събота, 20 януари 2024 г.

Четене на мисли. За мислите и мотивите, истината и лъжата


Темата за мислите и мотивите, за коректността на въпросите или получената информация, за истината и същинската причина стоящи зад една новина или съобщение, не е новост в астрологичната практика. И може би ще става все по-актуална предвид че се намираме в епоха на информационно пренасищане, в която всички се надпреварват да произвеждат "сензации", а и ни предстои да се справяме и със съдържание генерирано от ИИ, както и да общуваме с него. 

 Подвеждаща информация и неясни съобщения обаче винаги са съществували и доказателство за това виждаме още в най ранните запазени астрологични текстове. Още Доротей се занимава с този въпрос, описвайки обширна техника чрез използването на жребия на Луната-Фортуна, въпреки че някои от по късните арабски автори, например Машалах приписват тази техника на Валенс.В последствие върху основата на техниката на Доротей виждаме допълнителни разработки и уточнения, като най пълния източник на такива е книгата на Балхус-византийска антология с астрологични текстове от различен произход. 

 Тук ще се опитам да представя текстовете касаещи темата в хронологичен ред, като използвам преводите на Левенте Ласло. Ще се опитам да запазя максимално текста, а със звездичка и наклонен шрифт ще давам обяснения за някои термини.   

Доротей за четене на мисли /така както метода е представен в глава 7 от „ Книгата на астрологията на Балхус“/ Тук искам да ви обърна внимание, че наред с полезната информация относно действителни мотиви и причини, Доротей ни дава и най-автентичната версия за значението на домовете. 

 (1) Във всяко начало, вземете Лота на късмета и разгледайте на кое (място) от Часовия маркер* е и ако намерите Лота на късмета в Часовия маркер, кажете, че той иска да попита за живота, моментните условия, естествената жизнена сила и произхода. 
*Часовия маркер е Асцендента
(2) Ако (го намерите) на второ (място)*, (той иска да попита) за придобиване на препитание и сношение с жена или дори въпроси, свързани с мъртвите, приемане на подаръци, асоциации и последни завещания.
  *Под място в елинистичната астрологична традиция се разбира съвременното понятие дом. (3) Ако го намерите на трето (място), (той иска да попита) за братя и сестри, приятели, чужда страна, роднини, богини, мечти или религиозна преданост, но понякога дори за злоупотребата на властта и бягството на индивида. И ако неговият господар е срещу него, той е във вражда с приятел; и ако е в двойно тяло (знак), (тази вражда) се е случвала преди и също ще се появи отново.
 (4) Ако (го намерите) на четвърто (място), (той иска да попита) за земя, нещо вече съществуващо и скрито, и съкровища – особено ако знакът е царски,или собственост или къща, за родители и възрастни хора и роднини , основи, гробници, нещо невидимо и промяна на място и град.
 (5) Ако (го намерите) на пето (място), (той иска да попита) за деца, пари, освободени хора, жена, град или осиновяване на добър човек. 
 (6) Ако (намерите) на шесто (място), (той иска да попита) за нараняване, болест, непознат, роби – понякога (робини) жени – загуба, съкращаване на нещо, несправедливост или четириноги животни и поради женски лица, вражди, заговори и нападения. 
 (7) Ако (го намерите) на седмо (място), (той иска да попита) за брак, лице от женски пол, някаква скрита вреда, болест, преместване, смърт, пътуване в чужбина или сношение с жена.
 (8) Ако (го намерите) на осмо (място), (той иска да попита) за смърт, наследство, болест, бездействие, досадно обвинение или стари въпроси или такива, свързани с мъртвите, или отрова (9) Ако (го намерите) на деветото (място), (той иска да попита) за чужда земя, мистерии, свещени неща, сънища, закони, богове, правни действия или астрология, но понякога и за хора. (10) Ако (го намерите) на десето (място), (той иска да попита) за дейност, управление, репутация или достойнство, обществени неща и някаква иновация, деца, прогрес или жена. 
 (11) Ако (намерите) на единадесето (място), (той иска да попита) за действителни приятели, асоциация, репутация; и (ако е) в мъжки знак, във връзка с мъже, но (ако е) в женски знак, във връзка с жени. Но също така означава (неща) относно деца, пари, освободени хора и подаръци. (12) Ако (го намерите) на дванадесето (място), (той иска да попита) за страх, опасност, изгубени неща, кражба, загуба, врагове, наказание, роб, подчинен човек, пътуване в чужбина и болест или четирикраки животни. 
 (13) И ако Жребия на съдбата попадне в третия знак, докато неговият господар е срещу него, той ще бъде във вражда с приятел. 
 (14) Господарят на Жребия на съдбата ще посочи лицата: Кронос означава възрастни хора; Зевс (означава) почтени и добри хора; Арес (означава) смели и военни хора; Афродита (означава) грациозни и артистични хора или жени; Хермес (означава) образовани, многостранни или меркантилни хора; Селена (означава) проспериращи хора или жени (лица); и Хелиос (означава) кралски хора и водачи. – (15) Включени са (тук) и (ученията) на Доротей за лицата. 


