понеделник, 6 май 2024 г.

Седем Добродетели, Седем гряха и къде е мястото им в хороскопа


От Антиох, през Порфирий /Олипиадор и Павел Александрийски имаме архетипните първообрази на седемте херметични жребия, които ни представят една загадъчна магична и съдбовна идея, стояща зад жребиите, съвсем достойна да бъде определена като Херметична.От нея произтичат двата архетипни жребия на Фортуна и Дух принадлежащи на светилата, към които са добавени и още 5 за останалите пет планети. Антиох сам посочва че неговите източници са Хермес, Нехепсо , Петозирис и Тимей. Същия онзи Тимей вероятно от диалозите на Платон разкриващи ни платоновата идея за планетните сфери и духовете им, тъй като самата доктрина силно кореспондира в платоновата философия. Можем да смятаме че  първообраза за доктрината за Херметичните Жребии, е някъде в зората на астрологията или може би към момента когато идеята за дванадесетте дома вече се е оформила. Тя дава философската, можем да я наречем Херметично- Платонова обосновка на жребиите, като нещо стоящо дори над волята на Боговете, но в същото време свързано с личен избор и действие. Идеята е архетипна. Още Зевс, Хадес и Посейдон я ползват поделяйки си властта над Творението именно чрез хвърлянето на жребий. И за тях, както и за нас Жребия определя една част от творението.

Седемте херметични жребия имат за цел да ни обяснят божествените причини за живота и намесата на съдбата в тях. По същия начин както в Платоновия Тимей, душите приемат своя Жребий преди да поемат към ново превъплъщение, седемте жребия описват онези житейски обстоятелства и резултати, които не зависят от условията и усилията описани от останалите обективно изразяващи се фактори в хороскопа, каквито са планетите.Те обаче са обвързани със седемте планети от септенера.

Тези седем планети са свързани с числената седмица на Питагор, както и седемте стъпки в пътуването на душата, която, на пътят към земното въплъщение преминава през 7 планетни сфери, а след това следва да се изкачи през тях обратно до една от четирите небесни порти след смъртта: Алдебаран - изток, Регул - север, Антарес - запад и Фомалхаут - юг, които знаете са царските звезди и пазители на небесните порти. Това е описанието на Платон за падането (слизането) на душата. Платон говори , че осмата сфера, сферата на звездите, тоест зодиака, се счита за мястото, откъдето произхождат душите и от което всеки, поотделно, по пътя си към Земята, преминава през седем планетарни сфери в халдейския ред от Сатурн до Луната. По време на това пътуване душата се обогатява от всяка сфера, бива надарена (благословена) с чистата планетарна същност на всеки планетарен принцип, или възприема принципа повече или по-малко покварен от земното въплъщение. След Смъртта душата се издига в обратен ред на пътуването през седемте планетни сфери(от Луната до Сатурн), за да се пречисти от земните недостатъци през всяка сфера поотделно според вида на недостатъка. Колкото повече се издига през сферите и космическото пречистване, душата става по-лесна и чиста, за да влезе в осмата сфера на блаженството, усъвършенствана.

По този начин добродетелите и пороците се свързват с аспектите на душата, която осъществява едно своеобразно пътуване от Светлината в света на звездите към Тъмнината -земния свят. Съвсем логична става връзката със седемте Гряха и седемте Добродетели. 

Планетите обаче имат по обобщени значения особено когато разглеждаме раждания близки по място и по време. Докато жребиите са строго персонализирани, тъй като са силно чувствителни към Асцендента- най-силния определител на индивидуалността. Асцендента е вратата  през която душата влиза в своето земно превъплъщение , логично е и той да е маркерът, който обозначава каква оценка е получила душата по своя път към въплъщение през седемте планетни сфери-добродетел или порок

Част от целта на Жребиите изглежда е била да се създаде фокус който подчертава или изолира специфично значение, свързано с  планетите, включени в изчислението и отнасящо се конкретно до този хороскоп. Където и да попадне Жребия в хороскопа, той маркира това място със своите  специфични теми. Едно от многото значения, които присъждаме на Луната напр., е тялото и това се превръща в едно от най-важните значения, свързани с Жребия на Луната -Фортуна или наречена още Точка на щастието. Едно от значенията, което придаваме на Слънцето, е интелигентността и това се превръща в едно от основните значения, дадени за Жребия на Духа, наречен още Точката на Съкровението или Тайна. И в двата случая обаче, при близки по време и място раждания, ние бихме имали еднакви позиции за Светилата по дом, знак, терма че и градус дори. А ние знаем колко много си приличат, но и доста повече се различават съдбата и характера на двама родени дори при тези условия. Еднакво ли ще е състоянието на телата им в даден момент или по принцип? Еднакви ли са добродетелите и пороците им? 

Именно жребиите са онези които ще ни посочат малките, но съществени разлики които отличават просветения от невежата в този случай.

Всяка планета има своя „собствена“ партида, свой жребий. По-конкретно, в глава 23 на своето „ Въведение в астрологията“ , Павел Александрийски представя метод за изчисляване на седем жребия, които са свързани с традиционните планети, като цитира произведението, известно като „Панаретос“, посочено и цитирано в по ранни текстове приписвани на Нехепсо -Петозирис, които приписват авторството му на Хермес . Затова те се наричат ​​„херметични жребии“. “Панаретос” означава “Добродетелен” и дава ясно указание за какво се отнася текста.

Нека се запознаем с тях. Всеки Жребий се изчислява чрез ъгловото растояние между две точки проектирано от трета. При Херметичните жребии проекциите винаги са от Асцендента.Участващите елементи са представени в таблицатаАгате Тюхе- Фортуна-Жребия на Съдбата

Планета Луна

Добродетел Надежда

Порок Лакомия

Тюхе, или Агате Тюхе, е Богинята на Съдбата със завързани очи. Това е персонифицираният дух на случайността или самия късмет, който Съдбата дава и взема сляпо.

Фортуна ще ни разкаже за качеството на живота, за нейното земно щастие и комфорт, за здравето, за печалбите и загубите в живота.

Тъй като е свързан с Луната, то тя и особено управителя и описват и по-нисшите психични аспекти на душата проявени в материалните привързаности-към какво и защо. Не на последно място за да извлечем съдържанието на тази точка не бива да забравяме и че Луната е най близо до сублунната сфера, която ние обитаваме-сферата на телесния живот, а от там и връзката на Луната ,както и на нейния жребий с тялото и лакомията, които именно създават материалните привързаности. Добродетелта на Луната е Надеждата, свързана със способността на Душата да се издига над тежестите и липсите в живота, така че на едно по дълбоко ниво през жребия на Фортуна можем да допуснем и какви са потенциалите на душата в това отношение. 


Агатодаймон -Точката на Духа/Съкровението

Планета Слънце

Добродетел Вяра

Порок Гордост

Агатодаймон е нашия Дух Пазител. Тази малка искра жизнена сила, дадена ни при раждането.  Идеята е, че този дух пазител се слива с душата ни преди да се родим и има за цел да ни напътства. Можете да мислим за него като за нашето „висше Аз“,  „интуиция“, „духовен водач“, както и да го наречем, в общи линии това е живото намерение зад нашите действия.

Някои автори гледат на Духът като на сигнификатор на самата душа, други като на връзка с божествените мистерии и посвещения.Със сигурност можем да кажем че е свързана с личното разбиране и преживяване на Бог. Неговата добродетел е Вяра и това ни подсказва че е с него се търси връзката на въплътената душа с Твореца, колко силна и здрава е тя. Място на Дух  показва пътя към Бога и висшите духовни стремежи на човека. Когато е подчертан в хороскопа е показател за справедливостта и отдадеността на душата. Това означава на Асц, МЦ, в аспект със Слънцето или Луната или техния диспозитор или те самите диспозитор на Жребия на Духа, или обвързана с деветия дом. Тази точка заедно с нейния управител е символ на силата на душата, нейната мотивация и стремеж към духовен растеж.

Порокът на Духа е Гордостта и можем да го наблюдаваме когато точката е слабо интегрирана.Това е грехът на Ангелите, първородния грях който води до падение. В лошите домове , дори и във втори, без аспект с някое от светилата или поне с техния диспозитор, показва слаб дух ,слаба вяра и особено ако Фортуна е повече подчертана, се разглежда като признак на свръх привързаност на душата към материята, времето и живота.


Ерос - Жребия  на Ерос

Планета Венера

Добродетел Милост

Порок Похот

Думата „ерос“ означава „любов“ или „желание“.

Има две основни версии на Ерос, които са доста противоречиви, но парадоксално обединени в този херметичен жребий. Първата версия на Ерос е Бог, който се е родил от Хаоса, заедно с Гея и Танатос и е присъствал при създаването на света, според Мита за Сътворението на Хезиод.Според Аристофан пък, той се появява от яйце снесено от Нощта, заченала от тъмнината и поради това вероятно почитан в Елевзинските мистерии като Първородния. Тази версия на Ерос е могъща сила на сътворението, събрала в хармония противоречивите елементи на Хаоса.

Другата версия на Ерос, синът на Афродита и Арес, е Бог на чувствената любов и желание, който често причинява пакости с лъка и стрелата си. Тази версия на Ерос няма нищо общо с по-голямата универсална хармония и вместо това е изобразен със завързани очи и непостоянен. Но и милостиво отговорен към силата която притежава, като плод на съюза между Любовта и Войната.Именно Милостта е основанието стоящо зад отказа му да изпълни заповедите на Афродита, а и на други богове, да се намесва в съдбата.

Този жребий ни разкрива  колко щастлив е човекът в любовта, колко е обичан, колко е способен да обича, колко е морален и в какво, по какъв начин той се ангажира с добри дела и духовни проблеми. Но в същността си той е нещо много повече и силно се ангажира с определянето на това което избираме доброволно, защото се чувстваме привлечени или иначе казано какво обичаме. Затова е и морално ценностен ориентир.Показател е и за основната архетипна роля на Ерос-съзиданието, и подобно на Дух, също може да е свързан с избора на кариера. Така ако  вземем предвид по-широкото значение на Ерос като сила на творческо привличане, можем да разширим нашето разбиране отвъд сексуалното желание. Обикновено създаваме неща, които самите ние смятаме за приятни (Ерос), както и неща с цел и смисъл (Дух). 

Тъй като това е жребий асоцииран с Духа, съответно Слънцето, или мъжкия принцип, ако тя е в аспект с него ще посочи качества и на ума и по скоро интелектуални стремежи в привличането и желанието, поради което някои  наричат Ерос философски жребий. Когато е асоциирана с Луната, или с женски знаци, квадранти и прочее той посочва повече чувственост и съответно привличане и задоволяване на желанията на физическо и сексуално ниво.

Похотта като порок на Венера можем да различим най-вече когато точката се окаже в близък аспект с малефици или под тяхното управление, особено под влиянието на Марс.


Ананке - Жребия  на Необходимостта

Планета Меркурий

Добродетел Мъдрост

Порок Завист

Павел Александрийски  казва, че той означава ограничения , подчинения, битки , войни, вражда, омраза, осъждания и всички други ограничаващи обстоятелства. Много трудно за разбиране е какво общо има всичко това с Меркурий, след като прилича твърде много на Марс. Освен ако не се обърнем към най-дълбоко архетипните му принципи на разделяне и противоречие и не ги разгледаме в контекста на архаичното божество Ананке. Ананке е много повече от Необходимост, или по скоро една философска представа за Необходимостта, далеч надхвърляща описанието в тълковните речници. Можем да си я представим по скоро като неизбежност, доколкото неизбежността се вписва в понятийната система на съвременния човек.Неизбежността е нещо по отношение на което не можем да направим нищо. Мига в който осъзнаем това е и мига в който избираме как да подходим към ситуацията-с Мъдрост или със Завист.

Аннаке, древната богиня на Съдбата, присъства при създаването на Вселената като безплътна змия, която чупи Яйцето на Сътворението заедно със своя партньор Хронос (времето). Когато счупват това яйце те едновременно създават но и отделят едно от друго Небето, Земята и Морето, поставяйки ги във вечно противоречие. След това те обикалят космоса, за да задвижат времето напред.От това описание на Ананке можем да видим, че  противоречието задействано от нея, е в основата на  разделящото качество.

Обикновено когато става въпрос за разбиване и разрушаване ние сме свикнали да мислим за Марс, като напълно забравяме за Меркурий. Но  Меркурий не просто строшава нещата по начина, по който го прави Марс. Меркурий ги разглобява, внимателно, парче по парче. Както при вършитба на зърно например, зърното често се свързва с Дева, идеята е да се отдели ядливата част чрез премахване на плявата. Ние обработваме зърното. Меркурий обработва. Ананке също не унищожава яйцето, а го обработва или поставя условията съдържанието му са се самообработи чрез изглаждане на противоречията.

Ананке също е известна като майка на Мойрите, изобразявана с вретено на което изплита нишките и предопределя Съдбата, която всеки следва по необходимост, но неотклонно.Тази необходимост именно, както и разделението създават условията на Завистта. Разделението на Меркурий, изтъканата му от противоречия същност, винаги поставя условия, да почувстваш себе си не като другите, да отхвърлиш собствената “необходимост” и да пожелаеш чуждата. Мъдростта е именно онова качество на ума което му позволява да се издигне над привидните противоречия и да разпознае в разделението обработващия принцип на Съдбата.

Разглеждайки Ананке като цяло, ние можем да видим отвъд простото разрушително качество, дадено от значенията на „ограничения, омраза, врагове и спорове“, за да видим нещо по-здраво и смислено.Движението също е принцип на Меркурий. Какво ли щяхме да правим ако я нямаше необходимостта която да ни движи напред, следвайки Ананке и Хронос?Тя изглежда описва естеството и обстоятелствата, които съпътстват конфликта и конкуренцията, така че когато Малефиците са свързани с нея, това ще доведе до неуспехи и атаки, докато когато се свързва с

Бенефиците, това предполага победа в конкуренцията преодоляване на изкушенията да си служим с конфликти, с порочни практики и да формираме вражди, за да се движим напред.

Принудата на необходимостта е онова което може да ни накара да лъжем, мамим и крадем, а и да завиждаме на онези на които, на които им е провървяло повече.Необходимостта не случайно се обвързва с Фортуна.

 Ако умираш от глад ще откраднеш ли хляб?Подобно на планетата, свързана с него, Меркурий, Жребият на Необходимостта е морално двусмислен. Меркурий не се счита нито за благоприятен като Венера и Юпитер, нито за зловещ като Марс и Сатурн. Зависи от контекста и гледната точка.Меркурий раздели и обществото ни по повод военните конфликти.Ако попитате всяка от страните каква е причината за възникването им ще ви отговорят-по необходимост. Всички знаем че да убиваш е зло, но сме съгласни то да се върши по необходимост.


Жребия на Дързостта

Планета Марс

Добродетел Сила

Порок Гняв


Дързост е свързан с Марс, като по този начин описва суровата сила и смелостта, но и предателствата и всички зли дела. Добродетелта на Марс е Сила, Непоколебимост, Кураж, а порока Ярост. Тук няма много двусмисленост нито повод за дълги философски разяснения. Кръвожадната същност на Арес е ясна -той е Бог на Войната, а силата му е толкова сурова, че малцина са онези които могат да я опитомят и насочат в добродетелна изява. Далеч по-често виждаме неопитомената марсова природа под формата на ярост и гняв.  За кръвожадността на образа на Арес в елинистичната култура си има и  културологични причини, на които няма да се спираме сега. Само ще споменем че обикновено аресовите качества са присъщи на варварските племена и на по късните вражески настроени римляни. Спомнете си и Троянската война. Там Арес е на страната на Троя, докато гръцката представа за война е персонифицирана от Атина-богинята на Мъдростта и военната стратегия, която олицетворява по разумния подход във войната.

Смелостта и дързостта обикновено са противоположни на стратегията, което поставя Жребия на Смелостта точно във владението на Арес. Има риск, присъщ на този вид смелост или дързост, който го отделя от спокойната, хладна и обрана власт на Атина. Дори добродетелта на Арес често е със съмнителни последствия. Проявата на Дързост не винаги е стратегически обоснована. Безспорно смелостта и куража са необходими за да влезеш в конфликт и открито противопоставяне, но историята показва че бойното поле рядко се оказва място за изглаждане на противоречия. Единствено нощната природа на Арес, може да го постави в ролята на защитник, за когото силата и куража се превръщат в безспорна добродетел.


Нике-Жребия на Победата

Планета Юпитер

Добродетел Умереност

Порок Алчност


Жребия на Победата е свързан с Юпитер, като по този начин, обозначава добрата надежда, предприемчивостта и успеха, доброжелателите и вярата в успеха. Добродетелта на Юпитер е Умереност, а порока Алчност. Тези две качества са представени от самите божества персонифицирани в Жребия.

От една страна имаме Нике чието име носи този херметичен жребий. Нике е крилатата гръцка богиня на победата както във война, така и в мир.Поклонението на Нике до голяма степен се извършва като аспект на Атина, която пък представя дневните аспекти на Венера. По същество е сливане на двете. Признавам че първоначално се почувствах объркана от факта че жребия на Юпитер е представен от божество на Венера. Разбира се съвсем логично е Победата да бъде подкрепена от двата бенефика, но формулата все пак включва само Юпитер.

Именно добродетелтта и порокът описани в този жребий обаче разрешават мистерията.

Макар и възприемана като аспект на Атина, Нике е тясно свързана с Зевс.И най вече с неговата Победа. В Гигантомахията Нике е колесничарят на Зевс, буквално носеща го към Победата. И да, Нике, макар и версия на Атина не е оная Атина, която хладно развива стратегии за бойни действия, а тази която прави победната обиколка след постигането на най важната победа-тази на доброто и мира постигната с общи усилия. Затова и жребия на Нике се свързва със съюзници, приятелство и успех. Това е жребия който ще ни посочи къде Нике ще ни отведе към победа. Може би, подобно на Зевс няма да я спечелим сами, но все пак ще я спечелим. Може би, подобно на него ще трябва първо да разрешим дилемата между срама и съвестта, за да постигнем умереността - добродетелта осигурила му тази победа.

А ако не сме, ще ни свърже с тъмната страна на Зевс. Зевс който е ненаситно алчен за удоволствия и власт , заради които дори поглъща жената която най-много харесва. 


Немезида-Жребия на Възмездието

Планета Сатурн

Добродетел Справедливост

Порок Леност

Жребия на Немезида е свързан със Сатурн и Павел го отнася към духовете на подземния свят и скритите неща, слабостта, тъгата и качеството на Смъртта. Добродетелта на Сатурн е Справедливост, а порока Мързел. 

Справедливостта на Сатурн не е правосъдната справедливост на Темида.Тя е Справедливостта на Немезида.Можем да я окачествим като наказателна.И съм сигурна че всеки от нас познава чувствата на Немезида.Достатъчно е да изгледаме вечерната емисия да речем за да се захраним с онова чувство породено от деянията на всички, които извършват несправедливости безнаказано и в следствие на това се радват на щастие и привилегии. Немезида не се интересува от закони и правни обстоятелства за повдигане на обвинения. Ако сте безобразно богат, защото укривате данъци и експлоатирате работници, Немезида се самосезира въпреки че документите ви са изрядни и никой не е подал оплакване срещу вас. И това ще бъде действие провокирано не от завист и ревност към вашия успех,  а от справедливост.

Ревността също е качество на Сатурн. Ако се чудите дали чувството ви е провокирано от неговата добродетел или от сянката му, достатъчно е да си зададете въпроса дали искате да сте на мястото на онзи който поражда възмущението ви. Искате ли да сте безмерно богат за сметка на безобразна експлоатация на хората?

Разбира се заети с отричането на успеха и материалните постижения бихте могли да заемете крайната позиция на нищотправенето, или иначе казано мързела.И отново да се подслоните под сянката на Сатурн, а тя неизбежно ще привлече и вниманието на Немезида към вас.

Работата е там че Немезида не е просто справедливост или възмездие за сторена несправедливост.Тя е ангажирана и с правилното разпределение на благата.А щом сте попаднали в капана на леността, вероятно стойността на произведените от вас блага клони към нула. Това че не искате да бъдете милиардер, експлоатиращ хората, не означава че не трябва да произвеждате блага и добавена стойност. Отричането на материалните аспекти на живота в една изцяло материална реалност каквато е нашата е чиста форма на невежество-също един от пороците на Сатурн. 

И докато на Сатурн се приписват преди всичко малефични качества, то духът на неговия жребий е по уравновесен. Немезида не е нито добра нито лоша -на всекиму въздава според делата, но нищо сторено не остава неовъзмездено.

В заключение

Доктрината за обвързаността на седемте гряха, седемте добродетели и седемте планети от септенера не е нова. Има стотици публикации и изследвания на тази тема. Идеята на това резюме е да обвърже доктрината не със самите планети, а с техните жребии, които считам за по-персонифицирани и съответно информативни относно взаимодействието на душата с принципите на планетите. Считам че елинистичните автори са имали подобен подход. Съвсем не смятам за случайност, това че са счели за нужно, да присъдят дух или “деймон” на всеки жребий. Те влизат едновременно в ролята на обозначители посочващи склонността към добродетел или порок според мястото, управителя и и конфигурациите си. В същото време са и  водачи  при срещата със сянката и усвояването на добродетелта, посочват мястото където ще бъдем предизвикани да продължим усъвършенстването си, както и формата под която ще продължим да водим вътрешната битка между греха и добродетелта на арената на живота.понеделник, 29 април 2024 г.

Съвпадът на Марс и Сатурн 2024

 

В астрологичната традиция съвпада на двата традиционни малефика е известен като средната мутация. Голямата е на Юпитер Сатурн. Можем да го свържем с волята и усилията концентрирани в действия като инструменти на властта за постигане на определени цели.Разказва за оръжията-в буквален и преносен смисъл, за властовия механизъм чрез който се упражнява управление и контрол. В същото време е и показател за опозиционните настроения и течения. В какъв конткескт ще се разгърне, зависи от отношението спрямо Голямата Мутация на Юпитер и Сатурн.

Марс описва действие, адреналин, ентусиазъм, насилие, гняв и агресия, зарази и инфекции.

Той също така описва метали и като такива всичко направено от метал- от инструменти, метални конструкции до твърди оръжия. Той е естественият владетел на войници, ковачи, спортисти, хирурзи или пожарникари.

Сатурн описва способността за задържане, упорита и задълбочена работа, детайли, търпение, догматизъм/фундаментализъм, провал, глад, дисфункция, спирачки, защита, замърсяване, майсторство в резултат на усилие.

Той е естественият владетел на фермерите, старите, бедните, малцинствата, изгнаниците, монасите и  отшелниците, маргиналиите, но на господарите.

Разбира се, като връзка между два малефика той винаги се разглежда и като предпоставка за бедствия, войни, кризи и катастрофи и указания за местата които биха били засегнати от тях. Неслучайно от този обмен извличаме жребия на нещастията  и катастрофите.Той би попаднал на Асц- на всяка карта за мястото на нейното съставяне по време на съвпада показвайки по този начин уязвими области.

Особеностите на този нов цикъл обаче са не една и две което го прави униканен спусък в историческите времена в които живеем. Като най-значимата от тях е че той започва само ден след Първи Нисан -появата на първи лунен сърп след Пролетното равноденствие. Подобно знамение се счита че има фундаментален ефект върху природата и смисъла на процесите развиващи се през цялата година, които добиват конкретика според мястото и условията на срещата.Предвид че това е първи сърп след Затъмнение, засягащо един от Хегемоните на Света, съвпадът ще опише процеси от глобален харатер с продължителни последствия.

Традиционно получаваме информация от мястото на срещата .Характера на знака, на конкретния сектор в него, с какво е свързан той включително и териториите попадащи под този знак. Допълнителни указания за териотирите получаваме и от астрокартографията и лините в които се проектират централните оси.

Следващата значима особеност, която прави впечатление е, че за нашия регион и ширина съвпада е по времето на хелиакалния изгрев на двете планети като сутрешни звезди. Тази фаза категорично ни посочва, че основния фокус на цикъла ще бъде обслужването на властовия механизъм, войната, разработването на мерки и средства за контрол, обновяване на моделите на управление и преразпределение на зоните на влияние.

 Що се отнася до нашия регион, едновременния сутрешен  изгрев по времето на съвпада,  ангажира глобално целия регион с процесите описани от малката мутация. Разбира се в други региони ще има отклонения в хелиакалната поява , но общо за всички остава указанието, че съвпада се случва малко преди или след сутрешната поява на двете планети. Има разлика разбира се в интерпретацията за местата където само единия е бил видим, кой първи се е появил и прочее. В местата където Марс е бил видим преди изгрева на Сатурн , той ще доминира над Сатурн по време на неговата първа поява.И обратно в местата където Марс все още не се е появил при появата си ще получи доминация от Сатурн.Това е изключително важно при определянето на характера както на съвпада така и на хелиакалния им изгрев. Особено в този случай когато всичко се случва дневното владение на Сатурн.

