събота, 11 януари 2020 г.

За предимствата да живеем в интересни времена

И ето ни вече в 2020г. - годината на епохалния преход, за който мнозина говорят и се подготвят вече цяло десетилетие. Преживяхме 2012,без нищо особено да се случи....а дали е така, ще разберем може би след десетилетия. Ще преживеем разбира се и 2020, събитията в която ще разгърнат ефектите си във времена, на които малцина от нас ще бъдат съвременици. Те безспорно ще предизвикат епохални процеси, каквито човечеството не помни от времена за които съществуват исторически източници. Но сега поред

Сатурн / Плутон
"Както горе, тъй и долу", но нито горе , нито долу нещо се случва за един миг. В навечерието на зимното Слънцестоене, на 20 декемри 2019, Плутон премина критичната граница озовавайки се на мястото на срещата в 23 градус на тропическия Козирог. Именно там, три седмици по късно, се случва и най-важната небесна среща за 2020. На 6 януари Сатурн също пристигна на мястото на срещата и седна на масата на преговорите, открити на 12-ти януари. Те ще продължат поне до края на месеца, а първите репортажи от тях ще получим вероятно в последната седмица на януари при вечерния изгрев на Меркурий и най-вече в края на февруари при хелиакалния изгрев на Сатурн. Защото забележете, тези преговори се провеждат на тъмно, в абсолютна конфиденциалност, осигурена от Слънцето.  Единствения допуснат до срещата свидетел е пощальонът Меркурий, разполагащ със свободен достъп до трите свята.  Но ние не разполагаме с достъп до него. Засега. Защото така дългоочаквания парад на планетите засега е невидим в лъчите на Слънцето, въпреки настойчивите призиви на медиите да станем сутрин, за да видим великото подреждане на планетите в една линия. Станете и вижте, но после не им се сърдете - невежеството е едно от низшите проявления на невидимостта.

Темата на срещата е определянето на условията, при които ще протичат колективни, еволюционни, геополитически и социални процеси, разпределянето и преразпределянето на глобланите сили и интереси, в зоните на власт и влияние в структурите и границите на общества, държави и обществено политически формации . Буквално във всички видими форми.

Да допускаме какви евентуални лични преживявания е предизвикал този преход мисля че е неуместно. Принципите на Плутон имат неизброими съответствия все отвеждащи до криза, смърт, метаморфоза. А и сигурна съм преживяното в тези дни определено е отправило лично послание за всеки. За Сатурн също се изписа много и едва ли има жив човек на планетата който да не може да го представи пред себе си с поне три ключови думи. Висшите предназначения на принципите на Сатурн и Плутон най-общо насочват енергията им преди всичко в пречистващи процеси, отстраняващи всичко старо, удобно и привично, но вече излишно. Всичко онова, за чието съхранение ние самоотвержено се борим, но по логиката на еволюцията бива определено като отживелица, несъответстваща на новата реалност. Поради което, срещата с тези често определяни като кармични принципи, предизвиква болезнени и драматични процеси, както на колективно така, и на индивидуално равнище. И действително, 2020 ще се окаже година на промяна в глобалните тенденции на световната арена на която протича борбата за установяване на сила и власт. Указаните дати се оказаха ключови за света, макар и събитията все още да са далеч от крайния си ефект. А колкото до личните преживявания - всеки може и ще трябва да си извлече личното послание и изводи.

Интересно е да отбележим че в този период се "наблюдава" така наречения "парад на планетите". Поставям "наблюдава" в кавички, тъй като заради участието на Слънцето в парада останалите участници са невидими, което на фона общата атмосфера указана от сезона на затъмненията вече ни отправя едно твърде ясно послание : Същественото е невидимо за очите. За сезона на затъмненията ще стане въпрос по-надолу. Но тук е добре да внесем едно много важно уточнение. Затъмнени са не само Слънцето и Луната. Затъмнени са също Сатурн и Юпитер. Не просто невидими, изгорели в лъчите на Слънцето, а истински затъмнени поради това, че самите те се намират в сектора на своя афелий /южния възел на планетата/.Афелия е онази точка в орбитата на движение на планетата спрямо Слънцето, в която тя е най-отдалечена от него. Доколкото Слънцето е фактор определящ и влияещ съзнателните процеси, близостта и отдалечеността от него, както и видимостта са фактори, които ни подсказват степента на съзнателна връзка и потенциал за усвояване на прниципите въплатени във всяка една планета.

Затъмнението на Юпитер се случи на 27 декември. Юпитер също се движи все още в сектора на своя афелий и ще остане там дори по време на Великото съединение Юпитер/Сатурн на 21,12,2020. Което, може би ще поотложи "епохалното пробуждане на съзнанието" с около 20 години, за сметка на някои по сенчести аспекти на юпитеровата природа като честолюбчие, стремеж към господство и алчност.

На 13 януари обаче, ще имаме не просто съвпад на Слънцето със Сатурн и Плутон, но и с южния възел на Сатурн.

Това подчертава допълнително уникалните характеристики и качества на момента, на който сме съвременници. Защото подобна синхроничност е изключително рядка. Съвпад на Сатурн и Плутон в този сектор на зодиака се е случил в далечната 1517 година /забележителна за Европейската история с началото на Реформацията/ и доколкото той повтаря условията : среща в същия сектор, в сезона на затъмненията, ефекта  на южния Сатурнов възел сега внася допълнителни указания за случващото се, подчертава важността на обмена Плутон / Сатурн и неизбежността на много от събитията свързани с него.

По учебник, съвпада на Сатурн и Плутон поставя началото на нов 30 годишен цикъл опосредстващ глобалните социални изменения, произтичащи на арената за власт и авторитет. Учебниците които описват този обмен обаче, са твърде млади и неопитни за да обхванат цялостното му проявление и ефектите от него. Та ние познаваме Плутон едва от 90 години, за което време той успя да пропътува разстоянието от Рак до Козирог. Онова, което можем да направим в случая е просто да си послужим с предположения, изхождайки от това, което знаем : Плутон предизвиква еволюция чрез криза. Под натиска на външните влияния натрупва вътрешна енергия, която се сгъстява до краен предел, докато не предизвика вътрешен взрив, пораждащ метаморфоза или разрушение на съществуваща форма. Предвид това, че Козирог и Сатурн ще определят господстващите принципи на цялата 2020 г, можем да предположим, че този процес ще бъде насочен към остарелите социални структури, форми на управление, организация на обществото, държавите и въобще реда във света. В по-широк смисъл -пречистване от всичко лишено от пластичност и способност за промяна, т.е лишено от живот въобще, тъй като самия живот се поддържа от постоянна тенденция към промяна и развитие.

Предвид силата на Сатурн в Козирог, влиянието на южния му възел, не бива да се заблуждаваме относно мощната съпротива на старите форми към неизбежната промяна. И това ще стане очевидно при хелиакалния изгрев на Сатурн в близост до южния му възел, края на февруари. Трудно бихме могли да намерим място по зодиака в което Сатурн е толкова силен и така инертен и привързан към опита на миналото и традиционните форми. Социалните взривове и природните катаклизми няма да отшумят с изтичането на януари, напротив. Те ще се превърнат във фонова атмосфера през следващите 30 години, като външен израз на вътрешните настроения и промени в колективното съзнание. Съвпада поставя началото на цикъла, но неговото развитие предстои тепърва да се разгърне и тепърва да поднесе събитията, които в крайна сметка ще променят обществения ред, засега построен върху стремеж към световно господство. Но преди това, през тази и следващата година,  можем да очакваме завръщане към най суровите и инертни прояви на Сатурн като диктатурата и тоталитаризма например.

