вторник, 15 август 2017 г.

Затъмнението в Лъв - извън пределите на безопасността

Преди да разгледаме подробно ефектите и дефектите на предстоящото Слънчево затъмнение в Лъв, може би е добре да уточним, че затъмненията активират процеси на обновление в принципите заложени не просто в един зодиакален знак, а в двойката знаци по която е разположена нодалната ос на Луните възли - в случая Лъв-Водолей. Именно в дуалността на осите, търсим индикациите за съдбоносни обрати, промени и важни житейски избори проявяващи се в нашата реалност в периодите на затъмнения, за да възстановят баланса в проявата на полярните значения заложени в съответната зодиакална ос.

И така смисъла на всичко случващо се през август, преди и след Слънчевото затъмнение ще трябва да потърсим в съотношението на следните полярности в живота си.  • Власт и Свобода
  • Любов и способност да предоставим правото на другите да бъдат себе си
  • Себереализиция и зависимост от оценката на другите
  • Себеизразяване и способност за сътрудничество
  • Потребностите ни да контролираме и съхраняваме статуквото от една страна и способността да възприемаме новото, да се откажем от рамките и шаблоните от друга
  • Потребността от любов, одобрение и признание и способността да отдаваме всичко това на другите
  • Способността да строим и контролираме живота си и зависимостта ни от влиянието на външни, непредвидени обстоятелства
  • Потребността от по-висок стандарт на живот и способността ни да получаваме съответните доходи от своето призвание, работа и обществено положение

Разбира се, доколкото слънчевото затъмнение подчертава Лъвските принципи, основния фокус ще бъде в способността ни да разгръщаме потенциала и да творим, както и да заслужим признанието, одобрението и потвърждението за нашата значимост. Заради това, ще се стремим към публичност, ще търсим възможности да демонстрираме потенциала и постиженията си. Събитията и сюжетите, и дори неочакваните кризи и обрати,  могат да ни поднесат нови тенденции и сюжети касаещи взаимообмена на енергия и любов в живота ни, както във външната реалност, така и в личните взаимоотношения с любимите ни хора. В този момент могат да се родят идеи и тенденции, предлагащи ни повече възможности за себеосъществяване. И не на последно място, под влиянието на събитията генерирани от затъмнението пред нас ще се открият потенциали за преход към по-пълноценен живот и всичко което ни вдъхновява да творим и се превръща в източник на положителна емоция. В края на краищата, както всички знаци на фиксирания кръст, Лъвът също е свързан с ресурсите, по-точно с онези от тях които надвишават необходимия минимум. По тази причина, в позитивното си влияние, Слънчевото затъмнение в Лъв може да открие за нас средства и пътища за промяна в качеството на живот и привличането на допълнителни ресурси.

Налага се обаче да уточним, че максимално конструктивните възможности на това затъмнение ще бъдат достъпни за нас ако :


  1. В живота ни вече са решени проблемите, касаещи оцеляването и обезпечаването на минималните потребностиу или сме преодолели зависимостта си от тях. Когато сме твърде загрижени за оцеляването и безопасността си, независимо от реалните обстоятелства, когато не сме наясно с вътрешния си потенциал и дълбоките си потребности, разбира се не може да става дума за каквото и да било разкриване на индивидуалността и себереализация на личността.
  2. В живота ни съществува устойчив баланс между полярните качества интегрирани от оста Лъв-Водолей, споменати по горе. Иначе казано, когато в своите потребности от себереализация, любов и признание сме открити към сътрудничество и взаимообмен, промяна и приемане на новото, развиваме се свободно, без външни и вътрешни ограничения и нямаме претенции върху правата и свободите на другите.


В останалите случаи, влиянието на Слънчевото затъмнение ще бъде незабележимо и дори деструктивно. В най-добрия случай ще получим по-добри възможности да заявим себе си и да демонстрираме качествата си, повече удоволствия и развлечения. И тогава август ще ни поднесе просто кратък период на оживление, а източник на позитивни емоции ще бъдат любими хора, деца, нови увлечения и романтични приключения.

В по-неблагоприятния вариант, Слънчевото затъмнение ще стартира в живота ни сложни процеси на трансформация по гореизброените теми. Разбира се онези, в чийто живот липсва баланс по остта Лъв-Водолей или се намират в зависимост от страха си за оцеляване, също могат да поемат риск в стремежа си да изпълнят живота си с ярки цветове и да заявят себе си, но всички тези опити ще завършват със загуба и криза, докато баланса не бъде възстановен. Болезнени удари по самолюбието и чувството за собствена значимост, обезценка, загуби в резултат на рисковани авантюри, проблеми във взаимоотношенията с децата и любимите хора, понижаване на качеството на живот-всичко това свидетелства за наличието на сериозен дисбаланс в живота и се случва като следствие от него. Хората, в чийто живот липсва баланс по оста Лъв-Водолей вероятно ще зациклят във собствената си персона и чувството за собствена значимост, и могат да изискват внимание и признание със всякакви методи, реагирайки болезнено на критика или демонстрирайки неуместна активност.

Но да се върнем на конструктивните варианти, при които новите възможности за себереализация, успех, обмен на любов и енергия и повишаване на качеството на живот могат да се проявят, ако вече сме предприели кардинална промяна, като резултат от сътрудничеството и обединените усилия с други хора, или на отказ от ограничаващи обстоятелства. Можем да открием нов смисъл във взаимоотношенията си с любимия човек, да се освободим от взаимни претенции, от шаблони и съхранявайки индивидуалността на всеки да намерим обединяващи идеи и смисъл.

Не бива да подценяваме и съпътстващата астрологична реалност. До колкото затъмнението протича на фона на нов Слънчево-Марсов цикъл, даващ нов фокус на активността ни и се намира в хармоничен обмен с Юпитер, Сатурн и Уран, то неговото влияние през следващите седмици и месеци, на първо място ще се прояви най-вече във теми касаещи външната, социална и професионална дейност, плановете и идеите които я обслужват както и обществения и семеен статус. Най-важните и съдбоносни промени в болшинството от случаите ще бъдат свързани с нови възможности за пробив към лични постижения и стремежи, стабилизиране и растеж във вече постигнатите, или в деструктивния вариант - с криза във всичко касаещо утвърждаването на личността във външната реалност.

И така, Слънчевото затъмнение се случва на 21 август, в 21,30 ч, но влиянието му вече се усеща от мнозина чрез съдбоносни промени и повратни житейски събития. Седмица преди затъмнението концентрацията на важни събития нараства, а последствията от решенията ще останат ви живота ни за години напред. Най-опасни както обичайно са дните преди самото затъмнение 19-21 август, когато способностите ни за адекватна преценка на реалността и последствията са изключително затруднени. Желателно е да се избягват рискове, важни мероприятия, прибързани постъпки и решения, конфликти и потенциално опасни ситуации.

Разумно и мъдро е в тези дни да направим ревизия и да поставим оценка на това как до този момент в живота ни са се развивали темите и ситуациите архетипно заложени в Лъв. Полезно е да анализираме доколко успяваме да живеем пълноценен живот, да реализираме себе си, да разкрием индивидуалността си, да се посветим на любимите си занимания. Да се опитаме да си дадем оценка до колко пълноценно протича обмена на енергия и любов, способни ли сме да отдаваме любов и подкрепа на другите и получаваме ли признание и одобрение от тях. Дали настоящата реалност по тези теми ни удовлетворява и желаем ли тази тенденция да продължи да се развива в живота ни? Ако не, какво именно ни пречи, какво можем да направим, за да променим ситуацията и най-вече от кои свои убеждения и програми на поведение следва да се освободим.

В деня на затъмнението, вечерта на 21 август и ден след това, във всички изброени теми и сюжети се инсталират нови програми. В този момент е необходимо внимателно да следим за всичко привличащо вниманието ни, под формата на външни и вътрешни преживявания, а също и да се концентрираме върху новите си намерения.

Следващия важен и подчертан на небето момент е активирането на точката на затъмнението от Марс и Меркурий в периода 30 август-3 септември, когато в основните направления на нашата активност, взаимоотношенията с любимите хора и сферата в която влагаме съзидателния си потенциал могат да настъпят важни и съдбоносни промени.

сряда, 21 юни 2017 г.

Лятно слънцестоене

Днес е Лятното слънцестоене-един от най-заредените с магическа енергия дни в годината. В този момент Слънцето достига най-високата точка по еклиптиката. То ще ни огрява от своята висота в продължение на няколко дни и ще опложда с творяща енергия всичко в поднебесния свят. Огненият му диск символизира величието на мъжкият аспект на Божествеността. Това е най-дългия ден в годината символично отбелязващ победата на Светлината над Мрака и господството на Деня над Нощта.

Преди изгрева на Слънцето, Зората се бе нагиздила с красив съвпад на Луната с Венера. Така запечатало целувката от двете господарки на нощта, Слънцето ще отстъпи господството на Деня, на Нощта. А тя постепенно ще започне да расте и да ни напомня, че освен от външни и видими постижения имаме нужда и от вглъбеност, вкореняване, връзка с миналото и традициите, семейството и дома.Емоциите и чувствата с които Луната и Венера поставят своя печат, ще задават тона и посоката във всички сфери на живота, но както знаем те звучат най-на място в личните взаимоотношения. Позволете си да изразите чувствата си към тези които са ви симпатични, които обичате и с които ви свързват топли чувства и привличане.

Днес е и горния съвпад със Слънцето и Мeркурий, който също поставя печат върху предстоящия летен сезон. Нека той ви донесе интелектуално озарение. Не пренебрегвайте нито едно хрумване, новина или внезапно завладяла ви идея. Слънцето което днес притежава божествена власт върху всичко ще им предаде мащаб и енергия за реализация. Тази максимална фаза в Слънчево-Меркуриевия цикъл ни дава възможност да преживеем този ден максимално осъзнато,защото всички действия, намерения, мисли и думи днес, и съответно техните последствия притежават сега мощна сила. Съсредоточете се в себе си, в пълно приемане на текущите ситуации, бъдете наблюдатели на вътрешните и външните процеси протичащи днес.

Прекрасно време за пътувания и пътешествия. Бъдете в движение, не се застоявайте на едно място, прекарайте повече време сред природата. Движението и връзката с природните сили ще ви заредят с енергия, бодрост и сила. Светлината е в изобилие, природата тържествува и ни разкрива богатство от цветове, аромати и звуци. Окъпете се в слънцето, в морето, прекарайте целият ден навън. А сега той е дълъг, най-дългия в годината, продължава повече от 15 часа. Нека заряда, който Слънцето ни дава днес и с който ще продължи да ни захранва и в следващите два дни, пробуди у нас съзидателни стремежи и несломим дух.

вторник, 9 май 2017 г.

11 май, В Пълнолунието на Божествената сватба

Пълнолунието настъпва в сряда срещу четвъртък 11 май, малко след полунощ. Ако се разходите по залез или зазоряване ще можете да наблюдавате дисковете на небесните светила разположени едно срещу друго. Истинска космическа сватба!


Един от най-магичните и потайни моменти през годината се отбелязва с пълнолунието през май, което се разполага по оста на тропическите Телец-Скорпион.  На този ден се е родил Буда, а  древната келтска култура се свързва с отбелязването на празника Белтейн. Всяка религиозна култура отбелязва този ден в своя календар. Това е празникът на Земята, пирът на Природата, Божествената сватба между небето и земята, когато Великата майка, Богинята на плодородието е коронясвана с венци от цветя и почитана с песни, танци и веселие. Този ден бележи началото на лятото, когато цялата природа достига върха на своята сила и енергия, хората, растенията и животните се подготвят за предстоящите топли месеци. Това е времето за любов и единение.

В тази нощ на вълшебства първото ми послание е към дамите. Ако не сте чародейки и лечителки, и не танцувате цяла нощ около вековно дърво сред цветята и музиката на птиците, постарайте се да не пренебрегвате малката магьосница, която спи у всяка жена. Та нали и у вас живее поне една Лунна богиня? Излезте сред природата и се насладете на красивия залез и уханния аромат на цъфналите дървета и цветя. Полежете в зелената трева и се опитайте да почувствате в себе си силата на Земята. Слейте се с нея! Наберете цветя и ги отнесете у дома, за да съединят дома ви с изобилието на живия свят навън. А вечерта под пълната Луна си направете малък олтар вкъщи, поставете бяла свещ, украсете я с червени и бели панделки и пролетни цветя, запалете благовония и подредете цветята и много зелени листа. Изразете със собствени думи признателността към Природата, към свещения съюз и новия живот, проникващ във всичко. Още по-добре ще бъде, ако имате любимо дърво и е възможно да направите своя малък ритуал около него. Празнувайте живота, сексуалната си мощ, сливането на духа и материята, съвършения баланс, раждащ живот. А  на разсъмване, отидете в градината, в парка, или в гората и съберете роса от растенията, цветята и тревата. Измийте лицето си с тази роса, за да бъдете здрави през останалата част на годината.

Второто послание е валидно за всички и най-вече за тези, които желаят да се превърнат в силни личности. Сега е моментът да опознаете и овладеете собствената си сила, да пречистите съзнанието и душата си и да се свържете с огромния енергиен и творчески потенциал, с който са надарени всички човешки същества. Възможно е през този ден, да почувствате особен прилив на енергия, граничеща с маниакалност за преследване на целите. Ако се нуждаете от проницателност, озарение или самодисциплина за да подобрите състоянието на дадена област в живота си, сега е моментът да й се посветите с отдаденост и да я изследвате целенасочено и неуморно. Тригона на Сатурн към стимулиращия обмен между Меркурий и Уран ще ви помогне. Търсeте зародиша на случващото се около вас и много вероятно е да го намерите. Сега може да ви се разкрият неподозирани истини - както за близките ви, така и за вас самите, са обективната и субективната реалност,  да откриете пътища,  да отворите врати, които до сега са били затворени за вас .

Интензитетът на емоциите ви макар и да не бъде видим с просто око, може да бъде усетен от сексуалния ви партньор. Нощта на Божествената Сватба, отбелязва най-любовното денонощие в годината. През тази нощ и в дните които я предхождат и следват, не бива да се боите да покажете страст, дори ако обичайно това не е силната ви страна.

Ако ви е трудно да различавате доброто от злото, то сега ще можете ясно да направите своята преценка. Марс и Нептун са в стресиращ обмен но той може да бъде използван. Можете да разпознаете, преодолеете и надмогнете себе си и негативните си качества, фанатични нагласи, зависимости и пристрастия - към хора, навици и предмети. Да се освободите от нечие обсебващо присъствие или от собствената си обсебваща страст към някого, от натрапчивите мисли и импулси, от склонността да злоупотребявате с власт, чужди финанси, сила, от негативни проявления и слабости на характера като ревност, зависимост, саморазрушителни импулси, подозрение, вина, отмъщение и страх от изоставяне.

Възможно е да се почувствате също особено чувствителни към чуждото страдание и болка. Ще го откривате с лекота, дълбоко под маските и социалните роли на хората около вас. Може да ви жегне стар спомен, отдавна потулена душевна рана, която внезапно да се обостри и да ви напомни за преживяната болка. Сега е моментът да надникнете в най-скритите сенчести кътчета на вашата същност. Ще имате достъп до всички тайни оръжия на душата си, за да я излекувате. Осъзнаването ще е ваш съюзник, но не разчитайте на споделяне. Пластовете ще се разместят бурно, ще ви направят по-силни, но ще останат скрити за чуждия поглед. Оголването днес е равнозначно на уязвимост. Пазете се от крайности и избягвайте всякакви манипулации и рискове. Не търсете врагове, защото лесно ще ги намерите. Търсете приятели, хора с които да споделите всичките си материални и душевни богатства, за да привлечете Любовта и Изобилието в живота си.

На всички пожелавам вълшебни нощи и богати на съкровени преживявания дни!


четвъртък, 27 април 2017 г.

Акшая Тритя - Неразрушимия ден

Новолуния има през всеки месец. Има обаче само един ден в годината който има уникалните качества да превърне нашите начинания и духовни стремежи в гарантирано благосъстояние и днес ще ви разкажа за него.

Акшая тритя

Неразрушимия ден, или както го наричат в джойтиш традицията Акшая тритя, произтича от астрологичната концепция на ведите.

Това е онзи ден в годината в който Слънцето и Луната се намират в своите най силни позиции, съответно за Слънцето-Овен, за Луната-Телец, като по този начин гарантират дълговечност, просперитет, устойчивост и стабилност на всичко предприето и придобито в този момент. В тази концепция се използват сидеричните позиции на светилата- т.е реалното им разположение в съзвездията, чрез която каквото е на Небето, това е и на Земята и обратното . Луната и съзидателните аспекти на материята в Телец са оплодени току що от огъня на духа пробуден в Слънцето в Овен.

В древността на този ден са полагали основите на храмовете,  оцелели както знаем и до днес. А днес той продължава да се използва за стартирането на дългосрочни, крупни проекти, инвестиции, покупка на злато и недвижимости, начало на строителство. В Индия е прието размяната на подаръци във вид на скъпоценности, за да се задейства енергията на изобилието. В много източни култури, съхранили в обредния си календар идеята за връзка с природата и космоса, този ден поставя началото на сватбения сезон.

Според ведическия календар на този ден е направено първото жертвоприношение, извършено от Божество принесло себе си в жертва за благото на целия свят, разцвет на човечеството и просветление на човешкия дух. Още веднъж виждаме утвърден изкония принцип на обединените в единство материя и дух. Защото и тук в традицията на този ден е заложено фундаменталното разбиране, че средствата с които можем да привлечем изобилие и разцвет  в живота си са духовни и обратното - духовните качества и придобивки трябва да се използват и трансформират в съзидателна енергия чрез създаването на блага, които да бъдат използвани за последващ духовен растеж и подобряване на условията на живот за всички.

Затова в този ден крупните инвестиции задължително следва да бъдат подкрепени с духовен обет, а духовните практики стартирани в него задължително изпълняват крайната си цел –разцвет на душата и освобождаване от всичко което възпрепятства прогреса. В този смисъл е и силно подкрепящата енергия на този ден по отношение на новите начинания-знаем че най важните от тях обикновено изискват отказ от всичко старо и канализиране на енергията в едно направление.

Много пъти в моята астрологична практика съм наблюдавала както обществени така и лични процеси протичащи в този период при които се случва именно това- нещо старо и изживяло времето си си отива. Космическите принципи и закони работят дори тогава когато ние нямам съзнателна представа за тяхното протичане и проявление, в това можете да бъдете убедени. Така е и с принципа на неразрушимия ден , в който независимо дали го съзнаваме или не Вселената може да осъществи процеса на освобождаване за да канализира и насочи освободената енергия в по перспективни посоки.

Как можем съзнателно да използваме този ден за да привлечем енергията на изобилието в живота си?

Най простия и ефикасен начин е да нахраним някого, по възможност тези, които са в неравностойно положение-болни, бедни, бездомни, прокудени хора и бездомни животни. Но не чрез участието в благотворителни инициативи. Трябва да го направим лично- т.е да подадем храната с ръцете си, още по-добре ако сме я приготвили сами.

Разбира се ако дълго сме планирали важно начинание и търсим подходящ момент за стартирането му този е идеалния.

Молитвите и медитациите за пробуждане и насочване на енергиата на съзиданието и просперитета също са задължителен елемент, но са недостатъчни ако не ги подкрепим с практически действия. Купете си нещо красиво и стойностно, което да бъде подарък за вас самите-награда за положените усилия и старание и в същото време да се превърне в символ на просперитета и материалното благополучие в живота ви. Правете подаръци! Подходящи са малки бижута, скъпоценни и полускъпоценни камъни и благородни метали, които по същността  символизма си са неразрушими и с нарастваща стойност във времето.

Плановете съставени в този ден също имат неразрушим характер. Направете разбор на амбициите и целите си изберете най-важните и реалистични сред тях и обмислете подробните стъпки за тяхната реализация. Визуализирайте осъществяването им. Духовно–материална ос се захранва с емоцията. Духовно търсещите в практиките си през този ден могат да постигнат нови нива на прозрения, а мечтите захранени с надежда имат реални шансове да се превърнат в цели и да се осъществят.

През тази година неразрушимия ден идва на 28 април, в деня следващ нощта на появата на първия лунен сърп в близост до звездата на богатството-Алдебаран, но и до Плеядите, които могат да ни срещнат с някои тъмни аспекти на живота с покана да ги преодолеем в себе си.

Идеалния неразрушим ден включва себе си едновременното проявление на няколко фактора
Слънце в Овен, Луна в Телец, ден от седмицата сряда, накшатра на Луната Рохини
Тук се използват, както отбелязах по-горе сидеричните позиции на Слънцето и Луната. За да не се объркате просто помнете че Слънцето трябва да е в Телец, а Луната в Близнаци според класическия и познат на всички зодиак.


сряда, 5 април 2017 г.

Сатурн в стоянка пред Галактическия център

Сатурн, "Черното Слънце на Нощта" вече е в своята първа сутрешна стоянка, която ние наблюдаваме от Земята, проследявайки движението му по орбитата спрямо Слънцето. На този етап от своето небесно пътешествие, планета спира видимото си движение и след няколко дни започва да се движи назад по еклиптиката, по пътя който вече е извървяла.

Първата утринна стоянка на Сатурн е събитие, което учените наблюдават на небето и проследяват с огромен интерес вече хилядолетия наред, тъй като цикълът Слънце / Сатурн е всъщност цикъл на реализацията. Поради това, че видимото ретроградно движение е феномен, който има пряко отношение и връзка с хелиакалния цикъл, т.е движението на планетата спрямо Слънцето ефектът върху съзнателните модели и представи генерирани в поднебесния свят е забележим и потвърден. Мнозина астролози от древността до днес, смятат че Сатурн, както и останалите външни планети са най-силни и мощни в изявата на принципите и качествата си именно в периода от първата сутрешна поява до първата сутрешна стоянка-т.е в този момент. След което, при ретроградното си движение изявата на техните принципи среща трудности, забавяне и пречки. Поради това се считат за носещи проблеми до момента, в който застанат във вечерната си стоянка, след като вече са се появили като вечерни звезди и пак възстановят обичайното си движение по хода на еклиптиката, във втората половина на своя хелиакален цикъл. Съществен нюанс в тази обща теория добавя вечерния изгрев, случващ се при опозицята на ретроградната планета със Слънцето-в който планетата символично достига апогеят на силата си и зрелостта на сюжетите генерирани от съответния цикъл и планетните принципи които ги обслужват. В настоящия цикъл на Сатурн имаме

Сутрешна стоянка: 3-8 април, в 28 гр. на тропическия Срелец

Опозиция със Слънцето и вечерна поява: 15-16 юни, в 25гр. по остта на тропическите Близнаци-Стрелец

Вечерна стоянка: 22-29 август, в 22гр. на тропическия Стрелец, там където заварихме Сатурн в новогодишната нощ на 2017г.

А кои са принципите и качествата на Сатурн?

В древността съвсем не са придавали такава тъмна, злокобна и зла природа на Сатурн с каквато каквато той се слави днес. И днес обаче, той е той внася формообразуващите ограничения, необходими за превръщането на една съзнателна идея или намерение в устойчива реалност. Освен смърт, болести, кармични разплати, природни бедствия и сурови наказания, той носи стабилност, справедливост, истина и ред. Всъщност първото е последствие от липсата на второто и функцията на Сатурн да възстановява разумния баланс, поради която именно той е разглеждан и като фактор описващ кармата. Затова, когато Сатурн започне ретроградното си движение, в поднебесния свят започват дълги и щателни проверки на стабилността, постиженията и заслугите, на правилата и законите, които ние следваме или не. Неслучайно Сатурн екзалтира във Везни - равновесието е негово есенциално качество, справедливостта-достойнство. Когато Сатурн застане в сутрешна стоянка, неговите качества и принципите му на изява в поднебесния свят стават максимално силни, поради което ние възприемаме това време като изключително тежко за себе си. Законът действа в цялата си суровост, истината се отърсва от удобните нюанси, доброто и лошото заемат полярни позиции, а принципите и убежденията се потвърждават с преданост и вярност, без прояви на каквито и да било сърдечност и съчувствие. Всъщност, оказва се че ние хората не обичаме и страдаме от реда и вселенските закони осигуряващи неговото поддържане.

