сряда, 25 юли 2018 г.

Мечът на Справедливостта, или пълнолунни размисли в примката на Марс

Вече сме на прага на най-дългото за 21 век затъмнение, синхронично протичащо заедно с великото противостояние на Марс. Ясно е, че едновременното протичане на два кулминационни процеса отключва сложни и неподдаващи се на контрол процеси с мощен трансформиращ потенциал, който дълго ще помним и преосмисляме. Юли е богат на събития и преживявания, които някак с неизбежна предопределеност ни приканват да изследваме до колко ефективно упражняваме и прилагаме волята си и най-вече активността си, за да постигнем планове, цели и желания. Тия дни, съвсем синхронично научих нова дума: гламар- човек, чиито дела са безплодни. В северозападна България така наричат човек, с наклонност към занимания от които нищо не се ражда. Може би от там идва и по-популярното определение-гламав. Иначе гламите представляват варовикови хълмове каквито има в изобилие в района на Белоградчик- повърхността им е осеяна с всевъзможни по размер скални отломки между които няма почти никаква почва, поради което растителността расте с мъка. Което не пречи разбира се, при тези несъвършени условия, Природата да създаде съвършени творения. Като например дъбче-бонзай.

Но да се върнем към настоящата астрологична обстановка. Длъжни сме също да отдадем необходимото внимание на Уран и Меркурий. Квадратът на Уран към Затъмнението и Противостоянето динамично и безжалостно подлага на ежедневна проверка устойчивостта на всичко което асоциираме със стабилност и сигурност. А Меркурий, проявява най-неприятните си качества, застинал в стационарно ретроградна фаза, свеждайки до минимум способността ни за обективна оценка на ситуацията и разумно филтриране на постъпващата в този момент към нас информация.

Вече едва ли има някой, който да не е наясно че се намираме в период, в който напрежението и събитийната концентрация в онези житейски сфери, които са попаднали под обстрела на Съдбата са достигнали своя пик. Кардиналното преразглеждане на съществуващите ситуации е неизбежна необходимост. Отработените теми и изчерпаните сюжети следва да бъдат преустановени. В противен случай, в последните дни на юли, а и по-късно през октомври и януари следващата година, старите проблеми, чието решение сме отлагали и продължаваме да отлагаме, ще ни връхлетят с подновена сила, пораждайки шокиращи обрати, посредством неконтролируеми и разрушителни събития. Разумно е да си напомним, че Лунното затъмнение се случва при Пълнолуние, когато емоциите и инстинктите се стремят към максимално освобождаване, а близостта и особеното положение на Марс значително усилват стихийната и неконтролируема проява на агресия. Това трябва да се отчита от всички, особено от онези, чиито лични хороскопи по някакъв начин резонират с настоящите астрологични тенденции. Добре би било да наблюдаваме мислите и чувствата си и съзнателно ги контролираме. Да култивираме положителните и отхвърляме отрицателните съобщения-било то външни или вътрешни и най-вече- да не преувеличаваме значимостта на на ситуациите и преживяванията си. Просто приемете крайностите /и вашите и чуждите/ като факт от обективната реалност и се отнасяйте към тях спокойно.

Мнозина вероятно вече са преживели подобни ситуации, но процесът съвсем не е приключил-напротив-неговата кулминация тепърва предстои на 27-28 юли и послдващи акценти около 4 и 11 август.

Предвид крайно противоречивите тенденции, най успешната тактика ще бъде може би едновременното поддържане на състояние на релаксация и концентрация. Максималната готовност за действие на фона на вътрешно спокойствие ще ни предпазва от грешки, във време когато въпреки препоръките за въздържание от важни дела и значими решения, те могат да се окажат абсолютно условие за преминаване през критични ситуации.

Ето и някои общи препоръки:

-Намалете физическото и психическото натоварване, не поемайте излишни рискове, не провокирайте конфликти

 -Относно важни дела, които не могат да бъдат отложени подхождайте внимателно и предвидливо заложете време и ресурс за посрещане на непредвидени събития и неочаквани обрати

 -Поддържайте целите си във фокус и бъдете особено прецизни в преценката на последствията от постъпките и изборите си. Поддържайте и висока степен на осъзнатост относно обратната информация-кои от тях са поправими и кои не, за да не пропуснете възможност да коригирате вече допуснати грешки

 -Контролирайте емоциите си, особено когато усетите внезапна смяна в настроението и импулс за промяна в намеренията, които биха могли да предизвикат конфликт

Ще разберете че сте попаднали във водовъртежа на събития изискващи от вас кардинална промяна ако

-Вашето поведение или поведението на някой от вашето обкръжение се разглежда като негативно или разрушително.

-Налага се да подтиснете гордостта си и да приемете някои ограничения, за да осъществите плановете си.

-Вашето его ви пречи да признаете факта, че сте надценили себе си или претенциите ви не отговарят на положените от вас усилия, способностите и качествата ви.

-Обвинявате някой друг за грешките си и пораженията си.

-Желанието да спечелите, да постигнете надмощие, да докажете правотата си или да се реванширате ви е довело до състояние при което не осъзнавате последиците от своето поведение.

-Спечелили сте битка, но победата не ви носи удовлетворение

В такъв случай трябва да имате достатъчно мъдрост, за да приемете всичко това, което не можете да промените и да признаете поражението си. Само тогава ще може да се придвижите напред в живота.

А сега да погледнем по-философски на ситуацията :


Подобни сюжети подсказват че сме достигнали до етап, който изисква преодоляване на стари мисловни нагласи и израстване към ново съзнание и начин на мислене. Често за да осъзнаем границите и нормите които трябва да приемем, се налага първо да ги прескочим и да преживеем негативния опит и последствията от това. Понякога нито волята ни, нито борбата ще промени ситуацията и единствения начин да продължим напред е да приемем нещата такива, каквито са. Най-вероятно следващото ни действие е да  напуснем съответната ситуация, но преди това трябва да си позволим да видим възможностите, които ни се разкриват, което може да стане само ако отворим съзнанието си и прогледнем за света, отвъд "нашата камбанария". Да обърнем внимание на обстоятелствата около нас, на начините и средствата, с които разполагаме, за да си помогнем сами. На този етап вече е безсмислено да търсим оправдания, защо "не се получава", намирайки ги във външни обстоятелства и хора. Не другите са отговорни за нашия живот и не те ни правят щастливи или нещастни. Агресивни действия сега /пък и когато и да било/ няма да помогнат да постигнем желания резултат и няма нужда да променяме нагласите и мислите на другите. Важно е ние самите да излезем от менталната си зона на комфорт. И точно сега, притиснати в ъгъла, или преживели мнимата си победа, можем да измислим нещо по въпроса, който ни мъчи, като излезем извън познатите ни рамки.

Настоящите сюжети и обстоятелства ни подтикват да отхвърлим онези аспекти в живота ни, които вече не служат на целите и плановете ни. В противен случай можем да се окажем в ситуация, в която сме победители и вече нямаме конфликти и опоненти-те мъдро са се оттеглили или предали, признавайки правото ни да се насладим на пировата си победа- правотата ни е неоспорима, но пък и самотата гарантирана.

