петък, 10 март 2017 г.

Пълнолуние в Дева - пролетно почистване с метлата на Съдбата

Пълнолунието през март, със сигурност не може да се нарече обичайно - и по аспекти и по цикли, то подсказа настъпването на важен етап в развитието на възникнали в миналото процеси и сюжети.  В деня на Пълнолунието - 12 март, е падежа на растящата квадратура на Меркурий със Сатурн, последвана от годишната сатурнова ревизия на амбициите на Слънцето, а самото пълнолуние указва фаза в развитието на процесите и сюжетите генерирани от Слънчевото затъмнение на 26 февруари тази година и лунното затъмнение на 16 от септември 2016. Родените в последната декада на подвижните знаци в тропическия зодиак Близнаци, Дева, Стрелец и Риби, вече вероятно преживяват процеси,които променят не само текущите житейски сюжети, но преди всичко и най-вече пораждат криза на самоличността и фундаменталните принципи, които добавят или отнемат смисъл в живота им.

Предвид текущата астрологична обстановка, дните около Пълнолунието вероятно ще оформят период на изострени противоречия, породени от незаконни или безотговорни инициативи и решения. Сега, ситуациите пред които ще ни изправи това Пълнолуние призовават към поемането на отговорност за допуснати в миналото грешки, лъжи или укрити истини, упорито поддържани самозаблуди и изкривено прилагане на човешките и божествените закони.

Съвсем логично, предвид политическата обстановка в страната пък и по света, можем да наблюдаваме както вътрешно властови проблеми-оставки, уволнения, понижаване в ранга,така и проблеми на определени личности и структури със самата власт и представителите на закона и реда.

В индивидуално-личен план, периодът и събитията с които той ще ни ангажира, вероятно ще подчертае "грешки в изчисленията" от миналото, когато в опитите си да окажем натиск върху хода на ситуациите в живота си, или да избегнем кризисни ефекти, сме предприели мерки, подценявайки основния фактор-мъдростта на самия живот и еволюционните процеси, които са част от естествената му природа. Начинания, идеи и ситуации възникнали през февруари 2017г., септември и март 2016г., сега ще се покажат своята действителна светлина и ще разкрият действителния си смисъл. В дните преди и след пълнолунието, вероятността от конфликти с хора и органи, упражняващи контролни функции в живота ни е повишена,а допълнителните трудности и интензивната работа по изпълнение на поети отговорности и задължения - почти неизбежни. Но ако в миналото нещо сме пропуснали, в нещо сме се заблудили или просто сме сгрешили в преценката си, сега резултатите от действията ни и срещата с реалността ще ни подействат отрезвяващо и дори, в случай че си позволим да потърсим и открием причинете в себе си-укрепващо.

Квадратурата между Меркурий и Сатурн, която поставя своя отпечатък върху пълнолунието обичайно възпрепятства комуникацията и придвижването. Излишната критичност ще затруднява постигането на разбирателство, провеждането на важни преговори и равнопоставеното общуване. В случай, че обстоятелства или силен вътрешен импулс изискат да изложим мислите си логично, свързано и убедително вероятността да се натъкнем на проблем при подбора на думите или привличането на вниманието на събеседника е съществена. Но  нежеланието да губим сили, енергия и ресурс за повърхностни и несъществени разговори, може да предизвика и положителен ефект- както за говорещите, така и за слушателите им. Интересът към нашите мисли и идеи, естествено ще пресее хората в обкръжението ни, които действително, а не проформа се интересуват от тях. А необходимостта да се изразяваме ясно, кратко и по същество би могла да изчисти от словообмена от заблуждаваща и несъществена информация и да ни научи да бъдем по- отговорни  и грижовни към думите си и по критични към идеите и мислите, които не само допускаме в съзнанието си, но и си позволяваме да предложим на вниманието на околните Или иначе казано-да изхвърлим мисловния и словесния боклук от съдържанието на съзнанието си и общуването си .

Препятствията в текущите дела и планове възникващи сега, за мнозина ще укажат необходимост от разчистване на пространството за реализацията на нови по-актуални или стари, но по-жизнеспособни сюжети. Полезно е в този момент да се посветим на приключване на стари дела, решение на проблеми отстраняване на недостатъци и поправяне на грешки от миналото. Независимо че казусите могат да се окажат твърде сложни, а в някои случаи дори неразрешими, именно те ще ни подскажат какво е необходимо да оставим в миналото и ще ни подтикнат към важни решения за промяна в приоритетите, които в крайна сметка в бъдеще ще ни позволят да направим и правилният избор.

Следва да имаме предвид, че новите начинания и житейски сюжети възникващи през март са практически обречени на неуспех. Главната задача която стои пред нас сега е да уредим и освободим миналото и Съдбата ще ни съдейства и насочва именно в този контекст. Чрез проблеми, усложнения и ограничения, които срещаме по пътя си Вселената ще ни подсказва с какво сме длъжни да се съобразим, тъй като на този етап не разполагаме с емоционален,съзнателен и мисловен ресурс, с помощта на който да го преодолеем.

Пълнолунието и процесите задействани от него ще осъществят своеобразна диагностика на вътрешното ни състояние, насочвайки внимание към вътрешни врагове и токсични източници-зависимости, обиди, претенции към обкръжението, към определянето и отстраняването на вътрешните причини за външните проблеми с цел корекция и отказ от деструктивни и ограничаващи, мисли, чувства и житейски сценарии.

В случаите, когато не чувстваме, или сме загубили връзката си със своите вътрешни ориентири, не знаем или не разбираме скритите модели и причини, които ни ръководят, водят, осмислят постъпките и пораждат резултатите в живота ни, това пълнолуние както и събитията през последните седмици отключват процеси, които предизвикват хаос, загуба, житейска неустойчивост и нестабилност. Те биха могли да ни натрапят измамното чувство, че сме жертва на обстоятелствата, на присъствието или отсъствието на положително влияние на отделни личности, модели и сюжети в живота ни. Но всъщност, целта на настоящите процеси е да осъзнаем, че носим лично отговорност за това което сме и можем да бъдем. И сега имаме възможност да сверим курса, като съотнесем настоящата си реалност и плановете си за бъдещето със своя вътрешен компас и в случай на несъответствие- да обърнем хода на живота в курс и направление, което е предназначено именно за нас. Ако събитията ви носят усещане за хаос, неопределеност и загуба на твърда почва под краката, ако се чувствате объркани от липсата на ясен фокус и цел пред себе си, това определено е знак, че се намирате не там където трябва да сте и вероятно наскоро или отдавна сте се отклонили от курса, който е избрала да следва душата ви, от своята мисия и жизнен път. В такъв случай, за вас може да стартира период на сериозно разчистване,
в който обстоятелства и хора рязко и внезапно да напуснат живота ви, под натиска на неконтролируеми събития и обстоятелства. Особено вдъхновение, интуитивни прозрения, чисти чувства, висши прояви на любов и високи идеали, за които с готовност бихте пожертвали желания и притежания пък са знак за постигнато високо ниво на духовна съзнателност, зрялост и мъдрост. Сравнително лесно и осъзнато ще можете да "пожертвате" външни форми, за да придобиете вътрешни богатства или да съхраните чистотата на вече придобити духовни добродетели.


Успех!

Няма коментари:

Публикуване на коментар