вторник, 14 март 2017 г.

Ретроградна Венера - ревизия на изборите и ценностите, които стоят в основата им

Когато една планета започне да се движи ретроградно, настъпва период, в който събитията, обстоятелствата, мислите и преживяванията ни заставят да преосмислим и преразгледаме своите позиции по темите и въпросите, намиращи се под нейно влияние.

Венера е господарката на нашите чувства, ресурси и добродетели, отговаря за партньорствата - както личните, така и деловите. Тя показва как встъпваме в съюз, как разбираме любовта, как проявяваме чувствеността си, какви прояви на любов и привързаност очакваме, а също и доколко успяваме да се свържем с насладата от живота, тъй като е тясно свързана с понятийните ни възприятия за красотата и комфорта като цяло. И не на последно място, в чисто материален аспект - парите, талантите и притежанията, които освен източник на комфорт, са и разменна монета във взаимоотношенията, особено в деловите.  И да, действително когато Венера навлезе в своята ретроградна примка започваме да усещаме промяна във всичко гореизброено. Взаимоотношенията и финансите, красотата и равновесието, притежанията и ресурсите, удоволствията и всичко, което традиционно приписваме на Венера обаче, са по скоро външна опаковка и най-разпространен вариант на проявление на нейния основен принцип- изборът и ценностите, които се явяват безусловен ориентир в ситуации на избор.

Ние проектираме субективна ценност в онова, което желаем да притежаваме, във всичко което смятаме че би могло да ни донесе щастие и удоволствие. Системата от ценности и добродетели, която изповядваме обуславя онова, което ценим повече от всичко, онова което се стараем да постигнем и в крайна сметка онова, заради което правим всичко, което правим. В края на краищата, ценностите и вкусовете са тези, които ни обединяват или ни разграничават от околните. Харесват ни онези, които споделят ценности сходни нашите, а заради различията, противопоставянето и конфликта на ценности са възниквали конфликти и дори войни. Именно поради това Венера се свързва не само със съюзите, но и с конфликтите и откритите вражди.

Венера е архетип на хармонията, изобилието и равновесието, на Любовта и най-възвишените съзидателни  и красиви чувства и форми във всички техни проявления. Любовта, Жертвоготовността, Мекотата, Прилежността, Справедливостта, Съвършенството, Талантите, Дарбите, Хармонията, Равновесието, Силата, Целомъдрието и Въздържанието дори са добродетели  проявени в разнообразните аспекти заложени в архетипа на Венера. Тя носи едни от най свещените идеи на човечеството и облича божествените добродетели в човешки форми, поднасяйки на нас хората, възможност да проявим величието на потенциала заложен в човешката душа. Любовта, Мъдростта и Истината като основополагащи принципи на съзидателната Божествена природа са положени именно във фазите на Венера като Зорница и Вечерница, а принципите на състраданието и жертвоготовността като победа на духа над материята - в основата на нейния цикъл при долния съвпад със Слънцето, когато за няколко дни Венера остава невидима.

Струва си да изясним защо Венера има толкова фундаментално значение за съзидателната изява на нашия потенциал, способностите и мотивите ни да постигаме щастие и удовлетворение в живота. Когато ние знаем "кое", "какво" и "кой" са най-ценни и важни за нас, без какво не бихме били щастливи дори да имаме всичко друго на света, кое има непреходна стойност в нашата ценностна система и каква е нейната структура и йерархия, придобиваме способността да разглеждаме всички свои цели, ситуациите в които попадаме и обстоятелствата с които се срещаме, от гледна точка на това, доколко те са в съгласие или напротив с основните смислови съдържания и ценности в живота ни. В такъв случай, можем да живеем и да взимаме решения осъзнато и в съгласие, с онова което е най-важно за нас, можем с лекота и в хармония със себе да правим своите избори, а те от своя страна имат потенциалът да обслужат постигането на щастие, хармония и равновесие в живота ни. Тогава целите зад които стоят реални стойности и значими за нас добродетели и желания, се постигат с удоволствие и вдъхновение , тъй като са определени не от "трябва" "всички правят/имат така/това", "длъжен/принуден съм" , а от онова което наистина има дълбок смисъл и стойност за нас, синхронизирано е с вече усвоените и приети общочовешки и Божествени добродетели, духовната мъдрост и зрялост, и пътя на душата. Така можем да обединим ум, сърце и воля за да направим своите избори и да ги следваме, а Умът, Сърцето и Волята са проводниците чрез които Любовта, Мъдростта и Истината като божествени принципи се реализират чрез човешките ни постъпки. Или иначе казано, чрез тях именно Бог работи в нас. Ако нямаме приоритети, ако те не са правилно подредени или не обслужват реални и адекватни на природата и настоящето ни ценности и желания, рискуваме да се движим хаотично през живота, да правим неосъзнати избори, основани на погрешни преценки, да пропускаме възможности, които биха ни направили щастливи, да обслужваме нечии чужди форми и представи за щастие, лишени от мотив и цели, които обслужват нашето собствено благоденствие. Тогава и действията ни стават хаотични, умът и волята се раздвояват, а липсата на единство, става причина за липса на хармония в нас и в живота ни.