Всъщност, през цялата 2020 г. , а и през 2021 г.,  именно Сатурн ще оказва най-силно влияние на световните процеси, довеждайки до пределно проявление натрупаните тежести и инерцията на една отиваща си епоха, нещо като последен, но много настойчив опит да бъде устроен живота по старите правила.

Формално новите идеи ще заявят за себе си в края на годината при великото съединение на Юпитер и Сатурн. Но това само формално. На теория би следвало новия 20 годишен цикъл да постави старт на глобален преход към нова реалност, залагайки нови направления и форми на развитие на обществото в следващите 20 години. На практика обаче, бидейки в такава близост до южния Сатурнов възел, инертността и обусловеността на опита ще продължават да налагат обществени данъци, а съзнателното усвояване на едни по-високи общочовешки ценности все така трудно постижимо. Доколкото Слънцето е символ на просветление и фактор на съзнателна еволюция, чрез усвояване на висшите добродетели проявени в планетарнте принципи, то местонахождението и на Сатурн и на Юпитер в зоните на афелий, т.е максимално отдалечени от Слънцето, не предполагат максимална пропускливост на съзнанието към техните принципи и висши добродетели, напротив. Нека не бъдем лоши пророци, но сянката им може да се окаже много по-силно въплътена в новия цикъл отколкото добродетелта. Разбира се, обновлението е необратимо и предстоящата година поставя важни и отговорни задачи пред всеки, както и пред цялото човечество.

Свидетелите : Слънцето и Меркурий

Някак неусетно и незабележимо на фона на срещата на високо равнище премина горния съвпад на Меркурий точно в деня на Лунното затъмнение. Ако има обаче някой, който ще ни осигури бързи предимства в тази ситуация е именно той. С присъщата за тази фаза нагласа за прозрения, бързо усвояване на информация и превръщането и в конкретен опит. До колкото принципите на Сатурн и Плутон, особено в тяхното комбинирано влияние са трудно усвоими и приложими без криза и стрес, помощта на Меркурий е безценна и действително ни дава възможност да свършим тежката работа с лекота: да осъзнаем своите ограничения, деструктивни модели и негативен опит, да се освободим от тях и да преразгледаме собствените си граници на допустимо и недопустимо. А силно рационалната нагласа на съзнанието в този момент, позволява освобождаване на миналото и адаптация към новата реалност без болка и съпротивление. Възможностите които дава горния съвпад на Меркурий за преразглеждане на личните представи и вътрешни позиции и освобождаването на онези от тях които възпрепятстват съзнателно развитие, със сигурност биха ни настроили адекватно към по глобалните и далеч по трудни за изпълнение задачи, поставени от Сатурн и Плутон.

Как бихме могли да се възползваме от Меркурий?

Докато Меркурий е невидим, достъпът до вътрешните ни модели на мислене и убеждения е свободен и необременен от влиянията на средата, поради което имаме възможност да наблюдаваме мислите и представите, формиращи поведенческите ни модели и реалността която избираме за себе си. Самонаблюдението като практика в този период /до 27 януари/ ще ни помогне да определим умствения баласт  -деструктивните представи и убеждения, които ни пречат. Онази пречка, отживелица, към която така устойчиво сме привързани и която под влиянието на Сатурн и Плутон неизбежно ще бъде премахната, въпреки нашето несъгласие, но по далеч по суров и насилствен начин.

Добре е да имаме предвид и нещо друго, което безспорно ще повлияе на моделите на общуване както през януари, така и през следващите месеци и дори през цялата година. Меркурий попива влиянието на Сатурн и Плутон, а неговото присъствие там безспорно ни дава указания за активна ментална дейност, критическо мислене, необходимост от дълбоко вникване и отказ от повърхностни заключения, както и достъп до скрити ментални резерви които биха могли да бъдат мощно оръжие в предстоящите процеси. Но и позициите биха могли да станат безкомпромисни, а словото , придобило мощна сила на въздействие, да се използва като средство за манипулация и натиск. Ще бъде важно да се настроим към открито възприемане и адаптация, без да зацикляме в една мисъл или проблем. Осъзнатостта и самообладанието ще бъдат най-верните ни помощници в общуването, особено когато съществуват предпоставки за остра критичност и налагане на личното мнение.

Слънцето енергезира фоновия съвпад Сатурн/Плутон, което вече ни дава указание и за човешкия фактор, през който засега ще протичат техните теми в живота ни. Лица, разполагащи с власт и пълномощия, със сила способна да упражнява влияние върху индивидуалните дела. Не малко сред нас, вероятно ще се озоват в ситуация в която се налага да поемат отговорност, да изпълнят обещания и задължения, да приемат нови такива. Хората с лидерски позиции и качества, способни да организират колективните усилия в интерес на обществените цели и приоритети със сигурност ще упражнят своето влияние, или ще бъдат повлияни от необходимостта на глобалните процеси. За всеки от нас обаче, това е период на осъзнаване на личните отговорности и компетенции, уменията да определяме и да се фокусираме в най-важното, да насочваме вниманието си в конкретни области на растеж и еволюция.

Как бихме могли да използваме помощта на Слънцето?

В този момент, животът ни посочва областите в които трябва да се концентрираме, да използваме личната си сила и потенциал, да поемем отговорност за себе си, чрез лична инициатива и самостоятелни действия, без да разчитаме на подкрепящи фактори. Още по съзидателно би било, ако успеем да проследим в текущите ситуации проекции на собствените си страхове, комплекси и ограничаващи убеждения, шаблоните към които упорито се придържаме принасяйки им в жертва растежа и радостта от живота. И да се ангажираме лично с тяхната преработка, която неизбежно ще се случи под влиянието на Сатурн и Плутон, но при далеч по сурови и принудителни за нас условия. Тук вече действително се заражда потенциал за съзнателна промяна, на първо място чрез осъзнаване на причините, а след това и чрез тяхното отстраняване.

Безспорно не бива да оставяме без внимание и Сезона на затъмненията, заради което за сега във фокуса на лично внимание остават въпросите за персоналната отговорност и личните граници, дълга пред себе си и дълга пред другите. Проверката тече и установява доколко можем да разчитаме на себе си, да бъдем организирани, практични и самостоятелни, да изпълняваме ангажиментите и отговорностите пред себе си и другите. На един много по дълбок план обаче, тече може би най сложния и важен процес свързан с опознаването и освобождаването на личните страхове и табута. Мисля, че като ангажирани със съзнателното си развитие хора, трябва да бъдем благодарни на възможността да попаднем в ситуации и сюжети в които да разберем как сам си поставяме ограничения и забрани, саботираме себе си, позволявайки си да се влияем от шаблони и стереотипи. Това е уникален шанс за корекция както в стратегията така и в поведението, още повече предвид потенциала на периода да ни насочи към приоритети и идеи с дългосрочни перспективи на развитие.

Струваме се , някак подценен остава и факта, че и Сатурн и Плутон си служат с метода на отстраняване - обичайно на препятствия и изживели времето си форми. Но такива могат да бъдат и онези, които са достигнали зрелост за следващ еволюционен растеж. Предвид ефектите на кулминация съпътстващи лунното затъмнение, няма да бъде пресилено, ако предположим еволюция чрез отстраняване на препятствията, там където сме положили достойни усилия в смислени цели и конкретни постижения, там където сме проявили воля и търпение. В такива сюжети и проекти безспорно можем да очакваме еволюционен преход към по-големи мащаби, макар и задължително съпроводени с повече задължения и по-високи отговорности.

