сряда, 6 февруари 2019 г.

Началото - Астрология на практика

                                                                 И като ще е практикум...нека да е астрология на практика.

Имам си любима астрологична техника и любим похват, който не спира да поддържа любопитството ми и да ми се отплаща с възхищение от мъдростта на звездите. Елективната Астрология. Тя се занимава с подбирането на подходящия момент за стартирането и развитието на нещо.

Елективната астрология е най-близо до онзи момент, в който науката и магията си подават ръка. Подбирането на правилния момент е метода, с който можеш да използваш свободната си воля за да повлияеш на хода на събитията. Разбира се, ако е по Божията воля и в съгласие с нишките на съдбата. Защото в противен случай и в най-прецизно подбрания момент, нещо ще те препъне, нещо ще те забави, нещо ще се случи....и моментът или ще избърза или ще почака. Вълнуващо е! Да се опиташ да подбереш момента ...и да видиш какво ще се случи. Както и обратното- когато имаш момента на случване да видиш как ще се развие случилото се във времето. Защото началото съдържа цялото! И както раждането поставя началото на житейския ни програма, а печатат на небето я описва, така и  времето в което се случва една среща, стартира на един проект, ражда се една идея, или се поема по един нов път, може да ни опише какъв е потенциалът заложен в началото и как би се развил той във времето.

От проучващата анкета стана ясно че малцина от вас проявяват интерес към елективна астрология. Целта на нашите практикуми ще бъде споделяне на опит, но най вече споделяне на любовта към астрологията, затова искам да ви демонстрирам в какво съм влюбена аз.

И така, да разгледаме момента на нашата първа среща. Целта на срещата беше току що определена на кратко: Група от съмишленици се събират, за да приложат на практика знания и умения си и чрез практически опит и дискусии да ги развият и надградят. Подбирането на сигнификаторите е най-важния момент при прилагането на този метод. 

Астрологичните сигнификатори тук са Водолей и 11 дом-свързани с груповите занимания на съмишленици, обединени от обща цел; Стрелец , Юпитер и 9 дом свързани с познанията за висшите светове, проницателността, предсказанията и прозренията; Венера и 7 дом свързани със споделянето, Меркурий и трети дом- самата информация и практическото и приложение, Сатурн, Венера, Юпитер,Уран и Меркурий като сигнификатори на самата Астрология.

Инициатора на начинанието, домакин и водещ съм аз и заемам позицията на Асцендента. Поканените, присъстващите сте вие и заемате позицията на десцендента.

На какво ще разчитаме в нашето начинание.

Най-точните аспекти на деня 8 февруари са фоновия обмен между Сатурн и Нептун, секстил между Слънцето и Юпитер и секстил между Марс и Меркурий.И трите са в орбис под един градус и по традиция се разглеждат като водещи в една елекция, наред  асцендента и неговия управител, по същия начин, както и във всяка космограма.

Относно Слънцето и асцендента въпросът е решен. Асцендент Лъв със Слънце в седми дом, троп.Водолей-те описват мен. Слънцето е сигнификатор за мен, с ко сигнификатор Юпитер. Управителя на Асц. в седми дом показва, че домакинът е изцяло отдаден, подчинен на гостите.  Можете да разчитате че с пламенна отдаденост ще споделя с вас всичко, което имам. Диспозитори на Слънцето са Сатурн и Уран-т.е ще ви споделя ако ми дадете възможност :) тъй като седми дом и неговите управители са вашите сигнификатори. Но вие ще ми позволите, защото искате да ви разкрия тайните си, да установите алгоритъм който да ви позволи да плувате в необятния океан от космическа мъдрост /Сатурн-Нептун/. Освен това Уран е на Меридиана, в компанията на решителния Марс в Овен, който управлява моя девети дом и вашия трети , а това, както сигурна съм знаете, е информационната ос на знанието и познанието. Сатурн и Уран съответно се намират във вашия трети и единадесети дом , подкрепяки намерението ви да участвате в група за придобиване и споделяне на знания. Ваш ко-сигнификатор е и Меркурий, в аспект с Марс-управител на деветия дом на познанието. 

Класически аспекта Слънце/Юпитер е първия в развитието на новия годишен Юпитеров цикъл стартирал през декември. Съвсем класически това е най-благоприятния момент от него за образование и повишаване на квалификацията, решаване на юридически казуси и напредък по проекти с перспективно развитие в бъдещето. Освен това е време, в което се установяват важни, полезни и перспективни контакти и познанства и вселената ни предлага възможности да се запознаем с нови и интереси хора, които могат да обогатят и разширят не само познанията ни, но и представите ни за нещата въобще. А така също и да ни окажат помощ и подкрепа по сложни житейски и социални казуси, духовни и научни въпроси. Добре е да отбележим и запомним интересните идеи и възможности възникващи в този момент, за да можем да поработим с тях, да ги усъвършенстваме и в последствие да ги реализираме. Подкрепа получават инициативи свързани със социални и партньорски проекти, задгранични контакти, публицистика, образование и езотерично познание. Знанията и перспективите се изясняват, появяват се нови възможности за сътрудничество. Отлично време за разширяване на социалния и интелектуалния кръг, търсене и намиране на поддръжка за лични инициативи, за участие в публични мероприятия и привличане на обществено внимание към личните проекти и дейности.Ето, аз това и правя. Не съм подбирала момента, но се радвам че Съдбата подбра за мен точно този!

Аспекта между Меркурий и Марс е последен за цикъла помежду им. Последен като фаза, но не и като случване защото заради специфичните движения и настроения на Хермес те ще повторят тази фаза още веднъж през май, преди да се срещнат отново за нов цикъл на осъществяване през юли. И Доколкото двамата не са много приятелски настроени един към друг, особено Меркурий към Марс, хармоничния им взаимообмен наистина е манна небесна, особено за пазителите и изследователите на тайните и пространствените научни теории.Защото вдъхновява предприемчивост, смелости способност за решаване на сложни задачи. Менталните усилия под влиянието на този взаимообмен са винаги продуктивни и находчиви, позволяващи ни да извлечем есенцията, важните съставки от множеството детайли на хаотичния информационен поток, за да създадем работещи стратегии.Така Марс и Меркурий в хармоничен обмен стимулират и подкрепят аналитичната, изследователската, писмената и прочее интелектуална работа. При допълнителни предпоставки, каквито ние имаме, могат дори да предизвикат диспути, дискусии и конструктивни обсъждания, които вярвам, ще бъдат изключително полезни за нашата работа. Разбира се, с ясната нагласа че евентуалните ни опоненти могат също така убедително да отстояват своите позиции. Разчитам на това, надявам се да не го забравяте и вие, и вярвам, че нашите дискусии ще бъдат действително полезни за всички.

И накрая, нека не забравяме и Луната, в навечерието на третия ден от своята първа поява, в петия от от съвпада със Слънцето, които обещават интензивен растеж и напредък във всички начинания и гарантират осезаема, материална форма и синтез.Лунната накшатра в която ще се търси форма и синтез е под влиянието на Юпитер и Сатурн, сектор концентриращ любов към познанието и позицията на Луната тук дарява роденото в този ден с истинска вяра в знанието му и отдаден стремеж към придобиването му. Тя позволява да се овладеят няколко предмета или науки едновременно на акдемично ниво и подкрепя придобиването на висока ерудиция.