Сатурн в дневната си изява е много суров, ориентиран към това което е правилно и нужно и готов да го осъществи без никакъв сантимент. Като сутрешна звезда особено в дневния си знак той следва да прояви максимално съзидателната си природа.А тя се разгръща в контекста ред структура и дисциплина приложени с остър ум и изключително точна преценка. Все неща необходими за ограничаване на хаотичните и безразсъдни действия на Марс. За пример ще дам изострянето напрежението между Иран и Израел почти веднага след съвпада. Както видяхме всички, под въздействието на световния политически елит и разсъдъчната преценка на хегемоните, чийто сигнификатор е именно сутрешния Сатурн, много бързо беше направено това което е правилно и нужно.Според тях разбира се правилно. В тази си изява Сатурн е ориентиран към абсолютната необходимост и я реализира без компромис.Разбира се засега, тъй като за Израел Марс е изгрял преди Сатурн и на практика Сатурн се е появил с доминиращ върху него Марс .Което както казахме в случая е по лошата версия.

Доминация освен по управление  и  местонахождение обаче може да има и по други фактори. Например по ширина. Планетата която е с по-северно разположена стои по високо.Затова при наблюдение на съвпад винаги виждаме едната звезда по-високо от другата.В случая Марс и Сатурн са разположени южно от еклиптика, при това почти на еднаква ширина. Марс има 1°S15° деклинация, докато Сатурн има 1°S41'. Следователно въпреки че и двамата са с южна ширина, Марс е малко по-на север от Сатурн и доминира в съвпада. Така идва и първото ни указание относно това за какво ще бъде използван структуриращия механизъм на Сатурн-за Марсови цели. Със сигурност през следващите две години ще станем свидетели както на нови оръжия, така и вероятно на нов военен съюз и преразпределение на сферите на военно влияние. Но за това по-късно.

Преди това е нужно да  уточним и друг важен момент в анализа на съвпадите, а и на всички аспекти. Ширната дава основание един контакт да се реализира пълноценно или не. Нещо изключително важно за малефиците нампример. Разположението им от двете страни на еклиптиката северно и южно намалява силно вредата от тях понеже те са възпрепятствани да си взаимодействат.Докато еднаквата ширина засилва обмена им.  Разбира се същото важи и за подкрепата идваща от бенефиците. 

Поради разположението на възлите на Марс и на Сатурн съответно в Овен-Везни и Близнаци-Стрелец, както и поради максиларните ширини до които могат да достигнат, подобна почти партилна близост между тях е възможна само при съвпадите им в Козирог и Водолей - с южна и Рак, Лъв -северна ширна.Това е удивително предвид че това са знаците на светилата и самия Сатурн. А това е централната ос на отражение обозначена от пазителя на прага и границата на възприятието -Сатурн и съзнателния импулс на Светилата.Така че дори в съвпадите на Марс и Сатурн и разрушителните процеси които те описват или може би най вече в тях стои едно най висше проявление на божествения разум. Но това е тема за друго изследване.

Ако си направите една справка обаче и се върнете назад във времето, когато е имало съвпади на Марс и Сатурн в тези четири знака ще откриете много интересни неща. Например че Израел и Русия често се оказват замесени във военни конфликти. Нормално Сатурн е сигнификатор на едните, Марс на другите.

Също така, северната ширина на планетите отключва тяхната по висша природа, докато южната показва порочния и разрушителен аспект на принципите им. Това е както е модерно да се казва висшата и нисшата октава на планетите. Сега се срещат двата Малефика в техните нисши октави, затова и фокусът вероятно няма да бъде в прогресивни научно технически разработки, с общочовешко значение, като бихме могли да очакваме от една среща във Водолей.А в оръжия и военни съюзи, в разработване на средства и властови механизми за контрол и диктатура. Живеем в исторически времена и небето непрекъснато ни го показва!

Но да се върнем на настоящия съвпад в който както казахме все пак Марс е доминиращата планета.


Той се случва във Водолей като по този начин посочва опасности за териториите под този знак.Това традиционно са Сарматия , Арабия а според някои автори и Египет.Сарматия е днешна Югоисточна Русия и Украйна. А Арабия е много сложно и разтегливо понятие. 

Също така е полезно да видим и през кои територии преминава съвпада

AC: Източна Русия, Монголия, Китай и Индонезия

IC: Полша, Словакия, Унгария, Босна, Либия и надолу прец централна Африка

DC: Сащ западните щати Вашингтон, Онтарио/Квебек (Канада),  Колумбия, Перу, Чили 

MC: АляскаСатурн в съвпад с Марс, 2024, София

Марс и Сатурн се срещат на едно от най-свещените места на Зодиака -свещенните градуси на Водолея, там където се изливат водите-източник на свещено познание , прогресивни идеи , място което обединява човешкия и божествения гений, космическата база данни, потока на свободно движение на информация, както и животворния поток захранващ с жизненост и плодовитост под небесния свят. Водите на Енки са сладката вода съответстваща  принципите както на условията на живот в чисто биологическия му аспект,  така и в социален-като цивилизационен импулс.
Този сектор на зодиака е архетипен източник на плодородие, устойчив и благоприятен за живота климат, култура, цивилизация, наука, мъдрост,  информационен обмен, прогрес, изобретателност и справедлива обществена организация

Именно тези принципи ще бъдат засегнати от срещата на Марс и Сатурн там. На първо място посочва рискове от замърсяване на сладка вода и проблеми идващи от сладка вода включително опасности от наводнения, разливи на реки, приливи водни бедствия както и опасност за водни съоръжения. На второ- замърсяване на самите води включително и чрез човешка намеса и използването на климатични оръжия.

Сатурн във водите на Енки с основани внася опасения за замърсена вода или водни бедствия: Като естествен владетел на стените, той също описва вода, която е затворена или съхранявана на някое място-язовири, водохранилища, та дори и ледници. .Сатурн е естественият владетел на скалите и студа. При Марс водата се нагрява малко и може да създаде смущения, като изместване на айсберг или счупване на метали и поддържащи конструкции.Това може да бъде язовир или реки, които са били отклонени, изправени и прочее, и следователно са загубили естественото си пространство за преливане и филтриране на водата.

Управител на знака е Сатурн което поставя акцент върху рестрицици и ограничения и то така както само Сатурн в дневната си мъжка изява може. Общо взето този съюз тук насочва към прояви на тоталитаризъм и диктатура особено относно горепосочените принципи, като най-големи ограничения можем да очакваме в движението на хора, обмена на идеи и информация, научен обмен,  контрол върху СМИ и социалните мрежи.

Генното инженерство и въобще инженерните иновации също ще бъдат обект на целенасочен волеви и властови импулс, като средство за установяване на контрол и дри средство за воюване или военна заплаха. И всичко това през призмата на Сатурн определено като “правилно и необходимо”.Безспорно Сатрун тук ще изпълнява и предпазни функции.

Също така в този цикъл е вероятно  да бъдат задействани  процеси на репресии, граници, ембарго, ограничения (Сатурн/Марс). Имайки предвид достойнствата на Сатурн , това прилича на падане или напротив  вдигане на нова “Берлинска стена”. Както вече казах организирана окол нов  ред, вследствие появата на нов военен съюз  и преразпределение на сферите на военно влияние.Разбира се всичко това ще се разгръща в перспектива като това ще бъде крайния резултат на процесите, на които ще станем свидетели през следващите две години.Вероятно следствие на репресия, доведена до крайни последици.

Известна надежда дава Юпитер който е владетел на термата, в която се срещат Марс и Сатурн. Но самия Юпитер, макар и в собствен триплицитет, е в Овен на гости на Марс, а Марс настойчиво се приближава към него с доминиращ секстил.За разлика от Марс, Юпитер е с изчерпана жизнеспособност, почти на края на своя жизнен цикъл и скоро, в началото на май, ще изчезне в лъчите на Слънцето. Въпреки това, следва да не забравяме че Юпитер приключва цикъл, започнал през май 2023 в 5 градус на Овен- в квадрат към Голямата Мутация от 2020г, когато той се срещна със Сатурн в Козирог. Изчезването на една планета в лъчите на Слънцето е мощен инструмент с който тя си служи за да довърши започнатото и да спази обещания и ангажименти които е поела.В случая към Сатурн.

Така Марс се движейки се  към слабия, но достоен Юпитер,е в силата си да нарежда на Юпитер. А Юпитер, като добър гост, е нетърпелив да направи това, което Марс желае / а и Сатурн, ако погледнем по мащабно/ и работи като лупа за Марс, което не е положителна новина, като се има предвид влиянието на Сатурн в тази картина. И докато Юпитер има поне обвързано управление, което ще премахне част от лошото поведение на Марс/Сатурн докато е видим, през май той ще бъде безсилен да облагородява характера на двамата малефика. 