Що се отнася за конкретните ефекти от лунното затъмнение, което провежда ревизия на способностите ни към адаптация към постоянно променящата се реалност, това съвсем не е изолиран процес, а закономерно следствие от позиции и решения заявени през юли 2019. Предвид епохалните процеси и значимостта на настоящия момент, е разумно да възприемем един малко по-широк поглед и да изследваме темата за обезпечаването на емоционалния си комфорт и сигурност в един по-голям мащаб. Защото затъмненията не действат изолирано,а следват строго определена цикличност в съдбовния модел Намерение - Действие - Резултат и кармичните ефекти на намеренията и действията в резултатите.

Така погледнато, настоящия цикъл, проявява резултатите от намеренията и действията породени от предходния, прилежащ към тази серия цикли Сарос, а той ни връща в 2000 -2001г, а така също на лятото на 2010, когато  отново този сектор от еклиптиката е подчертан със серия затъмнения. Ефектите от настоящите избори и ситуации пък ще проследяваме в бъдеще. На непосредствено близките ще се проявяват през лятото на 2020г., но активирани от средната точка през която ще премине слънчево-лунния цикъл в края на март.

В заключение
Както и да се развиват събитията сега, за нас би било добре да намерим свои причини да приемем с благодарност всичко, което ни поднася живота. С мъдрост и любов да наблюдаваме онова, което се случва около нас и най-вече в нас. Нека да повторим основния метод на двойката Сатурн/Плутон : под натиска на външни фактори нараства вътрешната енергия, която би могла да се прояви в сила или разруха. Изборът е наш! Това би могло да бъде уникален момент с мощна преобразяваща сила. Би могло да бъде време на освобождаване от болезнени модели, ограничаващи схващания, поемане на отговорност и осъзнаване персоналния принос в собствения растеж. Просветления не може да бъде затворен. Той вече е господар на собствената си СъдБа /съдник на своята душа/. Това е и нашата персонална отговорност за преобразяване на света в който живеем. Сатурн и Плутон са прославени с упоритостта си и със сигурност ще възнаградят и нашата, ако я насочим към проследяване на вътрешните си състояния и поддържането на личната си отговорност за ефектите им в реалността и взаимоотношенията със света. Много често, е далеч по-лесно и безопасно да насочим внимание и усилия навън, отколкото навътре, но условията в които сме поставени сега не изискват външна реакция, а проява на вътрешна сила и запазване на спокойствие независимо от успехите и провалите, конфликтите отвътре и отвън. Никой сега не бива да гледа на себе си като на изключение. Напротив, във всеки момент трябва да си напомняме, че всеки независимо пол, възраст или раса, преминава през същите остри вътрешни състояния и се дави в същия водовъртеж от чувства и емоции като нас. Това би предизвикало една действително качествена метаморфоза на типа отношение и взаимодействие както в личен, така и в социален аспект.
И Бог знае най-добре!


събота, 18 май 2019 г.

Пълнолуние в Скорпион : Короната на Изида

Всяка година се случва едно особено пълнолуние, чиято мощна сила и енергия го отличава от всички останали, заради силния ефект на кулминация който отбелязва, а и заради мощния обмен който предизвиква. Всъщност всички пълнолуния пораждат кулминация, предизвикваща процеси към които е трудно да останем безразлични.

Пълнолунието в Скорпион обаче значително се отличава от всички други. Толкова че е придобило една почти митологична слава на един от най-магичните и потайни моменти през годината. На този ден се е родил Буда, а  древната келтска култура се свързва с отбелязването на празника Белтейн. Всъщност, почти всяка религиозна култура отбелязва този ден в своя календар. Защото това е празникът на Земята, пирът на Природата, Божествената сватба между небето и земята, когато Великата майка, Богинята на плодородието е коронясвана с венци от цветя и почитана с песни, танци и веселие. Този ден бележи началото на лятото, когато цялата природа достига върха на своята сила и енергия, хората, растенията и животните се подготвят за предстоящите топли месеци. Това е времето за любов и единение.

Парадоксално наистина точно най-слабата астрологично Луна, да притежава такава мощна сила. Защото Луната е в падение в Скорпион -едно наистина противоречиво и известено с парадоксите си съзвездие от еклиптиката. И именно заради изострените психични процеси случващи се там, заради огромното подсъзнателно съдържание пораждащо силни, неконтрулируеми и често съсипващи емоции предизвикващи екстремни преживявания Луната е падение в Скорпион.

За незапознатите вероятно ще бъде нужно да уточним какво означава една планета да е в падение. Падението е вид слабост на планетата предизвикано от това че тя се намира в неблагоприятна за себе си среда. Нещо като класически музикант в акция за овладяване на природно бедствие. Присъстващите едва ли ще чуят музиката му, но по-лошото е че самия музикант ще се чувства изключително притеснен не само защото ситуацията и условията не предполагат естетически наслади, а най-вече защото вероятно му липсват умения за оцеляване в подобна среда.

Основен принцип на Луната е приспособяване, адаптация с цел оцеляване. Основен принцип на Скорпион е катарзис или смърт с цел промяна. Тук Луната се среща с всичко онова с което психиката не може да се справи, най болезнените преживявания, най-негативния опит, най-дълбоко скритите ирационални страхове и най-непростимите причини за себеосъждане. И за да оцелее се налага да потисне, да ги скрие, загубвайки най-важната си функция да адаптира към действителността, за да се превърне в причина за вътрешен разпад. Тук луната се чувства наистина затруднена, защото всички травми, вътрешни проблеми и противоречия блокират възможностите за приспособяване и изискват огромен енергиен ресурс, за да задържа целия този негатив, не позволявайки му да порази съзнанието. Какво обаче става когато той стане видим и достъпен за съзнанието /Слънцето/ по време на пълнолуние?

При пълнолуние, както вече стана ясно настъпва кулминация, а кулминация означава максимална фаза на реализация, в която всичко става видимо, включително скритото и потисканото, както и неосъзнаваното и умишлено пренебрегваното до този момент. Обикновено темите и фокуса на тези процеси са зададени от зодиакалната ос в която протича пълнолунието. В случая Телец-Скорпион - енергийната ос по която протича процеса на взаимообмен на ресурси и ценности било то материални и нематериални, на енергия и материя, в която материята се преобразува в енергия и енергията в материя. А пълната Луна осветява и изважда на повърхността скритото в Скорпион- магична, почти метафизична сила или неразрешени вътрешни конфликти и противоречия, проявени във взаимоотношенията с околните, защото освен всичко друго всяко Пълнолуние акцентира върху определени аспекти на взаимоотношенията. От друга страна, огромната сила на това пълнолуние би могла да бъде използвана за разрешаването на същите тези конфликти и противоречия, чрез съдържащата се в Скорпион сила за кардинална промяна в нежелани ситуации, сложни проблеми и нежизнеспособни форми. И най-вече, онова което изплува на повърхността и бива обработено от съзнанието при пълнолуние в Скорпион, ни позволява да видим слабите места и най-дълбоките вътрешни проблеми, изискващи решение.

