неделя, 17 януари 2010 г.

Посланеие от Арх.Михаил

ЦИТАТ ОТ ПОСЛАНИЕ, ПРЕДСТАВЕНО
В ПАРКА ЙЕЛОУСТОУН, МОНТАНА

СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА ВЪВ ВАШАТА СВЕЩЕНА МИСИЯ

Обични майстори, ние ви молим, не ни поставяйте някъде си в някакъв доста отдалечен, смътен свят. Моля ви, усещайте ни със своето сърце, както и със своя ум, и ни позволете да се присъединим към вас като се стремим да слеем нашата същност с вашата в земното ви обкръжение. Единството, хармонията и красотата на вашия дом във висшите измерения са извън способността ви да разберете. Онези от вас, които са достигнали да блаженото състояние на висшите светове, имат някаква представа за това колко скъпо, неповторимо и чудесно е в родната ви земя сред звездите. Едно от най-силните ни желания е да направим висшите светове на Светлината действителни за вас. Ние искаме да ви дадем чувството на овластяване, едно чувство на това колко сте великолепни; колко е голям потенциалът, който сте натрупали в себе си и скъпоценните дарове, които лежат заспали вътре във вас в течение на много столетия. Вие сте били сомнамбули. Били сте като в сън. Вие имате паравани и воали, които са създали илюзии и изкривявания в земната ви действителност. Били сте в центъра на една голяма драма, в която сте играли множество роли. Вие сте свикнали с драмата на преувеличените полярности и дуалности, и ви е коствало доста усилия, упоритост и мъдрост, за да се върнете обратно в центъра, и да получите контрола върху желанията на егото, за да си възвърнете господството над себе си.

Време е да ви представим друг сценарий на спектакъла, друга програма или действителност, такава, състояща се от майсторство, в която вашата божественост се изразява както в самото ходене, така и в самия живот; такава, в която вие сте високи, лъчезарни и жизнени при общуването с другите. Да, тава е вашият потенциал, и той малко ви плаши, нали? Вие казвате, за мен ли е? Да, за вас е, за всички вас. Вие не бихте били тук или не бихте чели тези послания, ако не бяхте готови, и ние ви се възхищаваме за това, че отговаряте на призива да започнете нова духовна мисия. Призивът, който сега отеква във вселената, задейства импулсите, спомените и една потребност отвъд всичко, което може да си спомните от миналото. Това е най важният призив - да се присъедините към Силите на Светлината - на който сте откликвали, откакто сте приели да слезете през всичките многомерни измерения и да почувствате тази мандала на Сътворението върху планетата Земя.

Важно е да разберете - тази ера на Сътворението върви към своя край. Човечеството се променя. Земята се променя. Много от животинския свят и флората напускат тези светове на изразяване, но те не се губят. Нищо никога не е изгубено. Те се завръщат в своите идеални състояния, в един свят на висш резонанс, в който болшинството от вас не могат да ги различат. В третото и четвъртото измерения, в действителността на масовото съзнание, е общоприето, че всичките планети във вашата слънчева система са ненаселени - и на трето и четвърто измерения те са. Но какво е на петото и шестото измерения, където те гъмжат от великолепен живот и жизненост? Твърде много е за обсега на вашето въображение да приеме факта, че вие отивате на тези неповторими и многообразни места между отделните свои жизнени въплъщения на Земята? Какво си мислите, че извършвате между отделните свои превъплъщения, носите се наоколо върху облаците? Вървите по златни улици? Да, колко досадно! Вие посещавате множество възхитителни места, други галактики, университети и места за обучение, където си опреснявате паметта и се подготвяте за своето следващо земно назначение. Също така имате задължения да съветвате, защото, разбирате ли, вие сте тези, които ни учат какво е да съществуваме във физическо тяло и да изживяваме ограниченията на уплътнените смалени светове на Сътворението. Вие сте тези, които осигуряват възможността за Върховния Творец да закрепи Живата Светлина на трансформацията върху Земята. Вие сте катализаторите на процеса на възнасяне и без вас той не би могъл да стане. Вие сте тези, които сте изживели най-широкия спектър на полярността и дуалността, и вие сте тези, които трябва да се завърнат към своя център на хармония, така че ВСИЧКО останало да може да си възстанови равновесието.