Тъй като Юпитер е в сух и горещ знак, той описва много затоплена и суха земя, която не може да абсорбира много вода. Следователно аспектът между Марс/Сатурн и Юпитер не може да е полезен в нито един сценарий, свързан с водата.Не може да е полезен и в сценариите свързани с войната,  диктатурата и ограниченията тъй като се намира във войнстващ и властващ знак под управлението на малефици.

Силата на Юпитер доколкото я има освен това е празна защото той няма други конфигурации освен с Уран.А съвпадът Юпитер Уран се случва в Сатурновата терма на Овена, т.е отново изцяло под владението на на Марс и Сатурн.Така те получават власт и над следващия ключов за предстоящите години цикъл.Власт която им дава възможност да оперират с постиженията на научно техническия прогрес и прогресивно революционните идеи и настроения за свои цели. Така в следващите години ще видим климатични оръжия в действие, а войните ще се преместят по въздух и вода, както и в средствата за масова информация и социалните медии, чрез агресивна пропаганда и ограничаващи механизми, като първите демонстрации на тази тенденция ще станат видни още във втората половина на април и през май 2024г.

Тъй като Водите на Енки във Водолей е сектор силно ангажиран с принципа на Хуманността, а Юпитер управляващ термата със социалните ползи и социалния ред, можем да очакваме значими актове на ограничаване на човешките права и дори тяхната отмяна. Особено внимание в това отношение изисква периода на невидимост на Юпитер-най вече края на Април до началото на Юни. Изолирани тенденции и случаи в този период в последстве биха могли да се превърнат в общоприета практика на глобално ниво.

Същинската природа на цикъла обаче ще се разгърне през летните месеци особено през август когато Марс, заедно със своя помощник  Юпитер оформят квадратура към мястото на съвпада където все още ще ги очаква Сатурн.

Следва продължение с конкретика за България


събота, 20 януари 2024 г.

Четене на мисли. За мислите и мотивите, истината и лъжата


Темата за мислите и мотивите, за коректността на въпросите или получената информация, за истината и същинската причина стоящи зад една новина или съобщение, не е новост в астрологичната практика. И може би ще става все по-актуална предвид че се намираме в епоха на информационно пренасищане, в която всички се надпреварват да произвеждат "сензации", а и ни предстои да се справяме и със съдържание генерирано от ИИ, както и да общуваме с него. 

 Подвеждаща информация и неясни съобщения обаче винаги са съществували и доказателство за това виждаме още в най ранните запазени астрологични текстове. Още Доротей се занимава с този въпрос, описвайки обширна техника чрез използването на жребия на Луната-Фортуна, въпреки че някои от по късните арабски автори, например Машалах приписват тази техника на Валенс.В последствие върху основата на техниката на Доротей виждаме допълнителни разработки и уточнения, като най пълния източник на такива е книгата на Балхус-византийска антология с астрологични текстове от различен произход. 

 Тук ще се опитам да представя текстовете касаещи темата в хронологичен ред, като използвам преводите на Левенте Ласло. Ще се опитам да запазя максимално текста, а със звездичка и наклонен шрифт ще давам обяснения за някои термини.   

Доротей за четене на мисли /така както метода е представен в глава 7 от „ Книгата на астрологията на Балхус“/ Тук искам да ви обърна внимание, че наред с полезната информация относно действителни мотиви и причини, Доротей ни дава и най-автентичната версия за значението на домовете. 

 (1) Във всяко начало, вземете Лота на късмета и разгледайте на кое (място) от Часовия маркер* е и ако намерите Лота на късмета в Часовия маркер, кажете, че той иска да попита за живота, моментните условия, естествената жизнена сила и произхода. 
*Часовия маркер е Асцендента
(2) Ако (го намерите) на второ (място)*, (той иска да попита) за придобиване на препитание и сношение с жена или дори въпроси, свързани с мъртвите, приемане на подаръци, асоциации и последни завещания.
  *Под място в елинистичната астрологична традиция се разбира съвременното понятие дом. (3) Ако го намерите на трето (място), (той иска да попита) за братя и сестри, приятели, чужда страна, роднини, богини, мечти или религиозна преданост, но понякога дори за злоупотребата на властта и бягството на индивида. И ако неговият господар е срещу него, той е във вражда с приятел; и ако е в двойно тяло (знак), (тази вражда) се е случвала преди и също ще се появи отново.
 (4) Ако (го намерите) на четвърто (място), (той иска да попита) за земя, нещо вече съществуващо и скрито, и съкровища – особено ако знакът е царски,или собственост или къща, за родители и възрастни хора и роднини , основи, гробници, нещо невидимо и промяна на място и град.
 (5) Ако (го намерите) на пето (място), (той иска да попита) за деца, пари, освободени хора, жена, град или осиновяване на добър човек. 
 (6) Ако (намерите) на шесто (място), (той иска да попита) за нараняване, болест, непознат, роби – понякога (робини) жени – загуба, съкращаване на нещо, несправедливост или четириноги животни и поради женски лица, вражди, заговори и нападения. 
 (7) Ако (го намерите) на седмо (място), (той иска да попита) за брак, лице от женски пол, някаква скрита вреда, болест, преместване, смърт, пътуване в чужбина или сношение с жена.
 (8) Ако (го намерите) на осмо (място), (той иска да попита) за смърт, наследство, болест, бездействие, досадно обвинение или стари въпроси или такива, свързани с мъртвите, или отрова (9) Ако (го намерите) на деветото (място), (той иска да попита) за чужда земя, мистерии, свещени неща, сънища, закони, богове, правни действия или астрология, но понякога и за хора. (10) Ако (го намерите) на десето (място), (той иска да попита) за дейност, управление, репутация или достойнство, обществени неща и някаква иновация, деца, прогрес или жена. 
 (11) Ако (намерите) на единадесето (място), (той иска да попита) за действителни приятели, асоциация, репутация; и (ако е) в мъжки знак, във връзка с мъже, но (ако е) в женски знак, във връзка с жени. Но също така означава (неща) относно деца, пари, освободени хора и подаръци. (12) Ако (го намерите) на дванадесето (място), (той иска да попита) за страх, опасност, изгубени неща, кражба, загуба, врагове, наказание, роб, подчинен човек, пътуване в чужбина и болест или четирикраки животни. 
 (13) И ако Жребия на съдбата попадне в третия знак, докато неговият господар е срещу него, той ще бъде във вражда с приятел. 
 (14) Господарят на Жребия на съдбата ще посочи лицата: Кронос означава възрастни хора; Зевс (означава) почтени и добри хора; Арес (означава) смели и военни хора; Афродита (означава) грациозни и артистични хора или жени; Хермес (означава) образовани, многостранни или меркантилни хора; Селена (означава) проспериращи хора или жени (лица); и Хелиос (означава) кралски хора и водачи. – (15) Включени са (тук) и (ученията) на Доротей за лицата. 


Следващата глава 8 в книгата на Балхус отново третира действителните намерения на събеседника или питащия .
(1) Разгледайте на кое място от Часовия маркер е обвързаният владетел* на Слънцето и продължете с преценката си подобно на написаното; също така проучете какво показва неговия характер . 
 (2) Например, ако Хермес отбелязва часа като обвързан владетел, ясно е от Часовия маркер (че въпросът е) за живота и родината и от характера (че питащият) е красноречив или (въпросът ) е за писания или договори. 
 (3) И ако (Слънцето е) в границите на Арес и Арес кулминира в Средното небе, мястото (показва, че въпросът е) относно достойнството, а характерът (показва, че питащият) е войник или (въпросът е свързани с) някакви вълнения, военна кампания или насилие. 
  *Владетеля на термата на Слънцето. 
** Тук става ясно че управителя на термата на Асцендента също носи информация както за човека, така и за мотивите и дествителните му намерения 
 (4) Също така изследвайте Лота на късмета, както е посочено, и неговата терма, като разгледате неговите господари /по знак и терма/, и стигнете до заключения чрез комбиниране ( на техните указания).
 (5) За един единствен пример, отсъдете за същината по следния начин: когато тропическите знаци маркират часа и трябва да се вземат предвид, ще има промяна, но ако границите на Кронос маркират часа, бавно; ако е на Зевс или Хермес, след известно време; ако е на Арес — неочаквано или внезапно; а ако е на Афродита - с щастие. 
 (6) И ако управителите са в твърди терми или неподвижни знаци, или са бавни, стационарни, също декларират бавност, но ако са в тропически, или те стават директни или правят преход /сменят знак/, ще има бързи промени. 
 (7) И характерите на звездите ще покажат кои лица ще инициират промяната според това какви качества означават звездите; например, ако лицето принадлежи на Кронос, промяната ще се дължи на старец или на времето; ако е на Афродита, поради жена, град или някаква еротична мотивация; и (така нататък) всяка (звезда) ще покаже промяната според собственото си значение. 
 
