понеделник, 29 април 2024 г.

Съвпадът на Марс и Сатурн 2024

 

В астрологичната традиция съвпада на двата традиционни малефика е известен като средната мутация. Голямата е на Юпитер Сатурн. Можем да го свържем с волята и усилията концентрирани в действия като инструменти на властта за постигане на определени цели.Разказва за оръжията-в буквален и преносен смисъл, за властовия механизъм чрез който се упражнява управление и контрол. В същото време е и показател за опозиционните настроения и течения. В какъв конткескт ще се разгърне, зависи от отношението спрямо Голямата Мутация на Юпитер и Сатурн.

Марс описва действие, адреналин, ентусиазъм, насилие, гняв и агресия, зарази и инфекции.

Той също така описва метали и като такива всичко направено от метал- от инструменти, метални конструкции до твърди оръжия. Той е естественият владетел на войници, ковачи, спортисти, хирурзи или пожарникари.

Сатурн описва способността за задържане, упорита и задълбочена работа, детайли, търпение, догматизъм/фундаментализъм, провал, глад, дисфункция, спирачки, защита, замърсяване, майсторство в резултат на усилие.

Той е естественият владетел на фермерите, старите, бедните, малцинствата, изгнаниците, монасите и  отшелниците, маргиналиите, но на господарите.

Разбира се, като връзка между два малефика той винаги се разглежда и като предпоставка за бедствия, войни, кризи и катастрофи и указания за местата които биха били засегнати от тях. Неслучайно от този обмен извличаме жребия на нещастията  и катастрофите.Той би попаднал на Асц- на всяка карта за мястото на нейното съставяне по време на съвпада показвайки по този начин уязвими области.

Особеностите на този нов цикъл обаче са не една и две което го прави униканен спусък в историческите времена в които живеем. Като най-значимата от тях е че той започва само ден след Първи Нисан -появата на първи лунен сърп след Пролетното равноденствие. Подобно знамение се счита че има фундаментален ефект върху природата и смисъла на процесите развиващи се през цялата година, които добиват конкретика според мястото и условията на срещата.Предвид че това е първи сърп след Затъмнение, засягащо един от Хегемоните на Света, съвпадът ще опише процеси от глобален харатер с продължителни последствия.

Традиционно получаваме информация от мястото на срещата .Характера на знака, на конкретния сектор в него, с какво е свързан той включително и териториите попадащи под този знак. Допълнителни указания за териотирите получаваме и от астрокартографията и лините в които се проектират централните оси.

Следващата значима особеност, която прави впечатление е, че за нашия регион и ширина съвпада е по времето на хелиакалния изгрев на двете планети като сутрешни звезди. Тази фаза категорично ни посочва, че основния фокус на цикъла ще бъде обслужването на властовия механизъм, войната, разработването на мерки и средства за контрол, обновяване на моделите на управление и преразпределение на зоните на влияние.

 Що се отнася до нашия регион, едновременния сутрешен  изгрев по времето на съвпада,  ангажира глобално целия регион с процесите описани от малката мутация. Разбира се в други региони ще има отклонения в хелиакалната поява , но общо за всички остава указанието, че съвпада се случва малко преди или след сутрешната поява на двете планети. Има разлика разбира се в интерпретацията за местата където само единия е бил видим, кой първи се е появил и прочее. В местата където Марс е бил видим преди изгрева на Сатурн , той ще доминира над Сатурн по време на неговата първа поява.И обратно в местата където Марс все още не се е появил при появата си ще получи доминация от Сатурн.Това е изключително важно при определянето на характера както на съвпада така и на хелиакалния им изгрев. Особено в този случай когато всичко се случва дневното владение на Сатурн.

Сатурн в дневната си изява е много суров, ориентиран към това което е правилно и нужно и готов да го осъществи без никакъв сантимент. Като сутрешна звезда особено в дневния си знак той следва да прояви максимално съзидателната си природа.А тя се разгръща в контекста ред структура и дисциплина приложени с остър ум и изключително точна преценка. Все неща необходими за ограничаване на хаотичните и безразсъдни действия на Марс. За пример ще дам изострянето напрежението между Иран и Израел почти веднага след съвпада. Както видяхме всички, под въздействието на световния политически елит и разсъдъчната преценка на хегемоните, чийто сигнификатор е именно сутрешния Сатурн, много бързо беше направено това което е правилно и нужно.Според тях разбира се правилно. В тази си изява Сатурн е ориентиран към абсолютната необходимост и я реализира без компромис.Разбира се засега, тъй като за Израел Марс е изгрял преди Сатурн и на практика Сатурн се е появил с доминиращ върху него Марс .Което както казахме в случая е по лошата версия.