В Скорпион са въплътени мощни, реално и метафорично магични сили. Те обслужват протичащите тук процеси, на промяна, чрез смърт и прераждане и имат огромен ресурс. И Пълнолунието в Скорпион би могло да ни осигури достъп до тези ресурси, чрез освобождаването на същото това подтиснато болезнено съдържание. Това е силата на Скорпиона да превърне дефекта в ефект, включително и за неудобно чувстващата се тук Луна. А ефекта идва именно от слабостта и неудобството и. Защото Луната си служи вродени и усвоени в най-ранно детство модели, представи и автоматични реакции за оцеляване, а тук не е способна да се ползва от привичните си механизми, за да оцелява и да се адаптира. В кулминацията на пълнолунието става невъзможно да потиска и да забравя, за да предпази съзнанието, напротив всичко подтиснато излиза на яве. И освобождава силите заложени в Скорпион, а с тях и огромните му ресурси за трансформация. Така разбираме вътрешните причини за външните проблеми и вътрешните програми пораждащи съответните материални резултати в действителността.

Всичко това донякъде ни дава представа за магично-мистичната слава на това пълнолуние. Магичния му потенциал произтича от възможностите му за постигане на алхимична трансформация. Само по себе си то описва процеса на алхимична трансформация на материя в енергия и енергия в материя, протичащ именно по енергийната ос Телец-Скорпион. Процес на посвещение позволяващ ни да постигнем контрол над духа и материята, описан в самото значение на Телец и Скорпион и образите им на небето.

Целия зодиак представлява една разумна система от принципи обслужвани от творческите йерахии на Съзиданието и Битието. Всеки знак има специфична природа и е израз на специфичен космически сили, като едновременно с това представлява и специфична среда в която съответния принцип се проявява, чрез една или друга духовна същност-планета. И най-силни и проявени стават те, когато техни проводници са светилата, още повече по време на Пълнолуние, когато имаме едновременната, пълноценна проява на дуалността, обединената сила и изява на активния, дневен, оплождащ, мъжки принцип, чийто носител е Слънцето и пасивния, раждащ, женски нощен принцип, чийто носител е Луната. Информационния носител разбира се е Светлината, която в този момент не угасва през цялата нощ. Именно тази неугасваща нито миг, дори през нощта Светлина, става причина за интензивните процеси на осъзнаване и освобождаване, на кулминация и максимална реализация, на разкриване на всичко по време на Пълнолуние.

Разбира се, това се случва по време на всяко Пълнолуние и очевидно има нещо друго, което отличава това от всички останали 12 или 13 през годината, за да се превърне то в символ на Божествената сватба, да влезе в религиозната обредност и да остане там от древността до днес, както и да се превърне в сцена за не един и два литературни и филмови сюжети. Отговорът отново се крие в символиката и принципите на Телец и Скорпион и най вече в небесните им образи.

Принципите и силите стоящи зад Телец описват това което наблюдаваме сега-  етапа на материализацията, конкретизацията на енергията, саздаването и разпространенито на формите и явленията - виждаме ги в цъфтящата природа, пълнокръвна и наситена с жизнени сокове и енергия. Тук се проявява силата на продуктивния физически труд, възможността за натрупване на ресурси чрез работа с материята, производство от земята. В Телец тялото се докосва до Духа и осъзнава действителността чрез дейност позволяваща овладяването на материята. Изобилието и плодородието са негова същност. Телец е проявената любов, която съединява отделните частици в материя. Неговия основен принцип е живот, плодородие, оцеляване, а ресурсите са вторична производна, като средство необходимо за живота и оцеляването, както и за реализацията на творческия съзидателен божествен потенциал. В Телец е закодирана символиката на първичната материя, на първоначалната субстанция, сравнима със Земята-елемент, със Земята-майка. Като цяло това е една свръх женствена енергия, затова и Луната екзалтира тук. Телец е огромен резервоар за всички способности, които човек и човечеството  в своята еволюция са придобили на Земята и използват като ресурси.

В Скорпион както казахме работят неизчерпаеми енергии, възможности и сили които се нуждаят не от щастие и покой, а от изпитанията и тревогите съпътстващи борбата между светлината и мрака и победата на разума и волята над желанията. Те работят за премахването на ограниченията на материята , така както буйна река или море, било то с щурм или бавно и постепенно ще отместят скалата от пътя си, ще я разрушат на хиляди малки камъчета, а ако не могат просто ще я потопят. Скорпион е знакът на победата над желанията и на борбата във душевния свят, където човекът трябва да се бори, за да стане победител. “Аз Съм”, Себето, Азът трябва да се бори в Скорпиона и след време да излезе победител в тази наистина най-велика от всички войни. Да победиш звяра в себе си означава да опитомиш нисшата си природа. Тук чрез филтриране и утаяване се пречистват всички натрупвания и сенки. В този знак душевните сили достигат максимална плътност и напрежение. Символичното послание на разумните сили работещи тук е, че победата над себе си, отхвърлянето на ограниченията на материалните привързаности и желания, както и изхода от всяка неразрешима ситуация винаги изисква запознаване и работа с тъмните аспекти на живота и душата, приемане на отхвърленото им съдържание и последващата им трансформация. Буда не е избрал случайно да се въплъти в тяло и да се роди точно на Пълнолуние в Скорпион.

Само така Духът и душата са свободни да се слеят с Вечността на Абсолюта и именно това сливане и обединена изява виждаме в Божествената сватба на Слънцето и Луната, с пълната им власт върху видимия и невидимя свят, духа и душата.

Всеки победител получава корона-символ на придобитата власт. Телец и Скорпион са най-ярките съзвездия на небето, а основен принцип върху който почива цялата астрологична мъдрост е "каквото горе, това и долу". И най важното послание за процесът протичащ при пълнолунието в Скорпион намираме изрисувано на самото небе. Представете си слънчевия и лунния диск, на фона на тези най ярки съзвездия на небето, между рогата на Телеца и щипките на Скорпиона. Вероятно, онези от вас които имат по живо въображение вече виждат един символ, образ, запечатан в стотици окултни и художествени произведения, картини, знаци, карти Таро и пр. Короната с диск по средата. Короната на Изида! На Божествената Майка, онази която от древността на този ден коронясват с венци от цветя, на която танцуват през цялата нощ на разцъвтялите поляни под музиката на пеещите любовна песен славеи. В нощта на нейния свещен съюз със съзидателната сила творението проявена от Слънцето в Телец. Сила носеща нов живот проникващ във всичко и свещен съюз на победилия дух и победилата материя,сексуална мощ в съвършен баланс, раждаща живот.

Добре е в този момент, всеки по свой собствен начин да се свърже с тази енергия, да изрази признателността си към Природата-Богинята майка. Да отпразнуваме живота!

Бихме могли също да използваме това Пълнолуние за да пречистим съзнанието и душата си и да се свържем с огромния вътрешен потенциал, с който е надарен всеки от нас. Сега е момента да надникнем в най-сенчестите кътчета на нашата същност. Ще имаме достъп до всички тайни на душата, както и до тайните и оръжия за да я излекуваме. Осъзнаването ще бъде наш съюзник, но не разчитайте на споделяне, съчувствие или подкрепа от вън. Въздържайте се и да предлагате. Пластовете ще се разместят бурно, ще ни направят по-силни, но ще останат скрити за чуждия поглед. А оголването ще поражда чувство на уязвимост.