В латински превод на Машалах четем една по разширена версия приписвана на Валенс Познаване на (материята), посочена от Лота на съдбата според Валенс
(1) Трябва да се изследва на кое място от картата попада Жребият на съдбата – който според Валент е взет през деня от Хелиос до Селена, но през нощта от Селена до Хелиос и същото (интервалът е проектиран) от Часовият маркер – и с кои (планети) е конфигуриран и запитваният (материята трябва да бъде) разказан от качеството на мястото и естествения темперамент на звездите, които го наблюдават (Жребият на късмета), също като от неговия управител .

 Когато е в часовия маркер, той показва (че запитването е) за живот, тяло или някой, който носи нещо, което принадлежи на питащите. 
 (3) (Когато е) на второ (място, показва, че запитването е) за пари. 
 (4) (Когато е) на трето (място, това показва, че въпросът е) за роднини, вяра, знание и разсъждение, особено ако Хермес е управителя на това място. 
 (5) (Когато е) на четвърто (място, това показва, че запитването е) за родители, възрастен човек, стари дела, съкровище, бягство или затворник, особено ако Кронос има господство над мястото, докато той е под лъчите на Хелиос. 
 (6) (Когато е) на пето (място, това показва, че въпросът е) за деца, радост, веселие и действия, особено ако господар на това място е Хермес или Зевс, или се вижда хармонично от тях. 
 (7) (Когато е) на шесто (място, това показва, че запитването е) за роби, селскостопански животни или някой с физически или умствени увреждания. 
 (8) (Когато е) на седмо (място, това показва, че въпросът е) за жена, дружество, приемане на всякакъв вид подаръци, особено ако Афродита има господство над мястото. 
 (9) (Когато е) на осмо (място, това показва, че запитването е) за повреда, загуба и унищожаване на нещо старо. 
 (10) (Когато е) на деветото (място, това показва, че въпросът е) за пътуване в чужбина, мечти и религиозна преданост. 
 (11) (Когато е) на десето (място, това показва, че въпросът е) за репутация, достойнство, чест и дейност.
 (12) (Когато е) на единадесето (място, това показва, че запитването е) за успех и приятели. (13) (Когато е) на дванадесето (място, това показва, че запитването е) за лишаване от свобода или четириноги.
 (14) Когато Жребия на съдбата или неговият господар се виждат от Кронос в четириъгълник или диаметър *, това показва (че запитването е) за бягство, някаква скрита материя, или затворен и вързан човек, или страдание и трудност. 
  *Квадрат или опозиция. Терминът който античните автори използват за аспект е "гледа към.." "вижда" "свидетелства на.." 
 (15) (Когато Жребият на съдбата или неговият господар е) засвидетелстван* от Зевс в каквато и да е фигура, това показва (че запитването е) за доброта, жизнерадост, свещеници, съдии или суверен. 
* аспектиран, независимо от аспекта 
 (16) (Когато Жребия на съдбата или неговият господар ) е засвидетелстван от Арес, (това показва, че запитването е) за война, конфликт, изгнание, схема и вражда. 
 (17) (Когато Жребия на съдбата или неговият господар е) нехармонично видян от Хелиос, (това показва, че запитването е) за гняв, вражда и гняв на крал, но (ако се случи) хармонично, (запитването е) за успеха и репутацията, очаквани от един крал. 
 (18) (Когато Жребия на съдбата или неговият господар се вижда) от Афродита, (показва, че запитването е) за жена или по-малка сестра (но ако) се вижда нехармонично, (запитването е) за спорен , бурен, прелюбодеен и клюкарски човек, докато (ако е) хармонично конфигуриран, (запитването е) за полезна и свободна жена или за някакво полезно и добро нещо. 
 (19) (Когато Жребия на съдбата или неговият господар се види) от Хермес, (това показва, че запитването е) относно документи, по-малки братя или сделки, даване, вземане, изчисление и договор. 
 (20) (Когато Жребия на съдбата или неговият господар се види) от Селена, (това показва, че запитването е) относно майката или кралицата. 
 (21) И когато Жребия на съдбата или неговият господар е под лъчите на Слънцето, това означава, че запитването е за кражба, поробване или нещо скрито. 

Относно ефектите от една новина, обаждане или съобщение също имаме указания в книгата на Балхус. 
Тук вече ще перефразирам за улеснение на четящите поради разпокъсаността на текста
 - Знакът на ИЦ- свидетелствата от бенефици посочват ползи, вредите от малефици посочват загуби и опасности
 - Асцендента и управителя му като източник на намеренията в комбинация с Луната. Ако знакът на асц и неговия управител са добре разположени и укрепени, но Луната е увредена, това посочва добри намерения и добро начало, но лош резултат. Лоши индикации на асцендента, комбинирани със силна и свободна от вреди Луна, посочват лоши новини, лошо начало, но добър край.
 - Индикации за измамно и невярно съдържание имаме ако Асцендента или Луната е в Стрелец, Козирог или Водолей, като в същото време са и конфигурирани с малфеците 

 В добавка имаме многобройните указания на словоохотливия Абу Машар. Напоследък сме затрупани с новини вещаещи опасности и евентуални вреди,където неговите правила могат да ни бъдат много полезни.

 -Ако получаваме притеснителни или застрашителни новини, а намарем Бенефик в първи дом и Луна която се отделя от Бенефик, тогава "страшните"новини са некоректни.Същото правило ще използваме и да потвърдим истинността на добрите новини и съобщения. За тяхното абсолютно потвърждение обаче, Абу Машар ни съветва да проверим дали ъглите са правилно оформени, т.е дали МЦ попада в 10 дом. Абу Машар не споменава какво произтича от отклонението, но бихме могли да допуснем че вероятните ползи ще се отложат във времето ако МЦ е в 11 дом, или че са временни , а дори и вече са отминали ако МЦ е в 9 дом. 

 Индикации за лъжливи, некоректни новини и съобщения 

 -Ако Меркурий е ретрограден, или планетата към която се присъединява Луната или Меркурий е ретроградна 
 -Ако Марс управлява ъгъл, особено асцендента и е в съвпад с Южния възел 
 -Ако управителя на Асц или Луната се намират в Скорпион* 
*отношението на Абу Машар към Скорпион е всеизвестно и повод за монго шеги сред съвременните изследователи.Не можем да пренебрегнем виолетната природа на Скорпиона, но подобно съждение може би трябва да е подкрепено и от други индикации 
 -Жребия на Неведимото/Духа/ и неговия господар.Ако жребия не е увреден, а неговия Управител или Светилата са хармонично конфигурирани с него, тогава новините са правдиви.Ясно е че в обратния случай не са, особено когато липсват аспекти от Светилата и управителя, докато жребия е конфигуриран с малефици. 

 Най общо и бързо правило като следствие от тези указания би звучало така: Влиянието на вредителите върху Асц и луната посочва лъжливи новини, влиянието на Бенефици върху Асц и Луната посочва правдиви новини. 

Надявам се всички тези правила да ви помогнат за вашата правилна преценка, както в ежедневието относно коректността и истинността на новини и съобщения, така и в астрологичната практика

За упражнение можете да се опитате да анализирате достоверността на посочената в тази статия информация и мотивите които стоят зад нейното написване, следвайки посочените правила


Използвани източници :
 Левенте Ласло, Horoiproject https://www.patreon.com/horoiproject
Г.Мирски, М.Медвед ,Беседи с Абу Машар 


вторник, 21 март 2023 г.

Годишна карта на България 2023- Очертаване и прогноза

 Честита Пролет скъпи приятели

Преминаването на Слънцето през точката на Пролетното равноденствие от древността до днес се е считало за най-важния момент и началото на годишния цикъл. В астрологичната традиция, този момент се използва за анализ на предстоящата година, с допълнителни уточнения от останалите три сезонни карти, изготвени за слънцестоенията и есенното равноденствие.


Настоящия анализ цели да очертае основните параметри на регионално ниво, без да засяга глобалните ефекти. Класически с техниките използвани от традиционната астрология се разглеждат състоянието на народа и управлението.Ще се внесат и някои уточнения касаещи ползи и опасности относно територията, ако има такива.