За разбирането на външните и вътрешните процеси, протичащи в ретроградната примка на Венера, е необходимо също да изясним разликите в изявите на Венера като Вечерница, Зорница и невидима в лъчите на Слънцето при долния съвпад, когато е ретроградна. Защото чистотата на ценностите и добродетелите, които биха изпълнили със смисъл и съдържание живота ни и които са в състояние да  създават и поддържат хармонията и равновесието в него са манифестирани от Зорницата. Дръзката, войнствена и импулсивна по характер Зорница, преминала през посвещението на жертвата значително се различава от противоположния характер на сестра си Вечерницата - покровителката на традициите и дипломацията, на общоприетите и социално одобрени ценности, на материалните удобства и телесните наслади, на комфорта от сигурността и привързаността, чиито принципи властваха над поднебесния свят от лятото на 2016 г. до сега. Тя вече не държи в ръката си чашата на любовта и изобилието, а посяга ту към жезъла на Мъдростта, ту към меча на Справедливостта,  Различава се и от несигурния характер и колебливата ценностна система на ретроградната, невидима в лъчите на слънцето и все още неродена Венера, на която и липсват ясни критерии и усвоени умения за взаимодействие с околния свят, за да реагира адекватно на реалността, да прави адекватни избори, обслужващи адекватни решения, за да се справя с успешно практическите аспекти на живота. Зорницата е защитник на чистотата и истината, настоява за прилагането на Справедливостта и Мъдростта и не се страхува за тази цел да налага смяна в приоритетите, дори те да противоречат на очакванията и традициите, общоприетите норми и етични правила. Зорницата има смелостта и разполага с потенциала да утвърждава нови по-високи ценности и стандарти, и да променя в съответствие с тях реалността, въпреки обичайните практики и общоприетите стереотипи, а когато практическите аспекти на живота възпрепятстват прилагането на морално-етичните принципи, които е призвана да приложи, тя просто ги променя.

Самата ретроградност е свързана с видимото движение на планетата и цикъла и спрямо Слънцето, поради което и със съзнателна изява на Аза и потенциалите му. Де факто, планетата не се движи назад, разбира се, просто наблюдавайки я от Земята, започваме да забелязваме как тя постепенно намалява скоростта си на движение по еклиптиката, спира и се връща назад, след което отново забавя ход, спира и  възстановява обичайната си скорост и посока. Периодът на ретроградността обхваща времето, в което планетата се намира в ретроградната примка: от точката в еклиптиката, до който в последствие ще се върне и отново ще възстанови обичайния си ход, до точката, в която е спряла движението си и е сменила видимия си ход обратно по зодиака. Тези две точки, в които планетата спира и променя движението си, се наричат стоянки и са изключително важни, фокусни точки в ретроградния период, тъй като маркират области на интензивни промени, събития и преживявания. Съответно, те придобиват особено значение, в случай че  акцентират важни точки в хороскопите на хора и държави.

Основния процес, който протича във времето докато Венера се намира в ретроградната си примка е ревизия и преоценка на ценностната система и онова което считаме за източник на щастие в живота си. Промените настъпващи във взаимоотношенията, във финансовия статус и източниците на доходи, в желанията нещо рязко да се промени, в самите ситуации на важен житейски избор, които често наблюдаваме в този период, са само външни проявления и частни случаи на по-дълбоки вътрешни промени.

Разбира се, не всяка ретроградна фаза на Венера поражда изменения в ценностната система. В много случаи тя остава константна, и мнозина в най-добрия случай ще променят нещо в стереотипа на поведение, във външността или интериора на дома си. Но нека бъдем откровени - колко са тези, които действително изживяват щастлив изпълнен със смисъл и съдържание живот? Много често, ние не се замисляме и не разбираме какво ни движи, какви са нашите критерии и стойности, кои от тях са действително наши и кои фалшиви и наложени от средата, в която живеем. Всичко това обаче, става причина за хаос и загуба на смисъл в живота, отсъствие на мотивация, неспособност да се направи правилният избор, още по-малко пък да имам смелостта да го следваме и прилагаме.

Затова когато Венера се движи в своята ретроградна примка тя ни предлага и ни дава възможност да осъществим дълбок контакт с личната си ценностна система, наличието и липсата на добродетели, които да я поддържат и в крайна сметка - да въведем ред в приоритетите които изпълват със смисъл живота ни. Още повече, ако докато се движи в своята примка и най-вече в зоните на долния съвпад и двете стоянки, засяга със силни аспекти важни точки в рождената карта. В тези случаи, къде с лекота, къде по принуда се замисляме и установяваме къде се движим по шаблони, които значително се различават от това което действително е важно и значимо за нас. По какви причини и при какви обстоятелства сме се разминали с истинското щастие и сме се настанили във фалшиво, макар и удобно такова. "Защо" и "Заради кого" ставаме сутрин от леглото, кое е онова което желаем с цялото си сърце и на което възлагаме надежди, че би придало действителна стойност и съдържание на живота ни.

Настоящата ретроградна примка на Венера акцентира областта от 26 гр. Риби до 14гр. Овен, с долен съвпад, отбелазващ началото на новия Венерин цикъл в 5 гр. на Овен, на тропическия зодиак, във времевия диапазон от 30 януари 2017г. до 17 май 2017г., както следва:

-30 януари, 26 гр Риби - навлизане в ретроградната примка и указания за нежизнеспособни вече сюжети, които предстои да преразгледаме или освободим, причини за тяхното съществуване, проблеми върху които предстои да работим в същинската ретроградна фаза. Осветяване на фалшивите шаблони, от които Венера оттегля подкрепата си и ни съветва да освободим.

-10 февруари, 5 гр. Овен - място на бъдещия долен съвпад и предстоящо начало на новия Венерин цикъл- сигнални преживявания насочващи към източници, стойности, желания и приоритети с възможност да ни подскажат кое е действително е ценно и важно за нас и би могло да осмисли живота ни. Тук можем да срещнем сюжети, чийто потенциал сме подценили, или все още не сме изследвали поради липса на кураж или разбиране относно техния действителен капацитет като източник на нашето щастие и мотив за развиване на добродетели и обогатяване на ценностната система.

- 4 март, 14гр. Овен -  Стационарно ретроградна Венера начало на ретроградната фаза -спиране и забавяне на всички процеси, застой пораждащ въпроси "Действително ли искам това, което искам/имам/харесвам/ценя?"

- 25 март, 5 гр. Овен - долен съвпад със Слънцето и начало на нов Венерин цикъл- в този момент започваме да си отговаряме на въпросите от предходната точка и да интегрираме във вътрешен план новите сюжети и съдържания произтичащи от отговорите. Още една възможност да определим кое е най-важно за нас, кое ни прави истински щастливи, кои са нашите ценности и добродетели, да обмислим как те се проявяват и реализират ви живота ни, какво ни пречи, да направим съответните избори и да определим приоритетите, въз основа на които градим живота и щастието си.

Малко след долния съвпад, Венера се появява като Зорница. През тази година поради специфичното разположение на орбитата на Венера, спрямо орбитата на Земята, Венера се намира максимално близо, което дава допълнително указание за важността на протичащите процеси и ни прави свидетели и съучастници на специална фаза при която при ясно време и чист хоризонт бихме могли да наблюдаваме Венера едновременно като Зорница и Вечерница  в дните около долния съвпад. Предвид това че новия цикъл на Венера започва в дните на Пролетното равноденствие и новолунието след него, разполагаме с наистина рядка възможност да обединим ума, сърцето и волята си в реализацията на една наистина значима положителна промяна. Полезно е да наблюдаваме също външните сюжети и вътрешните прозрения които изпълват със съдържание външната и вътрешната ни реалност, както и да положим съзнателни намерения и усилия в този момент да привличаме и съхраняваме Любовта, Хармонията и Божествените принципи и добродетели в живота си.