Запомнете, ние не ви молим да правите неща, които не сте правили преди. Вие имате всичките необходими средства, цялата мъдрост; всичко основно, от което се нуждаете е вътре във вас, за да бъдете или да станете всичко, което можете да си въобразите. Ако сте способни да си представите една действителност, служеща на най-великото благо на всички, която същевременно да е съгласувана с вашата Божествена мисия, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА Я МАТЕРИАЛИЗИРАТЕ. Ние отново и отново наблягаме на това, но вие все още не го възприемате като своя истина. Какво чакате? Вие сте тези, които ще създадат градове от Светлина на земно ниво. Вие сте тези, които ще основат новите свещени центрове на силата, където народите на Земята ще могат да идват да бъдат лекувани, възпитавани и трансформирани. Вие сте тези, които ще помогнат на Земята да се излекува и върне към своята неопетнена красота. Върховният Създател, нашият Баща/Майка Бог и ние осигуряваме творческия огън на преобразуването, но вие сте тези, Звездните Семена върху Земята, които трябва да асимилират тази формула за промяна и да я излъчат навън към човечеството и Земята.

Често сме говорили за връщане към Единството; обаче знаем, че все още не сте осъзнати за това, колко е важна тази идея. Вие не можете да видите потоците от Светлина, но въпреки това, сте свързани с всяка душа на тази планета посредством енергиен поток от Светлина, който е много, много слаб и много трудно забележим, и поради това казваме, че което се случва на един се случва на всички. По някакъв начин, дали позитивен или негативен, всичко, което става на Земята въздейства на цялото човечество, и също така отеква навън към вселената със затихваща или нарастваща мощ (затихваща ако е негативна, и нарастваща, ако енергията е позитивна). И така, като внимателно повдигате и пречиствате своята енергия и вървите напред, Вашата Светлина се излъчва от вас във всички посоки във вид на знака за безкрайност ∞. Вие проправяте пътя, обични. Вие сте водачите по пътя, и ние ви молим да излезете напред и да проправите пътя към Градовете от Светлина, които ви очакват. Ние ви каним да се присъедините към вашите братя и сестри в Светлината, онези от вас, които са готови и копнеят да се обединят съвместно, за да изпълнят тази следваща фаза на Божествения план за възнасяне на човечеството. Колкото повече от вас откликнат на призива и се научат да достигат до Небесните Градове на Светлината с цел да закрепят Живата Светлина на възнасянето вътре в себе си и вътре в Земята, толкова по-бързо трансформацията в петото измерение ще обходи Земята. Единството и обединеното съзнание на Легионите от Светлина ще бъдат експоненциално увеличени щом ни позволите да ви Свръх Осветлим и да ви ръководим през този грандиозен преход в царствата на Светлината.

Както винаги, вие сте под наше ръководство и защита,

АЗ СЪМ Архангел МихаилПРЕДИ ДА ПОЗНАЕТЕ ГРАДА НА МЕДИТАЦИЯТА НА СВЕТЛИНАТА, МОЛЯ ОТГОВОРЕТЕ НА СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

Готови ли сте да се освободите от всички остатъчни негативни енергии от миналото, които все още носите в себе си, в подходящото количество и в подходящото време? *** Готови ли сте да бъдете носители на Светлината, съд за висшите честоти на Светлината?*** Ще се стремите ли да сте центрирани в сърцето и да съчетаете хармонично менталните си и емоционални тела?*** Ще направите ли усилие да поемете най-голямото количество от Светлината на Създателя, която можете със сигурност да поберете?*** Ще се съгласите ли да използвате това, от което се нуждаете и след това да предадете остатъка на Земята, и навън към човечеството (посредством свещени техники на дишане)?*** Готови ли сте и подготвени ли сте да тръгнете по пътя на ускореното възнасяне под ръководството на вашите прикрепени ангелски водачи и учители?*** Имате ли твърдото намерение да съчетаете своята воля с тази на вашето божествено себе за най-голямото благо на всички?*** Не се изисква съвършенство. Всичко, което се изисква от вас, е да дадете най-доброто от себе си, на което сте способни. (Винаги се молете за леснота и благодат).

ПОРТАЛИ И НЕБЕСНИ ГРАДОВЕ НА МЕДИТАЦИЯТА НА СВЕТЛИНАТА

Поемете бавно няколко дълбоки вдишвания и издишайте (или ако сте запознати с процеса, направете няколко непрекъснати дихателни серии). С всяко вдишване си представете, че се предвижвате бързо и дълбоко във вашия Свещен Сърдечен Център. Представете си една красива светла стая с вашата Божествена клетка на диамантената сърцевина, разположена върху пиедестал в центъра на стаята. Тя излъчва всичките цветове на Дванадесетте Лъча в стаята във вида и нивото, подходящи за вас. Вижте едно лъчисто Същество от Светлина стоящо зад вашата Божествена клетка; това е вашата Духовна Същност в етерна форма. Наблюдавайте как вашата Божествена клетка на диамантената сърцевина и вашата етерна форма се сливат. Сега усетете или почувствайте как се сливате с вашата етерна форма. За момент почувствайте удивителните усещания на това Висше Себесливане.