Следващата глава 8 в книгата на Балхус отново третира действителните намерения на събеседника или питащия .
(1) Разгледайте на кое място от Часовия маркер е обвързаният владетел* на Слънцето и продължете с преценката си подобно на написаното; също така проучете какво показва неговия характер . 
 (2) Например, ако Хермес отбелязва часа като обвързан владетел, ясно е от Часовия маркер (че въпросът е) за живота и родината и от характера (че питащият) е красноречив или (въпросът ) е за писания или договори. 
 (3) И ако (Слънцето е) в границите на Арес и Арес кулминира в Средното небе, мястото (показва, че въпросът е) относно достойнството, а характерът (показва, че питащият) е войник или (въпросът е свързани с) някакви вълнения, военна кампания или насилие. 
  *Владетеля на термата на Слънцето. 
** Тук става ясно че управителя на термата на Асцендента също носи информация както за човека, така и за мотивите и дествителните му намерения 
 (4) Също така изследвайте Лота на късмета, както е посочено, и неговата терма, като разгледате неговите господари /по знак и терма/, и стигнете до заключения чрез комбиниране ( на техните указания).
 (5) За един единствен пример, отсъдете за същината по следния начин: когато тропическите знаци маркират часа и трябва да се вземат предвид, ще има промяна, но ако границите на Кронос маркират часа, бавно; ако е на Зевс или Хермес, след известно време; ако е на Арес — неочаквано или внезапно; а ако е на Афродита - с щастие. 
 (6) И ако управителите са в твърди терми или неподвижни знаци, или са бавни, стационарни, също декларират бавност, но ако са в тропически, или те стават директни или правят преход /сменят знак/, ще има бързи промени. 
 (7) И характерите на звездите ще покажат кои лица ще инициират промяната според това какви качества означават звездите; например, ако лицето принадлежи на Кронос, промяната ще се дължи на старец или на времето; ако е на Афродита, поради жена, град или някаква еротична мотивация; и (така нататък) всяка (звезда) ще покаже промяната според собственото си значение. 
 
В латински превод на Машалах четем една по разширена версия приписвана на Валенс Познаване на (материята), посочена от Лота на съдбата според Валенс
(1) Трябва да се изследва на кое място от картата попада Жребият на съдбата – който според Валент е взет през деня от Хелиос до Селена, но през нощта от Селена до Хелиос и същото (интервалът е проектиран) от Часовият маркер – и с кои (планети) е конфигуриран и запитваният (материята трябва да бъде) разказан от качеството на мястото и естествения темперамент на звездите, които го наблюдават (Жребият на късмета), също като от неговия управител .

 Когато е в часовия маркер, той показва (че запитването е) за живот, тяло или някой, който носи нещо, което принадлежи на питащите. 
 (3) (Когато е) на второ (място, показва, че запитването е) за пари. 
 (4) (Когато е) на трето (място, това показва, че въпросът е) за роднини, вяра, знание и разсъждение, особено ако Хермес е управителя на това място. 
 (5) (Когато е) на четвърто (място, това показва, че запитването е) за родители, възрастен човек, стари дела, съкровище, бягство или затворник, особено ако Кронос има господство над мястото, докато той е под лъчите на Хелиос. 
 (6) (Когато е) на пето (място, това показва, че въпросът е) за деца, радост, веселие и действия, особено ако господар на това място е Хермес или Зевс, или се вижда хармонично от тях. 
 (7) (Когато е) на шесто (място, това показва, че запитването е) за роби, селскостопански животни или някой с физически или умствени увреждания. 
 (8) (Когато е) на седмо (място, това показва, че въпросът е) за жена, дружество, приемане на всякакъв вид подаръци, особено ако Афродита има господство над мястото. 
 (9) (Когато е) на осмо (място, това показва, че запитването е) за повреда, загуба и унищожаване на нещо старо. 
 (10) (Когато е) на деветото (място, това показва, че въпросът е) за пътуване в чужбина, мечти и религиозна преданост. 
 (11) (Когато е) на десето (място, това показва, че въпросът е) за репутация, достойнство, чест и дейност.
 (12) (Когато е) на единадесето (място, това показва, че запитването е) за успех и приятели. (13) (Когато е) на дванадесето (място, това показва, че запитването е) за лишаване от свобода или четириноги.
 (14) Когато Жребия на съдбата или неговият господар се виждат от Кронос в четириъгълник или диаметър *, това показва (че запитването е) за бягство, някаква скрита материя, или затворен и вързан човек, или страдание и трудност. 
  *Квадрат или опозиция. Терминът който античните автори използват за аспект е "гледа към.." "вижда" "свидетелства на.." 
 (15) (Когато Жребият на съдбата или неговият господар е) засвидетелстван* от Зевс в каквато и да е фигура, това показва (че запитването е) за доброта, жизнерадост, свещеници, съдии или суверен. 
* аспектиран, независимо от аспекта 
 (16) (Когато Жребия на съдбата или неговият господар ) е засвидетелстван от Арес, (това показва, че запитването е) за война, конфликт, изгнание, схема и вражда. 
 (17) (Когато Жребия на съдбата или неговият господар е) нехармонично видян от Хелиос, (това показва, че запитването е) за гняв, вражда и гняв на крал, но (ако се случи) хармонично, (запитването е) за успеха и репутацията, очаквани от един крал. 
 (18) (Когато Жребия на съдбата или неговият господар се вижда) от Афродита, (показва, че запитването е) за жена или по-малка сестра (но ако) се вижда нехармонично, (запитването е) за спорен , бурен, прелюбодеен и клюкарски човек, докато (ако е) хармонично конфигуриран, (запитването е) за полезна и свободна жена или за някакво полезно и добро нещо. 
 (19) (Когато Жребия на съдбата или неговият господар се види) от Хермес, (това показва, че запитването е) относно документи, по-малки братя или сделки, даване, вземане, изчисление и договор. 
 (20) (Когато Жребия на съдбата или неговият господар се види) от Селена, (това показва, че запитването е) относно майката или кралицата. 
 (21) И когато Жребия на съдбата или неговият господар е под лъчите на Слънцето, това означава, че запитването е за кражба, поробване или нещо скрито. 