Ретроградния Сатурн обикновено ни предизвиква да се отнасяме реалистично към живота и към нещата, които го осмислят. Особено към онези, върху които до този момент сме избягвали да фокусираме вниманието си. Той изисква от нас работа, много работа, а си служи с ограничения, отлагания, чувство на безсилие и дори често с болести, но само ако човек пренебрегва отговорностите към себе си и не оценява обективно реалността си. Чрез своя инструментариум Сатурн се стреми да окаже натиск върху нас, за да ни накара да се изправим срещу онези ситуации и области в живота си, в които липсва структура, дисциплина и вътрешна сила. В тези области той забавя естествения ритъм, за да направи проверка на качеството и устойчивостта и да ни помогне да ги структурираме и укрепим до здравословни и напълно жизнеспособни граници.

По време на своето ретроградно движение Сатурн ще ни приканва да обърнем внимание на нивата на лична компетентност и умението съзнателно да фокусираме вниманието си в конкретни житейски области. Те обикновено са указани от рождения дом през който Сатурн транзитира и аспектите които прави с акцентирани места от хороскопа по време на ретроградното си движение. Особено внимание изискват темите и принципите на планетите към които ретроградния Сатурн ще направи аспекти по време на сутрешната и вечерната стоянка и първата вечерна поява, т.е при опозицията със Слънцето.

Наборът от възможни решения на ключови житейски ситуации от момента на първата утринна стоянка нататък, по време на цялата ретроградна фаза става изключително ограничен, но онези, които остават, в случай че бъдат приети ще ни предоставят реални и надеждни възможности, които едва ли ще ни подведат или разочароват, особено на фона на подкрепата която настоящата ретроградна фаза получава от Юпитер. Съществен процес на пресяване на "зърното от плявата" ще преживяваме в периода на критичен обрат при опозицията Слънце-Сатурн, в средата на юни. Той ще ни подскаже къде "трябва" е по-важно от "искам", в кои ситуации се налага да пренасочим силата и съзнателните си намерения, да поемем лична отговорност, или да се откажем от направления и цели, които в този момент се оказват непродуктивни или нежизнеспособни.

В по глобален план, специално внимание заслужава да отделим на мястото в което Сатурн застава в първа стоянка, защото то ще ни даде и указания за темите към които ще ни фокусират ретроградите процеси. В знак на Юпитер, в терма на Юпитер, в горното рамо на лъка, над върха на Стрелата, на Млечния път, там където се проектира Галактическия център. Изключително интересно място, през което протича мощна космическа енергия въвличаща ни в мащабни процеси. Галактическият център е символ на колосална творческа и съзидателна сила оказваща мощен ефект върху колективната еволюция. Това е точката, около която се върти нашата Галактика-Млечния път. Тук, в тази супер масивна черна дупка, генератор на Сътворението, образно казано започва и завършва живота на нашата Галактика. Ако разгледаме образа на Сатурн поставен на това място

Сатурн като носител на принципа на ограничението и структурирането на реалността в място на владение на Юпитер формиращ представите и убежденията за онова което съществува и перспективата зад него, на пътя който води право към центъра на Галактиката, в сутрешната си стоянка, ни подсказва, че разполагаме с възможност да направим уверена стъпка по път с широка видимост и далечна перспектива. На практика, най-добрия възможен път напред. Представете си че ви предстои пътешествие в непозната, екзотична страна. Бихте искали да разполагате с възможно най-надеждното превозно средство, карта с точни координати и добра екипировка. А бихте ли тръгнали нетренирани и непотготвени?

Или иначе казано, Сатурн  сега ни призовава да вземем своето бъдеще в ръцете си и да поемем отговорността за него повече от когато и да било. Да, вероятно ще ни изправи пред провала на фундаментални убеждения в ситуации напълно излизащи извън нашите представи и  контрол и като цяло всъщност ще ни подскаже че животът, светът и законите които ги движат, не подлежат на контрол от човешка сила, напротив ние ще трябва да се впишем в тях. На хоризонта зад него обаче стои едно бъдеще, което е далеч по-мащабно от чиито и да било човешки представи, а Сатурн все пак е проекция на принципа на ограничението и контрола, произтичащо от страха от разпад и смърт на вече създаденото и сътвореното. А дали докато следвате авантюристичния порив към изследване на непознати страни, някой няма да се самонастани в дома ви? Дали не е по-добре да си останете у дома, където е тясно и скучно, но затова пък сигурно. В крайна сметка отговорни сте към този дом, нали така.

Безотговорността към себе си, прикриваща страха от сътворяването на собствената реалност зад условна отговорност към някой друг или нещо, друго е една от най-често срещаните форми на изкривяване на принципа на Сатурн, които стават очевидни по време на ретроградната фаза. Митологичния образ на Кронос , който стои зад Сатурн и който систематично поглъща децата си виждайки в тях заплаха за собственото си творение, която би могла да му отнеме контрола над реалността сътворена от него, ще придобие вероятно много ярки очертания и символика в следващите месеци. Особено във времето когато Сатурн отново за последен път премине през проекцията на Галактическия център на прага на декември 2017.

Но тъй като бъдещето не може да бъде контролирано, освен ако не бъде създадено, а образът на реалността в лицето на Сатурн се проектира в центъра от който се ражда самото сътворяване, дотогава са възможни както обществени процеси, така и научни открития които да предоставят възможност за разширяване на перспективите и умствените представи позволяващи динамично разширяване на самата реалност. Един ретроспективен преглед на годините през които Сатурн е преминавал през това място ни доказва, че в тях настъпва време на обновление на световната реалност, а на световната сцена се появяват открития и процеси които разширяват и буквално променят глобалния мироглед. Показателни например са 1781 ,когато е открит Уран - откритие, което за една нощ  буквално променя представите на човечеството за Вселената или 1988/89 когато политическите процеси започнали в Съветския съюз, довеждат до падането на Желязната завеса година по късно. Така че без значение дали ще се отправите на предивзикателно пътешествие за да разширите представите си за реалността, или ще положите грижите на добър стопанин на реалността която вече сте създали, тя ще се промени.

Ето в този вихър на сътворяване на нова реалност се намираме и сега, а сутрешната стоянка на Сатурн там просто предупреждава Внимание, Внимание, затегнете коланите, предстои преминаване в следваща реалност. А както знаем Сатурн е майсторът в на сътворяване на реалността и съответно раздава майсторските степени на онези които са овладели качествата му. И на колективно и на съвсем лично, ниво овладяването на Сатурн е ключът към постигането на свободата да бъдеш творец на собствената си реалност. А ретроградната му фаза дава ключът към това овладяване. Затова не се съпротивлявайте на ограниченията-приемете ги като указания, не съжалявайте за пътищата и целите към които той ще ограничи достъпът ви-приемете това като възможност да пренасочите усилията и представите си за бъдещето в други по-жизнеспособни форми и дестинации, които със сигурност ще придобият ясни очертания до края на ретроградния период. Или просто като изпитание за дисциплината постоянството и усърдието с които преследвате най-стратегическите си постижения и най-високите си принципи

Успех!

събота, 1 април 2017 г.

Различните лица на Любовта във фазите на ВенераСистемата от ценности и предпочитания, формиращи възгледите на човек относно любовните взаимоотношения, обичайно се разглеждат в контекста на зодиакалната и домовата позиция на Венера в рождения хороскоп. Непосредственият житейски опит обаче ни учи, че една тема може да се разгърне в различни сценарии в зависимост от природата и наклонностите на главния герой, информация за които черпим от фазата на рождената Венера. И това е обяснимо, защото фазите на планетите са свързани с техния цикъл на движение спрямо Слънцето, у което в хороскопа е проектирана индивидуалността и потенциала на Аза.
Цикъла започва при долен съвпад, при хелиакалния изгрев - първа поява на източния хоризонт.

Различните лица на Любовта, надничащи зад всяка Венерина фаза, си имат своите индивидуални характеристики, ценности, приоритети и предпочитания, формиращи очаквания и представи за щастието в Любовта, които съответно обслужват с различни модели на поведение, критерии за избор и оценка на доволството от направения вече избор. В някои случаи, ще ги разпознаем като възрастови характеристики и то не без основание - в началото на цикъла, Венера е млада, невинна и идеалистично настроена, а в края му - опитна и мъдра покровителка на Любовта. Като архетип на Добродетелите, в различните си фази поставя приоритет на различни добродетели.

Младата Венера се стреми към идеали, търси безусловната Любов и самоотвержено се бори за Справедливостта, а във най-зрялата си фаза като кулминираща Зорница притежава и Мъдростта да побеждава, без да се сражава. Зорницата манифестира мъжкия принцип на Венера и е божество на войната и откритото противопоставяне, които намираме проектирани във Везни и седми дом, а идеалите и божествените добродетели които следва, както и Мъдростта с които ги постига се проектират в Риби.

Зрялата Венера- Вечерницата напротив, е божество на Любовта, способна да прави избори и компромиси, които да обслужват Мира, Хармонията, Съгласието и Единството-отново с проекция във Везни и седми дом. Тя е освободена от утопични идеали , но пък разполага със съвсем практични умения да достави комфорт и чувствана наслада, разполага с ресурс за взаимна обмяна, които намираме проектирани в Телец. Вечерницата не воюва за добродетелите, а възстановява Справедливостта, подкрепяйки или ограничавайки свободата на избор, или с лично поведение и пример налага представите за съгласие и обединение.

В невидимата Венера пък са положени изкуплението и саможертвата, магията и алхимичния процес на трансформация и трансмутация, сексуалната любов, болестите и лечителските способности, които виждаме проектирани в Риби и до известна степен в Телец и Скорпион.

Всъщност в Телец са проектирани и Венерините принципи на материалните ценности и ресурси, талантите и способностите за адекватно разпореждане с материята, които не са предмет на настоящата тема.  Проекциите също ни дават съществена информация за природата на различните архетипи на Венера. Проекцията в Риби на Зорницата и Невидимата Венера ни подсказва по-екзалтираните характеристики на тяхната природа, докато проекцията на Вечерницата, в знаците на нейното владение -Телец и Везни, ни подсказват хармоничното и овладяно обслужване на принципите на Хармонията, Любовта и Изобилието, с които тя майсторски, както се полага на владетел умее да си служи. Проекцията в Скорпион на Невидимата Венера ни подсказва затруднената и изкривена изява на нейните принципи, но и способността и да лекува и съживява с Любов.

И така, нека да започнем от началото.

Долен съвпад на Венера със Слънцето-нов Слънчево Венерин цикъл

Долния съвпад на Венера със Слънцето, маркиращ началото на нов Венерин цикъл се случва по време на ретроградното и движение. Първоначално Венера се движи преди Слънцето по хода на еклиптиката, но тъй като движението е ретроградно тя всъщност се приближава към него до момента на точния съвпад, след което, предавайки му лидерските позиции, се отдалечава от него все повече и повече, за да се появи отново на небосвода като утринна звезда.

По време на тази фаза, с продължителност 0, 3, 7 или 14 дни, Венера всъщност е невидима и ретроградна, което до голяма степен определя нейната природа и поведение.Тук Венера има колеблив характер и несигурна, все още неустановена ценностна система, поради което и липсват ясни критерии и усвоени умения за взаимодействие с околния свят, както и ориентири позволяващи и да прави адекватни избори и да взима адекватни решения. На този етап, Венера изследва границите на любовта, търсейки в другия обект и средство за изследване и задоволяване на личните си желания и потребности. Хората, родени в такава фаза на Венера, обикновено подхождат много колебливо и наивно при установяването на лични взаимоотношения и социални връзки, въпреки че вродената необходимост от натрупване на опит и придобиване на качества и умения за изграждане на успешни връзки, поддържа постоянният им интерес към тях.  Тъй като все още изследват своя вътрешен свят, стремейки се да натрупат познания по чувствените теми и въпроси,те са фокусирани преди всичко в своите мисли и чувства, а не във самите взаимоотношения и чувствата на останалите участници в тях. Това разбира се не означава че пренебрегват хората в обкръжението си съзнателно, напротив. Но необходимостта от разбиране и интегриране на природата на Венера и липсата на достатъчно опит по темите и, указани от тази фаза, подчертават нужда от изследване и проявление преди всичко на вътрешно субективно ниво. На този етап от духовната си еволюция личността е насочена преди всичко към развиване на любов към себе си и любов към самата любов, поради което трудно прави своите избори в любовта. Поради липса на ясно установени критерии, не успява да намери причина и мотив да заобича някого, да разпознае в другите онова което е ценно за нея и съответно трудно постига любовта и вниманието от които се нуждае за да натрупа този опит. В поведението си се склонна да предизвиква партньора и обкръжението си, за да провери дали ще запази  или загуби тяхната любов и одобрение, въпреки държанието си. Реакциите и във връзките и социалното обкръжение често могат да се окажат неадекватни, уменията и да се справя с практическите аспекти на реалността, позволяващи и да задоволи сама нуждите и да се погрижи за комфорта си, все още не са развити, поради което често става зависима от чужда материална подкрепа. Липсата на установени критерии също така не и позволяват да оценява стойността на ресурсите-своите собствени и на партньора, поради което е склонна да ги разпилява или влага в непродуктивни идеи. Нека не забравям,е че на тази фаза Венера осъществява своето пътешествие в подземното царство, целящо да изследва, като първо принася в жертва, а в последствие реабилитира принципите и ценностите на Добродетелите и Любовта, което съществено допринася за разбирането на природата и подхода на родените в тази фаза.

Утринна Венера

Възстановявайки обичайния си ход, Венера се появява на небето като утринна звезда. В тази си фаза тя е митологично описана като носещата светлина- Венера Фосфорис или Венера Луцифер, Ищар на Акад, Атина Палада, Сарасвати. В нея се изявява мъжката природа на Венера, заради която в миналото тя е била почитана не само като божество на любовта и изобилието, но и като божество на войната. Тук се има предвид справедливата война, която Венера повежда като войн повеждащ битка за установяването на мир и възстановяване на баланса и хармонията, там където те са нарушени. Родените в тази фаза на Венера са завладени от ярки чувства и имат импулсивна и спонтанна природа. В личните си взаимоотношения и социалните си връзки те са водени от стремеж към опознаването и придобиването на нови ценности, с които да обогатят ценностната си система, опита и възгледите за човешките взаимоотношения. Зорницата се стреми се и се нуждае от независимост и отстоява нуждата си от пространство и време за себе си. Това може да създаде усещане у околните за липса на заинтересованост и недостатъчна ангажираност в партньорството, което всъщност е и предизвикателството пред родените при тази фаза -да отстояват и изследват собствените си граници без да подлагат на риск установените взаимоотношения и връзки. Всъщност, Зорницата пристъпва към срещите си с другите с жадното очакване на младежа правещ първите си стъпки в любовта. Тъй като все още му липса достатъчно опит и знание относно своите действителни нужди в партньорството, е възможно да направи погрешен избор, който да завърши с разочарование. Зорницата е склонна да маскира разочарованието си със студенина и незаинтересованост, но това е всъщност маска на самозащита.

Първа четвърт, Венера кулминира като Зорница в максимална сутрешна елонгация

Тази фаза започва с първия полуквадрат който източната Венера прави към Слънцето и достига максималната си фаза при най голямото отдалечаване на Венера от Слънцето, което не може да бъде повече от 47°. Тук Зорницата е най-ярка и блестяща. Най-свободолюбивата и безкомпромисна фаза на Венера проявяваща в максимална степен качествата на Венера Луцифер и Атина Палада, чийто независим дух, мъдрост и неотстъпчивост, поставят сериозни предизвикателства както пред партньорите така и пред връзките и. Природата и е ранима, но достатъчно войнствена, за да се отбранява и да защитава досега придобитата система от добродетели, а необходимостта си да усвоява и прилага нови способи в установяването на взаимоотношения задоволява с любопитство и решителност. Стреми се към обновление на опита във взаимоотношенията, чувствата и емоциите си . Влюбчива по природа и със завладяваща емоционалност, тя осъзнава ясно желанията и влеченията си, търси силна и страстна любов, но нетърпението, високите идеали и големите и очаквания, често стават причина за разочарования. Именно те, на по зрял етап от жизнения път, формират и отключват изявата на независимата и, рационална по своя характер  природа. Тук чувствата предхождат действията, изборите се правят почти автоматично-те са добри или лоши конкретно за нея и конкретно в този момент. Зорницата си служи със своите чувства, като средство за упътване -това/този ме прави щастлива, значи е добро/добър, а действията и изборите прави според вътрешния си етичен кодекс как трябва да се постъпи, много често потискайки чувствата и пренебрегвайки привързаностите си.