Гордостта също може да ни направи слепи за собствените ни ограничения и слабости. Може да ни подмами в битки, за които не сме готови или не сме равноправни. През повечето време вероятно знаем, че това е лоша идея и въпреки това се оставяме да бъдем въвлечени, а след това сме обидени и унижени, или пък умишлено причиняваме това на отсрещната страна.Такива загуби ни учат да опознаваме себе си и да бъдем подготвени по-добре за следващият път. Учат ни как и кога да избягваме битка, контролирайки импулса да отстояваме до край позициите си, което може и да се окаже изключително трудно, но така се спасяваме от по-големи поражения и провали.

За добро или за лошо, Лунното затъмнение сега сваля маските и дава максимално, пълно разкритие на потенциалите заложени в Марсовото противостояне. Така пред нас ще блеснат два типа индивидуалности, с две нива на проявление, които имаме шанса да открием в себе си и в другите. Ниското ниво се проявява в страх или жестокост. Високото - в справедливост и просветление. При ниското човек е отмъстителен, тегли енергия от другите като ги унижава и оскърбява. Склонен е към агресия, съзнателно причиняване на болка и като цяло-деструктивно поведение. Страхът пък тласка към поведение на жертва и подли прояви. При високото, човекът осъзнава, че е време за промяна и променя първо представата за себе си, после за средата в която живее и накрая за света като цяло, с което се отваря и за нови алтернативи-било то в собственото си поведение или относно целите които си е поставил.

Излизането от закостенели поведенчески модели, често е провокирано или провокира конфликт, но ако той бъде използван за промяна в мирогледа, получаваме и възможност да променим обстоятелствата и съответно да напреднем по пътя си. Като цяло обаче, докато сме със  смесени чувства относно живота и ситуациите в които сме в момента, както и към определени хора, вероятно е добре да внимаваме, какво точно говорим, за да не загубим това, което желаем. Дори внезапно да сме открили някои отговори за себе си, трябва да помним, че нашите отговори не са такива и за останалите. Това не означава да се откажем от позициите си и страхливо да избягваме стълкновения. Това означава да избираме битките си - онези които са ни действително нужни за да заявим себе си и да продължим в една по-здравословна среда.

Всички ние вървим по различни пътища и не е необходимо да променяме възгледите на другите, само за да си напаснат с нашите. Всички ние държим другите да уважават нашата гледна точка, да взимат предвид нашите нагласи, опитваме се да убедим околните, че ние сме правите. Понякога сме толкова обсебени от това, че губим основната цел. Кому е нужно да се доказва пред някой, на когото не държи? И струва ли си да загубим онзи или онова на което държим, за да докажем правотата си? Дали сме способни да приемем за себе си, че не винаги можем да сме от печелившата страна, дали настройваме съзнанието си да се учим от грешките си или напротив, заслепени от гордост си намираме аргументи за да си докажем че "грешката е вярна"? Дали можем да преодоляваме разочарованията? Време  е да преосмислим стратегията си, да разберем, кои са действителните ни врагове и да предприемем адекватни стъпки и действия спрямо тях.

И накрая, най-важното- време е да приемем че Вселената и Съдбата са верни и предани приятели. Дори когато са в конфликт са нашите намерения, представи и желания - може би най-вече тогава. Така че да се отпуснем и да ги оставим да ни водят, да ни посочат грешките и да ни поднесат онова което в този момент е най-необходимо за растежа и развитието ни. И това не е поражение, а мъдрост която ще ни тласне в нови посоки и ще ни накара да намерим нови начини да утвърдим себе си. Защото не е важно да победим, а да сме честни, достойни и верни на себе си.

Дъбчето-бозай, за което не е важно да победи Природата, но вярно на себе си оцелява и преглъща гордостта си  и намалява размера си за да може достойно да постигне целта си-да бъде източник на живот.

вторник, 26 юни 2018 г.

Опозиция Слънце-Сатурн: Между искам и трябва

През тази седмица настъпва време да изберем между искам и трябва. Точната опозиця на Слънцето със Сатурн е в сряда 27 юли и се случва на фона на пълнолуние и стационарен Марс. Това подсказва, че мнозина ще бъдат изправени пред ситуации които изискват концентрация на сила и достигане, а защо не и прекрачване извън предела на възможностите. В дилемата между "искам" и "трябва" ще се изправим пред ограниченията на външните необходимости, отговорността, дълга, границите и рамките с които се налага да се съобразим. В центъра на вниманието ще се окажат кариерата, професионалните задължения и статус, дългосрочните житейски цели, делата зависещи от по-високопоставени лица, или възрастни роднини.

Изборът, обусловен от кулминацията в цикъла Слънце/Сатурн, представлява по същество годишен изпит-проверка на уменията ни да съгласуваме своите намерения, замисли и потенциал да бъдем творци на собствената си реалност с рамките, границите, структурата и йерархията на обективно обусловения ред на света в който живеем. Използваме ли рамките и законите на този свят като строителен материал за себереализация и въплъщение на своя потенциал в конкретни цели и проекти, или ги възприемаме като фактори ограничаващи свободата и блокиращи възможностите ни. Всяка година по време на опозицята Слънце-Сатурн, Земята се доближава максимално близо до Сатурн и съответно сатурновите принципи стават максимално осезаеми. В този момент получаваме възможност да разберем кое е онова върху което трябва да фокусираме максимално възможностите си за да постигнем сериозен и обслужващ потенциала ни резултат и дали действително използваме целия си потенциал за сериозни и смислени постижения. Ако това не е така, изпитваме максимално ограничаващите влияния на външните обстоятелства, тежестта на задълженията, проблеми и изисквания от страна на външния свят.

Ако сатурновите принципи са осъзнати и добре усвоени, ако задачите и темите на дома през който той транзитира са приети, това може да бъде време на сериозна работа за въплъщаване на замислите в обективната реалност и стъпка напред в постигането на най-важните ни дългосрочни и стратегически цели. Те разбира се ще изискват от нас сложни избори и решения, свързани с поемането на определени задължения. От друга страна, усещането за загуба, провалът, песимизмът, безсилието пред външните ограничения, усещането за тежестта и разочарованието от живота в този момент подсказват липса на способности да приспособим целите и желанията си към рамките и законите на обективната реалност, както и неразбиране и отхвърляне на задачите и изискванията които живота/съдбата ни поставят. Проблемите със здравето, които често се изострят в този момент пък са указание за това, че несъзнателно ги използваме като способ за бягство от реалността и начин да избягаме от необходимостта да си взаимодействаме с нея, а често се явяват и като резултат от тежестта на собствените ни ограничаващи убеждения или чужди изисквания и очаквания.

Във всеки случай, последната дестдневка на юни изисква от нас максимум реализъм във всички дела и житейски ситуации, тъй като там където обективно съществуващите граници и изисквания на практическата реалност са игнорирани до този момент, сега сблъсъкът с тях може да се окаже изключително болезнен и разочароващ. Животът може да ни представи сметката за стари дългове, пропуски и грешки, проявена безотговорност или некомпетентност. Много е важно в този момент да намерим баланс и компромис между дългът към себе си и дълга към другите. Разумно е също да ограничим деловата активност, взаимодействието с държавни структури, официални инстанции, високопоставени и авторитетни фигури. А в случай че работата с тях е наложена като категорична външна необходимост, да си служим само със законни методи, според правилата и предписанията. Наборът от решения сега е ограничен до единствено правилните, които между впрочем ще се окажат и най-добрите възможности. В рамките на правилата можем да проявяваме свобода и изобретателност, но излезем ли извън тях рискуваме да загубим всичко и да си създадем още по-големи проблеми в бъдеще. Мъдро и разумно ще бъде да бъдем възприемчиви към посланията на живота сега и да приемем онази единствена възможност, път или цел, които той ни предлага. Ако досегашните цели, намерения или проекти срещат пречки или резултатите от тях са разочароващи е време да използваме паузата, за да ги преосмислим и преоценим, или да потърсим други пътища и подходи към тях. Ако "всички врати са затворени" и по силата на принудата не ни остава нищо друго, освен да се посветим на теми в които не срещаме пречки, може би е време да преразгледаме тяхното значение в живота си и да ги превърнем в приоритет.

Пълната Луна през тази седмица ще бъде доста хладна и сдържана, поради контакта си със Сатурн. Тя ще увеличи като през лупа грешките и недостатъците ни, както и недобросъвестното отношение към задълженията, неспазването на законите, нарушаването на правилата. В зоната на риска попадат и взаимоотношенията, особено тези между родители и деца, между поколенията и всички отношения основаващи се на йерархията. За да ограничим възможните загуби е необходимо да държим под контрол емоциите си и да проявим мъдрост, бидейки меки, разбиращи и приемащи без да прибързваме с изводите. Периодът е изключително подходящ за вътрешна работа върху себе си и освобождаване от деструктивни програми и навици. Направете пауза за да вникнете в себе си и в своите действителни намерения и цели. Търсете компанията на слънчевите лъчи-сега те ще имат реално осезаем лечебен ефект и върху тялото и върху духа.

Успех

сряда, 23 май 2018 г.

В примката на Марс: извън шаблона, но право в целта

Най-общия смисъл и значение на Слънчево-Марсовия цикъл е свързан с реализацията на принципа на силата и енергията в наши живот. Ретроградната примка на Марс, в рамките на която се осъществява и неговото ретроградно движение пък е най важната фаза от този цикъл. В този период Марсовите принципи узряват и дават своя плод - както на конструктивните така и на изкривените си форми. Ставаме участници и свидетели на максимална активност насочена към постигане на поставените цели, на себереализация под формата на активно въздействие с цел видима промяна в обективната реалност, когато Марсовия импулс е правилно насочен в контекста на конкретна жизнена програма или напротив- на конфликти, кризи, борба и противопоставяне с външния свят.

Като всеки хелиакален цикъл така и този на Марс има две фундаментални опорни точки. Начало, което същевременно се явява и край на предходна програма при свпада на външната планета със Слънцето и кулминация - при опозицията на Слънцето към външната планета, по време на което настъпва максимална реализация на заложените в началото импулси и програми. Или иначе казано, в началото на цикъла на вътрешен план се оформя онова съдържание, което ще получи развитие при неговия развой, а по време на клуминацията импулсът следва да постигне целта си под формата на конкретни обстоятелства и заложените в началото тенденции се въплъщават в конкретни събития и промени. Близо до кулминацията в хелиакалните цикли на външните планети се формира и ретроградната примка, в която планетата при видимото си за земния наблюдател движение, три пъти преминава през един определен участък от еклиптиката-в права, ретроградна и отново права посока.

Кулминацията настъпва при противопоставянето/опозицията/ със Слънцето, в средата на ретроградния период. Още в началото на ретроградната примка обаче, заложените при формирането на цикъла тенденции започват за се оформят във вид на конкретни събития и обстоятелства, а концентрацията на планетните принципи и изяви в живота ни започва да расте. Акцентирайки с трикратния си поход определен участък от еклиптиката планетата фиксира нашето внимание върху определени житейски теми и сфери, които в този момент се превръщат в област с интензивно въздействие и промяна, било то по наша воля, или по волята на обстоятелствата. При първото преминаване в право движение, тенденциите които предстои да се превърнат в реалност само загатват за себе си, при второто вече ретроградно преминаване настъпва максималната им концентрация и проявление, а при третото -принасят плодовете си и се превръщат в част от нашата реалност. Мощният ефект, който имат външните планети, когато преминават през ретроградната си примка се дължи обаче не само на това, че три пъти настойчиво привличат вниманието ни към определени сфери във външната и вътрешната ни реалност, но и на факта, че в този момент те се намират на максимално близко разстояние до земята и проекцията на принципите им става по-осезаема. В този момент, възможностите за промяна в житейските обстоятелства свързани с планетата и мястото, което тя акцентира са най силно изразени.

И тук е момента да се върнем отново да към нашия главен герой-Марс. Тъй като промяната в случая е възможна при прилагането на неговите принципи- сила, воля и енергия, резултатите в оптимален вариант би следвало да се проявят като постигнати цели, като ефект от целенасочени действия.

Какво обаче се случва когато целите не са разпознати и определени правилно, или целенасочени действия до този момент липсват.Случва се онова, заради което ретроградните периоди на Марс са известни печалната си слава - време на борби, раздори, беди, проблеми и нещастия в следствие на неправилно усвоената и насочена Марсова енергия, която в този момент така или иначе ще търси и ще намери къде да пробие с разрушителна сила. Особено внимание в настоящата ретроградна примка на Марс, изисква тройно поставения акцент в върху напрегнатите взаимоотношения с Уран, влиянието на марсовата кулминация върху сезона на на затъмненията през лятото и конкретното противостояне със Слънцето, което в рамките на един голям Марсов цикъл  15 години се случва веднъж максимално близо до Земята.

И така, от 11 май до 10 октомври Марс ще се намира в ретроградната си примка. В този период, Слънчево - марсовия цикъл, започнал в края на юли и началото на август 2017 г., било то като нов импулс в целенасочени действия за постигане на цели, било то като борба със света и околните, ще достигне кулминация, а всички заложени в него тенденции и значения ще се разгърнат и проявят под формата на външни събития. Под влияние на тези кулминационни процеси върху областта на интензивно въздействие /участък от еклиптиката/ на принципите на силата и волята, както в конструктивен така и деструктивен контекст, и в резултат на нашите собствени активни действия или в резултат кризи и проблеми, в процес на постижения или промяна ще се окажат най-вече следните житейски сфери и теми: 

-дългосрочни житейски цели, определящи мястото ни в света и социума

-кариерата, професионалната дейност, статус и положение

-въпроси свързани с родители и по-възрастни роднини, недвижимостите и собствеността

-въпроси касаещи и обвързващи ни с формални процедури, закони, взаимоотношения с официални органи и инстанции

-въпроси свързани със свободата и отговорността във взаимоотношенията, узрели за трансформация и кардинално обновление на съществуващите съюзи

-въпроси за свободата и отговорността въобще, като фундаментални принципи на взаимоотношенията ни със социума и потенциалът ни да си сътрудничим с него интегрирайки личните си цели с тези на социалната среда

Както вече посочих, някои или всички тези теми ще се превърнат в области на концентрирана изява на Марсовите принципи на силата и волята. В съзидателен или деструктивен контекст, зависи от това как възприемаме и проявяваме тези принципи чрез действията си.  От това дали сме интегрирали марсианските принципи в съзнанието и поведението си, или ги проектираме във външния свят зависи дали събитията и промените ще се случват по наша воля, или по волята на независими от нас обстоятелства. Налага се да действаме мъдро-пасивността, както импулсивните, но безсмислени действия са еднакво опасни. Бездействието ще предизвиква промени под влиянието на външни влияния, чужди действия и външни обстоятелства пораждащи изкривяване на собствената ни реалност и възпрепятстващи постигането на личните ни цели и стремежи. Безсмислената активност и необмислените постъпки, конфликтите и противопоставянето пък ще имат непредвидим но трайни последствия.

