вторник, 18 декември 2018 г.

От близо и далеч с Юпитер и Меркурий


 Меркурий и Юпитер се срещат за трети последен път през този сезон на 21 декември - в навечерието на Зимното слънцестоене, в светлината на пълната Луна. Звучи приказно, мистично и обещаващо, каквото в действителност е. За разкош компания им прави една от царските звезди Антарес -война на светлината, овладял изкуството да си служи с Меча на справедливостта.

Самия факт че Юпитер се появи преди броени дни с подобно въоръжение ни говори достатъчно красноречиво какви ще бъдат основните тенденции в новия Юпитеров цикъл. Време е за величави и благородни действия, за идеи, които завладяват умовете и сърцата и който съумее да ги осъществи ще спечели заслужено славата и обичта на другите. Разбира се, предвид природата на двете планети това е възможно да се случи само чрез нови средства и подходи в общуването подкрепени с широки философски възгледи и щипка авантюризъм позволяваща допускане на недопустимото.

Именно сега можем да наблюдаваме в цялата им пълнота и блясък резултатите от отминалата вече ретроградна фаза на Меркурий, а така също и семената положени в началото на новия юпитеров цикъл. Кой, каквото казал -казал, кой каквото възнамерил - възнамерил, кой каквото посял...по плодовете ще познаем. Вярвам, че всички сме посели чисти и благородни замисли, че сме си служили съзнателно и с уважение със словото и мисълта, че сме уважили правото и истината на другия.Ако не все още не е късно - до 21 декември. А настоящите плодове ще бъдат резултат на вече минали усилия появяващи се под формата възможности, шансове, предложения откриващи нови перспективи. Ако не ги виждаме, то значи не сме положили достатъчно усилия, или просто сме объркали посоката влагайки не там където е необходимо.

Или просто не виждаме кое е най-важното в живота ни.

Късогледи или не, сега, стига да пожелаем можем да видим перспективите пред себе си. Всичко зависи от това доколко надалече, и нашироко сме способни да виждаме. Някои ще се фиксират върху дребните несъвършенства на битието, други върху лични междуособици, предизвикани от фрагментарно фиксиране върху думи и постъпки, извадени извън общия контекст; трети ще се увлекат във водовъртежа на светски събития каквито изобилстват по коледните празници-и няма да сгрешат. Защото ако не друго, звездите подсказват че е време позитивен обмен на новини, контакти и идеи, дипломатично решение на юридически дела чрез посредничество; време за регулиране на спорни въпроси и културен обмен пораждащ нови прогресивни идеи. Най-далновидните няма да се препънат в осъществяването на дългосрочни проекти, укрепване на делови и лични връзки, дискусии, преговори целящи осъществяването на мащабни житейски планове, писателски, издателски ,рекламни и лекционни проекти. Време е да преговаряме, да рекламираме, да дадем гласност, широта и популярност на идеите, познанията и постиженията си.

Капани?- Винаги има! Кой не е бил жертва на игрите на Съдбата. Сега обаче не тя, а личната ни разсеяност, предубеждения, предразсъдъци и нездрав оптимизъм ги поставят. Да бъдем разсъдливи ни съветват звездите и да не изпадаме в излишен оптимизъм. Да бъдеш доверчив е похвално, но прекалената доверчивост неподкрепена от факти и обстоятелства си има друго име, което заради пределната взискателност на небето към словото сега ще поставя в кавички - "глупост". На фона на ярко изразената необходимост от натрупване на опит относно материалния и нематериален обмен, си струва да  изискаме подкрепа за доверието чрез конкретни стъпки и резултати. Без тях уговорките и обещанията ще останат просто предколедни обещания. Капан може да ни постави и стремежът да се обхване необятното, неспособността да се въплътят обширните познания в конкретен опит, неумението да се  съгласуват многообразните мащабни планове с реалността и да се пристъпи към тях с конкретни стъпки и резултати, нежеланието да се отдаде дължимото на малките подробности и конкретиката.

И все пак? - Ако до сега сме съумели да си изградим една максимално оптимистична представа за бъдещето, сега можем да видим каква част от нея ще придобие конкретни рамки които да и помогнат да се утвърди в реалността.Разбира се, само ако сме съумели да си изработим нови алгоритми. Защото не знам дали забелязвате, но реалността вече е променена. Необходимо е да обърнем внимание на това как обвързваме мащабността на нашите идеи и замисли с нея.

На прага на тази реалност пред нас стоят въпроси на които е важно да си отговорим
- Какви нови възможности се появяват пред мен, или самия аз разпознавам като нови цели?
- Доколко моделите на поведение и инструментите с които си служа ми позволяват да реализирам тези възможности, да постигна тези цели? Какво е необходимо да добавя, усвоя? Какви знания и умения е нужно да придобия за да разширя възможностите си?
- Къде и в какво вместо да използвам възможностите предпочитам да избягам от реалността с нереалистични планове и фантазии и разпилявам силите си?

Решения
- да търсим и използваме нови начини на взаимодействие
- да започнем активно да усвояваме и прилагаме нови знания, да използваме нови алгоритми и инструменти, нови, полезни навици и практики
-ако внезапно се почувстваме привлечени от нови сфери на познанието и нови области на интелектуална активност, да последваме влечението си и/или да потърсим връзка с хора със сходни интереси

Сега вече имаме възможност, а и е време по-добре да  разберем и усвоим юпетирианските качества : интерес към живота и разнообразните области на познанието, способност за визия и връзка с цялостната картина на живота , вселенските закони и закономерностите в устройството на света, мъдрост и вродено чувство за справедливост, умение да завладяваш умовете и сърцата на хората обединявайки ги под една идея, вяра-в Бог, доброто и душевна широта, проекции в бъдещето и оптимизъм, смелост да си поставиш амбициозни планове и да ги реализираш с активна жизнена позиция.

Антарес е звезда с природата на Марс и Юпитер. Да бъдем смели, мъдри и справедливи и нека идеите родени сега да бъдат в прослава на доброто и величието на човешката душа!


Няма коментари:

Публикуване на коментар