Краят на първата Венерина четвърт се отбелязва от повторния полуквадрат със Слънцето, след което тя започва да скъсява дистанцията помежду им опитвайки се да го догони. Родените в този период макар и притежаващи откритостта и волния дух на Зорницата, са далеч по- склонни на компромиси в партньорствата си. Точно те притежават вече и Мъдростта да утвърждават  и манифестират Божествените добродетели, без да се налага да се сражават за тях.

Когато Венера се приближава към горен съвпад със Слънцето тя изчезва от небосвода за 30, 45, или 60 дни, след което се появява отново като Вечерница. Съвпадът и със Слънцето осъществяващ се в този период е кулминацията в един Слънчево Венерин цикъл, подобно на Пълнолунието в Слънчево-Лунния, по време на който небесната красавица проявява едновременно и любов и активност. Тук младата някога Венера вече е развила любовта към себе си, както и любовта към другите и към самата Любов. Любовта към себе си е силно изразена, представата за връзката като средство за обслужване на чувствените и материални потребности също, но родените в тази фаза осъзнават совите вътрешни конфликти касаещи наличната система от ценности и проекцията им във взаимоотношенията и тази тема често заема водещо място в живота им. Стремежът им към установяването на хармонични отношения се реализира пропорционално на развиващите се способности да посрещат с внимание нуждите на другите. Способността за обективна преценка им позволява с лекота да анализират трудностите в междуличностния взаимообмен поради, поради което те притежават потенциален талант за съветници, дипломати и посредници. Поради високото ниво на осъзнаване обаче тези хора определено не са склонни на безсмислени компромиси и лесно прекратяват вазимоотношения, които не ги устройват и в които не намират конкретна полза за себе си. За разлика от Невидимата ретроградна Венера обаче, която също е материално ориентирана в изборите, но поставя ползата в критерий от необходимост, поради което се оказва в подчинена зависимост от партньор или обкръжение, директно движещата се невидима Венера съвсем конкретно и съзнателно преценява ползите от връзките си и поддържа хармонията в тях предоставяйки в замяна внимание и всеотдайност към интересите и нуждите на партньора и социалното обкръжение, за които е готова да се жертва. В тази фаза, магичните способности на Венера като жрица на Любовта имат най-висок потенциал на изява. Способностите и да трансформира и лекува чрез овладяни окултни практики, притежаването на вътрешна сила и умение за контрол над материята също са силно развити. Често ще я видим в хороскопите на хора, пожертвали интимното си щастие и избрали аскетизма за да се посветят на другите.

Вечерница

След горния съвпад Венера, навлиза в женската фаза на своя цикъл и се появява не небето като Вечерница. Венера Хесперус, Ищар на Урук, Афродита, Лакшми- чувствена и сладострастна повелителка на женствеността, любовта и удоволствията от живота, на изкуството, дипломацията и разбирателството, за която любовта и взаимоотношенията са непреходна ценност. Любовта и е достигнала зряло състояние, чувствата и са изтънчени, богати на нюанси и полутонове, предпочита не толкова ярките страсти, колкото тихото очарование на споделената интимност. Тук стремежът да споделяш живота си с друг човек е водещ и подплатен с готовност за отстъпки и способност да се съобрази с нуждите на партньора. Вечерницата е миролюбивата и отдадена, даряваща дълбоки чувства и хармонични взаимоотношения, разпознава и признава правото на другия да бъде уникална личност а не просто обект за задоволяването на желанията и. Чувствата възникват след действията, а изборите и оценките и са преди всичко естетически и в съгласие с установените норми и традиции. Вечерницата се придържа към традиционните форми на женствеността- притежава мекота и магнетизъм, изтънченост и тихо очарование, тя е уверена в чувствата и изборите си, което и позволява да има спокойно поведение в личните и социалните си връзки. Стреми се към спокойни, традиционни лични и социални връзки, като обслужва този си стремеж със съответното изтънчено и дипломатично и социално приемливо поведение, вярност, добри обноски и съблазняващо приемане.


Последна четвърт-Венера кулминира като Вечерница в максимална вечерна елонгация

Най-пълнокръвната и хармоничната си фаза Венера достига след първия си полуквадрат към Слънцето като вечерна звезда. Родените в тази фаза се отличават с ярък стремеж към сътрудничество и дипломатически способности, както и с тънък усет към чувствените удоволствия на живота, които с наслада и готовност споделят с другите. Вечерницата достигнала своята зрялост и пълнота, дирижира и насочва чувствата си след мъдра преценка, оценявайки ги според традиционните естетически норми, потенциалът им да задоволят физическите и емоционални потребности и степента, с която се обслужват ролите в традицинните схващания за любовта и партньорството. Притежава емоционална зрялост и мъдрост, привързана е не толкова към принципите си в които е склонна да направи компромис заради запазването на комфорта и хармонията във връзката.  Тя умее да управлява чувствата си и изборите си, като ги насочва в сюжети, които напълно обслужват потребността и причините да си взаимодейства с партньора и социалното обкръжение. Чувствата и са дъблоки, но не така спонтанни и непосредствени както при Зорницата в огледалната фаза, а в обмена очаква и успява да постигне равнопоставена и хармонична размяна на чувства, ползи и лични ресурси.

Края на последната Венерина четвърт се отбелязва от повторния полуквадрат със Слънцето като Вечерница, след което тя започва да намалява скоростта си на движение, позволявайки на Слънцето да я догони. В тази позиция Венера, притежава всички качества на Вечерницата-зряла, мъдра и изкусителна повелителка на Любовта и земните блага, постигнала контрол върху чувствата и емоциите си и умение да ги насочва в желаната от нея посока. Този вътрешен стремеж и нагласа обаче, пораждат напрежение, което зрялата Вечерница успява да компенсира със силна страст, но освобождава при приближаването си към долния съвпад.

Навлизайки в ретроградната примка, когато Слънцето догонвайки я намали разстоянието помежду им на около 35гр. по еклитиката, Вечерницата вече се освобождава от напрежението с разрушителна емоционалност, силни фрустрации и освобождаване от комплекси, стреотипи, страхове и ограничаващи модели. Тук Венера може да е много всеотдайна в опитите си за съхрани и укрепи Любовта, хармонията и единството, но е склонна да се придържа към остарели и нежизнеспособни модели и поведение във взаимодействието си с външния свят, поради което не успява на време да ги адаптира към настоящата реалност. На следвакия етап желанието за освобождаване на комплекси и ограничаващи моделли,  предизвиква харатерния за ретроградната Вечерница процес са ревизия и преоценка на моделите и подходите в любовта и взаимоотношенията. Тук Венера вече е капризна, непостоянна в оценките и предпочитанията си, неуверена в чувствата си и разбира се в изборите си, които непрестанно подлага на съмнение. Субективните и нагласи вече създават илюзии за любовта, които биват развенчавани посредством разочарования и трудни връзки и я карат да се чувства все по-неуверена в изборите си. Реакциите и във връзките и социалното обкръжение също могат да се окажат неадекватни, подобно на ретроградната невидима Зорница.

А какво би се получило, ако допуснем еретичната мисъл , че Венера, бидейки нощна планета и носителка на женския принцип, започва началото на своя цикъл не като Зорница, а като Вечерница???? Това предстои да изследваме и разберем. 

Така или иначе обаче, лицата в които ще се оглежда като Зорница или Вечерница, няма да претърпят съществена промяна, така че свободно изследвайте и търсете себе си в тях.

вторник, 14 март 2017 г.

Ретроградна Венера - ревизия на изборите и ценностите, които стоят в основата им

Когато една планета започне да се движи ретроградно, настъпва период, в който събитията, обстоятелствата, мислите и преживяванията ни заставят да преосмислим и преразгледаме своите позиции по темите и въпросите, намиращи се под нейно влияние.