Луната сега би могла да ни  дари с дълбока проницателност, внезапни озарения или открития за себе си и околните, да ни разкрие неизвестни до сега аспекти на личността. Възможно е да се почувстваме внезапно привлечени с почти маниакална страст към нещо, което би могло да бъде източник на вдъхновените в дните ни занапред. Трансформацията може да се случи външно или вътрешно, бурно или тихо, но при целия си драматизъм, Скорпион е фиксиран и рационален, поради което предлага проницателност и енергия достатъчни за да не изпускаме от поглед, най-важното, особено в практичните му аспекти и най-вече във взаимоизгодните решения. С подкрепата на балансиращото влияние на Сатурн и горния съвпад на Меркурий със Слънцето, ще можем да видим резултатите и проявлението на идеи, цели, планове, планове и тенденции чито семена сме заложили още през февруари и март. Търсeте зародиша на случващото се около вас- много вероятно е точно сега да го намерите.

Помолете Изида да повдигне за вас завесата към невидимия свят - било то към тайните на обективната реалност или на душата! 

По-важно от всичко обаче е да отпразнуваме победата на живота, пиршеството на Пролетта и Любовта  в себе си. Нощта на Божествената Сватба, отбелязва най-любовното денонощие в годината. Освен всичко друго тя е и тържество на сексуалната мощ, раждаща живота.

сряда, 6 февруари 2019 г.

Началото - Астрология на практика

                                                                 И като ще е практикум...нека да е астрология на практика.

Имам си любима астрологична техника и любим похват, който не спира да поддържа любопитството ми и да ми се отплаща с възхищение от мъдростта на звездите. Елективната Астрология. Тя се занимава с подбирането на подходящия момент за стартирането и развитието на нещо.

Елективната астрология е най-близо до онзи момент, в който науката и магията си подават ръка. Подбирането на правилния момент е метода, с който можеш да използваш свободната си воля за да повлияеш на хода на събитията. Разбира се, ако е по Божията воля и в съгласие с нишките на съдбата. Защото в противен случай и в най-прецизно подбрания момент, нещо ще те препъне, нещо ще те забави, нещо ще се случи....и моментът или ще избърза или ще почака. Вълнуващо е! Да се опиташ да подбереш момента ...и да видиш какво ще се случи. Както и обратното- когато имаш момента на случване да видиш как ще се развие случилото се във времето. Защото началото съдържа цялото! И както раждането поставя началото на житейския ни програма, а печатат на небето я описва, така и  времето в което се случва една среща, стартира на един проект, ражда се една идея, или се поема по един нов път, може да ни опише какъв е потенциалът заложен в началото и как би се развил той във времето.

От проучващата анкета стана ясно че малцина от вас проявяват интерес към елективна астрология. Целта на нашите практикуми ще бъде споделяне на опит, но най вече споделяне на любовта към астрологията, затова искам да ви демонстрирам в какво съм влюбена аз.

И така, да разгледаме момента на нашата първа среща. Целта на срещата беше току що определена на кратко: Група от съмишленици се събират, за да приложат на практика знания и умения си и чрез практически опит и дискусии да ги развият и надградят. Подбирането на сигнификаторите е най-важния момент при прилагането на този метод. 

Астрологичните сигнификатори тук са Водолей и 11 дом-свързани с груповите занимания на съмишленици, обединени от обща цел; Стрелец , Юпитер и 9 дом свързани с познанията за висшите светове, проницателността, предсказанията и прозренията; Венера и 7 дом свързани със споделянето, Меркурий и трети дом- самата информация и практическото и приложение, Сатурн, Венера, Юпитер,Уран и Меркурий като сигнификатори на самата Астрология.

Инициатора на начинанието, домакин и водещ съм аз и заемам позицията на Асцендента. Поканените, присъстващите сте вие и заемате позицията на десцендента.

На какво ще разчитаме в нашето начинание.

Най-точните аспекти на деня 8 февруари са фоновия обмен между Сатурн и Нептун, секстил между Слънцето и Юпитер и секстил между Марс и Меркурий.И трите са в орбис под един градус и по традиция се разглеждат като водещи в една елекция, наред  асцендента и неговия управител, по същия начин, както и във всяка космограма.

Относно Слънцето и асцендента въпросът е решен. Асцендент Лъв със Слънце в седми дом, троп.Водолей-те описват мен. Слънцето е сигнификатор за мен, с ко сигнификатор Юпитер. Управителя на Асц. в седми дом показва, че домакинът е изцяло отдаден, подчинен на гостите.  Можете да разчитате че с пламенна отдаденост ще споделя с вас всичко, което имам. Диспозитори на Слънцето са Сатурн и Уран-т.е ще ви споделя ако ми дадете възможност :) тъй като седми дом и неговите управители са вашите сигнификатори. Но вие ще ми позволите, защото искате да ви разкрия тайните си, да установите алгоритъм който да ви позволи да плувате в необятния океан от космическа мъдрост /Сатурн-Нептун/. Освен това Уран е на Меридиана, в компанията на решителния Марс в Овен, който управлява моя девети дом и вашия трети , а това, както сигурна съм знаете, е информационната ос на знанието и познанието. Сатурн и Уран съответно се намират във вашия трети и единадесети дом , подкрепяки намерението ви да участвате в група за придобиване и споделяне на знания. Ваш ко-сигнификатор е и Меркурий, в аспект с Марс-управител на деветия дом на познанието. 

Класически аспекта Слънце/Юпитер е първия в развитието на новия годишен Юпитеров цикъл стартирал през декември. Съвсем класически това е най-благоприятния момент от него за образование и повишаване на квалификацията, решаване на юридически казуси и напредък по проекти с перспективно развитие в бъдещето. Освен това е време, в което се установяват важни, полезни и перспективни контакти и познанства и вселената ни предлага възможности да се запознаем с нови и интереси хора, които могат да обогатят и разширят не само познанията ни, но и представите ни за нещата въобще. А така също и да ни окажат помощ и подкрепа по сложни житейски и социални казуси, духовни и научни въпроси. Добре е да отбележим и запомним интересните идеи и възможности възникващи в този момент, за да можем да поработим с тях, да ги усъвършенстваме и в последствие да ги реализираме. Подкрепа получават инициативи свързани със социални и партньорски проекти, задгранични контакти, публицистика, образование и езотерично познание. Знанията и перспективите се изясняват, появяват се нови възможности за сътрудничество. Отлично време за разширяване на социалния и интелектуалния кръг, търсене и намиране на поддръжка за лични инициативи, за участие в публични мероприятия и привличане на обществено внимание към личните проекти и дейности.Ето, аз това и правя. Не съм подбирала момента, но се радвам че Съдбата подбра за мен точно този!

Аспекта между Меркурий и Марс е последен за цикъла помежду им. Последен като фаза, но не и като случване защото заради специфичните движения и настроения на Хермес те ще повторят тази фаза още веднъж през май, преди да се срещнат отново за нов цикъл на осъществяване през юли. И Доколкото двамата не са много приятелски настроени един към друг, особено Меркурий към Марс, хармоничния им взаимообмен наистина е манна небесна, особено за пазителите и изследователите на тайните и пространствените научни теории.Защото вдъхновява предприемчивост, смелости способност за решаване на сложни задачи. Менталните усилия под влиянието на този взаимообмен са винаги продуктивни и находчиви, позволяващи ни да извлечем есенцията, важните съставки от множеството детайли на хаотичния информационен поток, за да създадем работещи стратегии.Така Марс и Меркурий в хармоничен обмен стимулират и подкрепят аналитичната, изследователската, писмената и прочее интелектуална работа. При допълнителни предпоставки, каквито ние имаме, могат дори да предизвикат диспути, дискусии и конструктивни обсъждания, които вярвам, ще бъдат изключително полезни за нашата работа. Разбира се, с ясната нагласа че евентуалните ни опоненти могат също така убедително да отстояват своите позиции. Разчитам на това, надявам се да не го забравяте и вие, и вярвам, че нашите дискусии ще бъдат действително полезни за всички.