Относно ефектите от една новина, обаждане или съобщение също имаме указания в книгата на Балхус. 
Тук вече ще перефразирам за улеснение на четящите поради разпокъсаността на текста
 - Знакът на ИЦ- свидетелствата от бенефици посочват ползи, вредите от малефици посочват загуби и опасности
 - Асцендента и управителя му като източник на намеренията в комбинация с Луната. Ако знакът на асц и неговия управител са добре разположени и укрепени, но Луната е увредена, това посочва добри намерения и добро начало, но лош резултат. Лоши индикации на асцендента, комбинирани със силна и свободна от вреди Луна, посочват лоши новини, лошо начало, но добър край.
 - Индикации за измамно и невярно съдържание имаме ако Асцендента или Луната е в Стрелец, Козирог или Водолей, като в същото време са и конфигурирани с малфеците 

 В добавка имаме многобройните указания на словоохотливия Абу Машар. Напоследък сме затрупани с новини вещаещи опасности и евентуални вреди,където неговите правила могат да ни бъдат много полезни.

 -Ако получаваме притеснителни или застрашителни новини, а намарем Бенефик в първи дом и Луна която се отделя от Бенефик, тогава "страшните"новини са некоректни.Същото правило ще използваме и да потвърдим истинността на добрите новини и съобщения. За тяхното абсолютно потвърждение обаче, Абу Машар ни съветва да проверим дали ъглите са правилно оформени, т.е дали МЦ попада в 10 дом. Абу Машар не споменава какво произтича от отклонението, но бихме могли да допуснем че вероятните ползи ще се отложат във времето ако МЦ е в 11 дом, или че са временни , а дори и вече са отминали ако МЦ е в 9 дом. 

 Индикации за лъжливи, некоректни новини и съобщения 

 -Ако Меркурий е ретрограден, или планетата към която се присъединява Луната или Меркурий е ретроградна 
 -Ако Марс управлява ъгъл, особено асцендента и е в съвпад с Южния възел 
 -Ако управителя на Асц или Луната се намират в Скорпион* 
*отношението на Абу Машар към Скорпион е всеизвестно и повод за монго шеги сред съвременните изследователи.Не можем да пренебрегнем виолетната природа на Скорпиона, но подобно съждение може би трябва да е подкрепено и от други индикации 
 -Жребия на Неведимото/Духа/ и неговия господар.Ако жребия не е увреден, а неговия Управител или Светилата са хармонично конфигурирани с него, тогава новините са правдиви.Ясно е че в обратния случай не са, особено когато липсват аспекти от Светилата и управителя, докато жребия е конфигуриран с малефици. 

 Най общо и бързо правило като следствие от тези указания би звучало така: Влиянието на вредителите върху Асц и луната посочва лъжливи новини, влиянието на Бенефици върху Асц и Луната посочва правдиви новини. 

Надявам се всички тези правила да ви помогнат за вашата правилна преценка, както в ежедневието относно коректността и истинността на новини и съобщения, така и в астрологичната практика

За упражнение можете да се опитате да анализирате достоверността на посочената в тази статия информация и мотивите които стоят зад нейното написване, следвайки посочените правила


Използвани източници :
 Левенте Ласло, Horoiproject https://www.patreon.com/horoiproject
Г.Мирски, М.Медвед ,Беседи с Абу Машар 


Няма коментари:

Публикуване на коментар