вторник, 7 декември 2010 г.

Програма за здраве и благополучие

Съвременната медицина независимо холистична или алопатична има дълбоки познания и добра практика в откриването на произхода, механизма и развитието на много болести.В много случаи обаче процесът на лечение спира до степен която е далече от състоянието на здраве. Точно това е моментът в който е необходимо ние да кооперираме усилията си с тези на терапевта и да се погрижим сами за постигане на едно хармонично и балансирано състояние, което да ни освободи от блокажите, които възпират протичането на оздравителния процес.
Едно надеждно и полезно средство е релаксацията и автотренинга под формата на медитации и визуализации. Този метод ще ви помогне на първо място да почувствате хармония и баланс и постепенно да пристъпите към освобождаване на блокажите на трите нива –физическо, емоционално и ментално. Ще работим както върху тялото предоставяйки му възможност да се отпусне за да бъдат задействани вътрешните саморегулационни и оздравителни процеси, така и върху освобождаванто на онези чувства, емоции и състояния които ни пречат да постигнем истинско здраве ,благополучие и удоволетвореност от себе си и света около нас. Онези от вас които се чувстват по - потготвени или нямат конкретни физически оплаквания ще могат да използват фазата на релаксация и освобождаване като потготовка за навлизане в следващите по - дълбоки нива – Зоната на духовната подкрепа и Зоната на натрупване на знания. В Зоната на духовната подкрепа ще можете да осъществите връзка с Вътрешния водач у вас и по този начин да „сверите часовника „ си доколко Вашият материален и духовен живот е в съзвучие с пътя Ви като духовно същество, да потърсите съвет и подкрепа. В Зоната на натрупване на знания ще получите възможност да си отговорите на измъчващи ви въпроси относно вашето минало и бъдеще с което ще подпомогнете установяването на емоционално здраве, освобождаване от тревогите за бъдещето и тежестта на миналото ,както и повече сигурност и стабилност в ежедневието.

Практиките за релаксация и автотренинг се провеждат всяка сряда от 18,30 часа
Цена 8 лева


За да може работата на ментално ниво да протича успешно и резултативно е необходимо да потготвим тялото, да го събудим и освободим. Науката Аюрведа и иога като елемент от нея от векове ни учи че всичко във света съществува и функционира правилно подчинявайки се на хармонията мужду петте елемента сътворяващи микро и макрокосмоса. Програмата за балнсиране не на петте татви/ елемента/ от които е изградено всичко около нас, включително и ние самите има за цел чрез комплекс от асани да потготви тялото за ментална работа, както и да го поддържа в едно състояние на здраве ,бодър дух и усещане за радост и живот.

Практиките за балнсиране на петте татви /елемента/ според Марма йога, се провеждат при следния график
Вторник – 15 часа и 18,30 часа
Четвъртък -15 часа и 18,30 часа
Цена 7 лева


За групи от приятели или колеги, предлагаме провеждане на практиките по индивидуален график, съобразен с възможностите и потребностите на групата, извън посечените дни и часове.

За всички практики е необходимо да си донесете по възможност постелка за йога, шал или леко одеало за релаксиращия автотренинг. Препоръчително е два часа преди практиките да не сте приемали тежки храни и стимулиращи напитки и вещества, а час след това да не избягвате натоварващи дености.
Моля, изключите звука на телефона при влизане в студиото!Посветете това време само на себе си!

адрес гр.Варна, ул.Дебър №27
телефон за контакти 0887302268