събота, 19 март 2011 г.

Ефекта "Плацебо" -съществува ли той при прилагането на Баховата терапия?

Хората често питат за Пласебо ефекта при Баховата терапия. Те се интерисуват дали есенциите дайстват само защото вярваме в тях и дали това не е само въпрос на внишуние. Д-р Бах казва, че цветята притежават определена лечебна сила, независимо от това дали вярваме в тях и че лечебното им действие не намялява от факта, че не им вярваме. Това разбира се е твърде трудно да се докаже пред скептиците.

Ефектът от есенциите е бил тема на едно много интересно прецизно проучване, направено в САЩ през 1980г. От д-р Майкъл Вайсглас за неговата докторска дисертация. Той е изследвал тъкмо плацебо ефекта, т.е дали резулататът от приложението на цветните есенции зависи от силата на вярата във възможостите им. Най напред той направил серия от психологически тестове на три групи хора, след което дал на трите групи лекарства както следва:
На първата група биле дадени шишета с изворна вода и бренди-т.е плацебо.

На втората група биле дадени шишета с изворна вода, бренди и комбинация от четири Бахови есенции.

На трета група биле дадени шишета с изворна вода, бренди и комбинация от седем Бахови есенции.

Тъй като концентарите се приготвят с изворна вода и бренди, а есенциите нямат цвят, вкус и аромат, всички шишета изглеждали еднакво и имали еднакъв вкус. Това бил двойно сляп опит - нито хората участвали в експеримента, нито самите експериментатори знаели кой какво шише е взел.

Първо след три седмици, после след шест седмици на изследваните лица биле направени същите психологически тестове. Те показвали, че групата взела плацебо, не е претърпяла никакви съществени промени, докато другите две групи имали значителен напредък по отношение на самопознанието, себеувереността, приемането на себе си, благополучието, творчеството, чувството за хумор и сексуалното си удоволетворение.

Друг интересен факт установен при експеримента е, че хората от третата група, която взела по седем есенции, преживели по-голям стрес и били по- склонни да се откажат от експеримента. Това подсказало на д-р Вайсглас, че е най добре да се дават три или четири есенции в комбинация, без да се наблюдават странични ефекти.
Самият д-р Бах е предписвал между една и девет есенции в комбинация в зависимост от пациента, макар че възприетото правило в практиката е че следва да се комбинират максимум до седем.

Канди Хиленбранд "Цветолечението на д-р Едуард Бах-12 лекции"

Няма коментари:

Публикуване на коментар