Ще спра до тук-това е просто една демонстрация, целяща да предизвика интереса ви. Има още много и важни подробности-указания за предимства и недостатъци, които надявам се някой ден ще обсъдим заедно.

понеделник, 14 януари 2019 г.

14-22 януари :Изпитание пред шансовете

Динамична, съдбоносна и щедра на резултати от миналото и проекции в бъдещето седмица се очертава пред нас. Венера и Юпитер обещават широки и благоприятни перспективи в сферата на партньорствата, социалните връзки и финансовите дела.Те подкрепени от Марс се очертават в резултат на нови направления във външната активност, инициатива и предприемчивост при внезапно проявили се шансове.

От друга страна, на пътя си към осъществяването на обещаното от Юпитер и Венера, Марс среща хладната и ограничаваща намеса на Сатурн. А това значи, че плановете и инициативите срещат препятствия и необходимост да се впишат в ограничения, появили се под формата на сложни казуси, трудни задачи, задължения и отговорности или външни трудни за преодоляване обстоятелства.

Традиционно Юпитер и Венера се приемат за големите бенефици на небето, даряващи с щастие, изобилие и късмет. Но само в случаите че знаем какво искаме, готови сме да разпознаем и приемем шансовете с благодарност и в последствие положим необходимите усилия да съхраним и развием онова, с което Съдбата така щедро ни е дарила. Обичайно обаче сме по-склони да прахосваме, онова което сме получили "даром". Сатурн и Марс пък традиционно са приети за големите злосторници, въплъщение на злите сили, които сеят разруха и унищожение. И това действително е така, особено когато работят в екип. Но само тогава когато не сме способни да възприемем, проявим и съчетаем конструктивно енергията на Марс изразена във насочена воля за промяна на външната и вътрешната реалност и принципите на Сатурн -времето, границите, закона и реда. С едно много важно уточнение - в неутралните им значения. Защото всички крайности при Марс и Сатурн действително водят до разрушение, а те по природа са крайни.

Така пред реализацията на всички шансове и обещания на съвпада Венера-Юпитер, стоят условията поставени от квадрата на Марс със Сатурн:

-Да подредим и структурираме, съзнателно да фокусираме и насочим енергията и активността си в съответствие са главните си житейски ценности, цели и приоритети. За тази цел разбира се първо следва да бъдем наясно с тях.

-Изключително прецизно и внимателно да съчетаем принципите на волята, инициативата и активността с принципите на реда, структурата и контрола. Или иначе казано, да съчетаем проактивноста с дисциплина, самоконтрол и отговорност, прецизно да планираме всяко едно действие. Можем да уподобим квадрата между Марс и Сатурн със сложна хирургична операция, изискваща пълно самообладание. Едно неволно трепване на ръката, да не говорим ексеприментални, прибързани или импулсивни действия, биха могли да имат катастрофални последствия.

-Осъзнато да изберем и приемем рамките и границите в които ще насочваме действията си. Да определим посоката и да очертаем границите на пространство, което ще изпълним с фокусирана енергия.Това могат да бъдат границите очертани от личните избори и отговорностите произтичащи от тях, границите на персоналните цели и постижения и действията необходими за достигането им, а понякога границите на външните обстоятелства и изисквания, които сме позволили някой друг да определи. Относно последните, следва да знаем че отхвърлянето им сега ще има по-скоро разрушителен, отколкото освобождаващ ефект. Но пък усвояването на урока ще ни позволи в бъдеще да разпознаваме тези ситуации и да не позволяваме друг да определя в какво влагаме енергията си.

В най-продуктивните сценарии реализацията на текущите обещания за успешна бъдеща себереализация, благоприятните възможности и шансове в партньорствата, благополучието, осъществяването на замислите ни, ще поставят пред нас условията за сериозна работа и изискват да съгласуваме действията си с текущите обстоятелства и обективната реалност. И най-важното да определим и да се фокусираме в главното и да отстраним излишното. По пътя към широките и обещаващи хоризонти се налага да коригираме планове и стратегии според изискванията на практическата реалност. Със сигурност ще се наложи да вземем сложни и трудни решения, да направим избори определящи бъдещето, поемайки върху себе си цялата отговорност и съответстващите задължения. И може би нещо да пожертваме.

В по-неблагоприятните сюжети можем да се натъкнем на критични обрати, които ще променят или отнемат досега съществуващи възможности. А някои обещаващи перспективи или новопоявили се възможности, ще се окажат източници на още по-големи неприятности. Всички тези неблагоприятни ефекти ще се появят в следствие на проявена в миналото и сега неспособност за самоконтрол, нежелание за поемане на отговорност за ключови избори и решения, както и в следствие на импулсивни решения и прибързани действия, или напротив бездействие, пасивност и отказ от инициатива.

И все пак, ако в момента намерим сила и воля да концентрираме вниманието си върху указаните по-горе задачи, бихме могли да избегнем или минимизираме неприятностите и житейските катастрофи. В човешката природа е да оценяваме нещо, едва когато го загубим, или се наложи да го пожертваме. Но и волята човешка е способна да направи пробив, когато се стреми да постигне и утвърди определящите ценности, които я задействат.  Бъдете внимателни!!!  Всички описани тенденции вероятно вече са се появили под една или друга форма, но тепърва ще се разгръщат през следващите дни, за да достигнат пълния си потенциал около 20-22 януари по време на предстоящото пълно лунно затъмнение. А когато имаме затъмнения всички прояви било то конструктивни или разрушителни, могат да имат съдбоносни последствия и да оставят дълбоки следи в живота ни.

събота, 5 януари 2019 г.

Богоявленска приказка за помраченото Слънце

Младото Слънце се събуди и се приготви да се окъпе. Аха да тръгне и върху него надвисна сянката на Земята. А с нея и тежестта на миналите преживявания. Тъга и горест го налегнаха, обида и огорчение от неизпълнени обещания, неосъществени геройства и неизживени приключения. Потърси Луната да го утеши, но и тя се беше срила зад сянката на Земята. Сърдита му беше малко, заради това, че преследвайки своите честолюбиви цели, пренебрегва гласът на сърцето.

Помръкна младото Слънце, приседна край потока и му разказа своята тегоба. Потокът, който току що се беше събудил от лъчите на Слънцето бааавно се протегна и заслуша. И колкото повече слушаше, толкова по-буйни ставаха водите му.  Защото в тях живееха духовете на чувствата. Заиграха се, завъртяха се и се втурнаха в стремителен бяг. Изчистиха пътя пред Слънцето и напоиха земята със себе си. И тъй като то беше седнало край потока, лъчите му огряваха всичко наоколо, а там откъдето бяха минали чувствата заблестяха съкровища. Където земята оставаше суха обаче, лъчите само се плъзгаха без да има в какво да отразят блясъка си.