Марс определено е отговорен за това как и къде насочваме енергията си. Тъй като за болшинството от нас основните сфери на прилагане на енергични усилия и воля са свързани с работата, то често примките на Марс указват и време на важни промени в професионалните дела и ангажименти. Промените в това как и с какво се занимаваме, ще се проектират преди всичко в домовете през които транзитира Марс, но що се отнася до професионалните дела биха могли да бъдат свързани със следното:

- Завършване на проекти и постигане на цели, или възпрепятстването им поради прекратяване или изменение на съществуващи условия. Резултатът и в двата случая ще даде свободата да насочим енергията си в нови направления.

-Пренасочване на личната енергия извън пределите на социалните цели. Ако до този момент сме работили заради постигането на социални постижения, статус, положение или надеждност сега можем да намерим области на приложение на енергията  съответстващи на действителните ни интереси и потенциали.

-Промени в областите, в които си сътрудничим с други хора и организации, както и в методологията и структурата, чрез които се осъществява това сътрудничество.


Не бива да пренебрегваме и факта, че Марс като планета свързана с мъжката идентичност, може да има различни изяви и проявления при мъжете и жените. Мъжката активна енергия разбира се присъства във всеки от нас, независимо от пола, а когато Марс се намира в своята примка тя започва особено мощно и явно да се проявява в живота ни. Но докато за мъжката половина от човечеството в повечето случаи не остава друга възможност, освен да се идентифицира с марсианските принципи и да ги реализира чрез основни за структурата на личността качества, то при жените, в зависимост от способностите да действат независимо и самостоятелно, Марс често символизира тези, върху които съответните неизразени аспекти на самоличността се проектират - мъжете в живота им, най-често близките.

Под влияние на концентрирано насочената Марсова енергия, в този период мъжете би следвало да проявят максимална активност, концентрирайки се върху постигане на външни цели и върху въздействие на външната реалност за да реализират важни промени и постижения в своя живот. Или напротив да се въвлекат в остро противопоставяне и разрушителни конфликти, при недобре усвоена и насочена до момента Марсова енергия. В съответствие с темите и особеностите на текущия цикъл, силния пол ще бъде склонен да промени, а в случай че не може -да разруши съществуващи рамки във вид на ограничения и обременяващи задължения, в стремеж за придобиване на повече свобода и независимост, или кардинално преустройство и обновление на житейските обстоятелства. Що се касае до дамите, предвид това, че те също могат да станат инициатори на подобни процеси огромна роля в разгръщането на посочените тенденции и резултатите от тях, ще имат мъжете в живота им. Взаимоотношенията с мъжете, делата на близките мъже в обкръжението, влиянието на мъжете във важни житейски сфери биха могли да се превърнат в приоритет или причина за ключови събития, а понякога и тотален обрат в порядъка на живота, за нежната половина от човечеството.

Особености главни периоди и критични точки в настоящата ретроградна примка на Марс

Най-важната особеност обаче при настоящата ретроградна примка на Марс е самата кулминация, настъпваща по време на опозицията със Слънцето на 27 юли. На всеки две години тя отбелязва пиковия момент в Слънчево-марсианския цикъл, и всеки път в този момент Марс се приближава до Земята. Но веднъж на 15 години, той се приближава максимално близо  и тази фаза е известна като Великото противостояне на Марс. Следващо такова ще имаме през 2035г., а предходното беше през 2003г. Близостта на Марс допълнително усилва и фокусира концентрацията на марсианска енергия, което многократно подчертава и ефекта както на нашите действия през периода, така и на външните събития.

Втората особеност е, че кулминацията съвпада с лунното затъмнение на 27 юли, поради което можем да очакваме, че промените които ще произтекат в рамките на настоящата ретроградна примка действително ще бъдат съдбовни. Предвид това че е акцентиран Южния лунен възел, за съжаление трябва да имаме предвид, че повечето от тях ще настъпят принудително, или най-малкото като ефект от от действия/бездействия или постъпки в миналото.

Третата особеност, е свързана с трикратния акцент върху конфронтацията с Уран, която поставя пред нас задачи, свързани с въплащаването в конкретни форми на идеите за свобода и прогрес, изискващи излизане извън установените шаблони, без значение дали ще бъдем инициатори на тези процеси, или участници в тях по волята на външни обстоятелства.Тези процеси ще се развиват рязко и интензивно, чрез динамично преустройство на взаимоотношенията касаещи сътрудничеството с тях, а също и във всичко, което до този момент е било източник на надеждонст и мярка за устойчивост. Първоначално тези тенденции и произтичащите от тях задачи се оформат в периода 10-18 май, след което ще достигнат максимална зрялост и проявление от 20 юли до 3 август, за да донесат своите плодове и резултати в периода 15-20 септември, когато вече ще станат и присъщ аспект на заобикалящата ни реалност.

Най-концентриран и напрегнат разбира се ще бъде периодът на същинско ретроградно движение 26 юни-27 август, когато смисълът и тенденциите заложени в началото на Слънчево-марсовият цикъл през лятото на 2017г. ще бъдат максимално проявени. А в рамките на този период и особено в дните около 27 юли /седмица преди и седмица след това/ ще достигнат своя пик по-трансформиращите и революционни сюжети в него. В този период, ефектът от нашите действия насочени към постигането на личните ни цели, резултатите от прилаганата от нас стратегия за себереализация, последствията от това накъде сме насочвали енергията си, как сме усвоявали и проектирали в живота си марсианските принципи на силата и волята ще се проявят мощно и вероятно ще станат причина за житейски обрати.

От всичко казано до тук става ясно, че за активните, способни да управляват и влагат в съзидателни цели енергията си хора, и за тези, които разбират и осъществяват себереализацията си чрез активно въздействие и обмен със заобикалящия свят, този период може да поднесе мощен порив и да привлече нови възможности и условия. Ако житейската нагласа по принцип, или през текущия Слънчево-Марсов цикъл е била мотивирана от борба и противопоставяне с външния свят и проявена чрез изкривени принципи на силата и волята като инат или агресия, пасивност или примирение, това вероятно ще се окаже изключително дискомфортен период, във които всичко което до този момент е било привидно надеждно и устойчиво  ще се руши под влияние на чужди решения и външни фактори.

Разбира се, да си напомняме, че всяка необмислена и неоправдано рискована постъпка, всеки конфликт или проблем в този период могат да имат разрушителни последствия е излишно. Излишно е също да напомняме, че в Марсовите периоди вероятността от аварии, критични и опасни ситуации, военни конфликти и мащабни катастрофи, особено в края на юли, е нажежена до максимум. Само добре обмислени, възвишени и целенасочени усилия, съчетани с добре усвоени способности за самоконтрол, ще ни позволят на направим съответните промени управляеми и желани от нас.

