събота, 4 февруари 2017 г.

Бъди светлината в себе си

Бъди Светлината в себе си! Всеки от нас трябва да развие в себе си способността да си проправя път през тъмнината сам - без приятели, близки, партньори и учители. Без карта и без водач. Свободата не може да бъде достигната без да преминеш през самотата. Дали ще се чувстваш самотен и слаб докато трае този процес, зависи от готовността ти в края на пътя да отпразнуваш собствената си Сила и Личност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар