четвъртък, 5 октомври 2017 г.

Новата приказка на Марс и Венера

В доста сложна астрологична атмосфера, на 5 октомври, в 19-тия градус на тропическата Дева, започва новия цикъл на обмен между Марс и Венера. На фона на пълнолуние, което само по себе си задейства процеси на кулминация и развръзка в сюжети касаещи взаимоотношенията, в условията на ограничаващи рамки наложени от Сатурн, архетипните любовници ще се опитат за пореден път да ни разкажат приказката която започва с "Желая" и продължава с "Решил съм да имам". И тази приказка започва във време, в което героите съвсем не се намират в силата и радостта си, напротив, подвластни  на автоматични, неосъзнати и неконтролируеми реакции, могат да заложат деструктивно развитие на сюжетите или напротив-решителен отказ от правила и митове, които обслужват общите, чуждите, но не и личните интереси. Но нека първо ги представим.

Познаваме Венера най-вече по повод срещи и преживявания с любовта, взаимоотношенията, парите и ресурсите, а така също и с красотата, изкуството, удоволствията, притежанията, хармонията, баланса и умереността. Всички тези качества приписвани на Венера обаче, са не толкова основни принципи, колкото следствие от проявленията на нейната архетипна природа. Защото на по-дълбоко ниво, Венера създава и обслужва вродената и придобита система от ценности и приоритети които ни помагат да направим избор. Много е просто. Ние придаваме субективна ценност на онова, което желаем да притежаваме и което смятаме че ще ни направи щастливи, ще ни донесе удоволствие и удовлетворение. Поради което, съвсем логично асоциираме Венера с теми като собственост, ресурси и всичко което наричаме желано и приятно и представлява за нас източник на удоволствие. По тази причина свързваме Венера на първо място със взаимоотношенията и парите, като първични категории обслужващи удовлетворението от живота. Ценностите обаче, се явяват онзи безусловен ориентир в ситуации на избор, който се налага да използваме както в ежедневно-битови, така и в глобални или съдбоносни ситуации. В крайна сметка, онова което ни обединява, или напротив разграничава от другите хора е именно нашата ценностна система. Харесваме и одобряваме онези които я споделят и напротив-както е известно, всички конфликти от махленските свади до глобалните войни възникват именно поради различия и противопоставяне на система от ценности. По този начин, Венера поема тежестта да обслужва не само взаимоотношенията и съюзите , но и раздорите и съдебните спорове.

Марс е също добре познат. Той притежава онази динамична енергия която ни подтиква към активност насочена навън, за да могат вътрешните ни импулси пробудени от желания и приоритети да постигнат резултат. Въплъщенията на принципите които обслужва Марс във вътрешната и външна реалност са многобройни и с широк диапазон. От деструктивните прояви на активността като агресията, конфликтите, насилието и борбата за надмощие до по неутралните и конструктивните при които активните действия са свързани със себеизразяването, постигането на значими цели и ценности, изява на личността и заложените в нея потенциали във външния свят, както и взаимодействието с него, волята да правиш добро и да му служиш. Известно е, че в повечето случаи акцентът се поставя именно върху деструктивните качества на Марс, наречен "малкото зло", (за голямото ще стане въпрос по-късно) поради широко разпространената сред човечеството зараза с ниска степен на съзнателност. И наистина човешката история е пълна с борби за надмощие, за заграбване или отнемане, т.е за постигане на желанията със средства на насилие и агресия. Парадоксално, но дори и да искаме да променим реалността, без Марсианските принципи трудно бихме могли да го сторим и дори да обслужваме най-висши добродетели и идеали, се налага да ги превърнем в цели и да си послужим с него. А на личностно ниво, само от нас и степента на личната ни осъзнатост, зависи по какъв начин ще си служим с марсианските принципи в живота си.

Поради всичко това, ако Венера обслужва Справедливостта, то Марс е нейното оръжие-Правдата.

Марс и Венера описват двата полюса на диалога Аз-Ти (другите). Съответно, всичко което се проектира по тази ос - взаимоотношения с обкръжението, взаимоотношения с противоположния пол, моите-чуждите ценности, моите-чуждите ресурси, се намира под влиянието на цикличните срещи между Марс и Венера и взаимоотношенията между тях. Всички видове взаимоотношения, се основават на взаимни очаквания , свързани с потребността да реализираме своята система от ценности. В същото време, в процеса на взаимодействие с околните ние обменяме същите тези ценности и разбира се ресурси (енергийни, материални, психични и емоционални). Много често, причината за криза и провал във взаимодействието ни с околния свят, се оказва именно отсъствието на ясно дефинирана и здрава ценностна система, лежаща в основата на венерините отговорности във взаимоотношенията. Когато не знаем какво в крайна сметка желаем, не осъзнаваме критериите които мотивират изборите ни и се затрудняваме да разберем какво всъщност можем да предложим на света, за да участваме в ефективен взаимообмен, във взаимоотношенията ни настъпва хаос. Така навлизаме в порочен кръг, в който непрекъснато се въвличаме във взаимоотношения с неясен смисъл, които неизбежно ни поднасят разочарования и болка.

