понеделник, 27 август 2012 г.

Желанията по новолуние-сбъдват ли се?

За това как можем да използваме енергията на Новолунието сме говорили неведнъж. Днес ми се иска да обърна малко повече внимание на въпроса, касаещ формулирането на желанията и по-точно тяхното осъществяване и времето необходимо за това.


Ситуациите, възникващи по време на новолуние и идеите, зараждащи се в този момент, носят със себе си скрити фактори, които изискват получаването на допълнителна информация, преди да предприемем конкретни действия или да вземем важни решения. Обикновено тази информация започва да става значима и видима при първата четвърт на Луната, но всички фактори, касаещи процеса, възникнал при новолуние, стават очевидни по време на пълнолунието, две седмици по-късно.

За добро или за лошо обаче, много малко процеси завършват в рамките на един лунен цикъл. Повечето важни житейски ситуации и въпроси простират своето развитие далече във времето. Така е и с нашите импулси и желания - всяко от тях си има свой собствен темп и цикъл на развитие, както и фази на осъзнаване и осъществяване. Понякога това привидно забавяне може да ни демотивира и дори да ни откаже, но опитът на по-търпеливите и наблюдателните доказва, че веднъж възникнало по време на новолуние едно трайно намерение задължително придобива някаква форма на реализация. Понякога, дори след като сме се отказали разочаровани от липсата на проявление.

Всички процеси на Земята, включително нашите човешки животи могат да намерят своето описание във Слънчево-Лунният цикъл. Както всеки цикъл обаче и в него се наблюдават големи, средни и малки периоди. Най-големият продължава 19 години, а най-малкият - 29 дни. Така че бъдете целенасочени и търпеливи!

Новолунията винаги въвеждат нови идеи и хора в живота ни, които пък стават спусъци за нови начинания. Нормално е те да не успеят да се поберат в рамките на един месец, особено когатo става въпрос за значителни житейски процеси. Често значението на всички тези нововъзникнали импулси не става ясно и не бива подкрепено с ярки и категорични действия, преди фазата на първата Лунна четвърт да достигне същия знак и градус от зодиака след девет месеца. Да, аналогията е еднозначна - големите идеи имат нужда от износване, преди да се родят. Така че не изоставяйте своите желания, преди да е изтекъл този 9-месечен период на бременност. Дайте им време да преминат през ембрионалния период на своето логично развитие. А всички фактори касаещи пълното разгръщане на процеса касаещ осъществяването на глобалните житейски намерения вероятно ще станат видими и значими при достигане на фазата на Плънолуние в същия знак и градус 18 месеца по-късно. Едва тогава можем да преценим адекватно резултатите и степента си на удволетвореност.

Ако си водите дневник на новолунията ще ви бъде по-лесно да проследите този процес. Върнете се към списъка на желанията си преди девет или осемнадесет месеца. Ще видите как те са заживели свой собствен живот, а някои от тях дори са се реализирали въпреки липсата на ангажимент към тях от ваша страна.

Успех!

Стаията е написана за ВарнаУтре.БГ