Венера е господарката на нашите чувства, ресурси и добродетели, отговаря за партньорствата - както личните, така и деловите. Тя показва как встъпваме в съюз, как разбираме любовта, как проявяваме чувствеността си, какви прояви на любов и привързаност очакваме, а също и доколко успяваме да се свържем с насладата от живота, тъй като е тясно свързана с понятийните ни възприятия за красотата и комфорта като цяло. И не на последно място, в чисто материален аспект - парите, талантите и притежанията, които освен източник на комфорт, са и разменна монета във взаимоотношенията, особено в деловите.  И да, действително когато Венера навлезе в своята ретроградна примка започваме да усещаме промяна във всичко гореизброено. Взаимоотношенията и финансите, красотата и равновесието, притежанията и ресурсите, удоволствията и всичко, което традиционно приписваме на Венера обаче, са по скоро външна опаковка и най-разпространен вариант на проявление на нейния основен принцип- изборът и ценностите, които се явяват безусловен ориентир в ситуации на избор.

Ние проектираме субективна ценност в онова, което желаем да притежаваме, във всичко което смятаме че би могло да ни донесе щастие и удоволствие. Системата от ценности и добродетели, която изповядваме обуславя онова, което ценим повече от всичко, онова което се стараем да постигнем и в крайна сметка онова, заради което правим всичко, което правим. В края на краищата, ценностите и вкусовете са тези, които ни обединяват или ни разграничават от околните. Харесват ни онези, които споделят ценности сходни нашите, а заради различията, противопоставянето и конфликта на ценности са възниквали конфликти и дори войни. Именно поради това Венера се свързва не само със съюзите, но и с конфликтите и откритите вражди.

Венера е архетип на хармонията, изобилието и равновесието, на Любовта и най-възвишените съзидателни  и красиви чувства и форми във всички техни проявления. Любовта, Жертвоготовността, Мекотата, Прилежността, Справедливостта, Съвършенството, Талантите, Дарбите, Хармонията, Равновесието, Силата, Целомъдрието и Въздържанието дори са добродетели  проявени в разнообразните аспекти заложени в архетипа на Венера. Тя носи едни от най свещените идеи на човечеството и облича божествените добродетели в човешки форми, поднасяйки на нас хората, възможност да проявим величието на потенциала заложен в човешката душа. Любовта, Мъдростта и Истината като основополагащи принципи на съзидателната Божествена природа са положени именно във фазите на Венера като Зорница и Вечерница, а принципите на състраданието и жертвоготовността като победа на духа над материята - в основата на нейния цикъл при долния съвпад със Слънцето, когато за няколко дни Венера остава невидима.

Струва си да изясним защо Венера има толкова фундаментално значение за съзидателната изява на нашия потенциал, способностите и мотивите ни да постигаме щастие и удовлетворение в живота. Когато ние знаем "кое", "какво" и "кой" са най-ценни и важни за нас, без какво не бихме били щастливи дори да имаме всичко друго на света, кое има непреходна стойност в нашата ценностна система и каква е нейната структура и йерархия, придобиваме способността да разглеждаме всички свои цели, ситуациите в които попадаме и обстоятелствата с които се срещаме, от гледна точка на това, доколко те са в съгласие или напротив с основните смислови съдържания и ценности в живота ни. В такъв случай, можем да живеем и да взимаме решения осъзнато и в съгласие, с онова което е най-важно за нас, можем с лекота и в хармония със себе да правим своите избори, а те от своя страна имат потенциалът да обслужат постигането на щастие, хармония и равновесие в живота ни. Тогава целите зад които стоят реални стойности и значими за нас добродетели и желания, се постигат с удоволствие и вдъхновение , тъй като са определени не от "трябва" "всички правят/имат така/това", "длъжен/принуден съм" , а от онова което наистина има дълбок смисъл и стойност за нас, синхронизирано е с вече усвоените и приети общочовешки и Божествени добродетели, духовната мъдрост и зрялост, и пътя на душата. Така можем да обединим ум, сърце и воля за да направим своите избори и да ги следваме, а Умът, Сърцето и Волята са проводниците чрез които Любовта, Мъдростта и Истината като божествени принципи се реализират чрез човешките ни постъпки. Или иначе казано, чрез тях именно Бог работи в нас. Ако нямаме приоритети, ако те не са правилно подредени или не обслужват реални и адекватни на природата и настоящето ни ценности и желания, рискуваме да се движим хаотично през живота, да правим неосъзнати избори, основани на погрешни преценки, да пропускаме възможности, които биха ни направили щастливи, да обслужваме нечии чужди форми и представи за щастие, лишени от мотив и цели, които обслужват нашето собствено благоденствие. Тогава и действията ни стават хаотични, умът и волята се раздвояват, а липсата на единство, става причина за липса на хармония в нас и в живота ни.

За разбирането на външните и вътрешните процеси, протичащи в ретроградната примка на Венера, е необходимо също да изясним разликите в изявите на Венера като Вечерница, Зорница и невидима в лъчите на Слънцето при долния съвпад, когато е ретроградна. Защото чистотата на ценностите и добродетелите, които биха изпълнили със смисъл и съдържание живота ни и които са в състояние да  създават и поддържат хармонията и равновесието в него са манифестирани от Зорницата. Дръзката, войнствена и импулсивна по характер Зорница, преминала през посвещението на жертвата значително се различава от противоположния характер на сестра си Вечерницата - покровителката на традициите и дипломацията, на общоприетите и социално одобрени ценности, на материалните удобства и телесните наслади, на комфорта от сигурността и привързаността, чиито принципи властваха над поднебесния свят от лятото на 2016 г. до сега. Тя вече не държи в ръката си чашата на любовта и изобилието, а посяга ту към жезъла на Мъдростта, ту към меча на Справедливостта,  Различава се и от несигурния характер и колебливата ценностна система на ретроградната, невидима в лъчите на слънцето и все още неродена Венера, на която и липсват ясни критерии и усвоени умения за взаимодействие с околния свят, за да реагира адекватно на реалността, да прави адекватни избори, обслужващи адекватни решения, за да се справя с успешно практическите аспекти на живота. Зорницата е защитник на чистотата и истината, настоява за прилагането на Справедливостта и Мъдростта и не се страхува за тази цел да налага смяна в приоритетите, дори те да противоречат на очакванията и традициите, общоприетите норми и етични правила. Зорницата има смелостта и разполага с потенциала да утвърждава нови по-високи ценности и стандарти, и да променя в съответствие с тях реалността, въпреки обичайните практики и общоприетите стереотипи, а когато практическите аспекти на живота възпрепятстват прилагането на морално-етичните принципи, които е призвана да приложи, тя просто ги променя.

Самата ретроградност е свързана с видимото движение на планетата и цикъла и спрямо Слънцето, поради което и със съзнателна изява на Аза и потенциалите му. Де факто, планетата не се движи назад, разбира се, просто наблюдавайки я от Земята, започваме да забелязваме как тя постепенно намалява скоростта си на движение по еклиптиката, спира и се връща назад, след което отново забавя ход, спира и  възстановява обичайната си скорост и посока. Периодът на ретроградността обхваща времето, в което планетата се намира в ретроградната примка: от точката в еклиптиката, до който в последствие ще се върне и отново ще възстанови обичайния си ход, до точката, в която е спряла движението си и е сменила видимия си ход обратно по зодиака. Тези две точки, в които планетата спира и променя движението си, се наричат стоянки и са изключително важни, фокусни точки в ретроградния период, тъй като маркират области на интензивни промени, събития и преживявания. Съответно, те придобиват особено значение, в случай че  акцентират важни точки в хороскопите на хора и държави.

Основния процес, който протича във времето докато Венера се намира в ретроградната си примка е ревизия и преоценка на ценностната система и онова което считаме за източник на щастие в живота си. Промените настъпващи във взаимоотношенията, във финансовия статус и източниците на доходи, в желанията нещо рязко да се промени, в самите ситуации на важен житейски избор, които често наблюдаваме в този период, са само външни проявления и частни случаи на по-дълбоки вътрешни промени.