Доминация освен по управление  и  местонахождение обаче може да има и по други фактори. Например по ширина. Планетата която е с по-северно разположена стои по високо.Затова при наблюдение на съвпад винаги виждаме едната звезда по-високо от другата.В случая Марс и Сатурн са разположени южно от еклиптика, при това почти на еднаква ширина. Марс има 1°S15° деклинация, докато Сатурн има 1°S41'. Следователно въпреки че и двамата са с южна ширина, Марс е малко по-на север от Сатурн и доминира в съвпада. Така идва и първото ни указание относно това за какво ще бъде използван структуриращия механизъм на Сатурн-за Марсови цели. Със сигурност през следващите две години ще станем свидетели както на нови оръжия, така и вероятно на нов военен съюз и преразпределение на сферите на военно влияние. Но за това по-късно.

Преди това е нужно да  уточним и друг важен момент в анализа на съвпадите, а и на всички аспекти. Ширната дава основание един контакт да се реализира пълноценно или не. Нещо изключително важно за малефиците нампример. Разположението им от двете страни на еклиптиката северно и южно намалява силно вредата от тях понеже те са възпрепятствани да си взаимодействат.Докато еднаквата ширина засилва обмена им.  Разбира се същото важи и за подкрепата идваща от бенефиците. 

Поради разположението на възлите на Марс и на Сатурн съответно в Овен-Везни и Близнаци-Стрелец, както и поради максиларните ширини до които могат да достигнат, подобна почти партилна близост между тях е възможна само при съвпадите им в Козирог и Водолей - с южна и Рак, Лъв -северна ширна.Това е удивително предвид че това са знаците на светилата и самия Сатурн. А това е централната ос на отражение обозначена от пазителя на прага и границата на възприятието -Сатурн и съзнателния импулс на Светилата.Така че дори в съвпадите на Марс и Сатурн и разрушителните процеси които те описват или може би най вече в тях стои едно най висше проявление на божествения разум. Но това е тема за друго изследване.

Ако си направите една справка обаче и се върнете назад във времето, когато е имало съвпади на Марс и Сатурн в тези четири знака ще откриете много интересни неща. Например че Израел и Русия често се оказват замесени във военни конфликти. Нормално Сатурн е сигнификатор на едните, Марс на другите.

Също така, северната ширина на планетите отключва тяхната по висша природа, докато южната показва порочния и разрушителен аспект на принципите им. Това е както е модерно да се казва висшата и нисшата октава на планетите. Сега се срещат двата Малефика в техните нисши октави, затова и фокусът вероятно няма да бъде в прогресивни научно технически разработки, с общочовешко значение, като бихме могли да очакваме от една среща във Водолей.А в оръжия и военни съюзи, в разработване на средства и властови механизми за контрол и диктатура. Живеем в исторически времена и небето непрекъснато ни го показва!

Но да се върнем на настоящия съвпад в който както казахме все пак Марс е доминиращата планета.


Той се случва във Водолей като по този начин посочва опасности за териториите под този знак.Това традиционно са Сарматия , Арабия а според някои автори и Египет.Сарматия е днешна Югоисточна Русия и Украйна. А Арабия е много сложно и разтегливо понятие. 

Също така е полезно да видим и през кои територии преминава съвпада

AC: Източна Русия, Монголия, Китай и Индонезия

IC: Полша, Словакия, Унгария, Босна, Либия и надолу прец централна Африка

DC: Сащ западните щати Вашингтон, Онтарио/Квебек (Канада),  Колумбия, Перу, Чили 

MC: АляскаСатурн в съвпад с Марс, 2024, София

Марс и Сатурн се срещат на едно от най-свещените места на Зодиака -свещенните градуси на Водолея, там където се изливат водите-източник на свещено познание , прогресивни идеи , място което обединява човешкия и божествения гений, космическата база данни, потока на свободно движение на информация, както и животворния поток захранващ с жизненост и плодовитост под небесния свят. Водите на Енки са сладката вода съответстваща  принципите както на условията на живот в чисто биологическия му аспект,  така и в социален-като цивилизационен импулс.
Този сектор на зодиака е архетипен източник на плодородие, устойчив и благоприятен за живота климат, култура, цивилизация, наука, мъдрост,  информационен обмен, прогрес, изобретателност и справедлива обществена организация

Именно тези принципи ще бъдат засегнати от срещата на Марс и Сатурн там. На първо място посочва рискове от замърсяване на сладка вода и проблеми идващи от сладка вода включително опасности от наводнения, разливи на реки, приливи водни бедствия както и опасност за водни съоръжения. На второ- замърсяване на самите води включително и чрез човешка намеса и използването на климатични оръжия.

Сатурн във водите на Енки с основани внася опасения за замърсена вода или водни бедствия: Като естествен владетел на стените, той също описва вода, която е затворена или съхранявана на някое място-язовири, водохранилища, та дори и ледници. .Сатурн е естественият владетел на скалите и студа. При Марс водата се нагрява малко и може да създаде смущения, като изместване на айсберг или счупване на метали и поддържащи конструкции.Това може да бъде язовир или реки, които са били отклонени, изправени и прочее, и следователно са загубили естественото си пространство за преливане и филтриране на водата.

