събота, 18 май 2019 г.

Пълнолуние в Скорпион : Короната на Изида

Всяка година се случва едно особено пълнолуние, чиято мощна сила и енергия го отличава от всички останали, заради силния ефект на кулминация който отбелязва, а и заради мощния обмен който предизвиква. Всъщност всички пълнолуния пораждат кулминация, предизвикваща процеси към които е трудно да останем безразлични.

Пълнолунието в Скорпион обаче значително се отличава от всички други. Толкова че е придобило една почти митологична слава на един от най-магичните и потайни моменти през годината. На този ден се е родил Буда, а  древната келтска култура се свързва с отбелязването на празника Белтейн. Всъщност, почти всяка религиозна култура отбелязва този ден в своя календар. Защото това е празникът на Земята, пирът на Природата, Божествената сватба между небето и земята, когато Великата майка, Богинята на плодородието е коронясвана с венци от цветя и почитана с песни, танци и веселие. Този ден бележи началото на лятото, когато цялата природа достига върха на своята сила и енергия, хората, растенията и животните се подготвят за предстоящите топли месеци. Това е времето за любов и единение.

Парадоксално наистина точно най-слабата астрологично Луна, да притежава такава мощна сила. Защото Луната е в падение в Скорпион -едно наистина противоречиво и известено с парадоксите си съзвездие от еклиптиката. И именно заради изострените психични процеси случващи се там, заради огромното подсъзнателно съдържание пораждащо силни, неконтрулируеми и често съсипващи емоции предизвикващи екстремни преживявания Луната е падение в Скорпион.

За незапознатите вероятно ще бъде нужно да уточним какво означава една планета да е в падение. Падението е вид слабост на планетата предизвикано от това че тя се намира в неблагоприятна за себе си среда. Нещо като класически музикант в акция за овладяване на природно бедствие. Присъстващите едва ли ще чуят музиката му, но по-лошото е че самия музикант ще се чувства изключително притеснен не само защото ситуацията и условията не предполагат естетически наслади, а най-вече защото вероятно му липсват умения за оцеляване в подобна среда.

Основен принцип на Луната е приспособяване, адаптация с цел оцеляване. Основен принцип на Скорпион е катарзис или смърт с цел промяна. Тук Луната се среща с всичко онова с което психиката не може да се справи, най болезнените преживявания, най-негативния опит, най-дълбоко скритите ирационални страхове и най-непростимите причини за себеосъждане. И за да оцелее се налага да потисне, да ги скрие, загубвайки най-важната си функция да адаптира към действителността, за да се превърне в причина за вътрешен разпад. Тук луната се чувства наистина затруднена, защото всички травми, вътрешни проблеми и противоречия блокират възможностите за приспособяване и изискват огромен енергиен ресурс, за да задържа целия този негатив, не позволявайки му да порази съзнанието. Какво обаче става когато той стане видим и достъпен за съзнанието /Слънцето/ по време на пълнолуние?

При пълнолуние, както вече стана ясно настъпва кулминация, а кулминация означава максимална фаза на реализация, в която всичко става видимо, включително скритото и потисканото, както и неосъзнаваното и умишлено пренебрегваното до този момент. Обикновено темите и фокуса на тези процеси са зададени от зодиакалната ос в която протича пълнолунието. В случая Телец-Скорпион - енергийната ос по която протича процеса на взаимообмен на ресурси и ценности било то материални и нематериални, на енергия и материя, в която материята се преобразува в енергия и енергията в материя. А пълната Луна осветява и изважда на повърхността скритото в Скорпион- магична, почти метафизична сила или неразрешени вътрешни конфликти и противоречия, проявени във взаимоотношенията с околните, защото освен всичко друго всяко Пълнолуние акцентира върху определени аспекти на взаимоотношенията. От друга страна, огромната сила на това пълнолуние би могла да бъде използвана за разрешаването на същите тези конфликти и противоречия, чрез съдържащата се в Скорпион сила за кардинална промяна в нежелани ситуации, сложни проблеми и нежизнеспособни форми. И най-вече, онова което изплува на повърхността и бива обработено от съзнанието при пълнолуние в Скорпион, ни позволява да видим слабите места и най-дълбоките вътрешни проблеми, изискващи решение.

