сряда, 13 януари 2016 г.

Мисъл на деня - 13 януари


Не мислете, че вие сте най-умните, най-силните и най-добрите хора в света, които могат да се справят с мъчнотиите си изведнъж. Най-мощният, най-разумният и най-добрият в света е Бог. Искате ли да бъдете подобни на Бога, свържете се с него. 
Да се обърне човек към Бога, това значи да придобие онази светлина, чрез която да изучава условията за развитието на своя ум, на своето сърце и на своята воля - само по този начин той може да съгради своя живот, да организира силите в себе си, да даде път на божественото, на висшето си Аз.

Учителя Беинса Дуно