На всички пожелавам успешно лято, резултатни действия и съзидателни промени!

понеделник, 12 февруари 2018 г.

Слънчевото затъмнение във Водолей : готов съм да се включа в хора на звездите

Вътрешна революция, нова реалност или скок в неизвестното

Основната астрологична картина през февруари се определя от Сезонът на затъмненията и появата на Венера като вечерница. Поради мащабното си влияние върху земните процеси обаче, затъмненията винаги имат по-осезаем характер тук и сега. Те поставят в центъра на нашето внимание въпроси и ситуации, изискващи усвояването на една изцяло нова реалност и адаптацията към нея. Много често, особено както при настоящия сезон, когато лунното затъмнение предхожда слънчевото, настъпват необичайни дори парадоксални събития и промени които преобръщат живота ни с краката нагоре, а сега, в седмицата на затъмнението,  пред нас стои задачата да създадем порядък в този хаос и да се приучим да живеем в новите условия. Същевременно, всяко слънчево затъмнение ни поднася възможност да повлияем на процесите формиращи бъдещето, да бъдем творци, а не пасивни участници на собствения си живот. Темите вече бяха зададени в августовския сезон на затъмненията и тъй като вече съм ги описала, не смятам този път да се спирам подробно на тях. Далеч по-полезно би било да вникнем във вътрешните процеси протичащи в дните преди, по време и след слънчевото затъмнение през тази седмица, за да можем да се синхронизираме с тях и да ги използваме по един конструктивен и съзидателен за себе си начин.

И така, добре е да имаме предвид, че настоящите събития и процеси на са изолиран случай, а естествена закономерност, етап в развитието или резултат от осъществени или не решения и избори възникнали през август-септември 2017г. До колко смели и решителни сме били в осъществяването им, съумели ли сме да се приспособим към настоящето и да поставим основа на бъдещето или все още стоим с единия крак в миналото, удобно настанени в комфорта и сигурността на "добре познатото зло", отхвърлили възможността да предприеме рискованата авантюра да се озовем в "непознатото добро". Или поне да си дадем шанса да го опознаем, със всички произтичащи от това решения и съпътстващите ги действия и промени. Приключването на тези процеси и равносметката за тях тече сега, 8-15 февруари - в последната фаза на лунния цикъл преди затъмнението.

Държа да отбележа, че това много често е преди всичко психологически, отколкото събитиен процес. Събитията вече са се случили и отминалото лунно затъмнение ги е довело до кулминация. За да изясним този процес е необходимо да си напомним, че астрономически погледнато затъмненията са фази на Луната. Слънчевото затъмнение протича по време на Новолуние когато лунния диск покрива слънчевия. Лунните затъмнения се случват по време на Пълнолуние, когато Земята се разполага между Светилата и хвърля сянката си върху лунния диск. Решаващия фактор, който превръща обикновените лунни фази в затъмнения е оста на лунните възли /точките в които орбитата на Луната пресича еклиптиката/. Всеки път когато Слънцето се намира в близост до Лунните възли, Новолунията и Пълнолунията са съпроводени от затъмнения. Според астрологичната си интерпретация лунните възли представляват вектор на развитие, определящ кармични уроци, обусловени от съдбовни условия и ситуации заложени в хороскопа. От което произтичат и две много важни характеристики на затъмненията

1. Съдбовния им характер. Това е коридор от време, в който свободата на избор е ограничен от тесните рамки на обстоятелствата. В този период, космическите сили, обвързани в симбиоза, се насочват и придобиват съвсем конкретни измерения, в които е вложена толкова мощна енергия, генерирана с години, че и с епохи /повечето семейства затъмнения са възникнали преди хилядолетие/ така че до голяма степен изключват всякакъв опит да бъдат избегнати или променени предполагаемите обстоятелства. В този момент най-силно действа механизма на онези причинно-следствени връзки, които вече не подлежат на промяна. Могат да приемат нова посока или да поемат нови влияния, но ние вече не сме в състояние да променим хода им. /такава възможност обикновено имаме в средните точки между два сезона-в настоящата серия ноември-май/

2.Процесите по време на затъмнения задействат и обслужват принципите на дуалността, проектирани по цялата ос заета от възлите, а не изолирано по знаковата позиция на Слънцето и Луната. В настоящия случай Лъв-Водолей. Това е много важно уточнение тъй като в природата, а и в цялата Вселена дуалността е основополагащ принцип изискващ хармонично смесване на две взаимно противопоставящи се, но и взаимно балансиращи се енергии /принципа/ и именно липсата на баланс между тях, обуславя необходимостта от протичането на гореописаните процеси. Старата народна мъдрост "Бог забавя, но не забравя" може би има предвид именно тази, самобалансираща се природа на Творението. В този смисъл масово ширещия се апел към обслужване на обществени каузи, който щял да бъде подкрепен от Слънчевото затъмнение във Водолей и не само да "преработи" евентуалното му негативно влияние, но и да се превърне в трамплин за духовно-еволюционен скок е малко смешен. Защото не може личност която не е осъзнала и обслужила собствените си амбиции и потенциал, да обслужи общочовешките. Тя все още не знае какво може и трябва да предложи на другите. Така както не е възможно и човек с неосъзнато , неизразено или нездраво его да ги обслужва пълноценно, без те да имат разрушително въздействие върху неговата идентичност и самобитност сътворени по волята на Бог.

Баланса по оста Лъв-Водолей изисква осъзнаване, приемане, разгръщане и налагане на собствените идентичност, потенциал, амбиции и стремежи и намирането на пресечната им, балансираща точка на компромис и съгласие със съвместните, колективните, общочовешки такива. Балансът изключва налагането на личните ценности върху общите, както и използването на общите цели, ценности и нагласи за обслужването на личните. Но изключва също и удобното прикритие зад колективни и абстрактни цели, като извинение за липсата на достатъчно воля и осъзнатост за изява и разгръщане на собствената самоличност с целия заложен в нея потенциал, което на практика води до обезличаване и отказ от обслужването на онази  Божествена искра, заложена във всеки от нас. Балансът по тази ос изисква да открием онези общи, колективни цели и интереси, обслужването на които създава благоприятни условия за развитието и прилагането на личния потенциал както и фокус към онези лични стремежи които обслужват съвместни или обществени идеали. Само едно здраво Его може да разпознае и приеме да отиде на служба за подходящите нему колективни идеали и интереси, без това до доведе до разпад на личността или изродени форми на свръх  Его. И тъй като новолунието сега е във Водолей, а там се намира и южния лунен възел, причинно следствените връзки обусавящи събитията и преживяванията ще ни насочват именно към резултатите от използването на съвместните и обществените каузи, като удобно прикритие за липсата на воля да се ангажираме със себе си, като нещо добре познато с което се справяме перфектно, без да се налага да развиваме индивидуалността си. Ще ни поставят и в конфронтация с хора и ситуации, изискващи от нас отказ от лично мнение, претопяване на самоличността, индивидуалността и личните цели, убеждения и идеали, заради съвместни и колективни цели и идеали.

