четвъртък, 19 октомври 2017 г.

В интерес на справедливостта за новата Луна

Съвпадът на Слънцето и Луната тази нощ, 19.10, 22,12ч. поставя началото на нов слънчево-лунен цикъл, който ще ни фокусира в темите на Везни, а именно сътрудничеството, партньорството, социалните взаимоотношения, справедливостта, изкуството и естетиката, дипломацията и съгласуването на личните интереси с чуждите. Най-ярък отпечатък върху новия слънчево-лунен цикъл поставя Уран, причакващ още от вчера във воюващата противоположна позиция. А това означава, че всички гореизброени теми могат да се проявят в живота ни чрез неочаквани и парадоксални обрати, обстоятелства и ситуации. Такива условия обичайно рефлектират върху нас с повишена раздразнителност, колебания в настроението, категоричност преминаваща в склонност към необмислени постъпки и радикални решения, както и завишени претенции за лична правота, лична свобода и независимост. В този момент би било разумно сами да си наложим ограничения на скоростта на действия и повече сдържаност, особено в дните на балзамична Луна, преди  първия Лунен сърп да се появи. Ще го очакваме в събота вечер.

При определи условия обаче, неочакваните и парадоксални ситуации, могат да ни бъдат и полезни. На първо място, се нуждаем от вътрешна готовност за промяна и обновление, от възприемчивост към нови идеи, от умение да използваме нестандартен, новаторски подход за разрешаване на възникващите ситуации. На второ място, подобен акцент върху новолунието подчертава още повече необходимостта от поддържането на баланса между сътрудничеството и личната независимост. На карта е заложен успехът на съюзите, които са важни за нас, чието съхраняване е възможно само при открито и справедливо взаимодействие, повече свобода и доверие. Подобен обмен изисква висока степен на емоционална зрялост и осъзнатост, че съюза и личната свобода не са взаимно изключващи се понятия. Особено ако съумеем да съхраним и интегрираме индивидуалните качества на личността си във връзката, без да губим идентичност. Не са изключени непредвидени разриви под въздействието на моментни емоции и настроения дирижирани от неспокойни умове, а възстановяването на взаимоотношенията в последствие би могло да се окаже изключително трудна задача. Поради което е необходимо съзнателно поддържане на спокойствие и въздържание от необмислени постъпки.

Съществен акцент поставя и съвпада на Юпитер и Меркурий, който ще бъде подчертан и допълнително активиран от предстоящия само след дни нов Слънчево-Юпитеров цикъл. Във всеки случай, обичаните ни възгледи и представи за света, за себе си, за социалните ни роли, сега могат да се окажат подложени на съмнение и преоценка, за да се освободим от предразсъдъци и нежизнеспособни представи, които повече не могат да обслужват актуалните жизнени програми. Измененията ще бъдат фокусирани преди всичко в лични, делови и социални взаимоотношения и със сигурност са орисани да имат далеч по дълбок и интензивен характер, отколкото осъзнаваме в момента. По тази причина би било добре да ги съгласуваме с фундаментални ценности, тъй като те наистина ще изискват истинска, а не показна промяна. Ако откликнем доброволно и с позитивна нагласа на изискванията на времето, пред нас биха могли да се открият нови конструктивни възможности за развитие и обновление в партньорския и социалния обмен. А в случай че предпочетем да съхраним старите си представи и убеждения, с убеждението, че онова което се случва не е повод за промяна във възгледите и нагласите ни, трябва да бъдем готови за последващ сблъсък със скрити, дълбоко потискани и отричани вътрешни противоречия и конфликти, които евентуално ще се проявят чрез разгръщането на драматични ситуации и сюжети в живота ни през следващите месеци.

За да неутрализираме възможните негативни влияния на периода, в дните между 18 и 21 октомври, е разумно да насочим енергията си към доброволно осъществяване на така или иначе необходимите и обичайни за есента промени, към освежаване и провеждане на оздравителни процеси във взаимоотношенията, чрез предоставяне на повече лично пространство, кредит на доверие и свобода на изразяване, чрез промени в начина на живот, или такива насочени към предприемането на дългосрочни мерки за трайно подобряване на естетическите условия на битието, здравето и външния вид.