-14 април, 26 гр. Риби - стационарно директна Венера- най-сериозната и трудна точка от настоящата ретроградна примка. Последна възможност за отказ от нежизнеспособните модели, привързаности, приоритети и сюжети, указани в периода 30 януари- 2 февруари, с нарастващ натиск от страна на Сатурн. Време за съгласуване или борба на новите приоритети и стойности със остарелите ценности, инертните и устойчиви конструкции, от които очакваме щастие и комфорт, със социалните норми и изисквания, с дългосрочните си планове и устойчивите паразитни убеждения и навици, в условия на несъвместимост и остри противоречия. Проблемните и сложни ситуации в този момент обаче, ни дават още една възможност да почувстваме и осъзнаем какво в крайна сметка е най-важно за нас. В този момент резултатите от вече осъществените вътрешни промени ще станат видими. Едни ще се разочароват и изправяйки се пред проблемите на несигурното бъдеще, вероятно ще се върнат към стария, добре познат и обичаен живот, пък бил той и чужд на тяхната природа и подчинен на ценности и приоритети, които те не разпознават като източник на щастие. А други, преодолявайки вътрешни и външни бариери ще започнат нов етап в живота си в съгласие със обновената си вече система от добродетели,  приоритети и желания.

-17 май, 14 гр. Овен - Венера излиза от ретроградната примка-тук протича вече процес на активно утвърждаване в реалността на новият смисъл, налагане на новите приоритети и житейско обновление в съответствие на утвърдените или новопридобитите житейски ценности. Устоялите на Сатурн и времето от 14 април до 17 май критерии, са вече интегрирани в структурата и ценностната система на личността която започва почти автоматично да построява живота си в съгласие с новите ценности и направените избори. Започваме да живеем, да действаме и да взимаме решенията си в съгласие с тях, а как те се въплъщават във външната реалност и доколко наистина съответстват на нашата вътрешна норма за добро, желано и красиво, предстои да разберем в периода ноември 2017- февруари 2018.

Условно, в процесите протичащи в периода докато Венера се движи в ретроградната примка, могат да бъдат разграничени три основни фази на криза и осъзнаване.

1. От навлизането в ретроградната примка до изчезването на Венера в лъчите на Слънцето, в случая от 30 януари до 20 март - заключителен етап в приключващия вече предходен цикъл, време за преоценка поднасящо указания за необходими изменения. Хора, вещи и житейски сюжети временно или завинаги напускат живота ни, или взаимоотношенията ни с тях, както и стойността която им придаваме необратимо се променят.

2. Невидима ретроградна Венера, 20-30 март. В този период с продължителност 8-10 дни се случва долния съвпад със Слънцето и започва новият цикъл, а на вътрешен план се интегрират сюжетите и съдържанията заложени в него. Всичко с което се срещаме и преживяваме, нашите желания, приоритети и предпочитания, всички категории които определяме за себе си като ценности и добродетели се интегрират в съзнанието ни с потенциал за реализация през следващите 20 месеца.

3. От изгрева на Венера като Зорница до излизането и от ретроградната примка, в случая от 30 март до 17 май, когато започваме да осъществяваме процеси на обновление в живота си в съответствие с новоизградената система от ценности, приоритети и желания. В този момент самите ценности биват подложени на проверка за жизнеспособност, а ние решаваме ще ги приложим ли като аспекти на бъдещата си реалност или ще се върнем отново в обичайното русло.

Тези три  фази са сложни и богати на смисъл и съдържание и изискват отделно внимание, а докато чакате вдъхновението и благоволението на автора и неговите колеги, можете съвсем успешно и безопасно да преминете през този период, разполагайки с гореизложената информация, както и с някои и препоръки представени ТУК

Успех!
6 коментара:

 1. Много полезна статия! Благодаря ви! Отразява точно състоянието, в което се намирам в момента. Търсех тези отговори и ги намерих тук.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря и аз, за оценката и вниманието!

   Изтриване
 2. Поздравления,Елена! Страхотна статия "За разбирането на външните и вътрешните процеси, протичащи в ретроградната примка на Венера...",и изясняване "разликите в изявите на Венера като Вечерница, Зорница и невидима в лъчите на Слънцето при долния съвпад, когато е ретроградна!"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "разликите в изявите на Венера като Вечерница, Зорница и невидима в лъчите на Слънцето при долния съвпад, когато е ретроградна" същност са съществени и в момента работя по материал посветен на тях, а тук само са маркирани. Благодаря

   Изтриване
 3. Благодаря. Мисля, че Вашата статия ще ми бъде много добър пътеводител. Чувствам го.

  ОтговорИзтриване