Добре е внимателно да наблюдаваме и анализираме информацията която получаваме и ситуациите в които попадаме. Онова, което изпълва пространството около нас, идва за да ни подтикне да направим корекции било то в бъдещите си планове, било то в собствените ни представи е модели. Светлинки насочващи вниманието ни към съществени пропуски. Важно е също за съхраним емоционалното си равновесие. Дните около затъмнението и най-вече тези преди него, обичайно се характеризират с гневни изблици, хаос в мислите и чувствата, както и провалени графици и планове, създаващи допълнителни поводи за раздразнение. Събитията всъщност си вървят по своя, обяснима само за тях логика, а обичайните ни способности за контрол и избор на практика липсват. По тази причина предприетите действия и решения, биха могли да имат съвършено непредвидено развитие и да вземат обрат ,който съвсем не сме планирали, предизвиквайки точно противоположен резултат. Това е време на игра без правила, в която главната роля е отредена на Случайността, която съвсем не е ангажирана с нашите представи за добрия или лошия герой. Стремежът към революционни промени, към освобождаване от ограничаващи фактори, изявената склонност към протест срещу съществуващите ограничения могат да подтикнат мнозина към непредсказуеми постъпки, резки и парадоксални решения. Околните могат да ни поднесат неочаквани изненади, а и ние самите се лекота ще рушим онези фрагменти на реалността, които смятаме че не ни устройват. Необмислените и импулсивните постъпки обаче, сега могат да имат съвсем непредвидими последствия и да се разгърнат в далеч по-широки мащаби отколкото сме очаквали. Влиянието на южния възел пък допълнително указва изявата на съвсем първични, но добре усвоени импулси, които макар и присъщи обслужват по скоро изчерпани или неработещи, отколкото прогресивни житейски програми и идеали. Ще бъдем склонни да действаме по скоро под влиянието на утопии и илюзии, а излишната активност би могла да стане причина за агресия, загуби, разочарования и безизходни ситуации.

За осъзнатия човек подобни условия благоприятстват намирането на изход. Пробивът е възможен за този, който умее целенасочено да работи с енергията и ресурсите с които разполага, осъзнава че е необходимо кардинално да промени нещо в себе си или в живота си, готов е на това, но не му достигат мотив, подкрепа на външни фактори или искра. За фаталистите,свикнали да се обосновават с неизбежността на обстоятелствата или за неосъзнатите личности, упорито привързани към собствените си модели и представи, периодът може да се окаже разрушителен. Във всеки случай, се налага да работим с мощния свободолюбив импулс на Водолея от една страна и с властта на непредсказуемите събития от друга. Ако не сме уверени, че сме в състояние грамотно да се справим с тях, разумно е да не предприемаме важни дела и да не взимаме важни решения.

В сезона на затъмненията се налага да бъдем бдителни. Всяко затъмнение носи нови тенденции в развитието на важни житейски сюжети и обстоятелства. При всяко светът неизбежно се променя, в една или друга степен, раждат се нови мисли, идеи, планове, които в последствие ще търсят възможност за въплъщение в реалността. Те в една или друга степен засягат всеки конкретно, доколкото резонират с рождения хороскоп. Но винаги насочват към определена тема или задача съгласно мястото / дома/ където попадат. Не винаги обаче те се проявяват като нещо ново. Понякога акцентират върху вече съществуващи условия, сюжети и състояния, като добавят декорация, така да се каже,  предоставяща ни шансове да преразгледаме и променим подходите си в акцентираните теми и житейски сфери. По правило те се развиват в течение на множество лунни цикли, в продължение на месеци, години, че и десетилетия. Бдителността е състояние на максимална готовност за действие на фона на вътрешно спокойствие. Да бъдеш бдителен означава да бъдеш готов за всякакъв обрат в събитията, при това без да се безпокоиш и без да се ангажираш с оценки, преди да е настъпил решителния момент. Бдителността пести силите си, защото знае, че няма контрол над събитията, но има контрол над действията си спрямо тях. Бдителния  не зацикля над грешките, а ги изучава и не губи време за ненужни преживявания, намирайки се в пълна концентрация върху това което наблюдава, с което е зает.

Разбира се, състоянието на бдителност изисква и подготовка. Дните преди затъмнението са неподходящи за практични дела, но пък са изключително подходящи за вътрешна работа. Желателно е намалим външната активност, да се посветим само на най необходимото, да избягваме източници на стрес и риск. Всеки може да извърши своята персонална революция отказвайки се от установени правила и модели в областта посочена от домът в който попада затъмнението. Корекция изискват най-вече онези от тях, които представляват нарушение на баланса при усвояването и прилагането на принципите заложени по оста Лъв-Водолей. И ако желаем промяната да не протича стихийно, или под натиска на обстоятелствата, следва да се замислим къде трябва да приемем по-прогресивни идеи, да дадем или да си извоюваме повече свобода. И не само да се замислим, но и да набележим конкретни стъпки за осъществяването на промяната. Да потърсим също отговори на въпроса защо не постигаме онова което желаем в съответната област, кои наши представи и убеждения ни създават проблеми, или срещат противопоставяне, кои алтернативи отхвърляме. Деструктивните подсъзнателни програми са особено очевидни в периода между две затъмнения и въпреки неконтрулируемата си проява, ни дават възможност да ги видим, да ги осъзнаем като причина за разрушителните сюжети и реакции и да пристъпим към съзнателна работа с тях. В противен случай, новата реалност ще бъде създадена въз основа на същата неработеща програма и в крайна смета едва ли ще се отличава съществено от досега съществуващата.

Както вече стана ясно, по време на Слънчево затъмнение се променят условията на реалността към които в последствие ще се наложи да се приспособим. В допълнение, принципът на Водолея сам по себе си носи потенциал на обновление и промяна, новаторски и ориентирани към бъдещето решения. При тези влияния, мнозина ще се стремят към промяна, заради самата промяна, със смътна представа за целта, задачата или смисъла на постъпките си. Няма по добър начин да си набавим адреналин, но да създадем хаос в живота си и да преживеем разочарования. Нека все пак не забравяме, че Водолей е и Сатурнов знак за който целта и смисъла са от първостепенно значение. Затова е нужно да пристъпим към всяка промяна изключително сериозно и внимателно, внедрявайки я на първо време във вътрешната си реалност. От това доколко ясна представа и структура изградим за бъдещето си, зависят и възможностите, и пътищата за неговото въплъщение в реалността.

Дните преди затъмнението е добре да посветим на приключване на стари дела и ангажименти, освобождаване от натрупани проблеми, разчистване на пространството, включително от ненужни връзки, неактуални планове и стари вещи. Някои аспекти на миналото сами ще напуснат живота ни, за други ще бъдем принудени от обстоятелствата да поемем лична отговорност. Най-важната задача в процеса на създаване на ново бъдеще е премахването на несъзнателните причини да не постигаме онова което желаем съзнателно, а вместо това непрестанно да попадаме или сами да създаваме проблемни и кризисни ситуации.  Раздразнението, изблиците на гняв са добри указания, показващи ни че за пореден път се опитваме да приложим модели и представи, да следваме убеждения и да си служим с инструменти, които очевидно не само че не обслужват, но и пречат за постигането на желанията ни. Именно те са узряли за промяна и ще ни поставят в ситуация на избор - да продължим да ги прилагаме и за загубим нещо изключително ценно за нас, или напротив - да променим себе си и съхраним онова, което ценим, респективно-да си дадем възможност да го постигнем в бъдеще.

