четвъртък, 30 август 2018 г.

Въведение в Астрологията - програма и график за обучение


!!! Нов курс по така съставената програма започва на 27 януари 2020г.
За информация и записване можете да се свържете по посочения в края на програмата начин!!!

1. История на астрологията и окултното познание. Древното учение на Херметизма. Пътят на ученика. Основни принципи на окултното познание. Тяло, душа, дух - трите основни нива на разбиране и проявление. 

1 модул
2. Пространство и Време. Перцесия и равноденствена точка. Еклиптика, хоризонт, екватор, меридиан. Ден и Нощ. Елементи, Стихии и Качества.
3. Небесна сфера и неподвижни звезди. Зодиакални знаци и съзвездия. Проекциите на извънзодиакалните съзвездия в зодиакалните знаци. Зодиакални системи. Класификация и деления на знаците: деканати, терми, додекатемории, лунни мансиони. Учението за градусите в Зодиака.
4, Полусфери и квадранти, качества и стихии
5. Пътя на Слънцето. Зодиакални знаци - обща характеристика, принципи и съответствия. Зодиакалния човек.  
6. Ориентация и фигури.
7.Базов анализ на космограмата по фигури, полусфери и квадранти, качества, стихии
Общо 18 занятия-18 седмици

2 модул
5. Планети и планетни сфери. Духовни същности роли и принципи на планетите
5. Дневни и нощни планети 
6. Планети – принципи, значения и символика. Зодиакални позиции на планетите.
7. Взаимна рецепция, диспозиция и диспозиторни връзки.

- общо 13 занятия - 13 седмици 

3 модул 
8.Петте форми на владение на планетите. 
9.Хелиакални фази и цикли на планетите. Ретроградност на планетите. Слънцето и Луната. Лунен цикъл и лунни фази-тази тема ще бъде изнесена под формата на еднодневен семинар
10.Фирдари: зодиакални и планетни периоди. Изгревни времена

4 модул.

11.Теория на аспектите. Орбиси. Трите нива на проявление на аспектите.
12.Петте основни конфигурации – стелиум, голям тригон, бисекстил, тау-квадрат, голям кръст. 
13.Конфигурации
14. Доктрината на Хермес за аспектите. 
15. Развитие на аспектите. Цикли на планетите
16.Кардиналните оси – Асцендент, Десцендент, МС, ІС. Анализ на полусферите. Изгряващи, залязващи, кулминиращи планети – интерпретация, значение.
17.Анализ на космограмата

Начало 8 октомври 2019


5 модул
18. Домове и домови системи
19. Дванадесетте дома в хороскопа и влиянието на планетите попадащи там
20. Анализ на управителите на домовете и връзките между тях

общо 20 занятия - датите предстои да бъдат уточнени

6 модул
21.Сърцето на хороскопа: Хилег-Извора на живота, Алкокоден - Ангелът хранител, Алмунтен-Господарят на Съдбата
22. Планетни взаимодействия-подробен анализ на връзки и взаимодействия
23.Кармични връзки и показатели. Мисия, таланти и уроци. Психологични модели и нагласи.

общо 12 занятия - датите предстои да бъдат уточнени.


Занятията се провеждат веднъж седмично, в ден уговорен според нуждите и възможностите на участниците в курса. Заплащането се прави в началото на всеки модул.
Всяко занятие има теоретична и практическа част. 
Всеки модул завършва с курсова работа и практикум. 
В хода на цялото обучение ще се провеждат наблюдения, ритуали, обреди и церемонии, спец семинари водени от мен и гост-лектори, участието в които е препоръчително. 

Някои от темите в примерната програма могат да бъдат изнесени и под формата на еднодневни или двудневни семинари.

За въпроси и записвания - 0887302268, Елена Пенчева

Физическата структура на човечеството се развива в непрекъсната връзка и взаимодействие с космоса.В света на звездите, преди раждането си, човекът заедно със съществата от йерархиите, подготвя тялото си за своя предстоящ живот на земята. Там духовния зародиш се култивира в продължение на дълги периоди от време. Когато при раждането човек се свързва с физическото си тяло, той се свързва и с онова, което е вплетено в тялото му от предрождения живот сред звездите. Тази връзка е изразена в рождения хороскоп - звездна конфигурация, която е израз на силите, които са го довели до физическо съществуване.
                              
 /по Рудолф Щайнер, Духовното ръководство на човека и човечеството/

Няма коментари:

Публикуване на коментар