-Ето виждаш ли?- каза потокът на Слънцето- какъв смисъл имат твоите важни цели? Те не могат да заблестят, ако не са напоени от чувство. За да извършиш своите геройства се нуждаеш от подкрепата на Луната-твоето най-близко същество.Тя подхранва твоите цели с чувство. Когато нощем изгубиш блясъка си тя озарява пътя ти. Когато постигнеш успех, тя споделя радостта ти. Когато се обезсърчиш тя те подкрепя да продължиш и дори е готова вместо теб да свети. А знаеш ли че, когато се заблудиш точно тя ще повдигне за теб булото на заблудите? Когато се провалиш тя ще те утеши и ще те захрани с ново чувство, за да превърнеш провала в успех. Никой дори ти, не може да разчита само на себе си и да стане герой, без подкрепата на близко същество. Ти мислиш, че постигането на твоите героични цели ще осмисли живота ти, ще го изпълни със светлина и това действително е така. Но ако те не извират от дълбините на душата ти, ако не обслужват най-съкровените ти нужди и желания, твоите постижения ще бъдат просто фалшиви трофеи, лишени от смисъл дори за самия теб. А дълбините на душата се осветяват от Луната.

Докато си говореха Слънцето и Извора дойде нощта. Беше тъмна нощта, защото Луната все още отказваше да се покаже докато Слънцето не признае, че без нейните чувства и подкрепа целите му са безсмислени, а геройствата-неосъществими. Слънцето все още стоеше край потока и тъй като беше нощ, никой на разбра че то е помръкнало. Но всички почувстваха. Най- силно почувстваха онези, които бяха постигнали големи победи в живота си, но ги празнуваха сами защото нямаха с кого да ги споделят. Те бяха опустошени. Почувстваха и онези, които нищо не бяха постигнали, защото нямаха близки, които да ги подкрепят, напътстват и утешават. Те бяха обезверени. Развълнуваха се и тези, които макар и благословени с дом и близки, не оценяваха какво съкровище имат и бяха увлечени в нескончаемо търсене на други по-големи съкровища, с други, не толкова близки хора.Техните търсения бяха обезсмислени. А онези, които бяха заглушили гласът на чувствата и потребностите в сърцето си, за да могат да осъществят важни дела, изведнъж загубиха своята цел, защото нямаше какво да осветява пътя им в нощта.

И всички те се почувстваха като дърво без корен.

Но всички те, заедно със Слънцето най-после чувстваха. И в тишината на тъмната нощ изгряха безброй звезди и затрептяха с тихо изречени желания. " Да се освободя от честолюбиви и користни цели и да следвам гласът на сърцето си",  " Да не пренебрегвам своите близки и своите чувства, заради постигането на цели и намерения" , " Да укрепя връзката си със своето семейство, с близките и роднините си за да имам високи постижения", "Ще търся и ще предлагам съкровена близост, която е източник на моята сила",  "От тук насетне, моите геройства ще обслужват емоционалните ми нужди и постигането на стабилност и безопасност за мен и моите близки", " От тук насетне моята цел е да поставя чувствата си в основата на устойчиви връзки с близки същества" , "Ще използвам своите постижения за укрепване на дома, семейството и рода"

А Слънцето размишляваше върху своите важни цели, за това какво трябва да направи за да ги постигне, постави си срокове и дори си представи резултатите, които щяха да потвърдят че целите се изпълняват. Почувства, че вече не е така щедро на обещания, нито пък толкова възторжено в очакванията си. Даваше си ясно сметка какво е най-ценно и най-важно за него. Беше му трудно да се освободи от детинската наивност, но и това успя да стори. Възползва се от светлината която носи в себе си и освети всичко-откри истината, прие фактите и тайничко си призна, че може би именно нежеланието да приеме реалността и да се съобрази поне временно с нея е причина за неуспехите му. И отново си обеща повече да не пренебрегва Луната която свети там, където неговите лъчи не достигат и винаги поема товарът когато силите го напуснат.

И тъкмо когато плановете му станаха съвсем оформени, до него изгря Звезда. Слънцето трепна и се зарадва, че най-после може би намери приятел, който да стопли обезсърченото му от самотата сърце. И да, може би някой който ще замени Луната.

-Здравей, аз съм Слънцето, нека да бъдем приятели- каза Слънцето и лъчите му трепнаха суетно, а Зората пропука небето. Макар и зарадвано от неочакваната компания в тъмната нощ, то тайничко се беше притеснило, че някой го е видял в състояние, по нищо не наподобяващо обичайния му шармантен блясък.

- Здравей- отвърна Звездата - аз съм Вега и също като теб съм Слънце, но не мога да ти бъда приятел защото аз съм Жреца на Небето. Жреците нямат приятели, защото те служат на всички и не могат да се ангажират с никого лично, а приятелството без личен ангажимент бързо се разпада. Аз само давам отговори, съвети и напътствия, а и ти си имаш вече приятел отреден от небето-Луната.

-Но нея я няма, а върху мен е надвиснала сянка.

-Няма я, защото заслепен от своята гордост и увлечен от своите честолюбиви цели, забрави че никой, дори ти не можеш да разчиташ само на себе си и се нуждаеш близък който да споделя товарите и радостите ти. - Повтори и Жреца думите на Извора. - Ние знаем това и затова сме ти дали Луната да свети когато ти не можеш, а когато приключи дългия ви път да се събирате и да си почивате заедно. Но тя свети с твоята отразена светлина и когато ти отвърнеш лицето си от нея тя помръква, а с нея помръкват и чувствата, които са основата на живота в света който вие осветявате. Всичко на Земята е породено от чувство, затова тя е толкова красива и на нея живеят любимите чеда на Бог. Дошла съм тук за да ти дам напътствия!

И Жреца рече:

През тази година ти предстои тежка и сериозна работа за да покажеш, че си достоен за мястото, което претендираш да заемеш. Ще трябва да покажеш че си готов да поемеш отговорност за своите избори, че си достоен да носиш короната която сам си си сложил, че разполагаш с всички необходими качества за да заемеш желаното от теб място. Целите ти трябва да бъдат съобразени с вече постигнатото и с вече придобитите възможности. Онези които ги надхвърлят, няма да срещнат подкрепа. За да можеш да ги реализираш ще трябва да придобиеш съответните им способности. Преглътни гордостта си и не очаквай някой да повярва, че можеш да топлиш и светиш само защото си Слънце. Но ако можеш да докажеш че топлиш и светиш тогава всички ще признаят че си Слънце и ще се утвърдиш като такова. Няма да можеш да се справиш сам, без Луната. Никой не може да достигне висините без здравата и надеждна опора на любящо същество до себе си, или силно чувство, което да следва. Погрижи се за основата, укрепи дома си, създай здрава емоционална връзка  с любимия човек, децата и родителите си и не ги пренебрегвай за нищо на света, защото както сам виждаш светът губи блясъка си без тях, но и в най-тъмната нощ Луната поддържа твоята светлина. Позволи и да разкрие пред теб съкровените ти желания, да откриеш с нейна помощ онова, без което не можеш и него превърни в цел.

И Жрецът разкри на Слънцето магия, свещен ритуал с който да подкрепи своята сила.
Приседна до него и го заслуша докато нареждаше своите желания и обещания край потока, за да ги отнесе на небето, където в света на звездите да се подготвят за своя предстоящ живот на Земята.

Тъй тиха и съкровена бе изповедта на Слънцето, така дълбоко от сърцето му извираха думите, че потокът за миг спря, за да не изтърве някоя дума в шума на водите, а после рукна и хукна пречистен към своето осъществяване. А Слънцето най-сетне изгря светло и чисто и за да е сигурно че намеренията му няма да останат незабелязани и неосъществени, както го посъветва Жреца,  събра всички момчета и мъже и ги увлече в буйно хоро в потока, където позамръзналите чувства ги дариха със здраве и сила. И от своята мъжка сила те оставиха на потока за да оформя и насочва чувствата в цели, а своите героични цели насочиха с чувство.

Разчувства се нежната Луна пред този израз на почит пред нейната сила. Потънала в нежната прегръдка на нощта, тя позволи на тъмнината да разтвори и отнесе тежестта на миналото, а на заранта поведе момите и жените на хоро в същия поток и прие Слънцето да опложда нейните чувства. А те придадоха форма и смисъл на целите му. На свечеряване, след два дни мъжки и женски хора, Луната най-сетне озари с тънък сърп небето, за да приютява светлината на Слънцето нощем, та да не губи то своята цел.

Така водата сля в свещен брак мъжката и женската сила. Пречистени Слънцето и Луната се сляха силни в Новата година. Да е честита и благословена!

р.р Изображението към текста е дело на Кларк Литъл -фотограф и сърфист

вторник, 18 декември 2018 г.

От близо и далеч с Юпитер и Меркурий


 Меркурий и Юпитер се срещат за трети последен път през този сезон на 21 декември - в навечерието на Зимното слънцестоене, в светлината на пълната Луна. Звучи приказно, мистично и обещаващо, каквото в действителност е. За разкош компания им прави една от царските звезди Антарес -война на светлината, овладял изкуството да си служи с Меча на справедливостта.

Самия факт че Юпитер се появи преди броени дни с подобно въоръжение ни говори достатъчно красноречиво какви ще бъдат основните тенденции в новия Юпитеров цикъл. Време е за величави и благородни действия, за идеи, които завладяват умовете и сърцата и който съумее да ги осъществи ще спечели заслужено славата и обичта на другите. Разбира се, предвид природата на двете планети това е възможно да се случи само чрез нови средства и подходи в общуването подкрепени с широки философски възгледи и щипка авантюризъм позволяваща допускане на недопустимото.

Именно сега можем да наблюдаваме в цялата им пълнота и блясък резултатите от отминалата вече ретроградна фаза на Меркурий, а така също и семената положени в началото на новия юпитеров цикъл. Кой, каквото казал -казал, кой каквото възнамерил - възнамерил, кой каквото посял...по плодовете ще познаем. Вярвам, че всички сме посели чисти и благородни замисли, че сме си служили съзнателно и с уважение със словото и мисълта, че сме уважили правото и истината на другия.Ако не все още не е късно - до 21 декември. А настоящите плодове ще бъдат резултат на вече минали усилия появяващи се под формата възможности, шансове, предложения откриващи нови перспективи. Ако не ги виждаме, то значи не сме положили достатъчно усилия, или просто сме объркали посоката влагайки не там където е необходимо.

Или просто не виждаме кое е най-важното в живота ни.

Късогледи или не, сега, стига да пожелаем можем да видим перспективите пред себе си. Всичко зависи от това доколко надалече, и нашироко сме способни да виждаме. Някои ще се фиксират върху дребните несъвършенства на битието, други върху лични междуособици, предизвикани от фрагментарно фиксиране върху думи и постъпки, извадени извън общия контекст; трети ще се увлекат във водовъртежа на светски събития каквито изобилстват по коледните празници-и няма да сгрешат. Защото ако не друго, звездите подсказват че е време позитивен обмен на новини, контакти и идеи, дипломатично решение на юридически дела чрез посредничество; време за регулиране на спорни въпроси и културен обмен пораждащ нови прогресивни идеи. Най-далновидните няма да се препънат в осъществяването на дългосрочни проекти, укрепване на делови и лични връзки, дискусии, преговори целящи осъществяването на мащабни житейски планове, писателски, издателски ,рекламни и лекционни проекти. Време е да преговаряме, да рекламираме, да дадем гласност, широта и популярност на идеите, познанията и постиженията си.

Капани?- Винаги има! Кой не е бил жертва на игрите на Съдбата. Сега обаче не тя, а личната ни разсеяност, предубеждения, предразсъдъци и нездрав оптимизъм ги поставят. Да бъдем разсъдливи ни съветват звездите и да не изпадаме в излишен оптимизъм. Да бъдеш доверчив е похвално, но прекалената доверчивост неподкрепена от факти и обстоятелства си има друго име, което заради пределната взискателност на небето към словото сега ще поставя в кавички - "глупост". На фона на ярко изразената необходимост от натрупване на опит относно материалния и нематериален обмен, си струва да  изискаме подкрепа за доверието чрез конкретни стъпки и резултати. Без тях уговорките и обещанията ще останат просто предколедни обещания. Капан може да ни постави и стремежът да се обхване необятното, неспособността да се въплътят обширните познания в конкретен опит, неумението да се  съгласуват многообразните мащабни планове с реалността и да се пристъпи към тях с конкретни стъпки и резултати, нежеланието да се отдаде дължимото на малките подробности и конкретиката.

И все пак? - Ако до сега сме съумели да си изградим една максимално оптимистична представа за бъдещето, сега можем да видим каква част от нея ще придобие конкретни рамки които да и помогнат да се утвърди в реалността.Разбира се, само ако сме съумели да си изработим нови алгоритми. Защото не знам дали забелязвате, но реалността вече е променена. Необходимо е да обърнем внимание на това как обвързваме мащабността на нашите идеи и замисли с нея.

На прага на тази реалност пред нас стоят въпроси на които е важно да си отговорим
- Какви нови възможности се появяват пред мен, или самия аз разпознавам като нови цели?
- Доколко моделите на поведение и инструментите с които си служа ми позволяват да реализирам тези възможности, да постигна тези цели? Какво е необходимо да добавя, усвоя? Какви знания и умения е нужно да придобия за да разширя възможностите си?
- Къде и в какво вместо да използвам възможностите предпочитам да избягам от реалността с нереалистични планове и фантазии и разпилявам силите си?

Решения
- да търсим и използваме нови начини на взаимодействие
- да започнем активно да усвояваме и прилагаме нови знания, да използваме нови алгоритми и инструменти, нови, полезни навици и практики
-ако внезапно се почувстваме привлечени от нови сфери на познанието и нови области на интелектуална активност, да последваме влечението си и/или да потърсим връзка с хора със сходни интереси

Сега вече имаме възможност, а и е време по-добре да  разберем и усвоим юпетирианските качества : интерес към живота и разнообразните области на познанието, способност за визия и връзка с цялостната картина на живота , вселенските закони и закономерностите в устройството на света, мъдрост и вродено чувство за справедливост, умение да завладяваш умовете и сърцата на хората обединявайки ги под една идея, вяра-в Бог, доброто и душевна широта, проекции в бъдещето и оптимизъм, смелост да си поставиш амбициозни планове и да ги реализираш с активна жизнена позиция.

Антарес е звезда с природата на Марс и Юпитер. Да бъдем смели, мъдри и справедливи и нека идеите родени сега да бъдат в прослава на доброто и величието на човешката душа!


вторник, 23 октомври 2018 г.

Пълнолуние на чувствата

Пълнолунието обичайно задейства процеси, при които скритото става явно и ние получаваме възможност да забележим и осъзнаем причини и факти, които до този момент са останали в страни от нашето полезрение. При пълнолунието емоциите достигат до температура на кипене, проблемите до максимална форма на изява, а енергийния и психичния ресурс преминава от фаза на натрупване към фаза на проявление. Какво ще забележим, какво ще осъзнаем, какво ще трябва да преодолеем и накъде ще насочим силата си, а също и как всичко това ще се отрази на последващите сценарии и решения, зависи от това в каква астрологична обстановка се случва самото пълнолуние. А този път то протича в компанията на радикално настроения Уран и в условията на зараждащия се цикъл на Венера ревизиращ съществуващите ценности и желания и формиращ нови, които ще осмислят живота ни от тук нататък.

Преведено на разговорен език, това означава че в този период е подходящо да си зададем въпроси касаещи степента ни на удовлетворение от взаимоотношенията и финансовия комфорт, доколкото ги имаме ели не. Паралелно, протичащите събития могат да създадат поводи за безпокойство, да ни накарат да преживеем загуби и разочарования, да поставят точка на ситуации от миналото, но и да привлекат нови сюжети, да намекнат за очертанията на бъдещата реалност, която всички ние съзнателно или не генерираме във и със собствените си представи. Затова нашата задача в дните на Пълнолунието би следвало да бъде предотвратяване доколкото е възможно на загубите и конфликтите, съхраняване на максимална осъзнатост и внимание, контрол над емоциите и разумен подход.

За някои наши дела и желания това вероятно ще бъде период на получаване на междинни резултати. Подчертавам междинни, а не окончателни тъй като тяхната основна цел е да ни подтикнат към преразглеждането на предишни уговорки и условия за сътрудничество. Съвместните финанси, имуществото, инвестициите, финансовата безопасност, финансовите взаимоотношения, разходите, доходите данъците, дълговете и кредитите, ще изискват особено внимание, в което авантюристичното настроение няма да бъде топло приветствано. Но най-пагубни както за финансовия, така и за интимния ни комфорт биха били прояви на неотстъпчивост, склонността към крайни мерки и заемането на крайни позиции. В зоната на риска попадат всички неустойчиви връзки и взаимоотношения.

Тъй като с това пълнолуние започва серия от лунации, които стават фокусна точка на сюжетите заложени от сезона на затъмненията през юли и август 2018, бихме могли да очакваме също разгръщането на съдбоносни процеси и обрати с продължителен ефект напред във времето. Както и силни емоционални преживявания освобождаващи психичното напрежение от преминаването на съдържание от подсъзнанието в съзнанието.

Въпреки интензивните процеси разгръщащи се по време на Пълнолуние, би било разумно да направим пауза и поне за кратко да се оттеглим от взаимодействие с външния свят. Да не инициираме сами процеси без съществена причина или изришна покана от страна на Съдбата за това. Да наблюдаваме внимателно всичко което се случва в нас и около нас. Да търсим прости и разумни решения.

Близката връзка на съзнанието ни с темите и принципите на Венера сега, както и това че Пълнолунието максимално осветява най скритите аспекти на душата и подсъзнанието ни са идеален момент да се погрижим за самочувствието и себеоценката си. Новият цикъл на взаимоотношения с материалната реалност и хората около нас би могъл да се формира само в резултат на дълбока трансформация и смърт на остарели форми и изисква кардинално обновление в системата от ценности, приоритети и лично ресурсно обезпечаване. А това изисква абсолютно правдоподобна самооценка и здравословно самочувствие.Само така в последствие ще можем да установим хармоничен и пълноценен взаимообмен със света и обкръжението си.

Възможността която ни дава Пълнолунието да надникнем, приемем и осъзнаем неразрешените вътрешни противоречия и конфликти е уникална. 


Тя открива пред нас щастливия шанс да формираме за себе си нова реалност със собствени сили и средства- чрез промяна в реакциите, мислите, изборите, предпочитанията, решенията, а от там поведението и действията си. А как със собствените си чувства, представи и нагласи саботираме сами личното си щастие и каква промяна следва да предприемем, бихме могли да открием именно сега, благодарение на процесите и преживяванията ни по време на Пълнолунието. И от това доколко осъзнато и качествено използваме това време, ще зависи бъдещото ни щастие и благополучие.

Ето и малко насоки за работа:

Не се притеснявайте в този момент да се гмурнете в дълбоките води на чувствата си. Ние всички, по принцип живеем в епоха, в която логиката, ума и рационалния подход са силно развити и обществено подкрепени, за сметка на способността да чувстваме и да изразяваме своите чувства. А понятието "искреност" за мнозина е разкош или утопия. Опитайте се да се самонаблюдавате за ден: колко пъти разпознавате и осъществявате връзка с чувствата си, действате според тях, а още повече информирате тези, които са около вас какво чувствате и защо? А колко често се налага да се изправите срещу чувствата си, било то заради съхранението на мнимия мир и комфорт, заради измамна изгода или просто от страх. А интересувате ли се от чувствата на другите, ама искрено, от душа, не по навик или за да получите така жадуваната усмивка, поощрение или внимание. А често ли ви се случва вярно да разчетете чувствата на околните и искрено да ги споделите с тях.

Чувствата възникват независимо от това искаме или не. Те са аспект от нашата реалност, а не абстрактна идея от която можем просто да се разграничим. Чувствата са атрибут на Венера, а една пренебрегната Венера може да бъде крайно отмъстителна и разрушителна, особено сега. Чувствата са енергия изпълваща тялото и душата. И ако не позволим на тази чувствена енергия да намери подходящ израз, ако я игнорираме или постоянно я потискаме, тя може напълно да ни разруши.

Никога не е късно обаче да възстановим връзката си с чувствените аспекти на нашата същност, а сега е най подходящия момент за това. Ако не умеем да изразяваме чувствата си и все още се учим на това, ще ни бъде трудно в момента да се ориентираме от какво да се водим-от мислите или от състоянията си. Така или иначе всички ние често изразяваме не чувствата, а мислените си претенции - представите си за това как другите трябва да се държат според нас. И това не е беда. Трудно можем да установим критерии по които да отсъдим откъде идват импулсите ни -от ума или от сърцето. В една условно здрава личност те би следвало да са преплетени. Важното е да пробваме и да не се отказваме. Да дадем израз на онова което е вътре в нас. Венера стои в основата на енергийния обмен, а енергията трябва да тече, да се движи. И постепенно в процеса на взаимообмен на чувствена енергия се ражда нещо, което безпогрешно отличава гласа на сърцето от гласа на ума. А най-добрия помощник в това отношение е нашето тяло. Изследвайте телесните си усещания и състояния- какво ви привлича, какво ви отблъсква, кое поражда вълна от сладка топлина разливаща се по тялото ви и кое напротив - скованост и чувство за хлад. Тялото е безпогрешен ориентир в света на чувствата. Не случайно онова което ни носи телесна, сетивна наслада също е аспект на Венера, който ни ориентира относно източниците на пълноценен чувствен обмен.

Ето и някои примерни теми за размисъл , или по-скоро за чувстване, които ще ви помогнат активно да се синхронизирате с текущите процеси и да се настроите максимално към техните продуктивни възможности

- Няма лоши или добри чувства. Нито едно чувство живеещо в нас не заслужава да бъде порицавано или потискано. Всяко състояние има причина и стойност, изпълнява конкретна задача и носи важна информация

-Всички наши чувства имат право на изразяване. Онова което е вътре трябва да бъде проявено навън

-Да задържаш в себе си радостта, любовта, благодарността е също толкова вредно, колко и да натрупваш и отглеждаш негативни чувства

-Ако искаме да бъдем здрави, щастливи и да живеем в благополучие, трябва да се научим да бъдем искрени, да да говорим за своите чувства и да ги споделяме с другите

-Жената е физическата изява на чувствената природа на Вселената. Нейната основна задача като човешко същество в женско превъплъщение е да развива своята чувствена природа и магнетизма си, учейки се да отдава и влага своите чувства в близките хора и обкръжаващото пространство. Жената подхранва мъжа със своите чувства, тъй като за да се развива на мъжът са му необходими женските състояние- и добрите, и лошите, а неговите способности за тяхното пораждане и проявление са ограничени от мъжката му природа

-Живота на Мъжа е подчинен и се осмисля от постигането на цели, а енергията му е насочена към постигането на резултати. За да могат целите да бъдат правилно поставени и определени, а резултатите задоволителни,  е необходимо те да бъдат захранени от адекватни мотиви и действителни стойности. А правилния ориентир коя цел е е действително смислена са чувствата които пораждат желанията превръщащи се в мотив за действие и поставяне на цел. Често чувствата на жената са ориентир за мъжа. Едновременно с това, мъжът също толкова уязвим колкото и жената, дори повече когато става въпрос за света на чувствата, който е аспект на женската природа. Отсъствието на чувствителност обаче НЕ прави мъжът по мъжествен.

-Най важните хора, с които преди всичко е необходимо да установим открит обмен на чувства са родителите. Потърсете начин да възстановите тази тънка, но важна връзка. Ако родителите ви вече не са живи, или още не са готови за открит взаимообмен с най важните хора в живота си, пишете. Листът и химикалът ще ви помогнат да облекчите сърцето си, да излекувате рани ако такива съществуват, а те обичано съществуват. Помнете, че няма лоши чувства и всяко чувство има правото да бъде изразено. Нека всяка ваша изповед на чувствата да завърши с благодарност и признателност. С възрастта жизнените краски вече не са толкова ярки, имайте предвид и това и дарете вашите родители с разнообразен чувствен опит, докато все още имате възможност за това.

- Ако имате деца, създайте им безопасно пространство за изразяване на чувствата. Самите вие можете да го използвате за да се научите отново да обменяте непринудено чувства, а вашите деца ще пораснат благодарни без да са загубили детската си способност да бъдат искрени

-Умението и смелостта да бъдеш открит зависи преди всичко от способността да изразиш онова което е в душата ти, да говориш за това което чувстваш. А това изисква да говориш от свое лице. Вместо да кажеш "ти не разбираш", "ти винаги/ ти никога" " ти ме обиди", се опитайте да си служите с изрази като "чувствам се неразбран", "чувствам болка", "чувствам безпокойство". Опитайте се да изразявате и възхищението и одобрението си и вместо баналното "браво", изпробвайте отново да изразите чувствата си с "възхищавам се от теб", "чувствам се горд с теб" и прочее.

-Не пристъпвайте неподготвени към разрешаването на кардинални ситуации. Започнете с малки стъпки. Не сдържайте усмивката си например и не отмествайте поглед, ако докато чакате на светофара, получите усмивка от непознатия шофьор в съседната кола. Не сдържайте и сълзите си, ако нечия прочувствена реч на официално мероприятие ги предизвика.

-Осъзнайте степента на искреност във всичките си роли. Бъдете искрени мъж/жена, дъщеря или син, родител, партньор или приятел. Може да ви се стари страшно или дори опасно. Но колкото и парадоксално да звучи, именно искреността ни гарантира безопасност. Само развивайки искреността в себе си и с открито сърце, ние можем да постигнем истинска дълбочина на чувствата, да разберем какво е това истинско уважение, или истинска загриженост. Само когато думите съвпадат с мислите и действията и всички те не са в разрез със чувствата ни, можем да формираме истински щастлива реалност за себе си и близките си, да си поставим истински смислени цели и на следваме онези свои представи за щастие, които действително биха ни направили щастливи. Така можем да постигнем и истинска емоционална близост и да получим най-голямата благословия на хармонично проявената Венера -дълбоки и щастливи взаимоотношения.

-Научете се да бъдете отговорни към чувствата си. Реализацията на онова което ние искаме за себе си протича строго по пътя "отвътре-навън", а не напротив. Затова сега, по време на Пълнолунието когато ще имаме най-близка връзка с чувствата си бихме могли да се освободим от нежеланите и съзнателно да се свържем, подхраним и отгледаме приятни и желани чувства. И тогава в бъдеще те ще се въплътят в желани от сърцето ни събития и обстоятелства.

Успех!

А ако желаете да поработите практически със себе си, моля заповядайте!


сряда, 19 септември 2018 г.

Звездни развръзки на прага на есента

Свикнали сме да знаем какви сме, какво можем, какво искаме, кое е важно за нас, а знаем ли какви бихме могли да бъдем, какво бихме могли да правим, какво би ни направило щастливи и кое би осмислило живота, труда, битето, домовете и връзките ни?

На прага на есента, небето ни предлага много астрологични развръзки. Марс излиза от примката, Венера влиза в примката, Меркурий достига до кулминационния горен съвпад със Слънцето, а приближаващото пълнолуние вече прави нощите неспокойни.

Да започнем от Марс, който превърна май в септември и лиши мнозина от сладките летни блянове. За пореден и слава Богу последен път преживяваме сблъсъка му с Уран, преминаването му през мястото където се случи великото му противостояне със Слънцето на фона на кървавата Луна и... ето ни отново в машината на времето-някои от нас в края на юли, други-в края на май, трети надявам се тук и сега за да теглят чертата на предприети промени и преживяни кризи и конфликти през май или юли. Не се учудвайте, ако отново се окажете въвлечени в повратни, решаващи събития, които в известен смисъл са резултат от развитието на предходни сюжети, постъпки и преживявания. Те вероятно целят да ви накарат отново да преразгледате позиции и решения, да промените подхода или начина на действие.

- Ако сте променили целите и стратегията, сега ще видите резултатите във вид на промяна в реалността , особено в сфери касаещи доходи, финаси и ценности - материални и нематериални.
-Ако сте били заразени от нови импулси, новаторски идеи и решения за промяна и надграждане над доскорошните сфери на дейност с по-прогресивни или алтернативни подходи сега вероятно ще получите обратна връзка до колко адекватни, реалистични и успешни са се оказали те.
-Ако сте зациклили и нищо не се случва, делата ви буксуват, а безсмислеността на ежедневието ви изпълва с апатия, то най вероятно не сте успели да разчетете поканата за промяна в стратегическите си цели или собственото си поведение и продължавате да се придържате към цели, които не биха осмислили усилията ви или да се държите по начин, който не обслужва целите ви.

Или казано накратко на прага на есента, става ясно дали сме успели да прекрачим границите и дали сме успели да го сторим така че да произведем прогресивен растеж или просто сме разрушили основите на "надежността" и "стабилността" в които често се вкопчваме упорито. Промените така или иначе вече са настъпили - принудително или по наша инициатива, позитивни или напротив дестабилизиращи. Сега вече се намираме на етапа на резултатите появяващи се под формата на събития, които ще определят кои аспекти от миналото ще продължат да бъдат фактор и в настоящето, кои резултати, изводи, уроци и промени ще намерят трайно място в нашата реалност.

Ако през лятото в делата ви са се оформили прогресивни тенденции, нови цели, нови възможности, то значи сте преминали успешно през ретроградната примка на Марс и сте решили задачите, които той ни е поставил. Ако сте били принудени да се сблъскате с деструктивните резултати от собственото си поведение и реакции и вече сте ги преосмислили, извлекли сте поука от грешките и сте предприели промяна в поведението си-също. В такъв случай е разумно да използвате дните до средата на октомври и особено тези до края на септември, за решаващи усилия и окончателни решения, насочени в полза на това направите планираните промени и появилите се цели и възможности част от своята реалност. В това число и да излезете извън досегашните рамки, условия и обстоятелства-особено такива които ограничават свободата ни на действия и ни обвързват в зависимост.

На прага на есента звездните конфигурации, особено тези с участието на Марс ни приканват и ни дават възможност да се сбогуваме с благодарност с миналото и да затворим вратата зад себе си. Да приключим със стари модели и стари навици, които макар и удобни, или именно заради това не ни позволяват прогрес. Възможно е именно сега да вникнем в същността на процесите разгърнали се през лятото, особено ако доброволно или принудително сме биле лишени от източници на стабилност, или сме се оказали въвлечени в конфликти, кризи и сложни ситуации. Постарайте се да вникнете във възможностите които са ви предложили тези неочаквани и деструктивни преживявания, да потърсите послание в тях относно необходимата промяна, опит и урок. Това осъзнаване ще подпомогне решаването на сходни проблеми и ситуации в края на септември и началото на октомври. В случай че ви липсва разбиране за допуснатите грешки или необходимостта от промяна в целите и поведението обаче, бъдете готови за поредната и за добро или лошо последната криза, която ще донесе разрешаване, но най-вероятно не във ваша полза.

Така очертаните Марсови тенденции се развиват на фона на горния съвпад на Меркурий със Слънцето, който представлява своеобразна кулминация в хелиакалния цикъл на Меркурий. В този момент небесния посланик е невидим и следователно не бихме могли да разчитаме на него, напротив -посланията му са по скоро недостоверни, но тъй като е в знак на своята максимална сила - Дева, бихме могли да очакваме изясняване на важни обстоятелства, нюанси и факти, имащи отношение към настоящото и бъдещото състояние и развитие на практически дела, въпроси касаещи работата и ежедневните ни задължения. И тъй като на качествен информационен обмен ще можем да разчитаме едва през декември, когато вестителя ще благоволи да се появи на небето, за сега сме принудени да се задоволим само с девешка разсъдливост и прецизност, без особени претенции за достоверността на абсолютната истина. Със сигурност има смисъл да обърнем специално внимание на информацията, съветите, предложенията и прозренията в периода 20-22 септември. В най-добрия случай, те ще ни дадат възможност за краткосрочна реализация на вече възникнали в миналото идеи и планове, а в не чак толкова позитивен сценарий, просто ще ни сблъскат с отложени проблеми и принудителни обстоятелства, които ще ни накарат да се заемем с тях. Във всеки случай, ще можем да разчитаме на допълнителна яснота, повече определеност и конкретика, особено относно практичните подробности в реализацията на плановете си. Що се отнася до принципно нови идеи и възможности, би било разумно да си дадем достатъчно време за проучване и подготовка преди да предприемем решителни действия.

Допълнителна яснота ще внесе и предстоящото пълнолуние, даващо максимални възможности за проявление и разкритие на всички съществуващи тенденции. Както и във всички остри и конфликтни ситуации между впрочем, особено в партньорските взаимоотношения. Събитията ще бъдат динамични, реакциите остри, настойчивостта и решителността на границите на разумността. Точно тях ще следи да не прекрачваме Сатурн, който понякога тихо, понякога гръмко ще ни напомня че и сега, както и преди, все още всяко наше решение, изказване или постъпка могат да предизвикат сериозни изменения в бъдеще и ако ще предприемаме промяна, то нека тя да е обмислена, ако ще правим избор нека сме наясно с отговорностите и последствията от него, а ако ще поемаме задължения и отговорности нека те да обслужват дългосрочни професионални и лични цели. А прибързаните решения и неразумно прескочените граници ще ни натоварят с твърде обременяващи отговорности,  товарът на които едва ли ще ни се удаде да понесем безболезнено.

Нека не забравяме също, че всички тези процеси се развиват на фона на преразглеждането на ценностите, ревизия на изборите и резултатите от тях, което Венера вече стартира навлизайки в ретроградната си примка още на 3 септември. И ето ни отново в машината на времето-едни в пролетта на 2017, други в есента на 2014, а трети в далечната есен на 2010г. А късметлиите едновременно и в трите. Късметлии или не, сега всички ние, кой осъзнато кой не чак толкова ще трябва да преразгледаме ценностната си система и критериите си за избор, за  да проверим доколко те обслужват личното ни щастие, да преразгледаме и собствената си самооценка за да проверим какво предлагаме на другите и дали получаваме равностойна обмяна.

Обичайните форми в които сме въплъщавали ценностите и желанията си са под заплаха и много от тях вероятно ще се разрушат-временно или окончателно, за да преминат през сериозна трансформация. Трансформация, която неизбежно е свързана с ярки чувства и дълбоки страсти, нажежени и разтопени до почти вулканично състояние, при това не винаги изразени външно. И ако там в съществуващите форми и модели на лични и социални взаимоотношения и избори, вместо със смисъл и ценен ресурс е пълно с вътрешни противоречия и неудволетворени желания всички сдържащи, социално пригодни или материално удобни механизми вероятно ще рухнат, отприщвайки потоп от кризи и страсти. На пръв поглед с болезнени последствия, но всъщност с много полезен и най-вече целебен ефект.

Това пък е урокът на Венера. Защото именно съществуването на вътрешен смисъл придава жизненост на която и да било форма. Смисъл в съществуването на безсмислена форма няма -тя просто умира, но ние сме склонни да се придържаме към съществуващи форми и модели, забравяйки за причината поради която сме ги създали. Заради навиците и комфорта си поддържаме взаимоотношения, начин на живот, работа. Вероятно някога сме избрали този човек, този живот и тази работа мотивирани именно от ценностната си система виждайки в тях възможност да постигнем лично щастие. А после сме забравили причината, поради която сме направили този избор, и дори той да се е оказал неадекватен, без потенциал да обслужва фундаменталните житейски ценности и далеч от представата ни за лично щастие, сме го приели за част от обичайната реалност, превръщайки следствието в по-важно от причината. А може би именно критериите ни за оценка на това кое е истински ценно и важно за нас са били грешни и са ни подвели карайки ни да постигаме и поддържаме нещо, което не би могло да бъде източник на нашето щастие каквито и усилия да полагаме. Оцеляването на тези форми е под заплаха сега, когато Венера приключва своя хелиакален цикъл и се готви да се оттегли в невидимата си фаза. И ще ни застави или да открием нов смисъл, за да дадем нов живот на съществуващите връзки, взаимоотношения, желания, житейски ценности и социални ангажименти, или ще ни демонстрира че там отдавна е пусто, празно, тихо и студено и е дошло време да напуснем и да затворим вратата зад себе си.