И накрая, нека не забравяме и Луната, в навечерието на третия ден от своята първа поява, в петия от от съвпада със Слънцето, които обещават интензивен растеж и напредък във всички начинания и гарантират осезаема, материална форма и синтез.Лунната накшатра в която ще се търси форма и синтез е под влиянието на Юпитер и Сатурн, сектор концентриращ любов към познанието и позицията на Луната тук дарява роденото в този ден с истинска вяра в знанието му и отдаден стремеж към придобиването му. Тя позволява да се овладеят няколко предмета или науки едновременно на акдемично ниво и подкрепя придобиването на висока ерудиция.

Ще спра до тук-това е просто една демонстрация, целяща да предизвика интереса ви. Има още много и важни подробности-указания за предимства и недостатъци, които надявам се някой ден ще обсъдим заедно.

понеделник, 14 януари 2019 г.

14-22 януари :Изпитание пред шансовете

Динамична, съдбоносна и щедра на резултати от миналото и проекции в бъдещето седмица се очертава пред нас. Венера и Юпитер обещават широки и благоприятни перспективи в сферата на партньорствата, социалните връзки и финансовите дела.Те подкрепени от Марс се очертават в резултат на нови направления във външната активност, инициатива и предприемчивост при внезапно проявили се шансове.

От друга страна, на пътя си към осъществяването на обещаното от Юпитер и Венера, Марс среща хладната и ограничаваща намеса на Сатурн. А това значи, че плановете и инициативите срещат препятствия и необходимост да се впишат в ограничения, появили се под формата на сложни казуси, трудни задачи, задължения и отговорности или външни трудни за преодоляване обстоятелства.

Традиционно Юпитер и Венера се приемат за големите бенефици на небето, даряващи с щастие, изобилие и късмет. Но само в случаите че знаем какво искаме, готови сме да разпознаем и приемем шансовете с благодарност и в последствие положим необходимите усилия да съхраним и развием онова, с което Съдбата така щедро ни е дарила. Обичайно обаче сме по-склони да прахосваме, онова което сме получили "даром". Сатурн и Марс пък традиционно са приети за големите злосторници, въплъщение на злите сили, които сеят разруха и унищожение. И това действително е така, особено когато работят в екип. Но само тогава когато не сме способни да възприемем, проявим и съчетаем конструктивно енергията на Марс изразена във насочена воля за промяна на външната и вътрешната реалност и принципите на Сатурн -времето, границите, закона и реда. С едно много важно уточнение - в неутралните им значения. Защото всички крайности при Марс и Сатурн действително водят до разрушение, а те по природа са крайни.

Така пред реализацията на всички шансове и обещания на съвпада Венера-Юпитер, стоят условията поставени от квадрата на Марс със Сатурн:

-Да подредим и структурираме, съзнателно да фокусираме и насочим енергията и активността си в съответствие са главните си житейски ценности, цели и приоритети. За тази цел разбира се първо следва да бъдем наясно с тях.

-Изключително прецизно и внимателно да съчетаем принципите на волята, инициативата и активността с принципите на реда, структурата и контрола. Или иначе казано, да съчетаем проактивноста с дисциплина, самоконтрол и отговорност, прецизно да планираме всяко едно действие. Можем да уподобим квадрата между Марс и Сатурн със сложна хирургична операция, изискваща пълно самообладание. Едно неволно трепване на ръката, да не говорим ексеприментални, прибързани или импулсивни действия, биха могли да имат катастрофални последствия.

-Осъзнато да изберем и приемем рамките и границите в които ще насочваме действията си. Да определим посоката и да очертаем границите на пространство, което ще изпълним с фокусирана енергия.Това могат да бъдат границите очертани от личните избори и отговорностите произтичащи от тях, границите на персоналните цели и постижения и действията необходими за достигането им, а понякога границите на външните обстоятелства и изисквания, които сме позволили някой друг да определи. Относно последните, следва да знаем че отхвърлянето им сега ще има по-скоро разрушителен, отколкото освобождаващ ефект. Но пък усвояването на урока ще ни позволи в бъдеще да разпознаваме тези ситуации и да не позволяваме друг да определя в какво влагаме енергията си.

В най-продуктивните сценарии реализацията на текущите обещания за успешна бъдеща себереализация, благоприятните възможности и шансове в партньорствата, благополучието, осъществяването на замислите ни, ще поставят пред нас условията за сериозна работа и изискват да съгласуваме действията си с текущите обстоятелства и обективната реалност. И най-важното да определим и да се фокусираме в главното и да отстраним излишното. По пътя към широките и обещаващи хоризонти се налага да коригираме планове и стратегии според изискванията на практическата реалност. Със сигурност ще се наложи да вземем сложни и трудни решения, да направим избори определящи бъдещето, поемайки върху себе си цялата отговорност и съответстващите задължения. И може би нещо да пожертваме.

В по-неблагоприятните сюжети можем да се натъкнем на критични обрати, които ще променят или отнемат досега съществуващи възможности. А някои обещаващи перспективи или новопоявили се възможности, ще се окажат източници на още по-големи неприятности. Всички тези неблагоприятни ефекти ще се появят в следствие на проявена в миналото и сега неспособност за самоконтрол, нежелание за поемане на отговорност за ключови избори и решения, както и в следствие на импулсивни решения и прибързани действия, или напротив бездействие, пасивност и отказ от инициатива.

И все пак, ако в момента намерим сила и воля да концентрираме вниманието си върху указаните по-горе задачи, бихме могли да избегнем или минимизираме неприятностите и житейските катастрофи. В човешката природа е да оценяваме нещо, едва когато го загубим, или се наложи да го пожертваме. Но и волята човешка е способна да направи пробив, когато се стреми да постигне и утвърди определящите ценности, които я задействат.  Бъдете внимателни!!!  Всички описани тенденции вероятно вече са се появили под една или друга форма, но тепърва ще се разгръщат през следващите дни, за да достигнат пълния си потенциал около 20-22 януари по време на предстоящото пълно лунно затъмнение. А когато имаме затъмнения всички прояви било то конструктивни или разрушителни, могат да имат съдбоносни последствия и да оставят дълбоки следи в живота ни.

събота, 5 януари 2019 г.

Богоявленска приказка за помраченото Слънце

Младото Слънце се събуди и се приготви да се окъпе. Аха да тръгне и върху него надвисна сянката на Земята. А с нея и тежестта на миналите преживявания. Тъга и горест го налегнаха, обида и огорчение от неизпълнени обещания, неосъществени геройства и неизживени приключения. Потърси Луната да го утеши, но и тя се беше срила зад сянката на Земята. Сърдита му беше малко, заради това, че преследвайки своите честолюбиви цели, пренебрегва гласът на сърцето.

Помръкна младото Слънце, приседна край потока и му разказа своята тегоба. Потокът, който току що се беше събудил от лъчите на Слънцето бааавно се протегна и заслуша. И колкото повече слушаше, толкова по-буйни ставаха водите му.  Защото в тях живееха духовете на чувствата. Заиграха се, завъртяха се и се втурнаха в стремителен бяг. Изчистиха пътя пред Слънцето и напоиха земята със себе си. И тъй като то беше седнало край потока, лъчите му огряваха всичко наоколо, а там откъдето бяха минали чувствата заблестяха съкровища. Където земята оставаше суха обаче, лъчите само се плъзгаха без да има в какво да отразят блясъка си.