В Скорпион са въплътени мощни, реално и метафорично магични сили. Те обслужват протичащите тук процеси, на промяна, чрез смърт и прераждане и имат огромен ресурс. И Пълнолунието в Скорпион би могло да ни осигури достъп до тези ресурси, чрез освобождаването на същото това подтиснато болезнено съдържание. Това е силата на Скорпиона да превърне дефекта в ефект, включително и за неудобно чувстващата се тук Луна. А ефекта идва именно от слабостта и неудобството и. Защото Луната си служи вродени и усвоени в най-ранно детство модели, представи и автоматични реакции за оцеляване, а тук не е способна да се ползва от привичните си механизми, за да оцелява и да се адаптира. В кулминацията на пълнолунието става невъзможно да потиска и да забравя, за да предпази съзнанието, напротив всичко подтиснато излиза на яве. И освобождава силите заложени в Скорпион, а с тях и огромните му ресурси за трансформация. Така разбираме вътрешните причини за външните проблеми и вътрешните програми пораждащи съответните материални резултати в действителността.

Всичко това донякъде ни дава представа за магично-мистичната слава на това пълнолуние. Магичния му потенциал произтича от възможностите му за постигане на алхимична трансформация. Само по себе си то описва процеса на алхимична трансформация на материя в енергия и енергия в материя, протичащ именно по енергийната ос Телец-Скорпион. Процес на посвещение позволяващ ни да постигнем контрол над духа и материята, описан в самото значение на Телец и Скорпион и образите им на небето.

Целия зодиак представлява една разумна система от принципи обслужвани от творческите йерахии на Съзиданието и Битието. Всеки знак има специфична природа и е израз на специфичен космически сили, като едновременно с това представлява и специфична среда в която съответния принцип се проявява, чрез една или друга духовна същност-планета. И най-силни и проявени стават те, когато техни проводници са светилата, още повече по време на Пълнолуние, когато имаме едновременната, пълноценна проява на дуалността, обединената сила и изява на активния, дневен, оплождащ, мъжки принцип, чийто носител е Слънцето и пасивния, раждащ, женски нощен принцип, чийто носител е Луната. Информационния носител разбира се е Светлината, която в този момент не угасва през цялата нощ. Именно тази неугасваща нито миг, дори през нощта Светлина, става причина за интензивните процеси на осъзнаване и освобождаване, на кулминация и максимална реализация, на разкриване на всичко по време на Пълнолуние.

Разбира се, това се случва по време на всяко Пълнолуние и очевидно има нещо друго, което отличава това от всички останали 12 или 13 през годината, за да се превърне то в символ на Божествената сватба, да влезе в религиозната обредност и да остане там от древността до днес, както и да се превърне в сцена за не един и два литературни и филмови сюжети. Отговорът отново се крие в символиката и принципите на Телец и Скорпион и най вече в небесните им образи.

Принципите и силите стоящи зад Телец описват това което наблюдаваме сега-  етапа на материализацията, конкретизацията на енергията, саздаването и разпространенито на формите и явленията - виждаме ги в цъфтящата природа, пълнокръвна и наситена с жизнени сокове и енергия. Тук се проявява силата на продуктивния физически труд, възможността за натрупване на ресурси чрез работа с материята, производство от земята. В Телец тялото се докосва до Духа и осъзнава действителността чрез дейност позволяваща овладяването на материята. Изобилието и плодородието са негова същност. Телец е проявената любов, която съединява отделните частици в материя. Неговия основен принцип е живот, плодородие, оцеляване, а ресурсите са вторична производна, като средство необходимо за живота и оцеляването, както и за реализацията на творческия съзидателен божествен потенциал. В Телец е закодирана символиката на първичната материя, на първоначалната субстанция, сравнима със Земята-елемент, със Земята-майка. Като цяло това е една свръх женствена енергия, затова и Луната екзалтира тук. Телец е огромен резервоар за всички способности, които човек и човечеството  в своята еволюция са придобили на Земята и използват като ресурси.