Както стана ясно, въпреки че Марс е сигнификатор на борба и конфликти, всъщност захранва онази инициатива, която е необходима за да постигнем желанията, генерирани от ценностната ни система. Когато двама човека се срещат, освен всичко друго се срещат и два марсиански принципа, които се опитват да получат един от друг определени ценности и ресурси.Често встъпвайки във взаимоотношения, ние не се и замисляме заради кои свои ценности другите избират да си взаимодействат с нас и какъв ресурс очакват да получат. Предпочитаме да акцентираме върху това което желаем и очакваме да получим ние самите. Освен това, предлагайки нещо, в замяна очакваме то да бъде оценено като изключителна ценност. По този начин неосъзнатите марсиански отговорности също добавят хаос и проблеми в нашите взаимоотношения. И не на последно място Марс и Венера като универсални символи на мъжкия и женския принцип на по-дълбоко равнище определят особеностите във съотношението (баланс или дисбаланс) между мъжкото и женското начало у всеки от нас, а на външен план се проектират в нашите отношения с противоположния пол.

И сега, на прага на новия Марсово - Венерин цикъл, всички изброени вече теми и проблеми попадащи под юрисдикцията на Марс и Венера и свързаните с тях житейски сюжети се преразглеждат и предопределят. На практика, в началото на този цикъл, ние полагаме основите или посяваме семената на ценности и намерения, които ще поливаме и отглеждаме през следващите две години. Сега се определят и особеностите във взаимообмена (в това число и материален) с външния свят и обкръжението, от гледна точка на взаимно полезния обмен. И не на последно място замесваме закваската на нов цикъл на развитие във взаимоотношенията-лични, социални и делови.

И както при всяка среща обстановката и условията са почти толкова важни колкото и настроението и целите на участниците в нея.

И така, имаме две кулминации - в Слънчево - Луния (Пълнолуние) и в Слънчево - Меркуриевия (горен съвпад на Меркурий със Слънце) цикъл, имаме и ограничаващите условия на Сатурн, и всички те поставят важен акцент върху сътрудничеството, партньорството и взаимно изгодното взаимодействие с другите. Внимание както винаги изисква  Сатурн, който поставя условия, за да даде благословия или присъда. Ако не изследваме внимателно и прецизно текущите ситуации, касаещи марсово-венерианските теми, а също и реакциите си по отношение на тях, ако не положим съзнателни усилия за да балансираме интересите, едва ли ще можем да замесим здрава закваска и да вложим конструктивен смисъл в новите или обновените сюжети. Настоятелното изискване на настоящия момент е пълна осъзнатост. Още повече, предвид обичайните по време на пълнолуние емоционални изблици и импулсивни реакции, с потенциал да посеят семената на бъдещи деструктивни сюжети, които на по късен етап ще повлияят на хода на развитие на целия двугодишен сценарий.

Обръщам внимание, че нищо не се случва просто за един ден, но в дните около 5 октомври, както и две седмици преди и след това, новите сюжети и сценарии във взаимоотношенията ще се формират и вече се формират, при сложни условия и обстоятелства.

В деструктивинте варианти, между нас и другите ще се издигат стени, ще растат взаимни претенции, отчуждението и тежестта на практически и битови проблеми ще рушат взаимоотношения, които макар и градени с години, вече губят своя смисъл. Далеч нерядко ще наблюдаваме тенденцията личните ценности да бъдат положени в жертва на практическата целесъобразност, заради "Трябва", "длъжен съм", което неизбежно ще носи разочарования от себе си и другите. Във всеки случай, суровата реалност ще подложи на проверка за устойчивост съществуващите взаимоотношения. Те, както и сега възникващите могат да бъдат формирани при изначално нереалистични позиции и стереотипи, натрупали вече опита на грешките. Ако причините за тези грешки не са осъзнати и отстранени, то новия Марсово-Венерин цикъл, ще ни предложи още по-болезнен опит, който още в средата на октомври, може да се материализира под формата на проблеми, кризи и драматични ситуации.