Управител на знака е Сатурн което поставя акцент върху рестрицици и ограничения и то така както само Сатурн в дневната си мъжка изява може. Общо взето този съюз тук насочва към прояви на тоталитаризъм и диктатура особено относно горепосочените принципи, като най-големи ограничения можем да очакваме в движението на хора, обмена на идеи и информация, научен обмен,  контрол върху СМИ и социалните мрежи.

Генното инженерство и въобще инженерните иновации също ще бъдат обект на целенасочен волеви и властови импулс, като средство за установяване на контрол и дри средство за воюване или военна заплаха. И всичко това през призмата на Сатурн определено като “правилно и необходимо”.Безспорно Сатрун тук ще изпълнява и предпазни функции.

Също така в този цикъл е вероятно  да бъдат задействани  процеси на репресии, граници, ембарго, ограничения (Сатурн/Марс). Имайки предвид достойнствата на Сатурн , това прилича на падане или напротив  вдигане на нова “Берлинска стена”. Както вече казах организирана окол нов  ред, вследствие появата на нов военен съюз  и преразпределение на сферите на военно влияние.Разбира се всичко това ще се разгръща в перспектива като това ще бъде крайния резултат на процесите, на които ще станем свидетели през следващите две години.Вероятно следствие на репресия, доведена до крайни последици.

Известна надежда дава Юпитер който е владетел на термата, в която се срещат Марс и Сатурн. Но самия Юпитер, макар и в собствен триплицитет, е в Овен на гости на Марс, а Марс настойчиво се приближава към него с доминиращ секстил.За разлика от Марс, Юпитер е с изчерпана жизнеспособност, почти на края на своя жизнен цикъл и скоро, в началото на май, ще изчезне в лъчите на Слънцето. Въпреки това, следва да не забравяме че Юпитер приключва цикъл, започнал през май 2023 в 5 градус на Овен- в квадрат към Голямата Мутация от 2020г, когато той се срещна със Сатурн в Козирог. Изчезването на една планета в лъчите на Слънцето е мощен инструмент с който тя си служи за да довърши започнатото и да спази обещания и ангажименти които е поела.В случая към Сатурн.

Така Марс се движейки се  към слабия, но достоен Юпитер,е в силата си да нарежда на Юпитер. А Юпитер, като добър гост, е нетърпелив да направи това, което Марс желае / а и Сатурн, ако погледнем по мащабно/ и работи като лупа за Марс, което не е положителна новина, като се има предвид влиянието на Сатурн в тази картина. И докато Юпитер има поне обвързано управление, което ще премахне част от лошото поведение на Марс/Сатурн докато е видим, през май той ще бъде безсилен да облагородява характера на двамата малефика. 

Тъй като Юпитер е в сух и горещ знак, той описва много затоплена и суха земя, която не може да абсорбира много вода. Следователно аспектът между Марс/Сатурн и Юпитер не може да е полезен в нито един сценарий, свързан с водата.Не може да е полезен и в сценариите свързани с войната,  диктатурата и ограниченията тъй като се намира във войнстващ и властващ знак под управлението на малефици.

Силата на Юпитер доколкото я има освен това е празна защото той няма други конфигурации освен с Уран.А съвпадът Юпитер Уран се случва в Сатурновата терма на Овена, т.е отново изцяло под владението на на Марс и Сатурн.Така те получават власт и над следващия ключов за предстоящите години цикъл.Власт която им дава възможност да оперират с постиженията на научно техническия прогрес и прогресивно революционните идеи и настроения за свои цели. Така в следващите години ще видим климатични оръжия в действие, а войните ще се преместят по въздух и вода, както и в средствата за масова информация и социалните медии, чрез агресивна пропаганда и ограничаващи механизми, като първите демонстрации на тази тенденция ще станат видни още във втората половина на април и през май 2024г.

Тъй като Водите на Енки във Водолей е сектор силно ангажиран с принципа на Хуманността, а Юпитер управляващ термата със социалните ползи и социалния ред, можем да очакваме значими актове на ограничаване на човешките права и дори тяхната отмяна. Особено внимание в това отношение изисква периода на невидимост на Юпитер-най вече края на Април до началото на Юни. Изолирани тенденции и случаи в този период в последстве биха могли да се превърнат в общоприета практика на глобално ниво.

Същинската природа на цикъла обаче ще се разгърне през летните месеци особено през август когато Марс, заедно със своя помощник  Юпитер оформят квадратура към мястото на съвпада където все още ще ги очаква Сатурн.

Следва продължение с конкретика за България


Няма коментари:

Публикуване на коментар