вторник, 12 февруари 2008 г.

IN VINO VERITASЖизнена сила, духовно благословение, спасение, радост, изцеление, истина, преображение — виното е един от най-древните символи на плодородие и изобилие, и жезнерадост. Освен своята ценност като трапезна, хранителна и лечебна напитка, гроздовият сок притежава тайнствената способност да се превръща в нещо повече от средство за утоляване на жажда и опиянение — то променя тези, които го пият. Именно това, както и кървавият цвят на виното е в основата на свещения символизъм.
В традиционната символика много рядко виното се свързва с опиянение, а е представяно в истинския смисъл на думата като "духовна напитка", понеже го пиели обикновено разредено с вода - течност, изпълнена с витален огън. Характерният за някои култури обичай да се изпиват прекомерни количества вино бил култово утвърден, тъй като се смятало, че в екстаза на опиянението може да се достигне единение с божеството. Смятало се, че виното разваля всяка магия, сваля маските на лъжите (лат. in vino veritas).
В култа на древногръцкия бог Дионис (в римската митология Бакхус) виното е било символ на съюз със самия Бог. Според легендата, като син на Зевс, Дионис бил създател на лозата и разтушител на грижите. Със свитата си от сатири, силени и менади бродел от страна в страна. Негови атрибути били лозовите листа и лозниците, както и жезълът му (тирс), а край него били изобразявани витални животни като козли и бикове. Митовете за неговата смърт и повторно раждане го нареждат сред умиращите и възкръсващи божествени персонажи.Лоза с гроздове плод символизира плодородие и страст, дивата лоза - лъжливост и вероломство.
В будизма сплетената лоза на алчността и желанието трябва да бъде подрязана до самия корен.Гроздовият сок напомня човешката кръв.
В орфическите ритуали виното се е приравнявало към жертвената кръв. В мистериите гроздето е символ на похот и разврат. Грозд с плодовете на лозата представлява фалически символ. Но гроздето е и символ на слънчевия дух — вдъхновителя на божествения ентусиазъм.
Христианството дава нова поетична сила на символизма на лозата и виното. В Стария завет лозата, донесена от посланиците на Мойсей от Ханаанската земя са символ на Обетованата земя.В Новия завет лозата е символ на Рая, обетованата земя за онези, които се причастяват с Тялото и Кръвта Христови.
Виното означава влагата на живота, откровение, истина, жизненост, но и кръвта на жертвата при жертвоприношение. Вино и кръв са взаимозаменяеми символи във всички религии, освен в зороастризма. Виното може също така да се превръща в огън. В тайнствата виното е напитка на мъдростта, която се предлага на божеството в специална чаша, Граал. Това вино става кръвта на божеството, с която се приобщава инициирания към неговата духовна сила, а така също напомня за принесената на божеството жертва.
Виното и житото имат слънчева, божествена природа и символизират топлината и младостта.
Виното и водата, като слънчев и лунен символ, символизират двете велики сили на вселената - огъня и водата, а така също и сливането на божествената и човешката природа, или божествеността, невидимо слята с човечността. В исляма виното е райска напитка, в противоположност на водата, която е предназначена за обикновените вярващи. Легендата разказва, че архангел Джибрил (т.е. Гавриил-господарят на Луната), който извел от градината на рая Адам и неговата жена, изпитал съжаление към низвергнатите и им подал една лоза от вече затворената за тях градина. Според друга версия сълзите, които той пролял от съжаление, намокрили пръчката му и тя пуснала филизи; плодовете й били като ангелски сълзи — кръгли и сладки. Но Иблис — върховният сред джиновете, проклел това растение, така че виното, макар и дар от ангела, не е благословено. Пиенето му и днес не е разрешено на правоверните, в рая обаче богоизбраните пият "виното, запечатано с мускус, виното, което буди желание у всички, смесвано с водата от извора Тасмин, от който приближените на Аллах утоляват жаждата си.
Виното и хлябът са хармоничният резултат от човешкия труд и умения в областта на селсокто стопанство. Виното като мъжко начало и хлябът като женско символизират съединението на течното и твърдото, божественото и човешкото. Виното е божественият екстаз, а хлябът — достъпното за очите проявяване на духа, който умира и отново се възражда.
По материали от мрежата
Р.Р . Наздраве на всички поклонници на тази Божественна напитка,че ми пресъхна устата докато пиша!!!!!!!!!!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар