сряда, 5 април 2017 г.

Сатурн в стоянка пред Галактическия център

Сатурн, "Черното Слънце на Нощта" вече е в своята първа сутрешна стоянка, която ние наблюдаваме от Земята, проследявайки движението му по орбитата спрямо Слънцето. На този етап от своето небесно пътешествие, планета спира видимото си движение и след няколко дни започва да се движи назад по еклиптиката, по пътя който вече е извървяла.

Първата утринна стоянка на Сатурн е събитие, което учените наблюдават на небето и проследяват с огромен интерес вече хилядолетия наред, тъй като цикълът Слънце / Сатурн е всъщност цикъл на реализацията. Поради това, че видимото ретроградно движение е феномен, който има пряко отношение и връзка с хелиакалния цикъл, т.е движението на планетата спрямо Слънцето ефектът върху съзнателните модели и представи генерирани в поднебесния свят е забележим и потвърден. Мнозина астролози от древността до днес, смятат че Сатурн, както и останалите външни планети са най-силни и мощни в изявата на принципите и качествата си именно в периода от първата сутрешна поява до първата сутрешна стоянка-т.е в този момент. След което, при ретроградното си движение изявата на техните принципи среща трудности, забавяне и пречки. Поради това се считат за носещи проблеми до момента, в който застанат във вечерната си стоянка, след като вече са се появили като вечерни звезди и пак възстановят обичайното си движение по хода на еклиптиката, във втората половина на своя хелиакален цикъл. Съществен нюанс в тази обща теория добавя вечерния изгрев, случващ се при опозицята на ретроградната планета със Слънцето-в който планетата символично достига апогеят на силата си и зрелостта на сюжетите генерирани от съответния цикъл и планетните принципи които ги обслужват. В настоящия цикъл на Сатурн имаме

Сутрешна стоянка: 3-8 април, в 28 гр. на тропическия Срелец

Опозиция със Слънцето и вечерна поява: 15-16 юни, в 25гр. по остта на тропическите Близнаци-Стрелец

Вечерна стоянка: 22-29 август, в 22гр. на тропическия Стрелец, там където заварихме Сатурн в новогодишната нощ на 2017г.

А кои са принципите и качествата на Сатурн?

В древността съвсем не са придавали такава тъмна, злокобна и зла природа на Сатурн с каквато каквато той се слави днес. И днес обаче, той е той внася формообразуващите ограничения, необходими за превръщането на една съзнателна идея или намерение в устойчива реалност. Освен смърт, болести, кармични разплати, природни бедствия и сурови наказания, той носи стабилност, справедливост, истина и ред. Всъщност първото е последствие от липсата на второто и функцията на Сатурн да възстановява разумния баланс, поради която именно той е разглеждан и като фактор описващ кармата. Затова, когато Сатурн започне ретроградното си движение, в поднебесния свят започват дълги и щателни проверки на стабилността, постиженията и заслугите, на правилата и законите, които ние следваме или не. Неслучайно Сатурн екзалтира във Везни - равновесието е негово есенциално качество, справедливостта-достойнство. Когато Сатурн застане в сутрешна стоянка, неговите качества и принципите му на изява в поднебесния свят стават максимално силни, поради което ние възприемаме това време като изключително тежко за себе си. Законът действа в цялата си суровост, истината се отърсва от удобните нюанси, доброто и лошото заемат полярни позиции, а принципите и убежденията се потвърждават с преданост и вярност, без прояви на каквито и да било сърдечност и съчувствие. Всъщност, оказва се че ние хората не обичаме и страдаме от реда и вселенските закони осигуряващи неговото поддържане.

Ретроградния Сатурн обикновено ни предизвиква да се отнасяме реалистично към живота и към нещата, които го осмислят. Особено към онези, върху които до този момент сме избягвали да фокусираме вниманието си. Той изисква от нас работа, много работа, а си служи с ограничения, отлагания, чувство на безсилие и дори често с болести, но само ако човек пренебрегва отговорностите към себе си и не оценява обективно реалността си. Чрез своя инструментариум Сатурн се стреми да окаже натиск върху нас, за да ни накара да се изправим срещу онези ситуации и области в живота си, в които липсва структура, дисциплина и вътрешна сила. В тези области той забавя естествения ритъм, за да направи проверка на качеството и устойчивостта и да ни помогне да ги структурираме и укрепим до здравословни и напълно жизнеспособни граници.

По време на своето ретроградно движение Сатурн ще ни приканва да обърнем внимание на нивата на лична компетентност и умението съзнателно да фокусираме вниманието си в конкретни житейски области. Те обикновено са указани от рождения дом през който Сатурн транзитира и аспектите които прави с акцентирани места от хороскопа по време на ретроградното си движение. Особено внимание изискват темите и принципите на планетите към които ретроградния Сатурн ще направи аспекти по време на сутрешната и вечерната стоянка и първата вечерна поява, т.е при опозицията със Слънцето.

Наборът от възможни решения на ключови житейски ситуации от момента на първата утринна стоянка нататък, по време на цялата ретроградна фаза става изключително ограничен, но онези, които остават, в случай че бъдат приети ще ни предоставят реални и надеждни възможности, които едва ли ще ни подведат или разочароват, особено на фона на подкрепата която настоящата ретроградна фаза получава от Юпитер. Съществен процес на пресяване на "зърното от плявата" ще преживяваме в периода на критичен обрат при опозицията Слънце-Сатурн, в средата на юни. Той ще ни подскаже къде "трябва" е по-важно от "искам", в кои ситуации се налага да пренасочим силата и съзнателните си намерения, да поемем лична отговорност, или да се откажем от направления и цели, които в този момент се оказват непродуктивни или нежизнеспособни.

