четвъртък, 29 октомври 2015 г.

Цикълът на Марс и Венера, или как "Аз искам" се превръща в "Решил съм да имам"2015-та е уникална с няколко астрологични събития, едно от които е трикратния съвпад на Марс и Венера, Волята и Любовта, чрез които правим изборите си не само в сърдечните взаимоотношения, но и по отношение на морално-етичните концепции за които влагаме волеви импулс за реализация. Съвпадът на две планети отбелязва началото на нов цикъл между тях, а всеки нов цикъл има своя програма чиито семена биват полагани в началото му. Подобно на слънчево-лунният цикъл и тук имаме зараждане, време за преодоляване на препятствията / растяща квадратура/, хармонизация и свободно движение на енергията /растящ тригон/, точка на осъзнаване и разкритие, когато всички карти са на масата / опозиция/  и последваща възможност за решаване на появилите се по това време проблеми /падащ тригон/, и накрая окончателно преодоляване на препятствията или разпад /падащ квадрат/ 

Обичайно, Марс и Венера се срещат на небето веднъж на около две години. Доколкото тази небесна среща се описва и проектира в поднебесния свят най вече чрез интимните взаимоотношения, продължителността на цикъла Марс/Венера указва и времето, в което Вселената отдава своята подкрепа за позитивното развитие на взаимоотношенията. Времето, в което една връзка преминава през цялата палитра от страсти, противопоставяне, примирие и преодоляване на препятствията, за да може в края на цикъла или да премине на качествено ново равнище в развиващи се взаимоотношения или да освободи партньорите за придобиването на последващи опитности. Техният цикъл обичайно и съвсем уместно се разглежда в контекста на лични и романтични взаимоотношения, указва важни етапи в развитието им, повдига темите за сексуалността и за всичко, което касае взаимодействието между мъжкия и женския принцип. Но това съвсем не изчерпва характеристиките и значението му, защото както на ниво отделна личност така и на ниво социум, началото и критичните точки на този цикъл могат да бъдат свързани и с други далеч по дълбоки процеси и промени. Особено в годините, когато имаме два и повече съвпада, което обичайно се случва когато Венера е ретроградна. 

Взаимодействието между Марс и Венера определя способите за реализация и проявление в живота, на ценностите, към които се чувстваме привлечени и които изповядваме. Не винаги обаче те биват жизнеспособни, здравословни и конструктивни. Именно заради това съвпада на ретроградната Венера с Марс е ключов при разглеждането на техният цикъл и е далеч по-рядко явление, ефектите от което имахме привилегията да преживеем през тази година. Чрез него получаваме възможност да изследваме и разберем какво действително желаем и да превърнем своите желания в намерения, които в последствие да обслужим чрез адекватно изработена стратегия. Защото колкото по-объркани и противоречиви са желанията и ценностите ни, толкова повече се отдалечаваме от постигането на истинско щастие и удовлетворение в живота си. Процесите предизвикани от ретроградната Венера по естествен начин ни помагат да решим съществуващите противоречия, да различим фалшивите от действителни ценности и желания.

Съвпадът на ретроградната Венера с Марс бе време в което да преформулираме стратегията за нашите действия щателно и с далечна перспектива, съгласно протичащия под въздействието на ретроградната фаза на Венера процес на проверка и промяна на ценности, критерии за избор и обстоятелства, а резултатите от този процес обикновено имат изключително осезателен резонанс в живота ни. Затова, годините когато Венера в своята ретроградна фаза се среща с Марс, придобиват изключително значение. Както вече бе уточнено Марс и Венера са символично натоварени с архетипите на мъжкото и женското начало, а тройният съвпад им дава възможност няколко пъти да преразгледат и да наложат онези варианти на взаимодействие помежду си, гарантиращи надеждно проявление в реалността на резултатите от тази среща. Респективно сценариите които се разгръщат и  и най вече връзките които установяваме в тези години, ни дават възможност да постигнем качествено нова визия и еволюционен напредък по личната си тема за взаимоотношенията

Как се случва това? Обменът между Марс и Венера всъщност показва процесът на превръщане на желанията в намерения, а след това и в действия. Желанията, които Венера поражда са емоционално подплатени, но сами по себе си не могат да придобият реална сила, преди да се превърнат в намерения. От своя страна активната, целенасочена воля на Марс, която поражда действието, може да бъде дори разрушителна, ако няма стабилна ценностна обосновка и не обслужва желанието на личността, което Венера е заявила с "Аз искам". И повярвайте ми няма нищо по-разрушително за човешката психика от една неудовлетворена Венера. Освен недоволната Луна може би. Тъй като Марс най-често обслужва егото, ако не успее да наложи волята си страда най-вече то. Но ако Венера не постигне желанията си и не наложи ценностите си страда цялото ни същество, лишено от най простото си право - удоволствието от живота. И в крайна сметка активността на Марс остава непродуктивна дори безсмислена, ако не бъде насочвана от желанията и ценностите, родени от Венера.

Нормалния процес на проявление започва с намерение. От казаното до тук произтича, че намерение се поражда тогава когато Марс и Венера обединят енергиите си, или когато ценностите и желанията са готови да се въплатят в действия. Така "Аз искам" се превръща в "Решил съм да имам". В най общ смисъл, цикълът Венера/Марс описва именно връзката между ценностите и желанията от една страна/Венера/ и волята, методите и средствата/Марс/ за тяхното прилагане и постигане. Обменът по между им в рождения хороскоп , например, подсказва възможностите, пътищата и способите за постигането на желанията ни, което пък е источникът на личното ни удовлетворение. Ако връзката е хармонична, умеем да насочваме волята си в области, които могат да обслужат реализацията на желанията ни и да изберем правилна стратегия за постигането им. Ако не е - прилаганите методи не обслужват желанията и ценностите, или им противоречат. Така действията на Марс остават непродуктивни, а желанията на Венера неосъществени, което често става причина за вътрешно напрежение и неудовлетворение в живота на тези, в чиито хороскопи съществува конфликтен обмен между двете планети. Рождените аспекти са тема за друг анализ обаче, затова нека преминем към онова, което се случа в зората на един Марсово-Венерин цикъл и по точно този, който предстои да стартира от 3 ноември 2015г.

На първо място, когато Венера и Марс започват нов цикъл ние можем да преформулираме или изяло да коригираме своите намерения. Освен това, Марс и Венера смислово и символично са проява на мъжкото и женското начало и разбира се всеки техен цикъл се свързва промени в чувствено -емоционалния свят, личните и романтичните отношения. Вероятно още в началото на годината ситуации и обстоятелства са ви накарали да се замислите за емоционалните си потребности, критериите за избор на партньор и сюжетите развиващи се в живота ви по тези теми. През лятото потребността от преоценка и трансформация на възгледите следва да е станала неоспорима. Повече за предходните два съвпада, можете да прочетете тук.

След второто за годината съединение между Марс и Венера, през октомври би следвало вече да сме наясно с подменените в следствие на ретроградната фаза на Венера желания и критерии и да предприемаме конкретни стъпки в тяхното осъществяване. Тъй като вторият за годината съвпад в Лъв обуславя показни и демонстративни постъпки, някои немаловажни детайли може би ще се изяснят по-късно, когато свалим розовите очила, по време на ноемврийския съвпад. Ако пък сме поставили край на изчерпани или нездравословни връзки и сме извлекли поука от минали грешки, то следва вече да сме осъществили необходимата промяна в представите и очакванията и да сме определили правила на поведение, гарантиращи повече интимно щастие в бъдеще.
Ако ретроградната фаза на Венера ни е принудила да преразгледаме базовите си критерии, ценности и желания в една или друга житейска сфера, в периода между септемврийския и ноемврийския съвпад, би следвало да постигнем разбиране относно това какви именно промени трябва да осъществим и в какво направление следва да се движим.

Съществуващите взаимоотношения след направената преоценка и предоговаряне на "онова което ни свързва" вероятно са преминали към нов етап в развитието си, изпълнен с нови чувства и емоции. В случай че противоречията не са разрешени периодът между двата есенни съвпада може да се превърне в период на прогресивно нарастващи разногласия и натиск един върху друг. Преди началото на новия, пълен цикъл през ноември, са възможни и кризи, но те преди всичко ще играят ролята на проверка по отношение на това доколко добре сме усвоили уроците от миналото, доколко адекватни и достоверни са желанията и изборите ни, и доколко силни и жизнеспособни са намеренията ни. Препятствията и проблемите които срещаме на този етап или ще потвърдят изборът ни, или ще ни принудят да го преразгледаме и коригираме. Все още имаме възможност да променим методите и средствата, с които си служим за постигането на желанията си. Бъдете внимателни най-вече по отношение на чувствата на партньора си и избягвайте каквито и да било опити и форми да се възползвате или да манипулирате чрез тях. Бъдете внимателни също и по отношение на себе си и каквито и да било форми и причини за самозалъгване. 

Новият цикъл стартиращ в началото на ноември ще бъде пълен, с продължителност от около две години. Той ще ни предостави вече условия да преминем през цялата палитра от страсти, противопоставяне, примирие и преодоляване на препятствията. 

Какво е необходимо да знаем и да направим преди да встъпим в него, за да можем да го използваме пълноценно? 

Към този момент всички въпроси, колебания и съмнения касаещи желанията, ценностите и приоритетите трябва да бъдат напълно изчистени. Съмненията относно смисълът -също.

Желателно е да си отговорим на следните въпроси

1. Как получаваме и отдаваме любов, обичаме ли достатъчно себе си или страдайки от недостиг на вътрешна любов, я изискваме от други, в опит да запълним празнината в себе си.

2.Разрешили ли сме за себе си въпросът с властта и доминирането изключващ равнопоставеността и взаимността във взаимоотношенията? Ако Марс си позволи да реализира своята потребност да доминира не във света на постиженията, а в сферата на Венера-взаимоотношенията с близките, то този период би могъл да се превърне драматична епопея на борби и поражения. Тук особено внимание следва да се обърне на проекциите на личните амбиции към партньора, както и претенциите, изискванията и задълженията с които го натоварваме.

3.Осъзнаваме ли собствената си индивидуалност като различна от тази на партньора? Два поредни огнени съвпада би следвало да обединят две силни личности, уважаващи тези различия и особености, които правят всеки от тях неповторим. Желанието да се разтвориш и изгубиш в другия, както и стремежът към самоутвърждаване и доминиране, чрез използване на слабостите и чувствата на другия, могат да послужат за мотивация за встъпване във връзка, или промяна в съществуваща такава, но неизбежно ще доведат до усложнения и проблеми.

Към този момент следва да съгласуваме начинът си на живот с направените избори, да знаем какво искаме и достатъчно трезво да оценяваме както собствените си възможности така и перспективите пред себе си.  Благоразумието на Девата която гостоприемно приютява новия Марсово-Венерин цикъл, ще поокастри малко смелостта и вдъхновението характерни за предходните два огнени съвпада и въпреки че едва ли ще ни предостави вълнуващи нови перспективи, ще ни предпази от напразни мечтания за осъществяването на невъзможни сценарии. За сметка на това пък ще можем да конкретизираме възникналите по-рано желания, намерения и стратегии напълно реалистично и с всички детайли. Ще бъдат подкрепени онези от тях които имат здрав, практически смисъл и които са съгласувани с нашите навици и умения. Илюзиите и самозаблудите ще бъдат развенчани. Сега вече следва да знаем кой точно стои пред нас, какво можем и какво не можем да очакваме от него, а и какво можем да инвестираме във връзката.

Чувствата и импулсите ни до голяма степен ще бъдат подчинени на здравия разум, поради което вероятността от възникването на умопомрачителни любовни романи е минимална. Новите запознанства едва ли ще ни открият главозамайващи нови перспективи, а и ние до голяма степен ще бъдем толкова чувствителни и критични към малки несъвършенства, че вероятността от възникване на нови взаимоотношения е сведена до минимум. Но онези възникващи в рамките на този минимум обещават да бъдат наистина успешни и устойчиви, тъй като ще бъдат подкрепени от съвършено обективна представа един за друг и ясно очертани перспективи по отношение развитието на връзката.

Съществуващите съюзи предстои да преминат през проверката на времето, която да потвърди или отхвърли тяхната смисленост и целесъобразност, чрез практическата полза която всеки от партньорите открива за себе си в установените взаимоотношения. Ще трябва да доказваме любовта си с реални постъпки и действия и готовност да окажем помощ и поддръжка.След конфликтите възникнали на предишните два етапа сега имаме възможност да изследваме всичко спокойно и да направим напълно реалистични изводи и адекватна оценка на взаимоотношенията. Това ще ни помогне да реализираме по-работещ и ефективен сценарий в бъдеще.

Успех!!!.... и много любов да има в живота ви!

А ето и видео по темата с изцяло практични съвети и препоръки :


6 коментара:

 1. думите "практическа полза" и " прагматично!" ме объркаха още повече в мислите ми относно цикъла " Решила съм да имам!".. Но се усеща много силно. вече.
  Много благодаря!!
  Прекрасен текст.
  <3
  Лада

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ами щом си решила да имаш, добре е при този цикъл да подходиш прагматично към избора, а и защо ти е да имаш нещо от което полза няма ;)

   Изтриване
 2. Анонимен12:31:00

  Благодаря ви, Елена! Страхотна сте!

  ОтговорИзтриване
 3. Радвам се, че Ви открих отново, липсваха ми статиите в Bulgaria.utre.bg!!! <3

  ОтговорИзтриване
 4. Благодаря за вниманието :)

  ОтговорИзтриване
 5. Анонимен12:33:00

  малко ми е разтегнато,тегаво се чете,но смислово е много точно

  ОтговорИзтриване