Представете си, по—точно различете, една красива сфера от Светлина спускаща се надолу по вашия персонален стълб от Светлина, и наблюдавайте как тя прониква през коронната ви чакра (на темето) и след това продължава надолу, надолу и стига в свещената камера на вашето сърце. Наблюдавайте как ви обгръща в етерната ви форма. Тази сфера от Светлина е създадена точно за вас, и ще осигури вашето безопасно пътуване към висшите царства. Тя ще бъде пречистена и нагодена всеки път, когато поемате пътуване към висшите измерения, така че вие винаги ще бъдете обгърнати в атмосфера от трептения с честоти създадени точно за вас.

Сега, почувствайте се в капсулата от Светлина, бидейки изтеглени в задната част на камерата, и наблюдавайте как изведнъж се отваря входа и вие се озовавате във висшите измерения. Сега ще бъдете отведени към една персонална Пирамида от Светлина на подходящото за вас ниво от пето измерение. Двама водачи-ангели се грижат за вас, и те ви помагат да легнете върху кристалната маса. Сега, наблюдавайте как една по-ярка сфера от Светлина ви обкръжава, и вие бавно се издигате нагоре вътре и през кварцовия кристал с двоен край, който виси над масата, докато се появявате от върха на пирамидата. Вие се предвижвате по спирала от Светлина по посока на часовника и бързо се издигате нагоре и нагоре и нагоре. Изведнъж пред вас са два огромни ярки, златни свода: един, който носи могъща, динамична, мъжка енергия и един който излъчва нежна, любяща женска енергия.

Вие сте сега в най-външното ниво или позиция от шесто измерение (има седем под-измерения или нива във всяко измерение). Огледайте невероятната красота на това място. Меки светлини се излъчват от стените като многоцветно северно сияние. Има кристали с различни форми, размери и цветове, висящи от сводестия таван и надолу частично по стените. Коридорът е доста широк и на двете му стени, разположени близко една до друга, има ниши с кристални кресла вътре. Можете да видите стотици от тези ниши, опасващи стените по тяхното протежение на целия периметър от това първо ниво на Града на Светлината. Чувате незабравими мелодии, по-приятни и по-вдъхновяващи от тези, които въобще някога сте чували. Има нежен повей и ухание, което не можете да определите, но знаете, че сте го преживявали и преди, и това ви връща спомените за едно чудесно време, отдавна отминало. Помагат ви за една от нишите и ви настаняват върху кристалното кресло. Моментално, лъчи от Светлина от всеки въобразим цвят се изстрелват от тавана, от страните на сводестата ниша и от пода, запечатвайки ви в тази Камера- Ускорител на Възнасянето. Обърнете се навътре и забележете усещанията, които изпитвате. Направете пауза за един или два мига. То е като че ли сте в състояние да сте на две места едновременно. Можете да почувствате как енергията прониква в етерното ви тяло вътре в сферата, и след като си промените съзнанието, можете да почувствате усещанията вътре във вашето физическо тяло, което е разположено върху кресло във физическия свят. Отново, поспрете за няколко мига така, че да можете цялостно да изживеете усещанията. Знайте, че вие сте потопени в подходящата и идеално създадена комбинация от честоти на Светлината за ваше най-голямо благополучие и в максимума, който можете безопасно да поемете в това време.

Дишайте дълбоко като поглъщате Живата Светлина и се насищате с Божествения Еликсир на Живота. Можете да поспрете за колкото пожелаете, докато седите в камерата. Уверяваме ви, че този процес е безопасен и че никога не биха ви позволили да поемете енергии с по-високи честоти от тези, които са подходящи за вас.

Вълните на Светлината бавно угасват и след това напълно изчезват. Двамата ви ангелски водачи ви издигат от камерата и изглежда, като че ли частично сливат своите Сфери от Светлина с вашата, така че сте балансирани между тях, докато те бързо ви носят по пълния периметър на това първо ниво. Виждате и усещате искри от Светлина, излъчвана от вас навън в огромния хол, докато завършвате кръга. Разберете, вие оставяте своя енергиен подпис тук, като вашите мелодични земни честоти се прибавят към Божествения план на това ниво. Даден ви е безценен дар и вие също оставяте в замяна своя личен дар. Един дар, който ще бъде добавен към космическото депо на познание за бъдеща употреба. Сега ви връщат на входа и вие казвате сбогом на своите ангелски приятели. Те ви упътват към сводестия изход, противоположен на този откъдето влязохте, и движейки се напред започвате своето обратно на часовниковата стрелка спускане назад към вашата персонална пирамида от светлина. След кратка почивка върху кристалната маса ви завеждат на входа и бързо ви проправят пътя обратно надолу към вашия земен свят. Дишайте дълбоко като чувствате как Светлината започва да прониква в телеснате ви форма. Почувствайте едно гъделичкащо усещане, като че ли поток от енергия прониква в самата сърцевина на Съществото ви и ви окъпва в Светлина. Позволете на Светлината да ви препълни. След като сте почувствали, че сте поели всичко, което можете да задържите, позволете на Светлината да потече надолу през вашата коренна чакра (разположена в основата на тялото) и през повърхността надолу към ядрото на Земята. Помнете да продължавате да дишате дълбоко, защото дъхът е проводникът на тази енергия. Когато почувствате, че сте достигнали предела, наблюдавайте как Живата Светлина започва да се излъчва от вашия слънчев енергиен център както отпред така и отзад. Издишайте обратно Светлината в света за кратко време. Бавно си възстановете дишането до нормалното и съсредоточете съзнанието си в сърдечния център още веднъж. Почувствайте краката си върху пода, раздвижете ръцете и развъртете раменете си, за да почувствате усещанията на физическото тяло. Дишайте бавно като се връщате към пълно съзнание и когато сте готови, можете да си отворите очите.

**МЕДИТАЦИЯ, ВДЪХНОВЕНА И ОСВЕТЛЕНА ОТ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ**

АВТОРСКО ПРАВО НА RONNA HERMAN STAR * QUEST * www.RonnaStar.com * E-Mail: RonnaStar@earthlink.net

Предадено чрез Рона Хърман

Скъпи приятели, семинарът Йелоустоун беше изключително полезен за всички нас. Той бе изпълнен с чудеса и с чувството за ЕДИНСТВО, за което Арх. Михаил продължава да ни говори. Имахме 85 души на семинара, включително хора от Япония, Германия, Англия, Хаваите и много от Канада. Всички бяха много развълнувани от новата информация на АА Михаил, която споделях в семинарите си тази година. Тя ни отвежда в едно ново, по-високо ниво на осъзнатост и опитност. Това със сигурност бе още едно “повторно обединение на семейства по душа”, и всички вие бяхте с нас Духом.

Аз приех посланието на Арх. Михаил за групата в събота, т. к. планирахме да извършим медитацията на Града на Светлината по обяд в неделя, и след това да извършим пътуването в парка в неделя следобед. Арх. Михаил се яви в цялото си великолепие и приемането на посланието започна около 4:30 следобед в събота. Посланието му привърши към 5:15. Много от хората, които са били преди в парка казаха, че чувствали като че енергията била “бутилирана”, и процепите и гейзерите не били така активни както си спомняли отпреди. Както всички вероятно знаете, Йелоустоун е един от “супер вулканите” и там имаше някакво изригване и подземни размествания за период от време, които бяха наблюдавани отблизо. Голяма част от парка е затворена, защото е смятана за твърде опасна.

В неделя, една дама развълнувано ни каза, че когато отишли в парка в събота в късния следобед, всички, включително и пазачите на парка, говорили за гейзера в Норис, който изригнал в 5 часа (точното време когато Арх. Михаил говореше). Той не бе изригвал от 1998 година. Няколко вестникарски статии заявиха: “Гейзерът изригна с пълна сила около 17 часа в събота, изпращайки облаци пара на височина към 100 фута. Той бучеше като реактивен двигател.” Една жена, историк на Парка, каза: “От 30 години съм в парка и това е първият път, когато виждам Гейзерът Ледж в Норис да изригва.” Изригването съвпадна и с други необикновени дейности в Норис през почивните дни, включително изригването на други единични гейзери и промени в повърхностните води. Хората също забелязаха, че много повече процепи от пара и дим се появяваха в други райони на парка.

По време на нашата медитация в парка, АА Михаил ни отведе надолу във вулкана и под повърхността на Земята, за да отвори лабиринтите и подложените на налягане области в района, за да ги напълни с пречистената Светлина от Града на Светлината. Множество хора разказваха за прекрасните преживявания, които са имали и какво са наблюдавали по време на пътуването; това бяха невероятни истории с много хора, получаващи едни и същи видения. Излишно е да казвам, че ние всички бяхме толкова развълнувани и изпълнени със страхопочитание от чудесното потвърждаване (отново) на значимостта на това, което се стремим да постигнем.

Марк Стамър, международно признат бизнес инструктор от Англия, беше с нас. Той е този, който ще оглави нашата международна учебна програма “Търсене на Майсторство”. Той изнесе чудесно представяне, което бе прието с ентусиазъм. Надяваме се да имаме скоро уеб страница “Търсене на Майсторство” и да проведем първите семинари за обучение на водещи в началото на идната година. Нещата наистина започват да се случват и е толкова приятно да получиш такова ясно потвърждение, че сме в един много важен период от нашата еволюция и процес на възнасяне и че този път МОЖЕМ да направим нещо за да ги ускорим. Моята най-искрена обич и признателност към всички вас.

Рона

Няма коментари:

Публикуване на коментар