Удивително е че и Марс и Венера са единодушни в посланието си към нас нали? А всъщност съвсем закономерно пред вид това, че Венера е тази която ни подтиква да кажем  "желая" и изпраща желанието към Марс, който го превръща в мотив за действие. А ако желанието на Венера не обслужва ценностите на личността, или пък поведението на Марс не обслужва постигането на желанията/ценностите, личната криза е неизбежна. И да, разрушаването на старите модели и раздялата с тях винаги е сложен и болезнен процес, но още по- болезнено и деструктивно е да зациклим в тях, губейки връзка с онова което е истински важно и ценно за нас, поради което сега Венера ще ни приканва да направим болезнени избори в полза на бъдещето.

Разбира се, не всичко в което сме въплътили личната си система от ценности подлежи на разрушение. Процесите които генерира Венера целят оценка и придобиване на вътрешно съдържание, смисъл и съзидателна, ползотворна същност. Там където те съществуват и връзката с тях никога не е била прекъсвана предстои прекрасна трансформация. Изконните ценности ще се проявят с нова сила, в нови аспекти и още в края на октомври ще поставят началото на нов процес на себевъплащение. А протичащите сега събития, освен всичко друго ще ни накарат да изследваме, отхвърлим, потвърдим и преосмислим и собствената си самооценка, най вече в контекста на това което, можем да предложим в процеса на взаимообмен със света и хората около себе си.

Успешни развръзки и осмислени уроци на всички!


четвъртък, 30 август 2018 г.

Преобразения Марс


Ето че най-после Марс условно пое в "правилната посока", но още поне седмица ще се движи почти незабележимо, а докато напусне напълно ретроградната си примка остава още месец и половина. От средата на май, господаря на силата и волята ни отправя предизвикателства за да преразгледаме професионалните си ангажименти и енергията която влагаме в тях, социалния си статус, дългосрочните си цели и стратегиите за тяхното постигане, както и всички йерархични взаимоотношения-най-вече с онези, които ни превъзхождат по възраст, социален и професионален статус, постижения и обществено положение. Силно козирожкия акцент в действията и дейностите, с които иска да ни ангажира Марс привличаше и ще привлича вниманието ни върху въпроси касаещи структурата и формата около която сме организирали битието си, недвижимостите и строителството, местожителството, подготовката за стартирането на нова кариера или нов бизнес, както и на нов етап в тяхното развитите, който да ни изведе на ново по-високо стъпало в професионалната и социална реализация. Вече започват да се появяват и първите предпоставки, които ще ни разясняват защо е било необходимо да спрем и отбием от пътя през юни, да преразгледаме целта към която сме насочили сили и енергия през юли и да проверим дали и доколко я саботираме със собствените си действия и постъпки , а през август да потърсим нови цели или нови методи за постигането на онези стремежи, които продължават да бъдат актуални и в които усилията ни не са били обезсмислени чрез провал, разочарование или тотален разпад и отказ на обстоятелствата да ни съдействат за постигането им.

Но все пак, следва да имаме предвид че стационарно директната фаза не е зелен флаг за старт на ново състезание. Макар и приоритетите да са преподредени, напрежението продължава да съществува, условията все още са неопределени, а резултатите от летните събития тепърва ще се проявят. Така че все още е рано за старта на нови инициативи, разчитащи на бърз подем и развитие. Именно сега обаче, през следващите две седмици ще се проявят най-големите промени и ще се вземат най-важните решения. И те под една или друга форма ще изградят окончателните параметри на реалността, за да ни укажат как и накъде да насочим енергията и усилията си за напред и как да си служим по-ефективно с тях. Изключително интересна и знакова е синхроничността във фазите на Марс и Сатурн, които сега едновременно се намират в мястото си първа станция-там откъдето Сатурн е започнал ревизията и преразглеждането на стратегическите цели и фундаменталните основи, а Марс -на средствата, методите, действията и реакциите които ги обслужват или не. А резултатите, постиженията и степента на удовлетворение от тях ни подсказват необходима ли е промяна, или напротив-целта и средствата за постигането и са правилно избрани.

Затова сега, както и през целия септември е важно да предприемем онези действия, които ще ни помогнат да използваме и насочим текущите обстоятелства в ново направление-към преразгледаните цели и поведение.Това е време за подготовка, време за изпробване и изработване на нови модели на поведение, на нов инструментариум, на нови стратегии. Време за преразглеждане на приоритетите и дългосрочните цели. Не се бойте да експериментирате-обстоятелствата сами ще ви посочат средства, кои методи и кои цели са адекватни на новите условия и ще бъдат подкрепени от Съдбата. Но и не бъдете твърде праволинейни и нетърпеливи-позволете на обстоятелствата и резултатите да ви насочат. Първите резултати ще се проявят още в средата на септември. Това касае преди всичко сюжетите, имащи отношение към професионалните дейности и ангажименти, персоналното обновление, успеха, благополучието, стабилността, ресурсите и финансите, свободата на действия в изявата на личния потенциал и прекрачването на онези граници -външни и вътрешни, които до момента са я възпрепятствали. Информирайте се в кой дом във вашия хороскоп се намира стационарно директния Марс сега. Това е онази житейска сфера в която променените стратегии, поведенчески модели и реакции, както и целенасочените усилия, енергия и воля ще донесат продуктивен резултат.

Сега е  момента да се замислим поставили ли сме си цели в тези области и ако не-да го сторим, да направим повторна оценка на постиженията си в тях, ако вече има такива и да решим, какво в момента е най-необходимо, за да постигнем поставените цели... и чак след това да продължим към тях.

И както вече вероятно сте забелязали, по време на стационарно директната фаза на Марс, вероятността от конфликти и кризисни ситуации на колективно и индивидуално ниво се повишава. По често от обичайното се случват аварии, катастрофи и публични ексцесии. Периодът често е съпроводен с изострени военни конфликти и екстремиски изяви, катастрофи по технически и природни причини, но с участието на човешки фактор, резки промени в метеорологичните условия и прочее екстремални обстоятелства. Поради това е разумно през следващите две седмици да избягваме неоправдани рискове и травмоопасни ситуации. да въздържаме от пътувания в потенциално опасни райони, да бъдем внимателни при шофиране и работа с остри режещи инструменти, запалителни и взривни вещества. Обърнете внимание на здравето си, особено на онези проблеми които са възникнали или неволно сте си причинили в периода от средата на май до края на юни. Сега те могат да се изострят, да проявят рецидив в случай че сте приложили някакво лечение, както и да намерят временно или окончателно решение. Като цяло сега е момента да стартираме общо укрепващи и спортно възстановителни програми, които ще ни помогнат да повишим издържливостта и силата си. Обърнете сериозно внимание и на емоциите си-не се поддавайте на емоционални провокации и не предприемайте действия под влиянието на моментни импулси. Сега е момента да положим и началото на цикъл от практики и упражнения целящи постигането на самоконтрол и вътрешна сила.

Ако искате да направите нещо, направете го добре! Ако искате да го направите добре, подгответе се добре! Желая ви успешно преразпределение на приоритетите, сила, постоянство в осъществяването им и гъвкавост относно средствата и пътищата за постигането им.