петък, 17 ноември 2017 г.

Новолуние в Скорпион: Най-тъмно е преди разсъмване


На 18 ноември , в 13,40 бг време, Слънцето и Луната ще направят годишната си среща в царството на Скорпиона, за да поставят началото на нов слънчево лунен цикъл,с акцент разбира се върху темите на домакина. Популярния образ на Скорпиона е класически свързан с трансформацията, което предполага, че през следващите седмици ще имаме условия за осъществяване на промяна. Освен това, за Скорпион, като представител на водната стихия са присъщи особена емоционалност и вродени способности за дълбоко интуитивно разбиране на света, поради което бихме могли да бъдем захранени с проницателност, внезапни прозрения и открития за неизвестни и непознати до сега качества - наши собствени, на хора от обкръжението ни или на аспекти на реалността.

При все цялата си мистичност обаче, Скорпион е фиксиран и доста рационален, поради което с присъщата скоприонска проницателност обслужва съвсем конкретни теми, като например финансовите взаимоотношения и всички видове обмен на ресурси и енергия, включително сексуалния обмен, задълбочени изследвания и разследвания на факти и обстоятелства намиращи се под повърхността, но влияещи директно на реалността, страховете, кризите и психичните модели, тайнствените механизми на трансформация поддържащи живота, окултните знания и практики. Като цяло, енергията на Скорпион е дълбока и интензивна, понякога дори жестока в непримиримата си битката с всичко, което възпрепятства и противоречи на еволюцията, включително и с живота, когато е лишен от жизненост и съзидателност, поради което тук намират място и всички теми имащи близко отношение със Смъртта.

Така най-съществения акцент през този лунен месец ще бъде реформата. Още по-силни указания за нея поставя факта, че всъщност това новолуние представлява средната точка между миналия (августовски) и бъдещия(февруарски) сезон на затъмненията, протичащ в момента по оста Лъв-Водолей. Тази средна точка отбелязва критична фаза, с потенциал да ни преведе през прага към бъдещето. Пресичането на прага обаче, ще изисква сериозни реформи. Така че крайно напрегнатия потенциал на това новолуние, указва необходимостта от голяма промяна, според която реалността следва да се промени кардинално и необратимо. По скорпионска логика, това би следвало да означава готовност нещо за винаги да си отиде от живота ни, а нещо ново да започне да го пренаписва върху чист бял лист. При това, прехода може да се окаже радикален и безкомпромисен, без да ни остави възможност да се върнем назад. И разбира се, тук се нуждаем от високите потенциали на скорпионската природа, а именно максимално самообладание, самоконтрол и лична отговорност.

И тъй като фазите обслужващи съдбоносните процеси генерирани от затъмненията, не се фокусират в един ден, а обхващат период от време, вероятно мнозина от вас вече са забелязали че се намираме в разгара на сложен период. Той изисква да се потопим под повърхността, да проникнем в скритите механизми на които се подчинява реалността, а и собствената ни психика. Някои са вече изправени пред сложни и важни промени, други преживяват кризи обезсмислящи усилията им да съхранят целостта на разпадащи се форми, трети преживяват прераждане на отдавна забравени житейски сюжети. Недостатъците на другите и на света като цяло в този момент се усещат особено остро и пораждат бурно раздразнение, деструктивни психологически състояния и реакции. И всичко това е нормално и напълно в реда на нещата. Остава ни просто да си напомняме по-често, че хората и въобще обкръжаващата ни реалност са просто огледало, което ясно показва онова, което отхвърляме и не приемаме в себе си. Подтиснатите и изкривени аспекти на личността, осъдени и дълбоко заровени в психиката, и въобще всички табута, са присъщи на природата на Скорпион.  Но също така, именно сега ние можем да разберем дали и доколко умело сме успели да балансираме процеса на взаимобмен с обкръжаващата ни среда, да открием и променим нежеланите сюжети в собствения си живот, да премахнем пречките да преодолеем табутата.

Разбира се, както винаги този процеси имат деструктивен и конструктивен сценарий.

Новолунието очертава сам по себе си стресов период, който може да ни дезориентира, в който грешките са по-скоро правило, отколкото изключение, поради емоционалната неустойчивост и повишеното чувство за безпокойство. В деструктивния, можем да прекрачим прага, полагайки в основите на нашето бъдеще драматични противоречия, породени от разрушителни процеси в партньорските взаимоотношения, социалните и професионалните ангажименти, и личния статус. Техните последствия ще се проявят през януари-февруари 2018. В конструктивния, можем да поставим сами началото на нов етап чрез концентрирана активност насочена към преобразуване на реалността в желано от нас направление. В този случай бихме могли да осъществим значителна промяна, чиито първи ефекти отново ще наблюдаваме в началото на следващата година.Така новолунието поставя начало на един двуседмичен период, в който бихме могли да потърсим отговорите на жизненоважни въпроси, да направим практически стъпки към вътрешна или външна, но задължително генерална житейска промяна. Важно е да осъзнаем че сме изправени пред процеси, изискващи промяна именно в най-устойчивите ни навици, представи, убеждения и житейски конструкции и вероятно да се откажем от всичко, което до този момент е било източник на увереност и защита. Важно е също да приемем, че промяната би обслужила целта си, само ако я насочим към вътрешните механизми стоящи в основата на външните проявления, а това ще изисква преразглеждане на принципите на взаимодействие с околните, най вече по отношение на обмена на ресурси, материални и нематериални ценности.

При всички положения, в дните около новолунието ще се нуждаем от максимум самообладание и самоконтрол, тъй като опасността от конфликти и критични ситуации е съществена, а способността да се насочва енергията в конструктивна посока занижена. Затова пък границата между съзнателните и безсъзнателните процеси ще бъде почти нищожна, поради което с лекота ще можем да разпознаваме гласа на интуицията и знаците на Съдбата. Бъдете внимателни-отговорите на най-важните ви въпроси могат да се явят под най-причудливи форми.

Свързани статии
Затъмнението в Лъв - извън пределите на безопасността
Сезонът на затъмненията
Пълнолуние на сянката