вторник, 23 октомври 2018 г.

Пълнолуние на чувствата

Пълнолунието обичайно задейства процеси, при които скритото става явно и ние получаваме възможност да забележим и осъзнаем причини и факти, които до този момент са останали в страни от нашето полезрение. При пълнолунието емоциите достигат до температура на кипене, проблемите до максимална форма на изява, а енергийния и психичния ресурс преминава от фаза на натрупване към фаза на проявление. Какво ще забележим, какво ще осъзнаем, какво ще трябва да преодолеем и накъде ще насочим силата си, а също и как всичко това ще се отрази на последващите сценарии и решения, зависи от това в каква астрологична обстановка се случва самото пълнолуние. А този път то протича в компанията на радикално настроения Уран и в условията на зараждащия се цикъл на Венера ревизиращ съществуващите ценности и желания и формиращ нови, които ще осмислят живота ни от тук нататък.

Преведено на разговорен език, това означава че в този период е подходящо да си зададем въпроси касаещи степента ни на удовлетворение от взаимоотношенията и финансовия комфорт, доколкото ги имаме ели не. Паралелно, протичащите събития могат да създадат поводи за безпокойство, да ни накарат да преживеем загуби и разочарования, да поставят точка на ситуации от миналото, но и да привлекат нови сюжети, да намекнат за очертанията на бъдещата реалност, която всички ние съзнателно или не генерираме във и със собствените си представи. Затова нашата задача в дните на Пълнолунието би следвало да бъде предотвратяване доколкото е възможно на загубите и конфликтите, съхраняване на максимална осъзнатост и внимание, контрол над емоциите и разумен подход.

За някои наши дела и желания това вероятно ще бъде период на получаване на междинни резултати. Подчертавам междинни, а не окончателни тъй като тяхната основна цел е да ни подтикнат към преразглеждането на предишни уговорки и условия за сътрудничество. Съвместните финанси, имуществото, инвестициите, финансовата безопасност, финансовите взаимоотношения, разходите, доходите данъците, дълговете и кредитите, ще изискват особено внимание, в което авантюристичното настроение няма да бъде топло приветствано. Но най-пагубни както за финансовия, така и за интимния ни комфорт биха били прояви на неотстъпчивост, склонността към крайни мерки и заемането на крайни позиции. В зоната на риска попадат всички неустойчиви връзки и взаимоотношения.

Тъй като с това пълнолуние започва серия от лунации, които стават фокусна точка на сюжетите заложени от сезона на затъмненията през юли и август 2018, бихме могли да очакваме също разгръщането на съдбоносни процеси и обрати с продължителен ефект напред във времето. Както и силни емоционални преживявания освобождаващи психичното напрежение от преминаването на съдържание от подсъзнанието в съзнанието.

Въпреки интензивните процеси разгръщащи се по време на Пълнолуние, би било разумно да направим пауза и поне за кратко да се оттеглим от взаимодействие с външния свят. Да не инициираме сами процеси без съществена причина или изришна покана от страна на Съдбата за това. Да наблюдаваме внимателно всичко което се случва в нас и около нас. Да търсим прости и разумни решения.

Близката връзка на съзнанието ни с темите и принципите на Венера сега, както и това че Пълнолунието максимално осветява най скритите аспекти на душата и подсъзнанието ни са идеален момент да се погрижим за самочувствието и себеоценката си. Новият цикъл на взаимоотношения с материалната реалност и хората около нас би могъл да се формира само в резултат на дълбока трансформация и смърт на остарели форми и изисква кардинално обновление в системата от ценности, приоритети и лично ресурсно обезпечаване. А това изисква абсолютно правдоподобна самооценка и здравословно самочувствие.Само така в последствие ще можем да установим хармоничен и пълноценен взаимообмен със света и обкръжението си.

Възможността която ни дава Пълнолунието да надникнем, приемем и осъзнаем неразрешените вътрешни противоречия и конфликти е уникална. 


Тя открива пред нас щастливия шанс да формираме за себе си нова реалност със собствени сили и средства- чрез промяна в реакциите, мислите, изборите, предпочитанията, решенията, а от там поведението и действията си. А как със собствените си чувства, представи и нагласи саботираме сами личното си щастие и каква промяна следва да предприемем, бихме могли да открием именно сега, благодарение на процесите и преживяванията ни по време на Пълнолунието. И от това доколко осъзнато и качествено използваме това време, ще зависи бъдещото ни щастие и благополучие.