Тъй като картата е сезонна, ще използвам пригодения към сезоните зодиак-тропически, с равнодомна система-цял знак. Ето диаграмата построена за момента на преминаване на Слънцето през точката на Пролетното равноденствие, с координати за София. На хоризонта изгрява Скорпион, неподвижен знак, така че картата е годна да обслужва цялата година. Въпреки това, прилагането на останалите сезонни карти, затъмнения и специфични лунации, би могло да внесе допълнителни уточнения.

Има немалко примери, особено в късната елинистична традиция как се разглеждат подобни карти. Като правило в повечето примери се налага тенденцията Асц и МЦ да се разглеждат като основните сигнификатори на народа и на управлението на страната в сезонните карти. Ко сигнификатори са Луната за населението, Слънцето за властта. Всичко което може да се извлече от анализа на тези сигнификатори касае онова което ще се случва през годината в страната.


Народа

Асцендента както казахме се разполага в 27 Скорпион,в терма на Сатурн, деканат на Венера, додекатемория-14 Дева. Скорпион няма екзалтиран управител, управителите на термата и деканата Сатурн и Венера, макар и ъглово разположени са извън Хайс, докато Марс, който владее и триплицитета през нощта, напълно владее мястото и разполага с достатъчно сила за да бъде сигнификатор на народа. Ще запазим Сатурн и Венера като фактори добавящи специфика към състоянието и настроението.


Намираме Марс в осмия знак, 28 гр на Близнаците. Първото което прави впечатление е че и Асц и управителя му са в последните анаретни градуси.Бидиейки сигнификатори на народа, това посочва че много скоро ни пердстои да се адаптираме към нови условия и нова ситуация, докато сега съществуващите ще престанат да действат и упражняват совето влияние. Допълнително потвърждение за това е и че Луната като косигнификатор е невидима,завършваща своя цикъл, но на това ще обърнем специално внимание по късно.


Осмия знак е неблагоприятно място, свързано с кризи,остри настроения и състояния и Марс там е перигрин, под управлението на Меркурий намиращ се в шестия знак.Това свързва два неблагоприятни фактора посочващи, че онова което се случва с хората произтича от кризисни ситуации в държавата и икономиката, задлъжнялост,  нестабилност в управлението/Меркурий валдее МЦ/ . Можем да очакваме и настъпване на допълнителни неблагоприятни фактори, породени от външни неподвластни на контрол условия, които са характерни за шестото място.

Позицията на Марс в съвпад с Полукс, звезда според повечето антични автори с изцяло Марсова природа, посочва още остри, войнстващи настроения на противопоставяне и неприемане сред населението, за жалост с ефекта на “буря в чаша вода”, поради слабата ефективност на Марс-разположен в следващ знак,както и слабите му способности- състоянието му на перегрин в Близнаци. Нощен и по фаза, и по секта, и по квадрант Марс, не е в състояние да реализира продуктивно енергията на Полукс, както и собствената си воля като представител на народа - отвърнат от Асц.


От друга страна, той е под управлението на Меркурий, в този момент невидим, намиращ се в компанията на Слънце и Юпитер.Меркурий предстои да изгрее 6 дена след равноденствието, така че е във фаза. Марс също така е преодолян с квадрат от Слънцето-сигнификатор на властта /владее също и десетото място/ . Това посочва че хората ще бъдат силно ангажирани с въпросите касаещи управлението на страната /силен допълнителен маркер за това е и че додекатеморията на асц е в съвпад с МЦ/ но слабо ефективни във влиянието си по отношение на решаването на тези въпроси. Марс в мястото на кризите-осмия знак  посочва лошо състояние на народа в следствие задълбочаваща се криза в икономическите и търговските взаимоотношения, както и в обществения диалог със представителите на властта. Добра предпоставка е взаимната рецепция на Марс и Меркурий, а Меркурий владее мястото на пролетното равноденствие чрез фаза, така че имаме основание да се надяваме че предстоящата промяна ще бъде посрещната като значима и благоприятна възможност, поне що се отнася до решаване на обществени и политически  казуси, свързани с управлението на страната, навярно в съвсем скорошните избори. За жалост макар и да си свидетелстват взаимно, намиращи се във взаимна рецепция, между Марс и Меркурий липсва фактическо приемане чрез присъединяване с аспект. Свидетелството на секстила по знаци в случая е крайно слабо. До тук няма фактори които да посочват бързо решаване и на социално икономическите ефекти от инфлационните процеси, напротив очертава се задълбочаването им. Но..да продължим нататък, може и да да се появят такива.


Луната се  явява естествен сигнификатор на народа и за жалост я намираме в доста неудобно състояние. Слаба, без кондиция в първия от трите дни на невидимост, който е най-критичния и в обсада от двата малефика. Макар и отделяща се най поразяващия малефик на противниковата секта Сатурн и прилягаща към малефика на сектата, който в случая е и основен сигнификатор, положението и е изключително критично.  Става още по критично предвид това че ъглова.Не на последно място, тя става още по значим сигнификатор за целия период тъй като карата е нощна.За разкош макар и отделила се от Сатурн неговата додекатемория плътно приляга към нея заключвайки я в ограничения и страдания


 Луната приляга към Марс с преодоляващ квадрат , а традиционно в мунданната астрология Луна Марс посочва импулсивни,емоционални и безразсъдни действия и решения породени от стихийни емоционални състояния.Марс освен всичко друго владее Луната по триплицитет което засилва суматохата и острите реакции на противопоставяне. Вероятна причина за народните вълнения и стихийни настроения освен финансовите и икономически кризи с които се ангажира Марс в осми дом, могат да бъдат и въпроси касаещи външната политика, междусъседски и международни отношения и открити конфликти, както и агресия върху жени, тъй като екзалтиран владетел на Луната е Венера-ъглова на трон в седми дом. Венера и Луната също са в рецепция по екзалтация , Луната свидетелства на Венера със секстил, но това отново остава слабо и незначително като ефект. Силен акцент, посочен от мястото на  Луната в 5 дом в обсада от малефиците са и децата, в неравностойно положение, в безпомощно състояние и нуждаещи се от специални грижи, тъй като Юпитер, основен владетел на Луната е в шестия знак и в лош хелиакален статус /изчезващ в лъчите на Слънцето/. Децата и жените ще изискват специално внимание през тази година. Възможно е все пак навлизащия до дни във фаза Юпитер, като за последно да успее да прокара закони гарантиращи техните нужди и благосъстояние. Шестия дом, освен всичко друго посочва и сферата на здравеопазването и армията като актуални и значими както за населението така и за управляващите тема и акцента, който наблюдаваме тук със сигурност ще обозначи значими процеси.  

 

Става наистина важно да проверим какво се случва със сигнификаторите на Управлението, посочени от МЦ и Слънцето.Особено в настоящата нестабилна политическа обстановка и на практика липса на управление в условията на задълбочаваща се икономическа криза, от която както видяхме населението е и ще бъде силно потърпевшо. Силния ангажимент на обикновенните хора с управленските процеси е посочен от додекатеморията на асц в съвпад с МЦ, както и от Слънцето в доминиращ квадрат към Марс. Това са добри предпоставки за висока избирателна активност. Дали ще се радваме на по адекватен управленски механизъм обаче?


Управниците


МЦ се намира в 12  Дева.Управление и екзалтация на Меркурий, триплицитет на Луната, Терма на Венера и деканат на Слънцето. Меркурий е доминиращия владетел и го намираме на шестото място в Овен, шест дни преди вечерен изгрев. В терма на Юпитер и в компанията на Слънцето и Юпитер владеещи мястото с екзалтация и триплицитет. Самия Меркурий владее мястото по фаза. Разполага с  нужното за да бъде адекватен сигнификатор на властта, но не и да я упражнява, тъй като е отвърнат от Дева-знака на МЦ. Нещо като способен владетел, чийто съветници се отличават с висок професионализъм, но всички те са под карантина и без връзка с реалните нужди на управлението. Действията на управляващите също могат да бъдат безсмислени, спонтанни и неконтролируеми, особено по въпроси касаещи армията и здравеопазването, които както  бе споменато са теми на шестото място. Достойната компания на Меркурий , както и собствените му достойнства идващи от фазата и взаимната рецепция с Марс., по скоро ще породят оптимистични очаквания, които едва ли ще бъдат оправдани. Знака е царски, сигнификаторите посочват възможности за обновление, но мястото е силно покварено и нестабилно- източник на всевъзможни проблеми. 