В Скорпион както казахме работят неизчерпаеми енергии, възможности и сили които се нуждаят не от щастие и покой, а от изпитанията и тревогите съпътстващи борбата между светлината и мрака и победата на разума и волята над желанията. Те работят за премахването на ограниченията на материята , така както буйна река или море, било то с щурм или бавно и постепенно ще отместят скалата от пътя си, ще я разрушат на хиляди малки камъчета, а ако не могат просто ще я потопят. Скорпион е знакът на победата над желанията и на борбата във душевния свят, където човекът трябва да се бори, за да стане победител. “Аз Съм”, Себето, Азът трябва да се бори в Скорпиона и след време да излезе победител в тази наистина най-велика от всички войни. Да победиш звяра в себе си означава да опитомиш нисшата си природа. Тук чрез филтриране и утаяване се пречистват всички натрупвания и сенки. В този знак душевните сили достигат максимална плътност и напрежение. Символичното послание на разумните сили работещи тук е, че победата над себе си, отхвърлянето на ограниченията на материалните привързаности и желания, както и изхода от всяка неразрешима ситуация винаги изисква запознаване и работа с тъмните аспекти на живота и душата, приемане на отхвърленото им съдържание и последващата им трансформация. Буда не е избрал случайно да се въплъти в тяло и да се роди точно на Пълнолуние в Скорпион.

Само така Духът и душата са свободни да се слеят с Вечността на Абсолюта и именно това сливане и обединена изява виждаме в Божествената сватба на Слънцето и Луната, с пълната им власт върху видимия и невидимя свят, духа и душата.

Всеки победител получава корона-символ на придобитата власт. Телец и Скорпион са най-ярките съзвездия на небето, а основен принцип върху който почива цялата астрологична мъдрост е "каквото горе, това и долу". И най важното послание за процесът протичащ при пълнолунието в Скорпион намираме изрисувано на самото небе. Представете си слънчевия и лунния диск, на фона на тези най ярки съзвездия на небето, между рогата на Телеца и щипките на Скорпиона. Вероятно, онези от вас които имат по живо въображение вече виждат един символ, образ, запечатан в стотици окултни и художествени произведения, картини, знаци, карти Таро и пр. Короната с диск по средата. Короната на Изида! На Божествената Майка, онази която от древността на този ден коронясват с венци от цветя, на която танцуват през цялата нощ на разцъвтялите поляни под музиката на пеещите любовна песен славеи. В нощта на нейния свещен съюз със съзидателната сила творението проявена от Слънцето в Телец. Сила носеща нов живот проникващ във всичко и свещен съюз на победилия дух и победилата материя,сексуална мощ в съвършен баланс, раждаща живот.

Добре е в този момент, всеки по свой собствен начин да се свърже с тази енергия, да изрази признателността си към Природата-Богинята майка. Да отпразнуваме живота!

Бихме могли също да използваме това Пълнолуние за да пречистим съзнанието и душата си и да се свържем с огромния вътрешен потенциал, с който е надарен всеки от нас. Сега е момента да надникнем в най-сенчестите кътчета на нашата същност. Ще имаме достъп до всички тайни на душата, както и до тайните и оръжия за да я излекуваме. Осъзнаването ще бъде наш съюзник, но не разчитайте на споделяне, съчувствие или подкрепа от вън. Въздържайте се и да предлагате. Пластовете ще се разместят бурно, ще ни направят по-силни, но ще останат скрити за чуждия поглед. А оголването ще поражда чувство на уязвимост.

Луната сега би могла да ни  дари с дълбока проницателност, внезапни озарения или открития за себе си и околните, да ни разкрие неизвестни до сега аспекти на личността. Възможно е да се почувстваме внезапно привлечени с почти маниакална страст към нещо, което би могло да бъде източник на вдъхновените в дните ни занапред. Трансформацията може да се случи външно или вътрешно, бурно или тихо, но при целия си драматизъм, Скорпион е фиксиран и рационален, поради което предлага проницателност и енергия достатъчни за да не изпускаме от поглед, най-важното, особено в практичните му аспекти и най-вече във взаимоизгодните решения. С подкрепата на балансиращото влияние на Сатурн и горния съвпад на Меркурий със Слънцето, ще можем да видим резултатите и проявлението на идеи, цели, планове, планове и тенденции чито семена сме заложили още през февруари и март. Търсeте зародиша на случващото се около вас- много вероятно е точно сега да го намерите.

Помолете Изида да повдигне за вас завесата към невидимия свят - било то към тайните на обективната реалност или на душата! 

По-важно от всичко обаче е да отпразнуваме победата на живота, пиршеството на Пролетта и Любовта  в себе си. Нощта на Божествената Сватба, отбелязва най-любовното денонощие в годината. Освен всичко друго тя е и тържество на сексуалната мощ, раждаща живота.

Няма коментари:

Публикуване на коментар