вторник, 28 февруари 2012 г.

зЕлена вода


Вървя по пътища, стопявам километри, искрящи улици, зелени светофари...зад всеки ъгъл може да си ти!
Летя във времето, мечтая ходейки, будувам спяща - зелени сънища и на сън будувам...във всеки сън може да си ти!
Една ръка, стоя замислена, зелен прожектор, силует размазан, профил, гръб...обърнеш ли се, може да си ти!
Пресечен пулс, тревога и надежда, сърцето в гърлото тупти, зелен клавиш...приемеш ли ме, може да си ти!
Цигарен дим, стена зелена, слънчев лъч, усмивка в ъгъла на устните трепти...свободна пуснеш ли я, може да си ти!
Отбягващ поглед, хладен дъх, мълчание, лъжа зелена, далечен спомен....беше ти!

Няма коментари:

Публикуване на коментар