Царските знаци освен това посочват оспорвана и трудна борба за власт. В контекста на тази карта- над чужди, външни ресурси и фондови средства /Меркурий управлява 8 дом/ Поради взаимната репция между Марс и Меркурий, основен критерий за победа в тази оспорвана борба, или по скоро приемане на компромисен избор, вероятно ще бъде нуждата от овладяване на икономическата криза. /И вероятно корпоративни и частни интереси касаещи фондовите ресурси . От плана за възстановяване и устойчивост напр. / Нека не забравяме все пак че Меркурий във вечерната си фазаа е преди всичко търговец и бизнесемн, а нощта макар и значително да намалява престъпно-мафиотската природа на комбинацията Марс Меркурий, не я отменя, а просто я преобразува в обществено приемлива пресметливост, осъществяваща обогатяване за чужда сметка със законови средства и законни спекулации.


Взаимната рецепция с Марс сигнификатор на народа първоначално посочва известна подкрепа за управляващите, но както казахме връзката в рецепцията тук е слаба, домовете които са ангажирани са лоши и с порочни и деструктивни влияния, поради което считам че тази първоначалано привидно симбиотична връзка бързо ще бъде разхлабена.


Едва във втората половина на годината когато се включи втория трипилицитетен управител на МЦ -Венера, вероятно ще можем да очакваме стабилизация в управлението. Венера,  за разлика от Меркурий е ъглова и добре конфигурирана с МЦ, и в перфектен космически статус.За добро или за зло под влиянието на външни фактори/ седми дом/  правителство ще има и то ще заработи ефективно през есента, във втората половина на периода.


Слънцето като естествен сигнификатор на управлението не носи повече информация от вече посочената, освен едно допълнително основание за все пак решаване на политическата криза и вероятно съставяне на действащо правителство .И двата сигнификатора на управляващите Меркурий и Слънце се намират в шести дом, което не е добра предпоставка нито за репутацията и достойнствата им нито за продуктивността и ефективността на управлението. Въпреки това,  силния ангажимент на народа с управлението посочен в картата подсказва че избирателната активност ще е достатъчна за съставянето на действащо макар и постепенно губещо одобрението и подкрепата на избраниците си правителство. Допълнителни указания бихме могли да потърсим в специфични жребии, напр. Жребия на Властта* или на Царството**. 


Жребия на Царството не ни носи нова информация -той попада в 23 гр Дева, с управители Меркурий и Юпитер/терм/, които вече разгледахме като сигнификатори. 


Жребия на Властта в 25гр Стрелец. Намиращ се във втория знак, в  опозиция със сигнификатора на народа Марс. Ситуацията с управителите му е идентична Юпитров знак , Меркуриева терма. Липсата на други стабилизиращи фактори е още едно доказателство, че управлението ще е нестабилно, ще се държи на косъм и то само в интерес на справяне с последствията от икономическата и финансова криза и с подкрепата и съгласието на дипломатически фактори със силно влияние, но в сянка. Тъй като този жребий добре описва и политическата активност, можем да предположим че тя ще бъде гореща, страстна, импулсивна, но неефективна особено по отношение на обслужване на интересите на народа, тъй като и жребия, и неговите управители са отвърнати от асцендента. Затова пък доста добре ще обслужва целите на управниците тъй като се намира в десети от шести където са разположени техните сигнификатори. Резултатите от управлението  все така си остават неясни, несигурни и съмнителни и ще стават причина за нарастващо противопоставяне и раздор между народа и неговите управляващи посочени от опозицията на жребия с Марс-твърде чувствителен именно по темите касаещи достъп, разпореждане и разпределение на ресурси.


Тъй като картата е нощна, Юпитер придобива силно влияние върху сигнификаторите на властта Меркурий и Слънцето чез управлението на Овена през нощта.Още повече че се намира и в квадрат с додекатеморията на МЦ в 14 Козирог . Необходимо е да му обърнем специално внимание. Той управлява второто място, така че властимащите и власт пиродибващите силно ще се интересуват от ресурсите, от това как с какви ресурси ще се управлява, как ще се разпределят средствата в държавата и определянето на приоритетите в тях.Тъй като Юпитер залязва подозирам, че средствата ще се окажат значително по малко от очакванията, което ще постави управляващите пред сериозни затруднения. Юпитер управлява и петото място което отново и за пореден път посочва дипломатическата зависимост, тъй като представлява чужди представителства, посланици  и посолства.


Силен финансов акцент поставя и Фортуна разположена във второто място под абсолютното управление на Юпитер. Принципно тя се използва в годишните карти, най-вече за очертаване на онова, което просто се случва без значение какви са действията и усилията на хората-народ и управляващи. Фортуна, подобно на Луната  е силно увредена от малефиците, а упратиеля и Юпитер  -инзвън секта и в шестото място на лошия късмет. Бих казала, че това е предпоставка за допълнителни усложнения и разходи, вследствие на  "лош късмет", беди, нещастия, природни бедствия. Шестия дом в сезонните карти посочва именно това- източника и формите на поражения, неблагоприятни обстоятелства и загуби. В случая имаме знак с огнена природа, под управлението на Марс, във въздушен, осми знак. Имаме и Юпитер- изчезващ в лъчите на Слънцето управител на втори дом и Фортуна. Това твърде много прилича на жега и суша, възможни пожари, пораждащи загуба на реколта необходимост от извънредни разходи и средства за компенсации. Също разходи и загуби произтичащи от издръжка на армия, когато Марс както в случая е ангажиран с мястото, а и шести дом традиционно представлява армията. Във възможно най лошия вариант тъй като Марс е разположен в осмото място-силен недостиг на финансови средства за държавата и на средства за препитание за народа тъй като е в опозиция на Втори и Фортуна. 


Добре е да погледнем в такъв случай и Жребия на нещастията*** , кризите и пораженията извлечен от двата малефика. Намираме го в 29 гр на Рака, слава Богу на място където свидетелстват Бенефиците, макар и без близки аспекти. Не така стои въпросът с управителя му -Луната, която е в обсадата на двата малефика и макар и невидима е силна тъй като е ъглова, което посочва че сериозни поражения действително ще има, най вече в югозападните територии и граници, през летните месеци посочени от югозападния квадрант където се намира Жребия. Слаба, но все пак надежда за овладяване и справяне със ситуацията и намаляването на щетите от нея дава Юпитер- екзалтиран управител на Жребия, както  и на Фортуна. Заради отслабения си случаен статус, той обаче не може да отмени напълно заплахата.


И докато на Югозапад опасностите са по скоро от суша и пожари в летните и есенни месеци, то разположението и състоянието на Луната, посочва, че на север още в самото начало на периода, можем да очакваме сериозни наводнения.


Ангажимента на деветия знак със залязващия Юпитер, с невидимата обсадена Луна и поразяващите места в картата посочват също възможна опасност на обичан и уважаван от всички духовен и социален лидер, с ранг и с голямо влияние върху духовните и културни представи и живот в страната.


Внимание изисква също и Венера, както и целия залязващ сектор и въобще целия хоризонт. На изток изгрява короната на Скорпиона, на запад залязват Плеядите и Главата на Горгоната- Алгол.Алгол е с еклиптична проекция на ДСЦ, а нейната природа освен алчна е и доста войнствена и властна. В случая описва по скоро фактори на външнополитическо влияние, но тяхната роля ще бъде изключително силна поради силата на Венера и влиянието върху управлението в есенните и зимните месеци. Мотивите за това влияние вероятно ще обслужват икономически и финансови интереси и привидно ще бъдат съгласувани и с електоралните, тъй като Венера има власт над тях.Тя  е втори триплицитетен управител и на Асц и владее Луната чрез екзалтация.


Всичко казано до тук, както и Разположението на основните сигнификатори в западната и долната полусфера посочват че по значимите събития ще се случват във втората половина на периода, най вече в есенните и зимните месеци.


Този анализ разбира се е недостатъчен и трябва да бъде допълнително уточнен с картата на предстоящата Лунация и особено с тази на първия Лунен сърп. Добре би било да се съгласува и с останалите сезонни карти, затъмненията и циклите на планетите. Но създава достатъчно предпоставки да смятаме че годината ще бъде трудна, населението силно ангажирано с политически процеси и управлението на страната, като едновременно поддържа и се противопоставя на управленските решения и породените от тях ефекти, без да може реално да им повлияе. Година на промени и нужда от приспособяване към нови условия със задълбочаващи се рестрикции и ограничения във втората половна на периода и допълнителни тежести идващи от външни непреодолими събития през лятото и есента.