-Ето виждаш ли?- каза потокът на Слънцето- какъв смисъл имат твоите важни цели? Те не могат да заблестят, ако не са напоени от чувство. За да извършиш своите геройства се нуждаеш от подкрепата на Луната-твоето най-близко същество.Тя подхранва твоите цели с чувство. Когато нощем изгубиш блясъка си тя озарява пътя ти. Когато постигнеш успех, тя споделя радостта ти. Когато се обезсърчиш тя те подкрепя да продължиш и дори е готова вместо теб да свети. А знаеш ли че, когато се заблудиш точно тя ще повдигне за теб булото на заблудите? Когато се провалиш тя ще те утеши и ще те захрани с ново чувство, за да превърнеш провала в успех. Никой дори ти, не може да разчита само на себе си и да стане герой, без подкрепата на близко същество. Ти мислиш, че постигането на твоите героични цели ще осмисли живота ти, ще го изпълни със светлина и това действително е така. Но ако те не извират от дълбините на душата ти, ако не обслужват най-съкровените ти нужди и желания, твоите постижения ще бъдат просто фалшиви трофеи, лишени от смисъл дори за самия теб. А дълбините на душата се осветяват от Луната.

Докато си говореха Слънцето и Извора дойде нощта. Беше тъмна нощта, защото Луната все още отказваше да се покаже докато Слънцето не признае, че без нейните чувства и подкрепа целите му са безсмислени, а геройствата-неосъществими. Слънцето все още стоеше край потока и тъй като беше нощ, никой на разбра че то е помръкнало. Но всички почувстваха. Най- силно почувстваха онези, които бяха постигнали големи победи в живота си, но ги празнуваха сами защото нямаха с кого да ги споделят. Те бяха опустошени. Почувстваха и онези, които нищо не бяха постигнали, защото нямаха близки, които да ги подкрепят, напътстват и утешават. Те бяха обезверени. Развълнуваха се и тези, които макар и благословени с дом и близки, не оценяваха какво съкровище имат и бяха увлечени в нескончаемо търсене на други по-големи съкровища, с други, не толкова близки хора.Техните търсения бяха обезсмислени. А онези, които бяха заглушили гласът на чувствата и потребностите в сърцето си, за да могат да осъществят важни дела, изведнъж загубиха своята цел, защото нямаше какво да осветява пътя им в нощта.

И всички те се почувстваха като дърво без корен.

Но всички те, заедно със Слънцето най-после чувстваха. И в тишината на тъмната нощ изгряха безброй звезди и затрептяха с тихо изречени желания. " Да се освободя от честолюбиви и користни цели и да следвам гласът на сърцето си",  " Да не пренебрегвам своите близки и своите чувства, заради постигането на цели и намерения" , " Да укрепя връзката си със своето семейство, с близките и роднините си за да имам високи постижения", "Ще търся и ще предлагам съкровена близост, която е източник на моята сила",  "От тук насетне, моите геройства ще обслужват емоционалните ми нужди и постигането на стабилност и безопасност за мен и моите близки", " От тук насетне моята цел е да поставя чувствата си в основата на устойчиви връзки с близки същества" , "Ще използвам своите постижения за укрепване на дома, семейството и рода"

А Слънцето размишляваше върху своите важни цели, за това какво трябва да направи за да ги постигне, постави си срокове и дори си представи резултатите, които щяха да потвърдят че целите се изпълняват. Почувства, че вече не е така щедро на обещания, нито пък толкова възторжено в очакванията си. Даваше си ясно сметка какво е най-ценно и най-важно за него. Беше му трудно да се освободи от детинската наивност, но и това успя да стори. Възползва се от светлината която носи в себе си и освети всичко-откри истината, прие фактите и тайничко си призна, че може би именно нежеланието да приеме реалността и да се съобрази поне временно с нея е причина за неуспехите му. И отново си обеща повече да не пренебрегва Луната която свети там, където неговите лъчи не достигат и винаги поема товарът когато силите го напуснат.

И тъкмо когато плановете му станаха съвсем оформени, до него изгря Звезда. Слънцето трепна и се зарадва, че най-после може би намери приятел, който да стопли обезсърченото му от самотата сърце. И да, може би някой който ще замени Луната.

-Здравей, аз съм Слънцето, нека да бъдем приятели- каза Слънцето и лъчите му трепнаха суетно, а Зората пропука небето. Макар и зарадвано от неочакваната компания в тъмната нощ, то тайничко се беше притеснило, че някой го е видял в състояние, по нищо не наподобяващо обичайния му шармантен блясък.

- Здравей- отвърна Звездата - аз съм Вега и също като теб съм Слънце, но не мога да ти бъда приятел защото аз съм Жреца на Небето. Жреците нямат приятели, защото те служат на всички и не могат да се ангажират с никого лично, а приятелството без личен ангажимент бързо се разпада. Аз само давам отговори, съвети и напътствия, а и ти си имаш вече приятел отреден от небето-Луната.

-Но нея я няма, а върху мен е надвиснала сянка.

-Няма я, защото заслепен от своята гордост и увлечен от своите честолюбиви цели, забрави че никой, дори ти не можеш да разчиташ само на себе си и се нуждаеш близък който да споделя товарите и радостите ти. - Повтори и Жреца думите на Извора. - Ние знаем това и затова сме ти дали Луната да свети когато ти не можеш, а когато приключи дългия ви път да се събирате и да си почивате заедно. Но тя свети с твоята отразена светлина и когато ти отвърнеш лицето си от нея тя помръква, а с нея помръкват и чувствата, които са основата на живота в света който вие осветявате. Всичко на Земята е породено от чувство, затова тя е толкова красива и на нея живеят любимите чеда на Бог. Дошла съм тук за да ти дам напътствия!

И Жреца рече:

През тази година ти предстои тежка и сериозна работа за да покажеш, че си достоен за мястото, което претендираш да заемеш. Ще трябва да покажеш че си готов да поемеш отговорност за своите избори, че си достоен да носиш короната която сам си си сложил, че разполагаш с всички необходими качества за да заемеш желаното от теб място. Целите ти трябва да бъдат съобразени с вече постигнатото и с вече придобитите възможности. Онези които ги надхвърлят, няма да срещнат подкрепа. За да можеш да ги реализираш ще трябва да придобиеш съответните им способности. Преглътни гордостта си и не очаквай някой да повярва, че можеш да топлиш и светиш само защото си Слънце. Но ако можеш да докажеш че топлиш и светиш тогава всички ще признаят че си Слънце и ще се утвърдиш като такова. Няма да можеш да се справиш сам, без Луната. Никой не може да достигне висините без здравата и надеждна опора на любящо същество до себе си, или силно чувство, което да следва. Погрижи се за основата, укрепи дома си, създай здрава емоционална връзка  с любимия човек, децата и родителите си и не ги пренебрегвай за нищо на света, защото както сам виждаш светът губи блясъка си без тях, но и в най-тъмната нощ Луната поддържа твоята светлина. Позволи и да разкрие пред теб съкровените ти желания, да откриеш с нейна помощ онова, без което не можеш и него превърни в цел.

И Жрецът разкри на Слънцето магия, свещен ритуал с който да подкрепи своята сила.
Приседна до него и го заслуша докато нареждаше своите желания и обещания край потока, за да ги отнесе на небето, където в света на звездите да се подготвят за своя предстоящ живот на Земята.

