събота, 9 януари 2016 г.

Меркурий на среща със Слънцето, или един малко по-различен поглед към ретроградността - 2 част

Меркурий никога не се отдалечава на повече от 28 градуса от Слънцето и слава Богу, което само по себе си е доста интересно обяснение за връзката между съзнанието и неговите мисловни конструкции. Хелиакалният му цикъл започва по време на ретроградната фаза, при долен съвпад със Слънцето и продължава около 116 дни, от които между 19 и 24, се движи ретроградно.

Психолозите и изследователите на човешкото поведение често изтъкват, че за да превърне една представа в убеждение на човешкото съзнание са му необходими около три месеца. Толкова е необходимо и на даден ритуал или практика за да се превърне в навик. Изследователите на човешките взаимоотношения пък, са забелязали, че обичайния период необходим за превръщането на първоначално възникналите симпатии при ново запознанство в траен интерес и близост също е около три месеца. Толкова колкото Меркурий се движи директно в един свой цикъл. Това потвърждава ролята му на медиатор, свързващ центъра на системата (Слънцето) с прилежащите и елементи и външната реалност, напасвайки информация, знания, връзки, способности и навици към актуалния сценарий за опознаване и усвояване на външното и вътрешното пространство. Периодичното обновление на този цикъл разкрива наличието на потенциална способност заложена във всеки човек, всяка система или идея за обновление, формирано въз основата на обратната връзка. Всъщност обратната връзка, която получаваме след като Меркурий навлезе в ретроградната си примка, е понякога шокираща , тъй като разкрива необходимостта от създаването на нови представи, навици и способности и промяна в обстоятелствата и ситуациите в една или друга житейска сфера. Но пък точно шокът и объркването в последствие ни тласкат към промяна в начина на мислене и инсталирането на нов "софтуер" по време и след старта на новият цикъл.. Безценна възможност за онези, които съзнателно и старателно посещават училището на живота.

В предишната статия проследихме какво се случва в първия етап от развитието на процесите, генерирани от навлизането на Меркурий в зоната на ретроградната примка, или в края на един цикъл.  Движим се ретроградно, заедно с обекта на нашето изследване и вече сме на прага на новия, възникващ при долния съвпад със Слънцето.

14-26 януари
Усвояване, настройка и адаптация

Новият цикъл започва на 14 януари, в 24-тия градус на Козирога. Целта на настоящия урок е заложена в зодиакалната му позиция и условно би могла да се формулира така: ревизия и преоценка на основните житейски стратегии, оформящи скелета и придаващи смисъл и цел в живота ни. Професионалните амбиции и статус, разбира се са важна тема тук, но само като съставна част на доста по-фундаменталния въпрос за източниците на сигурност и надеждност и най-вече на увереност и лични постижения. Рождения дом в който ще се случи, ще ви даде допълнителна представа за онази житейска сфера в която се нуждаете от промяна в начина на мислене и поведение, от преразглеждане и обновление на подхода и навиците, както и на отношението ви към хора и обстоятелства в обкръжението ви по тази тема.


Малко преди и по време на съвпада голяма част от текущите програми и планове могат да достигнат до заключителен етап или да загубят своята актуалност. Внезапно получени новини, факти, които до този момент са били недостъпни за нас и най-вече лични прозрения и вътрешни послания могат изцяло да променят представите ни. Всички те тепърва ще трябва да получат оценка и потвърждение за достоверност и адекватност, а преценката ни в този момент по правило е твърде субективна, затова е изключително важно да се въздържаме окончателни изводи и важни решения. Въпреки липсата на здрав смисъл обаче, а може би благодарение именно на нея, съзнанието ни  генерира мисли, които притежават максимален потенциал за проявление и материализация, така че визуализациите, целенасочено концентрираните в намерения, планове и стратегии мисли, със сигурност в последствие намират подходяща форма за реализация. Това е момента в който действително можем да инсталираме една изцяло нова програма в мозъка си чрез създаването на подходящи мисъл форми. Всъщност това така или иначе се случва, така че си струва да възприемете и позицията на наблюдател по отношение на собствените си мисли-това със сигурност ще ви ориентира в плана на висшият ви Аз за предстоящото бъдеще. Разбира с,е за това е необходимо да си осигурите подходящата емоционална среда и уединение, за да предотвратите инсталирането на негативни или чужди мисъл форми.

След съвпада, в обективната обстановка на външната реалност, всички настъпили изменения с които трябва да се съобразим вече са факт и настъпва период на запознаване с новите обстоятелства и адаптация към тях. Някои вече са видими, за други ще останем в неведение докато Меркурий не възстанови обичайния си ход. Проблемите и задачите, (от втората половина на декември) породили криза в съзнанието и указали необходимостта от промяна в представите, начините на мислене, навиците, подхода и инструментариума с който си служим, отново могат да ни напомнят за себе си и да ни поканят да разиграем поредния сценарий, генериран от новоинсталираната програма. Ако необходимостта от промяна е осъзната по време първия етап, започва подготовка за нейната реализация чрез активно придобиване и използване на нови знания и подходи, ако не е, започва усвояване и прилагане на програма, целяща да избегне всичко което е свързано с провала и разочарованието от неуспешния опит. И тази нова представа ще послужи за разгръщането на една нова реалност в поредния цикъл.

В края на този период, Меркурий отново забавя своя ход и се готви да възстанови обичайното си движение, а новите сценарии, ролеви модели, познания и навици малко или много вече са интегрирани. В периода 20-26 януари би следвало вече да сме наясно как настъпилите промени и подменените представи могат да ни помогнат в успешното формулиране и постигане на дългосрочни, стратегически цели и да ги използваме за формирането на нови житейски стратегии, гарантиращи сигурност, надеждност и максимална реализация на личния ни потенциал. И най-важното-да започнем да нагаждаме външната към вътрешната си реалност, нагаждайки поведението към мисленето си-т.е да започнем да осъществяваме онези промени , заради които сме се нуждаели от този опит.

За какво да внимаваме?
-избягвайте поемането на нови задължения и отговорности, преди да се ориентирате и адаптирате към новите обстоятелства
-в началото на периода, в дните около съвпада със Слънцето(13-16 януари) имайте предвид ограничените способности за рационално мислене и адекватни реакции и се въздържайте от срещи, действия и постъпки, които биха имали ефект върху бъдещето ви. Не търсете здрав смисъл и в постъпките на околните и по възможност ограничете общуването и всякакви източници на ментално и емоционално натоварване.
-не възприемайте всичко директо, за чиста монета-обстоятелствата може вече да са факт, но вашата способност за адекватна преценка все още не е възстановена, а и в последствие могат да възникнат допълнителни фактори внасящи промяна в общата картина

Какво можем и да направим за себе си?
-съзнателно търсете възможности за изолация, размисъл и вътрешен диалог-това е вашето време за разговори с Бога
-търсете и използвайте нови начини на взаимодействие, в онези ситуации и области в които се е проявила нуждата от промяна
-след 16 януари започнете активно да усвоявате и прилагате нови знания, да използвате нов алгоритъм и инструментариум, нови, полезни навици и практики
-съзнателно наблюдавайте и анализирайте информацията и обстоятелствата за да установите в кои свои нагласи, представи и планове следва да внесете изменения
-ако внезапно се почувствате привлечени от нови сфери на познанието и нови области на интелектуална активност последвайте влечението си и потърсете връзка с хора със сходни интереси

26 януари-14 февруари
Проверка и прилагане на новоусвоената програма

Периодът през който Меркурий преминава повторно през зоната в която е бил ретрограден е ключов за новият цикъл и критичен по отношение на новоформиралите се представи, тъй като те все още не са се превърнали в убеждения. На новите навици също им предстои да се превърнат в начин на живот, а това както знаем изисква постоянство. За разлика от тях дълбоко пусналите корени в съзнанието и битието ни сценарии, подходи и убеждения са все още живи и жадуват за реабилитация. Това е времето, в което новите алгоритми и планове следва да бъдат проверени и утвърдени, според степента си на ефективност. За трети път се налага да се изправим през задачите и казусите възникнали в началото на ретроградната примка или да се сблъскаме с обстоятелствата породили криза в съзнанието ни и в крайна сметка-превърнали се в стимул за промяна. И в зависимост от количеството и качеството на свършената вътрешна работа имаме възможност да приложим нови алгоритми за решаването им или да го отложим за неопределен период от време.

На този етап вече установяваме че някои от пречките и препятствията които сме срещнали на първия етап са целяли да ни тласнат в една по-различна, адекватна на целите и намеренията ни посока, или да ни предпазят от неразумни решения и реализацията на неефективни програми. Или всяко зло за добро. затова ще завърша с това с което започнах : Всеки път, когато Меркурий навлиза в ретроградната си примка ни отправя предизвикателството да преразгледаме изменим или обновим подходите, възприятията, мисленето и навиците си в определени области или по отношение на определени обстоятелства. Защото промяната е ключът към нашата еволюция като съзнателни същества.
Четете още : Първа част: От навлизането в ретроградната примка до долния съвпад със Слънцето