Денят на затъмнението 15 февруари, и особено през нощта /новолунието е в 23,04 ч./, най-добре  би било да прекараме в тишина и покой. Много от задачите, целите и намеренията, които предстои да оформят новата реалност, вероятно вече са се появили, но именно сега можем да ги осмислим и да се опитаме да ги интегрираме в конкретни образи. Много  съзидателен ефект би имало ако се фокусираме върху позитивния контекст, концентрирайки се не върху недостига и проблемите, а върху онова което искаме да постигнем. Какъв би бил живота ни, ако ако сме посветени на това което желаем, имаме възможност да живеем според собствените си идеали и без проблеми и конфликти / с партньора, с родителите, с колегите, с децата, със съседите и прочее/. Обмисляйки вътрешна или външна промяна и съставяйки си представи и образи не би било излишно да си зададем въпроса защо и заради какво я правим. Много е важно промяната да има смисъл и той да е вдъхновяващ за нас. Едва ли Вселена ще ни съдейства за осъществяването на нещо, което няма смисъл дори за нас, камо ли за околните. Добре е също да определим и критерии за оценка на постигнатото, за да не се окаже че вече имаме онова към което се стремим, но не го оценяваме-сега или в бъдеще. И не на последно място да си съставим план за действие и да набележим конкретни мерки и стъпки за неговото осъществяване.


Петък и събота също са дни за размисъл и усвояване на впечатления. Всеки опит да повлияем на външната реалност, ще се окаже не само неуспешен, но и може да предизвика серия от непредвидени ситуации с непредсказуеми последствия. Наблюдавайте хода на събитията, планирайте, търсете нови вдъхновения, но не прибързвайте с окончателните решения. Във всяка ситуация търсете и обръщайте внимание на скритите вътрешни аспекти и съдържания. Едва в събота вечер, когато можем да очакваме появата на лунния сърп на вечерното небе, ще започнат да се оформят и условията, които да подкрепят  или не нашите решения и представи за бъдещето. Докато Луната расте и достигне първата си четвърт в краткосрочен план, или докато лунациите не достигнат до средната си точка в края на април и първата половина на май, за по дългосрочните процеси, ще бъде от изключително значение не само да държим фокуса си в набелязаните цели, но и да предприемем конкретни стъпки за задействане на процеса на промяна. Започнете с малките стъпки, простите неща за да можете да ги реализирате успешно. Това ще осигури възможност на по мащабните и абстрактни аспекти да намерят своя път и място в материалната реалност.

Цялата седмица е повишено рискова за здравето. Най-проблематични и уязвими са сърдечно съдовата и нервната система, зрението и горната част на крайниците. Съществува и повишена опасност от инфекции и интоксикации. Бъдете внимателни и прецизни в подбора на храни и напитки. Влиянието на алкохола върху тялото и психиката е в пъти завишено, което в празничната седмица на виното и любовта може да има непредсказуеми ефекти.

Бъдете съзнателни, насочете вниманието си навътре -сега е забележителен период за работа върху себе си. И помнете че външната реалност е само отражение на вътрешната. Желая ви успешна и прогресивна промяна.


Насоки за вътрешна работа и изследване на баланса по оста Лъв -Водолейпетък, 17 ноември 2017 г.

Новолуние в Скорпион: Най-тъмно е преди разсъмване


На 18 ноември , в 13,40 бг време, Слънцето и Луната ще направят годишната си среща в царството на Скорпиона, за да поставят началото на нов слънчево лунен цикъл,с акцент разбира се върху темите на домакина. Популярния образ на Скорпиона е класически свързан с трансформацията, което предполага, че през следващите седмици ще имаме условия за осъществяване на промяна. Освен това, за Скорпион, като представител на водната стихия са присъщи особена емоционалност и вродени способности за дълбоко интуитивно разбиране на света, поради което бихме могли да бъдем захранени с проницателност, внезапни прозрения и открития за неизвестни и непознати до сега качества - наши собствени, на хора от обкръжението ни или на аспекти на реалността.

При все цялата си мистичност обаче, Скорпион е фиксиран и доста рационален, поради което с присъщата скоприонска проницателност обслужва съвсем конкретни теми, като например финансовите взаимоотношения и всички видове обмен на ресурси и енергия, включително сексуалния обмен, задълбочени изследвания и разследвания на факти и обстоятелства намиращи се под повърхността, но влияещи директно на реалността, страховете, кризите и психичните модели, тайнствените механизми на трансформация поддържащи живота, окултните знания и практики. Като цяло, енергията на Скорпион е дълбока и интензивна, понякога дори жестока в непримиримата си битката с всичко, което възпрепятства и противоречи на еволюцията, включително и с живота, когато е лишен от жизненост и съзидателност, поради което тук намират място и всички теми имащи близко отношение със Смъртта.

Така най-съществения акцент през този лунен месец ще бъде реформата. Още по-силни указания за нея поставя факта, че всъщност това новолуние представлява средната точка между миналия (августовски) и бъдещия(февруарски) сезон на затъмненията, протичащ в момента по оста Лъв-Водолей. Тази средна точка отбелязва критична фаза, с потенциал да ни преведе през прага към бъдещето. Пресичането на прага обаче, ще изисква сериозни реформи. Така че крайно напрегнатия потенциал на това новолуние, указва необходимостта от голяма промяна, според която реалността следва да се промени кардинално и необратимо. По скорпионска логика, това би следвало да означава готовност нещо за винаги да си отиде от живота ни, а нещо ново да започне да го пренаписва върху чист бял лист. При това, прехода може да се окаже радикален и безкомпромисен, без да ни остави възможност да се върнем назад. И разбира се, тук се нуждаем от високите потенциали на скорпионската природа, а именно максимално самообладание, самоконтрол и лична отговорност.

И тъй като фазите обслужващи съдбоносните процеси генерирани от затъмненията, не се фокусират в един ден, а обхващат период от време, вероятно мнозина от вас вече са забелязали че се намираме в разгара на сложен период. Той изисква да се потопим под повърхността, да проникнем в скритите механизми на които се подчинява реалността, а и собствената ни психика. Някои са вече изправени пред сложни и важни промени, други преживяват кризи обезсмислящи усилията им да съхранят целостта на разпадащи се форми, трети преживяват прераждане на отдавна забравени житейски сюжети. Недостатъците на другите и на света като цяло в този момент се усещат особено остро и пораждат бурно раздразнение, деструктивни психологически състояния и реакции. И всичко това е нормално и напълно в реда на нещата. Остава ни просто да си напомняме по-често, че хората и въобще обкръжаващата ни реалност са просто огледало, което ясно показва онова, което отхвърляме и не приемаме в себе си. Подтиснатите и изкривени аспекти на личността, осъдени и дълбоко заровени в психиката, и въобще всички табута, са присъщи на природата на Скорпион.  Но също така, именно сега ние можем да разберем дали и доколко умело сме успели да балансираме процеса на взаимобмен с обкръжаващата ни среда, да открием и променим нежеланите сюжети в собствения си живот, да премахнем пречките да преодолеем табутата.

Разбира се, както винаги този процеси имат деструктивен и конструктивен сценарий.

Новолунието очертава сам по себе си стресов период, който може да ни дезориентира, в който грешките са по-скоро правило, отколкото изключение, поради емоционалната неустойчивост и повишеното чувство за безпокойство. В деструктивния, можем да прекрачим прага, полагайки в основите на нашето бъдеще драматични противоречия, породени от разрушителни процеси в партньорските взаимоотношения, социалните и професионалните ангажименти, и личния статус. Техните последствия ще се проявят през януари-февруари 2018. В конструктивния, можем да поставим сами началото на нов етап чрез концентрирана активност насочена към преобразуване на реалността в желано от нас направление. В този случай бихме могли да осъществим значителна промяна, чиито първи ефекти отново ще наблюдаваме в началото на следващата година.Така новолунието поставя начало на един двуседмичен период, в който бихме могли да потърсим отговорите на жизненоважни въпроси, да направим практически стъпки към вътрешна или външна, но задължително генерална житейска промяна. Важно е да осъзнаем че сме изправени пред процеси, изискващи промяна именно в най-устойчивите ни навици, представи, убеждения и житейски конструкции и вероятно да се откажем от всичко, което до този момент е било източник на увереност и защита. Важно е също да приемем, че промяната би обслужила целта си, само ако я насочим към вътрешните механизми стоящи в основата на външните проявления, а това ще изисква преразглеждане на принципите на взаимодействие с околните, най вече по отношение на обмена на ресурси, материални и нематериални ценности.

При всички положения, в дните около новолунието ще се нуждаем от максимум самообладание и самоконтрол, тъй като опасността от конфликти и критични ситуации е съществена, а способността да се насочва енергията в конструктивна посока занижена. Затова пък границата между съзнателните и безсъзнателните процеси ще бъде почти нищожна, поради което с лекота ще можем да разпознаваме гласа на интуицията и знаците на Съдбата. Бъдете внимателни-отговорите на най-важните ви въпроси могат да се явят под най-причудливи форми.

Свързани статии
Затъмнението в Лъв - извън пределите на безопасността
Сезонът на затъмненията
Пълнолуние на сянката

четвъртък, 26 октомври 2017 г.

Среща

На този ден бе нашата среща
Бе тихо, късен следобяд.
Влетя във стаята, поседна там отсреща уж, 
а всъщност тайно във живота ми се настани
Сърцето преобърна се смутено,
завинаги,  а всъщност целия ми свят.
Запомних  първо аз очите,
и тъмната им мъжка страст.
Те жадно питаха за всичко,
безмълвно ми говореха...какво?
И леко тръпнещата ти усмивка
прониза цялото ми същество.
Тогава твойта длан гореща
докоснах и останах в плен.
Забравена цигарата изгасна.
Притихна вечерта навън.
Три часа неусетно отетяха,
не в разговор, а в цветен сън.
Такава беше първата ни среща.
...и неизбежно ни събра.
Магия, приказка необикновена
следа безкрайна във живота ни насрещен
и разказ със отворен край


четвъртък, 19 октомври 2017 г.

В интерес на справедливостта за новата Луна

Съвпадът на Слънцето и Луната тази нощ, 19.10, 22,12ч. поставя началото на нов слънчево-лунен цикъл, който ще ни фокусира в темите на Везни, а именно сътрудничеството, партньорството, социалните взаимоотношения, справедливостта, изкуството и естетиката, дипломацията и съгласуването на личните интереси с чуждите. Най-ярък отпечатък върху новия слънчево-лунен цикъл поставя Уран, причакващ още от вчера във воюващата противоположна позиция. А това означава, че всички гореизброени теми могат да се проявят в живота ни чрез неочаквани и парадоксални обрати, обстоятелства и ситуации. Такива условия обичайно рефлектират върху нас с повишена раздразнителност, колебания в настроението, категоричност преминаваща в склонност към необмислени постъпки и радикални решения, както и завишени претенции за лична правота, лична свобода и независимост. В този момент би било разумно сами да си наложим ограничения на скоростта на действия и повече сдържаност, особено в дните на балзамична Луна, преди  първия Лунен сърп да се появи. Ще го очакваме в събота вечер.

При определи условия обаче, неочакваните и парадоксални ситуации, могат да ни бъдат и полезни. На първо място, се нуждаем от вътрешна готовност за промяна и обновление, от възприемчивост към нови идеи, от умение да използваме нестандартен, новаторски подход за разрешаване на възникващите ситуации. На второ място, подобен акцент върху новолунието подчертава още повече необходимостта от поддържането на баланса между сътрудничеството и личната независимост. На карта е заложен успехът на съюзите, които са важни за нас, чието съхраняване е възможно само при открито и справедливо взаимодействие, повече свобода и доверие. Подобен обмен изисква висока степен на емоционална зрялост и осъзнатост, че съюза и личната свобода не са взаимно изключващи се понятия. Особено ако съумеем да съхраним и интегрираме индивидуалните качества на личността си във връзката, без да губим идентичност. Не са изключени непредвидени разриви под въздействието на моментни емоции и настроения дирижирани от неспокойни умове, а възстановяването на взаимоотношенията в последствие би могло да се окаже изключително трудна задача. Поради което е необходимо съзнателно поддържане на спокойствие и въздържание от необмислени постъпки.

Съществен акцент поставя и съвпада на Юпитер и Меркурий, който ще бъде подчертан и допълнително активиран от предстоящия само след дни нов Слънчево-Юпитеров цикъл. Във всеки случай, обичаните ни възгледи и представи за света, за себе си, за социалните ни роли, сега могат да се окажат подложени на съмнение и преоценка, за да се освободим от предразсъдъци и нежизнеспособни представи, които повече не могат да обслужват актуалните жизнени програми. Измененията ще бъдат фокусирани преди всичко в лични, делови и социални взаимоотношения и със сигурност са орисани да имат далеч по дълбок и интензивен характер, отколкото осъзнаваме в момента. По тази причина би било добре да ги съгласуваме с фундаментални ценности, тъй като те наистина ще изискват истинска, а не показна промяна. Ако откликнем доброволно и с позитивна нагласа на изискванията на времето, пред нас биха могли да се открият нови конструктивни възможности за развитие и обновление в партньорския и социалния обмен. А в случай че предпочетем да съхраним старите си представи и убеждения, с убеждението, че онова което се случва не е повод за промяна във възгледите и нагласите ни, трябва да бъдем готови за последващ сблъсък със скрити, дълбоко потискани и отричани вътрешни противоречия и конфликти, които евентуално ще се проявят чрез разгръщането на драматични ситуации и сюжети в живота ни през следващите месеци.

За да неутрализираме възможните негативни влияния на периода, в дните между 18 и 21 октомври, е разумно да насочим енергията си към доброволно осъществяване на така или иначе необходимите и обичайни за есента промени, към освежаване и провеждане на оздравителни процеси във взаимоотношенията, чрез предоставяне на повече лично пространство, кредит на доверие и свобода на изразяване, чрез промени в начина на живот, или такива насочени към предприемането на дългосрочни мерки за трайно подобряване на естетическите условия на битието, здравето и външния вид.