указание за това, че несъзнателно ги използваме като способ за бягство от реалността и начин да избягаме от необходимостта да си взаимодействаме с нея, а често се явяват и като резултат от тежестта на собствените ни ограничаващи убеждения или чужди изисквания и очаквания.

Във всеки случай, последната дестдневка на юни изисква от нас максимум реализъм във всички дела и житейски ситуации, тъй като там където обективно съществуващите граници и изисквания на практическата реалност са игнорирани до този момент, сега сблъсъкът с тях може да се окаже изключително болезнен и разочароващ. Животът може да ни представи сметката за стари дългове, пропуски и грешки, проявена безотговорност или некомпетентност. Много е важно в този момент да намерим баланс и компромис между дългът към себе си и дълга към другите. Разумно е също да ограничим деловата активност, взаимодействието с държавни структури, официални инстанции, високопоставени и авторитетни фигури. А в случай че работата с тях е наложена като категорична външна необходимост, да си служим само със законни методи, според правилата и предписанията. Наборът от решения сега е ограничен до единствено правилните, които между впрочем ще се окажат и най-добрите възможности. В рамките на правилата можем да проявяваме свобода и изобретателност, но излезем ли извън тях рискуваме да загубим всичко и да си създадем още по-големи проблеми в бъдеще. Мъдро и разумно ще бъде да бъдем възприемчиви към посланията на живота сега и да приемем онази единствена възможност, път или цел, които той ни предлага. Ако досегашните цели, намерения или проекти срещат пречки или резултатите от тях са разочароващи е време да използваме паузата, за да ги преосмислим и преоценим, или да потърсим други пътища и подходи към тях. Ако "всички врати са затворени" и по силата на принудата не ни остава нищо друго, освен да се посветим на теми в които не срещаме пречки, може би е време да преразгледаме тяхното значение в живота си и да ги превърнем в приоритет.

Пълната Луна през тази седмица ще бъде доста хладна и сдържана, поради контакта си със Сатурн. Тя ще увеличи като през лупа грешките и недостатъците ни, както и недобросъвестното отношение към задълженията, неспазването на законите, нарушаването на правилата. В зоната на риска попадат и взаимоотношенията, особено тези между родители и деца, между поколенията и всички отношения основаващи се на йерархията. За да ограничим възможните загуби е необходимо да държим под контрол емоциите си и да проявим мъдрост, бидейки меки, разбиращи и приемащи без да прибързваме с изводите. Периодът е изключително подходящ за вътрешна работа върху себе си и освобождаване от деструктивни програми и навици. Направете пауза за да вникнете в себе си и в своите действителни намерения и цели. Търсете компанията на слънчевите лъчи-сега те ще имат реално осезаем лечебен ефект и върху тялото и върху духа.

Успех