Разбира се, не всяка ретроградна фаза на Венера поражда изменения в ценностната система. В много случаи тя остава константна, и мнозина в най-добрия случай ще променят нещо в стереотипа на поведение, във външността или интериора на дома си. Но нека бъдем откровени - колко са тези, които действително изживяват щастлив изпълнен със смисъл и съдържание живот? Много често, ние не се замисляме и не разбираме какво ни движи, какви са нашите критерии и стойности, кои от тях са действително наши и кои фалшиви и наложени от средата, в която живеем. Всичко това обаче, става причина за хаос и загуба на смисъл в живота, отсъствие на мотивация, неспособност да се направи правилният избор, още по-малко пък да имам смелостта да го следваме и прилагаме.

Затова когато Венера се движи в своята ретроградна примка тя ни предлага и ни дава възможност да осъществим дълбок контакт с личната си ценностна система, наличието и липсата на добродетели, които да я поддържат и в крайна сметка - да въведем ред в приоритетите които изпълват със смисъл живота ни. Още повече, ако докато се движи в своята примка и най-вече в зоните на долния съвпад и двете стоянки, засяга със силни аспекти важни точки в рождената карта. В тези случаи, къде с лекота, къде по принуда се замисляме и установяваме къде се движим по шаблони, които значително се различават от това което действително е важно и значимо за нас. По какви причини и при какви обстоятелства сме се разминали с истинското щастие и сме се настанили във фалшиво, макар и удобно такова. "Защо" и "Заради кого" ставаме сутрин от леглото, кое е онова което желаем с цялото си сърце и на което възлагаме надежди, че би придало действителна стойност и съдържание на живота ни.

Настоящата ретроградна примка на Венера акцентира областта от 26 гр. Риби до 14гр. Овен, с долен съвпад, отбелазващ началото на новия Венерин цикъл в 5 гр. на Овен, на тропическия зодиак, във времевия диапазон от 30 януари 2017г. до 17 май 2017г., както следва:

-30 януари, 26 гр Риби - навлизане в ретроградната примка и указания за нежизнеспособни вече сюжети, които предстои да преразгледаме или освободим, причини за тяхното съществуване, проблеми върху които предстои да работим в същинската ретроградна фаза. Осветяване на фалшивите шаблони, от които Венера оттегля подкрепата си и ни съветва да освободим.

-10 февруари, 5 гр. Овен - място на бъдещия долен съвпад и предстоящо начало на новия Венерин цикъл- сигнални преживявания насочващи към източници, стойности, желания и приоритети с възможност да ни подскажат кое е действително е ценно и важно за нас и би могло да осмисли живота ни. Тук можем да срещнем сюжети, чийто потенциал сме подценили, или все още не сме изследвали поради липса на кураж или разбиране относно техния действителен капацитет като източник на нашето щастие и мотив за развиване на добродетели и обогатяване на ценностната система.

- 4 март, 14гр. Овен -  Стационарно ретроградна Венера начало на ретроградната фаза -спиране и забавяне на всички процеси, застой пораждащ въпроси "Действително ли искам това, което искам/имам/харесвам/ценя?"

- 25 март, 5 гр. Овен - долен съвпад със Слънцето и начало на нов Венерин цикъл- в този момент започваме да си отговаряме на въпросите от предходната точка и да интегрираме във вътрешен план новите сюжети и съдържания произтичащи от отговорите. Още една възможност да определим кое е най-важно за нас, кое ни прави истински щастливи, кои са нашите ценности и добродетели, да обмислим как те се проявяват и реализират ви живота ни, какво ни пречи, да направим съответните избори и да определим приоритетите, въз основа на които градим живота и щастието си.

Малко след долния съвпад, Венера се появява като Зорница. През тази година поради специфичното разположение на орбитата на Венера, спрямо орбитата на Земята, Венера се намира максимално близо, което дава допълнително указание за важността на протичащите процеси и ни прави свидетели и съучастници на специална фаза при която при ясно време и чист хоризонт бихме могли да наблюдаваме Венера едновременно като Зорница и Вечерница  в дните около долния съвпад. Предвид това че новия цикъл на Венера започва в дните на Пролетното равноденствие и новолунието след него, разполагаме с наистина рядка възможност да обединим ума, сърцето и волята си в реализацията на една наистина значима положителна промяна. Полезно е да наблюдаваме също външните сюжети и вътрешните прозрения които изпълват със съдържание външната и вътрешната ни реалност, както и да положим съзнателни намерения и усилия в този момент да привличаме и съхраняваме Любовта, Хармонията и Божествените принципи и добродетели в живота си.

-14 април, 26 гр. Риби - стационарно директна Венера- най-сериозната и трудна точка от настоящата ретроградна примка. Последна възможност за отказ от нежизнеспособните модели, привързаности, приоритети и сюжети, указани в периода 30 януари- 2 февруари, с нарастващ натиск от страна на Сатурн. Време за съгласуване или борба на новите приоритети и стойности със остарелите ценности, инертните и устойчиви конструкции, от които очакваме щастие и комфорт, със социалните норми и изисквания, с дългосрочните си планове и устойчивите паразитни убеждения и навици, в условия на несъвместимост и остри противоречия. Проблемните и сложни ситуации в този момент обаче, ни дават още една възможност да почувстваме и осъзнаем какво в крайна сметка е най-важно за нас. В този момент резултатите от вече осъществените вътрешни промени ще станат видими. Едни ще се разочароват и изправяйки се пред проблемите на несигурното бъдеще, вероятно ще се върнат към стария, добре познат и обичаен живот, пък бил той и чужд на тяхната природа и подчинен на ценности и приоритети, които те не разпознават като източник на щастие. А други, преодолявайки вътрешни и външни бариери ще започнат нов етап в живота си в съгласие със обновената си вече система от добродетели,  приоритети и желания.

-17 май, 14 гр. Овен - Венера излиза от ретроградната примка-тук протича вече процес на активно утвърждаване в реалността на новият смисъл, налагане на новите приоритети и житейско обновление в съответствие на утвърдените или новопридобитите житейски ценности. Устоялите на Сатурн и времето от 14 април до 17 май критерии, са вече интегрирани в структурата и ценностната система на личността която започва почти автоматично да построява живота си в съгласие с новите ценности и направените избори. Започваме да живеем, да действаме и да взимаме решенията си в съгласие с тях, а как те се въплъщават във външната реалност и доколко наистина съответстват на нашата вътрешна норма за добро, желано и красиво, предстои да разберем в периода ноември 2017- февруари 2018.

Условно, в процесите протичащи в периода докато Венера се движи в ретроградната примка, могат да бъдат разграничени три основни фази на криза и осъзнаване.

1. От навлизането в ретроградната примка до изчезването на Венера в лъчите на Слънцето, в случая от 30 януари до 20 март - заключителен етап в приключващия вече предходен цикъл, време за преоценка поднасящо указания за необходими изменения. Хора, вещи и житейски сюжети временно или завинаги напускат живота ни, или взаимоотношенията ни с тях, както и стойността която им придаваме необратимо се променят.

2. Невидима ретроградна Венера, 20-30 март. В този период с продължителност 8-10 дни се случва долния съвпад със Слънцето и започва новият цикъл, а на вътрешен план се интегрират сюжетите и съдържанията заложени в него. Всичко с което се срещаме и преживяваме, нашите желания, приоритети и предпочитания, всички категории които определяме за себе си като ценности и добродетели се интегрират в съзнанието ни с потенциал за реализация през следващите 20 месеца.

3. От изгрева на Венера като Зорница до излизането и от ретроградната примка, в случая от 30 март до 17 май, когато започваме да осъществяваме процеси на обновление в живота си в съответствие с новоизградената система от ценности, приоритети и желания. В този момент самите ценности биват подложени на проверка за жизнеспособност, а ние решаваме ще ги приложим ли като аспекти на бъдещата си реалност или ще се върнем отново в обичайното русло.

Тези три  фази са сложни и богати на смисъл и съдържание и изискват отделно внимание, а докато чакате вдъхновението и благоволението на автора и неговите колеги, можете съвсем успешно и безопасно да преминете през този период, разполагайки с гореизложената информация, както и с някои и препоръки представени ТУК

Успех!