В по-щастливия вариант на приказката, можем да използваме натрупания опит за активна вътрешна работа-да ревизираме и преподредим ценностната си система и вътрешните си правила, които определят нашите взаимоотношения с другите и взаимодействието ни с външния свят. Ще се наложи да поемем отговорност за случващото се в тези житейски сфери, за да можем осъзнато и съгласувано със личните си дългосрочни цели, да внедрим в практическата реалност желаните от нас алгоритми на взаимоотношения. В този случай, може да получим възможност да проявим своята индивидуалност при успешно взаимодействие с околните и да реализираме совите идеи и интереси в условията на партньорство и сътрудничество. Отчитайки астрологичния фон, новите сюжети така или иначе ще бъдат свързани с практически ангажименти и дела, както и със сериозни и дългосрочни цели и отговорности, а понякога и със сериозни ограничения. Последните могат да бъдат наложени както отвън, така и отвътре, като отражение на собствените самоограничения и вътрешни отговорности пред самите себе си.

Тези, които се стремят съзнателно да повлияят на качеството на взаимоотношенията и взаимообмена в живота си следва да подходят максимално осъзнато към всички ситуации в текущия период, към своите избори, реакции и дори мисли. Особено внимание изисква всичко случващо се във взаимоотношенията с другите, защото ситуациите в които се въвличаме, изборите които правим и отговорностите които поемаме стават залог за постигането на съзидателни и успешни взаимоотношения в бъдеще.

Какво практически можем да направим?

Влиянието на Сатурн, за мнозина ще създаде условия на сурова проверка на финансовата стабилност и отношенията не само в текущия период, но и в целия двугодишен цикъл. Подтиснатост, емоционален дискомфорт, неувереност в чувствата на партньора и във взаимоотношенията като цяло, охлаждане и дори отчуждение. В този период е необходимо да се въздържаме от рязка размяна на взаимни обвинения и радикални решения, касаещи взаимоотношения които желаем да съхраним. Необходимо е да признаем и приемем неприятни аспекти на реалността, да се откажем от някои свои претенции, за да дадем възможност на взаимоотношенията да продължат да съществуват. Като цяло, периода е неблагоприятен за нови срещи и запознанства. Взаимоотношенията възникващи сега ще се окажат проблемни и ненадеждни. Ролята на външните препятствия (родители, материални обстоятелства, предразсъдъци, обвързан вече партньор) нараства. Обърнете внимание на възрастните хора в обкръжението си, тъй като липсата му в този период би могло да се възприеме болезнено. Не са изключени и финансови затруднения, а на изследване подлежат финансовите ни задължения, дългове и недостици. Крайно необходимо е да подхождаме към тях със здравословен прагматизъм и да се въздържаме от инвестиции, вземането и даването на заеми, създаването на нови делови партньорства и подписването на дългосрочни договори.

Не се колебайте да потърсите съвет и препоръка от интимния партньор, какво по негово мнение трябва да се подобри във взаимоотношенията ви. Ако сте по-безстрашни продължете по-нататък и попитайте себе си. В деловите отношения бъдете дипломатични, честни и справедливи. Помислете каква е ситуацията в личните отношения и какво може да ги изведе до ново ниво на развитие. Материализирайте това липсващо условие в конкретна постъпка. Едно символично действие би могло да положи стабилен фундамент на новия етап във взаимоотношенията. Постарайте се да анализирате ситуациите не само от ваша гледна точка, но и от позицията на партньора. В материалния взаимообмен, наблюдавайте привличате ли сега изгодни сделки, или напротив трябва да загърбите интересите си в полза на общи цели, нараства ли притока на клиенти или напротив - наблюдавате застой, какви точно клиенти привличате.  И разбира се както стана ясно акцент поставя самоконтрола, затова си задайте въпроси, а отговорите търсете тук и сега.


 • Кого определям за себе си като желан партньор? Какво е неговото мнение за мен? Кои мои черти се отразяват в него?
 • Какво е ценно в тези взаимоотношения именно за мен?
 • Какво ще отдам и ще получа в тези взаимоотношения?
 • Имам ли врагове и враждебно настроени към мен хора?
 • Кой ми помага?
 • Искам ли да си взаимодействам с някого/света сега или напротив копнея за усамотение?Защо?
 • Отдава ли ми се/имам ли възможност да общувам с лекота? Защо?
 • Какви избори правя?
 • Харесвам ли това което избирам?
 • Ако не ми харесва това което избирам, защо правя този избор? Кой/какво ме принуждава?
 • От какво се ръководя когато правя своя избор?
 • Какво в моя избор е ценно именно за мен?
 • Имам ли достатъчно клиенти, договори,сделки, контрагенти?
 • Ценя ли онова което имам и как бих могъл да го съхраня и подобря?


Изключително важно е да бъдете честни към себе си и да търсите отговорите отчитайки обективните условия и текущи ситуации. Аз, тук и сега. Не в миналото, не в бъдещето и не под влиянието на семейни и групови ценности, модели и очаквания. Ако сте наясно какво желаете именно вие сега, ще можете да го постигнете в бъдеще.

Успех!

Свързани статии


Няма коментари:

Публикуване на коментар