вторник, 26 юни 2018 г.

Опозиция Слънце-Сатурн: Между искам и трябва

През тази седмица настъпва време да изберем между искам и трябва. Точната опозиця на Слънцето със Сатурн е в сряда 27 юли и се случва на фона на пълнолуние и стационарен Марс. Това подсказва, че мнозина ще бъдат изправени пред ситуации които изискват концентрация на сила и достигане, а защо не и прекрачване извън предела на възможностите. В дилемата между "искам" и "трябва" ще се изправим пред ограниченията на външните необходимости, отговорността, дълга, границите и рамките с които се налага да се съобразим. В центъра на вниманието ще се окажат кариерата, професионалните задължения и статус, дългосрочните житейски цели, делата зависещи от по-високопоставени лица, или възрастни роднини.

Изборът, обусловен от кулминацията в цикъла Слънце/Сатурн, представлява по същество годишен изпит-проверка на уменията ни да съгласуваме своите намерения, замисли и потенциал да бъдем творци на собствената си реалност с рамките, границите, структурата и йерархията на обективно обусловения ред на света в който живеем. Използваме ли рамките и законите на този свят като строителен материал за себереализация и въплъщение на своя потенциал в конкретни цели и проекти, или ги възприемаме като фактори ограничаващи свободата и блокиращи възможностите ни. Всяка година по време на опозицята Слънце-Сатурн, Земята се доближава максимално близо до Сатурн и съответно сатурновите принципи стават максимално осезаеми. В този момент получаваме възможност да разберем кое е онова върху което трябва да фокусираме максимално възможностите си за да постигнем сериозен и обслужващ потенциала ни резултат и дали действително използваме целия си потенциал за сериозни и смислени постижения. Ако това не е така, изпитваме максимално ограничаващите влияния на външните обстоятелства, тежестта на задълженията, проблеми и изисквания от страна на външния свят.

Ако сатурновите принципи са осъзнати и добре усвоени, ако задачите и темите на дома през който той транзитира са приети, това може да бъде време на сериозна работа за въплъщаване на замислите в обективната реалност и стъпка напред в постигането на най-важните ни дългосрочни и стратегически цели. Те разбира се ще изискват от нас сложни избори и решения, свързани с поемането на определени задължения. От друга страна, усещането за загуба, провалът, песимизмът, безсилието пред външните ограничения, усещането за тежестта и разочарованието от живота в този момент подсказват липса на способности да приспособим целите и желанията си към рамките и законите на обективната реалност, както и неразбиране и отхвърляне на задачите и изискванията които живота/съдбата ни поставят. Проблемите със здравето, които често се изострят в този момент пък са указание за това, че несъзнателно ги използваме като способ за бягство от реалността и начин да избягаме от необходимостта да си взаимодействаме с нея, а често се явяват и като резултат от тежестта на собствените ни ограничаващи убеждения или чужди изисквания и очаквания.

Във всеки случай, последната дестдневка на юни изисква от нас максимум реализъм във всички дела и житейски ситуации, тъй като там където обективно съществуващите граници и изисквания на практическата реалност са игнорирани до този момент, сега сблъсъкът с тях може да се окаже изключително болезнен и разочароващ. Животът може да ни представи сметката за стари дългове, пропуски и грешки, проявена безотговорност или некомпетентност. Много е важно в този момент да намерим баланс и компромис между дългът към себе си и дълга към другите. Разумно е също да ограничим деловата активност, взаимодействието с държавни структури, официални инстанции, високопоставени и авторитетни фигури. А в случай че работата с тях е наложена като категорична външна необходимост, да си служим само със законни методи, според правилата и предписанията. Наборът от решения сега е ограничен до единствено правилните, които между впрочем ще се окажат и най-добрите възможности. В рамките на правилата можем да проявяваме свобода и изобретателност, но излезем ли извън тях рискуваме да загубим всичко и да си създадем още по-големи проблеми в бъдеще. Мъдро и разумно ще бъде да бъдем възприемчиви към посланията на живота сега и да приемем онази единствена възможност, път или цел, които той ни предлага. Ако досегашните цели, намерения или проекти срещат пречки или резултатите от тях са разочароващи е време да използваме паузата, за да ги преосмислим и преоценим, или да потърсим други пътища и подходи към тях. Ако "всички врати са затворени" и по силата на принудата не ни остава нищо друго, освен да се посветим на теми в които не срещаме пречки, може би е време да преразгледаме тяхното значение в живота си и да ги превърнем в приоритет.

Пълната Луна през тази седмица ще бъде доста хладна и сдържана, поради контакта си със Сатурн. Тя ще увеличи като през лупа грешките и недостатъците ни, както и недобросъвестното отношение към задълженията, неспазването на законите, нарушаването на правилата. В зоната на риска попадат и взаимоотношенията, особено тези между родители и деца, между поколенията и всички отношения основаващи се на йерархията. За да ограничим възможните загуби е необходимо да държим под контрол емоциите си и да проявим мъдрост, бидейки меки, разбиращи и приемащи без да прибързваме с изводите. Периодът е изключително подходящ за вътрешна работа върху себе си и освобождаване от деструктивни програми и навици. Направете пауза за да вникнете в себе си и в своите действителни намерения и цели. Търсете компанията на слънчевите лъчи-сега те ще имат реално осезаем лечебен ефект и върху тялото и върху духа.

Успех

Няма коментари:

Публикуване на коментар