Ето и малко насоки за работа:

Не се притеснявайте в този момент да се гмурнете в дълбоките води на чувствата си. Ние всички, по принцип живеем в епоха, в която логиката, ума и рационалния подход са силно развити и обществено подкрепени, за сметка на способността да чувстваме и да изразяваме своите чувства. А понятието "искреност" за мнозина е разкош или утопия. Опитайте се да се самонаблюдавате за ден: колко пъти разпознавате и осъществявате връзка с чувствата си, действате според тях, а още повече информирате тези, които са около вас какво чувствате и защо? А колко често се налага да се изправите срещу чувствата си, било то заради съхранението на мнимия мир и комфорт, заради измамна изгода или просто от страх. А интересувате ли се от чувствата на другите, ама искрено, от душа, не по навик или за да получите така жадуваната усмивка, поощрение или внимание. А често ли ви се случва вярно да разчетете чувствата на околните и искрено да ги споделите с тях.

Чувствата възникват независимо от това искаме или не. Те са аспект от нашата реалност, а не абстрактна идея от която можем просто да се разграничим. Чувствата са атрибут на Венера, а една пренебрегната Венера може да бъде крайно отмъстителна и разрушителна, особено сега. Чувствата са енергия изпълваща тялото и душата. И ако не позволим на тази чувствена енергия да намери подходящ израз, ако я игнорираме или постоянно я потискаме, тя може напълно да ни разруши.

Никога не е късно обаче да възстановим връзката си с чувствените аспекти на нашата същност, а сега е най подходящия момент за това. Ако не умеем да изразяваме чувствата си и все още се учим на това, ще ни бъде трудно в момента да се ориентираме от какво да се водим-от мислите или от състоянията си. Така или иначе всички ние често изразяваме не чувствата, а мислените си претенции - представите си за това как другите трябва да се държат според нас. И това не е беда. Трудно можем да установим критерии по които да отсъдим откъде идват импулсите ни -от ума или от сърцето. В една условно здрава личност те би следвало да са преплетени. Важното е да пробваме и да не се отказваме. Да дадем израз на онова което е вътре в нас. Венера стои в основата на енергийния обмен, а енергията трябва да тече, да се движи. И постепенно в процеса на взаимообмен на чувствена енергия се ражда нещо, което безпогрешно отличава гласа на сърцето от гласа на ума. А най-добрия помощник в това отношение е нашето тяло. Изследвайте телесните си усещания и състояния- какво ви привлича, какво ви отблъсква, кое поражда вълна от сладка топлина разливаща се по тялото ви и кое напротив - скованост и чувство за хлад. Тялото е безпогрешен ориентир в света на чувствата. Не случайно онова което ни носи телесна, сетивна наслада също е аспект на Венера, който ни ориентира относно източниците на пълноценен чувствен обмен.

Ето и някои примерни теми за размисъл , или по-скоро за чувстване, които ще ви помогнат активно да се синхронизирате с текущите процеси и да се настроите максимално към техните продуктивни възможности

- Няма лоши или добри чувства. Нито едно чувство живеещо в нас не заслужава да бъде порицавано или потискано. Всяко състояние има причина и стойност, изпълнява конкретна задача и носи важна информация

-Всички наши чувства имат право на изразяване. Онова което е вътре трябва да бъде проявено навън

-Да задържаш в себе си радостта, любовта, благодарността е също толкова вредно, колко и да натрупваш и отглеждаш негативни чувства

-Ако искаме да бъдем здрави, щастливи и да живеем в благополучие, трябва да се научим да бъдем искрени, да да говорим за своите чувства и да ги споделяме с другите

-Жената е физическата изява на чувствената природа на Вселената. Нейната основна задача като човешко същество в женско превъплъщение е да развива своята чувствена природа и магнетизма си, учейки се да отдава и влага своите чувства в близките хора и обкръжаващото пространство. Жената подхранва мъжа със своите чувства, тъй като за да се развива на мъжът са му необходими женските състояние- и добрите, и лошите, а неговите способности за тяхното пораждане и проявление са ограничени от мъжката му природа