Тъй тиха и съкровена бе изповедта на Слънцето, така дълбоко от сърцето му извираха думите, че потокът за миг спря, за да не изтърве някоя дума в шума на водите, а после рукна и хукна пречистен към своето осъществяване. А Слънцето най-сетне изгря светло и чисто и за да е сигурно че намеренията му няма да останат незабелязани и неосъществени, както го посъветва Жреца,  събра всички момчета и мъже и ги увлече в буйно хоро в потока, където позамръзналите чувства ги дариха със здраве и сила. И от своята мъжка сила те оставиха на потока за да оформя и насочва чувствата в цели, а своите героични цели насочиха с чувство.

Разчувства се нежната Луна пред този израз на почит пред нейната сила. Потънала в нежната прегръдка на нощта, тя позволи на тъмнината да разтвори и отнесе тежестта на миналото, а на заранта поведе момите и жените на хоро в същия поток и прие Слънцето да опложда нейните чувства. А те придадоха форма и смисъл на целите му. На свечеряване, след два дни мъжки и женски хора, Луната най-сетне озари с тънък сърп небето, за да приютява светлината на Слънцето нощем, та да не губи то своята цел.

Така водата сля в свещен брак мъжката и женската сила. Пречистени Слънцето и Луната се сляха силни в Новата година. Да е честита и благословена!

р.р Изображението към текста е дело на Кларк Литъл -фотограф и сърфист

вторник, 18 декември 2018 г.

От близо и далеч с Юпитер и Меркурий


 Меркурий и Юпитер се срещат за трети последен път през този сезон на 21 декември - в навечерието на Зимното слънцестоене, в светлината на пълната Луна. Звучи приказно, мистично и обещаващо, каквото в действителност е. За разкош компания им прави една от царските звезди Антарес -война на светлината, овладял изкуството да си служи с Меча на справедливостта.

Самия факт че Юпитер се появи преди броени дни с подобно въоръжение ни говори достатъчно красноречиво какви ще бъдат основните тенденции в новия Юпитеров цикъл. Време е за величави и благородни действия, за идеи, които завладяват умовете и сърцата и който съумее да ги осъществи ще спечели заслужено славата и обичта на другите. Разбира се, предвид природата на двете планети това е възможно да се случи само чрез нови средства и подходи в общуването подкрепени с широки философски възгледи и щипка авантюризъм позволяваща допускане на недопустимото.

Именно сега можем да наблюдаваме в цялата им пълнота и блясък резултатите от отминалата вече ретроградна фаза на Меркурий, а така също и семената положени в началото на новия юпитеров цикъл. Кой, каквото казал -казал, кой каквото възнамерил - възнамерил, кой каквото посял...по плодовете ще познаем. Вярвам, че всички сме посели чисти и благородни замисли, че сме си служили съзнателно и с уважение със словото и мисълта, че сме уважили правото и истината на другия.Ако не все още не е късно - до 21 декември. А настоящите плодове ще бъдат резултат на вече минали усилия появяващи се под формата възможности, шансове, предложения откриващи нови перспективи. Ако не ги виждаме, то значи не сме положили достатъчно усилия, или просто сме объркали посоката влагайки не там където е необходимо.

Или просто не виждаме кое е най-важното в живота ни.

Късогледи или не, сега, стига да пожелаем можем да видим перспективите пред себе си. Всичко зависи от това доколко надалече, и нашироко сме способни да виждаме. Някои ще се фиксират върху дребните несъвършенства на битието, други върху лични междуособици, предизвикани от фрагментарно фиксиране върху думи и постъпки, извадени извън общия контекст; трети ще се увлекат във водовъртежа на светски събития каквито изобилстват по коледните празници-и няма да сгрешат. Защото ако не друго, звездите подсказват че е време позитивен обмен на новини, контакти и идеи, дипломатично решение на юридически дела чрез посредничество; време за регулиране на спорни въпроси и културен обмен пораждащ нови прогресивни идеи. Най-далновидните няма да се препънат в осъществяването на дългосрочни проекти, укрепване на делови и лични връзки, дискусии, преговори целящи осъществяването на мащабни житейски планове, писателски, издателски ,рекламни и лекционни проекти. Време е да преговаряме, да рекламираме, да дадем гласност, широта и популярност на идеите, познанията и постиженията си.

Капани?- Винаги има! Кой не е бил жертва на игрите на Съдбата. Сега обаче не тя, а личната ни разсеяност, предубеждения, предразсъдъци и нездрав оптимизъм ги поставят. Да бъдем разсъдливи ни съветват звездите и да не изпадаме в излишен оптимизъм. Да бъдеш доверчив е похвално, но прекалената доверчивост неподкрепена от факти и обстоятелства си има друго име, което заради пределната взискателност на небето към словото сега ще поставя в кавички - "глупост". На фона на ярко изразената необходимост от натрупване на опит относно материалния и нематериален обмен, си струва да  изискаме подкрепа за доверието чрез конкретни стъпки и резултати. Без тях уговорките и обещанията ще останат просто предколедни обещания. Капан може да ни постави и стремежът да се обхване необятното, неспособността да се въплътят обширните познания в конкретен опит, неумението да се  съгласуват многообразните мащабни планове с реалността и да се пристъпи към тях с конкретни стъпки и резултати, нежеланието да се отдаде дължимото на малките подробности и конкретиката.

И все пак? - Ако до сега сме съумели да си изградим една максимално оптимистична представа за бъдещето, сега можем да видим каква част от нея ще придобие конкретни рамки които да и помогнат да се утвърди в реалността.Разбира се, само ако сме съумели да си изработим нови алгоритми. Защото не знам дали забелязвате, но реалността вече е променена. Необходимо е да обърнем внимание на това как обвързваме мащабността на нашите идеи и замисли с нея.

На прага на тази реалност пред нас стоят въпроси на които е важно да си отговорим
- Какви нови възможности се появяват пред мен, или самия аз разпознавам като нови цели?
- Доколко моделите на поведение и инструментите с които си служа ми позволяват да реализирам тези възможности, да постигна тези цели? Какво е необходимо да добавя, усвоя? Какви знания и умения е нужно да придобия за да разширя възможностите си?
- Къде и в какво вместо да използвам възможностите предпочитам да избягам от реалността с нереалистични планове и фантазии и разпилявам силите си?

Решения
- да търсим и използваме нови начини на взаимодействие
- да започнем активно да усвояваме и прилагаме нови знания, да използваме нови алгоритми и инструменти, нови, полезни навици и практики
-ако внезапно се почувстваме привлечени от нови сфери на познанието и нови области на интелектуална активност, да последваме влечението си и/или да потърсим връзка с хора със сходни интереси

Сега вече имаме възможност, а и е време по-добре да  разберем и усвоим юпетирианските качества : интерес към живота и разнообразните области на познанието, способност за визия и връзка с цялостната картина на живота , вселенските закони и закономерностите в устройството на света, мъдрост и вродено чувство за справедливост, умение да завладяваш умовете и сърцата на хората обединявайки ги под една идея, вяра-в Бог, доброто и душевна широта, проекции в бъдещето и оптимизъм, смелост да си поставиш амбициозни планове и да ги реализираш с активна жизнена позиция.

Антарес е звезда с природата на Марс и Юпитер. Да бъдем смели, мъдри и справедливи и нека идеите родени сега да бъдат в прослава на доброто и величието на човешката душа!