В по глобален план, специално внимание заслужава да отделим на мястото в което Сатурн застава в първа стоянка, защото то ще ни даде и указания за темите към които ще ни фокусират ретроградите процеси. В знак на Юпитер, в терма на Юпитер, в горното рамо на лъка, над върха на Стрелата, на Млечния път, там където се проектира Галактическия център. Изключително интересно място, през което протича мощна космическа енергия въвличаща ни в мащабни процеси. Галактическият център е символ на колосална творческа и съзидателна сила оказваща мощен ефект върху колективната еволюция. Това е точката, около която се върти нашата Галактика-Млечния път. Тук, в тази супер масивна черна дупка, генератор на Сътворението, образно казано започва и завършва живота на нашата Галактика. Ако разгледаме образа на Сатурн поставен на това място

Сатурн като носител на принципа на ограничението и структурирането на реалността в място на владение на Юпитер формиращ представите и убежденията за онова което съществува и перспективата зад него, на пътя който води право към центъра на Галактиката, в сутрешната си стоянка, ни подсказва, че разполагаме с възможност да направим уверена стъпка по път с широка видимост и далечна перспектива. На практика, най-добрия възможен път напред. Представете си че ви предстои пътешествие в непозната, екзотична страна. Бихте искали да разполагате с възможно най-надеждното превозно средство, карта с точни координати и добра екипировка. А бихте ли тръгнали нетренирани и непотготвени?

Или иначе казано, Сатурн  сега ни призовава да вземем своето бъдеще в ръцете си и да поемем отговорността за него повече от когато и да било. Да, вероятно ще ни изправи пред провала на фундаментални убеждения в ситуации напълно излизащи извън нашите представи и  контрол и като цяло всъщност ще ни подскаже че животът, светът и законите които ги движат, не подлежат на контрол от човешка сила, напротив ние ще трябва да се впишем в тях. На хоризонта зад него обаче стои едно бъдеще, което е далеч по-мащабно от чиито и да било човешки представи, а Сатурн все пак е проекция на принципа на ограничението и контрола, произтичащо от страха от разпад и смърт на вече създаденото и сътвореното. А дали докато следвате авантюристичния порив към изследване на непознати страни, някой няма да се самонастани в дома ви? Дали не е по-добре да си останете у дома, където е тясно и скучно, но затова пък сигурно. В крайна сметка отговорни сте към този дом, нали така.

Безотговорността към себе си, прикриваща страха от сътворяването на собствената реалност зад условна отговорност към някой друг или нещо, друго е една от най-често срещаните форми на изкривяване на принципа на Сатурн, които стават очевидни по време на ретроградната фаза. Митологичния образ на Кронос , който стои зад Сатурн и който систематично поглъща децата си виждайки в тях заплаха за собственото си творение, която би могла да му отнеме контрола над реалността сътворена от него, ще придобие вероятно много ярки очертания и символика в следващите месеци. Особено във времето когато Сатурн отново за последен път премине през проекцията на Галактическия център на прага на декември 2017.

Но тъй като бъдещето не може да бъде контролирано, освен ако не бъде създадено, а образът на реалността в лицето на Сатурн се проектира в центъра от който се ражда самото сътворяване, дотогава са възможни както обществени процеси, така и научни открития които да предоставят възможност за разширяване на перспективите и умствените представи позволяващи динамично разширяване на самата реалност. Един ретроспективен преглед на годините през които Сатурн е преминавал през това място ни доказва, че в тях настъпва време на обновление на световната реалност, а на световната сцена се появяват открития и процеси които разширяват и буквално променят глобалния мироглед. Показателни например са 1781 ,когато е открит Уран - откритие, което за една нощ  буквално променя представите на човечеството за Вселената или 1988/89 когато политическите процеси започнали в Съветския съюз, довеждат до падането на Желязната завеса година по късно. Така че без значение дали ще се отправите на предивзикателно пътешествие за да разширите представите си за реалността, или ще положите грижите на добър стопанин на реалността която вече сте създали, тя ще се промени.

Ето в този вихър на сътворяване на нова реалност се намираме и сега, а сутрешната стоянка на Сатурн там просто предупреждава Внимание, Внимание, затегнете коланите, предстои преминаване в следваща реалност. А както знаем Сатурн е майсторът в на сътворяване на реалността и съответно раздава майсторските степени на онези които са овладели качествата му. И на колективно и на съвсем лично, ниво овладяването на Сатурн е ключът към постигането на свободата да бъдеш творец на собствената си реалност. А ретроградната му фаза дава ключът към това овладяване. Затова не се съпротивлявайте на ограниченията-приемете ги като указания, не съжалявайте за пътищата и целите към които той ще ограничи достъпът ви-приемете това като възможност да пренасочите усилията и представите си за бъдещето в други по-жизнеспособни форми и дестинации, които със сигурност ще придобият ясни очертания до края на ретроградния период. Или просто като изпитание за дисциплината постоянството и усърдието с които преследвате най-стратегическите си постижения и най-високите си принципи

Успех!

1 коментар:

  1. Щеше ми се да прочета всичко, цялата статия, и други статии, но фонът уморява и разконцентрира вниманието!

    ОтговорИзтриване