-Живота на Мъжа е подчинен и се осмисля от постигането на цели, а енергията му е насочена към постигането на резултати. За да могат целите да бъдат правилно поставени и определени, а резултатите задоволителни,  е необходимо те да бъдат захранени от адекватни мотиви и действителни стойности. А правилния ориентир коя цел е е действително смислена са чувствата които пораждат желанията превръщащи се в мотив за действие и поставяне на цел. Често чувствата на жената са ориентир за мъжа. Едновременно с това, мъжът също толкова уязвим колкото и жената, дори повече когато става въпрос за света на чувствата, който е аспект на женската природа. Отсъствието на чувствителност обаче НЕ прави мъжът по мъжествен.

-Най важните хора, с които преди всичко е необходимо да установим открит обмен на чувства са родителите. Потърсете начин да възстановите тази тънка, но важна връзка. Ако родителите ви вече не са живи, или още не са готови за открит взаимообмен с най важните хора в живота си, пишете. Листът и химикалът ще ви помогнат да облекчите сърцето си, да излекувате рани ако такива съществуват, а те обичано съществуват. Помнете, че няма лоши чувства и всяко чувство има правото да бъде изразено. Нека всяка ваша изповед на чувствата да завърши с благодарност и признателност. С възрастта жизнените краски вече не са толкова ярки, имайте предвид и това и дарете вашите родители с разнообразен чувствен опит, докато все още имате възможност за това.

- Ако имате деца, създайте им безопасно пространство за изразяване на чувствата. Самите вие можете да го използвате за да се научите отново да обменяте непринудено чувства, а вашите деца ще пораснат благодарни без да са загубили детската си способност да бъдат искрени

-Умението и смелостта да бъдеш открит зависи преди всичко от способността да изразиш онова което е в душата ти, да говориш за това което чувстваш. А това изисква да говориш от свое лице. Вместо да кажеш "ти не разбираш", "ти винаги/ ти никога" " ти ме обиди", се опитайте да си служите с изрази като "чувствам се неразбран", "чувствам болка", "чувствам безпокойство". Опитайте се да изразявате и възхищението и одобрението си и вместо баналното "браво", изпробвайте отново да изразите чувствата си с "възхищавам се от теб", "чувствам се горд с теб" и прочее.

-Не пристъпвайте неподготвени към разрешаването на кардинални ситуации. Започнете с малки стъпки. Не сдържайте усмивката си например и не отмествайте поглед, ако докато чакате на светофара, получите усмивка от непознатия шофьор в съседната кола. Не сдържайте и сълзите си, ако нечия прочувствена реч на официално мероприятие ги предизвика.

-Осъзнайте степента на искреност във всичките си роли. Бъдете искрени мъж/жена, дъщеря или син, родител, партньор или приятел. Може да ви се стари страшно или дори опасно. Но колкото и парадоксално да звучи, именно искреността ни гарантира безопасност. Само развивайки искреността в себе си и с открито сърце, ние можем да постигнем истинска дълбочина на чувствата, да разберем какво е това истинско уважение, или истинска загриженост. Само когато думите съвпадат с мислите и действията и всички те не са в разрез със чувствата ни, можем да формираме истински щастлива реалност за себе си и близките си, да си поставим истински смислени цели и на следваме онези свои представи за щастие, които действително биха ни направили щастливи. Така можем да постигнем и истинска емоционална близост и да получим най-голямата благословия на хармонично проявената Венера -дълбоки и щастливи взаимоотношения.

-Научете се да бъдете отговорни към чувствата си. Реализацията на онова което ние искаме за себе си протича строго по пътя "отвътре-навън", а не напротив. Затова сега, по време на Пълнолунието когато ще имаме най-близка връзка с чувствата си бихме могли да се освободим от нежеланите и съзнателно да се свържем, подхраним и отгледаме приятни и желани чувства. И тогава в бъдеще те ще се въплътят в желани от сърцето ни събития и обстоятелства.

Успех!

А ако желаете да поработите практически със себе си, моля заповядайте!


Няма коментари:

Публикуване на коментар