петък, 8 януари 2010 г.

Осемте аспекта на йога
1. Яма –регулиране на поведението
2. Нияма - етични препоръки
3. Асана – седене в тишина (физическа поза)
4. Пранаяма - регулиране на дишането
5. Пратяхара - отдръпване (непривързаност)
6. Дхарана - съзиране на универсалната интелигентност (Чайтаня)
7. Дхяна – медитация (без умствена активност)
8. Самадхи – установяване в равновесие (нито превъзбуда, нито загуба на съзнание, а състояние, което е недостъпно за умствените проблеми)

ЯМА

Регулирането на поведението или Яма също има няколко аспекта.
Началото е Сатя или правдивост (истина).Способността на човек да вижда и приема Истината в себе си и останалите го довежда до реалността на съществуването.

Следва Астея (безпристрастност).
Това е умението да приемаме без алчност.

Апариграха е свойството да не крадем и трупаме.

Ахимса е принципът на ненасилие.
Естествено, това означава любов и разбиране - към себе си, хората, животните и цветята.

Брахмачария е умението да няма злоупотреба с чувствата или сексуалността. Чрез любовното сливане трябва да сливаме душите си, не само телата.
Яма са ограниченията, моралните принципи, които изповядваме и трябва да спазваме, ценностния кодекс, който зачитаме.Всеки поел пътя на Йога трябва да ги спазва, а тяхното спазване го насочва по този път.
НИЯМА
Етичните препоръки са общо пет. Саоча се отнася до чистотата на ума, също така физическа чистота и чисти чувства. Просто чисто съществуване! Втората препоръка е Сантоша – удовлетворението, че съществуваш, трябва да приемаш живота такъв, какъвто е, както с хубавите, така и с лошите му страни. Тапас е препоръката за въздържание или аскетизъм. Свързва се с пост и спазване на редовна духовна практика - садана. Свадхая учи към отказ от взетото на заем знание с цел да бъдем отворени към изучаването на себе си. Ишварапранидхан е последната, пета препоръка – за възприемане на целостта или състрадателност към всичко.
С една дума това са препоръки към самодисциплината необходи ни за да бъдем осъзнати, ценрирани и ориентирани в посоката на живота си.

АСАНА
Този аспект на йога се изразява в стабилна, спокойна и релаксираща поза, която позволява на тялото и мислите да останат в неподвижност дълго време.Това е физическият аспект на йога, насочен към осъзната грижа за тялото посредством движения.Асаните са известни от дълбока древност и целят въздействие върху определени мускули, стави, жлези, органи и системи.Основно правило е задържането в една конкретна поза, като се спазва принципа на ненасилие, т.е. докато се чувстваме удобно и приятно, без болка.

ПРАНАЯМА
означава регулиране на дишането,което това води до осъзнаване на енергийния поток .Чрез пранаяма контролираме жизнената сила -Прана и умствената дейност.Когато установим контрол над ума, се научаваме да контролираме и енергийните потоци в телаата си

ПРАТИЯХАРА
Това е процес на отдръпване на сетивата от обектите и насочване на вниманието навътре. Това прави по-интензивно и по-ясно осъзнаването на вътрешния свят, на умствените аспекти, емоциите и психиката. Спомага за релаксиране на сетивата, ума и емоциите и потготвя практикуващият за следващия етап от пътя-концентрацията, чрез установяване на контрол над сетивата и потока от мисли.

ДХАРАНА
Концентрация на вниманието върху един обект, за задържане на ума в една точка за продължителен период от време.Помага за насочване на съзнанието навътре и извличане на енергия от вътрешната ни същност. Чрез техниките за концентрация се развива устойчивост на вниманието и се повишава способноста за съсредоточаване. Придобива се способност за още по-голям съзнателен контрол над ума и мисловния процес. Този етап от пътя, също в голяма степен зависи от това, как сме усвоили предишните етапи, защото съсредоточаването на мислите зависи и от дишането. Колкото по-дълбоко е устремяването на мислите, толкова повече се задържа дишането и обратното.Когато изчезне границата между вдишването и издишването – започва Дхарана. Спомага за усилване на волята и за вътрешна устойчивост.

ДХЯНА
Когато Дхарана се превърне в постоянен и непрекъснат процес тогава може да кажем че човек е достигнал до медитация или Дхяна. Тя ни довежда до истинската ни същност на мир, блаженство и мъдрост.Това е състояние в което навлизаме спонтанно и при което усещаме спокойствие, удовлетворение, вътрешно блаженство и единство със Вселената.

САМАДХИ
Последният, най-висш аспект на йога. Установяване в ненарушимо равновесие и сливане с природата на творението. Самадхи е състояние на свръхосъзнатост, в което мигът се превръща във вечност, и имаме възможността да излезем извън рамките на ограниченото си осъзнаване, извън сетивният опит, извън времето и пространството. Постига се спонтанно вследствие на дълбока медитация, когато осъзнаващият и осъзнаваното стават едно цяло, индивидуалното съзнание се слива със Божественото съзнание и заживява в него. Ставаме обектът на наслаждението, наслаждаващият се и самото наслаждение. От тук проистича и названието "Йога" , която означава "единство" и произтича от "свързвам" . Не е лесно да се опише едно такова състояние на всепроникваща радост и блаженство-трябва просто да се изживее.Това е краят на всички търсения. Възможно е Самадхи да възникне спонтанно въпреки недостатъчно доброто овладяване на предишните етапи и това тласка постигналия го по пътя към търсенето на живот в Истина, Съзнание и Блаженство.

Йога не е религя, не е и философия. Категорично не е гимнастика. Йога е начин на живот. Живот създващ основа за максимално развитие на потенциалите заложени в човешката личност. Йога е път към себеусъваршенстване, посредством контрол над съзнанието и балансиране на ума, духа и тялото.

Няма коментари:

Публикуване на коментар