вторник, 15 август 2017 г.

Затъмнението в Лъв - извън пределите на безопасността

Преди да разгледаме подробно ефектите и дефектите на предстоящото Слънчево затъмнение в Лъв, може би е добре да уточним, че затъмненията активират процеси на обновление в принципите заложени не просто в един зодиакален знак, а в двойката знаци по която е разположена нодалната ос на Луните възли - в случая Лъв-Водолей. Именно в дуалността на осите, търсим индикациите за съдбоносни обрати, промени и важни житейски избори проявяващи се в нашата реалност в периодите на затъмнения, за да възстановят баланса в проявата на полярните значения заложени в съответната зодиакална ос.

И така смисъла на всичко случващо се през август, преди и след Слънчевото затъмнение ще трябва да потърсим в съотношението на следните полярности в живота си.  • Власт и Свобода
  • Любов и способност да предоставим правото на другите да бъдат себе си
  • Себереализиция и зависимост от оценката на другите
  • Себеизразяване и способност за сътрудничество
  • Потребностите ни да контролираме и съхраняваме статуквото от една страна и способността да възприемаме новото, да се откажем от рамките и шаблоните от друга
  • Потребността от любов, одобрение и признание и способността да отдаваме всичко това на другите
  • Способността да строим и контролираме живота си и зависимостта ни от влиянието на външни, непредвидени обстоятелства
  • Потребността от по-висок стандарт на живот и способността ни да получаваме съответните доходи от своето призвание, работа и обществено положение

Разбира се, доколкото слънчевото затъмнение подчертава Лъвските принципи, основния фокус ще бъде в способността ни да разгръщаме потенциала и да творим, както и да заслужим признанието, одобрението и потвърждението за нашата значимост. Заради това, ще се стремим към публичност, ще търсим възможности да демонстрираме потенциала и постиженията си. Събитията и сюжетите, и дори неочакваните кризи и обрати,  могат да ни поднесат нови тенденции и сюжети касаещи взаимообмена на енергия и любов в живота ни, както във външната реалност, така и в личните взаимоотношения с любимите ни хора. В този момент могат да се родят идеи и тенденции, предлагащи ни повече възможности за себеосъществяване. И не на последно място, под влиянието на събитията генерирани от затъмнението пред нас ще се открият потенциали за преход към по-пълноценен живот и всичко което ни вдъхновява да творим и се превръща в източник на положителна емоция. В края на краищата, както всички знаци на фиксирания кръст, Лъвът също е свързан с ресурсите, по-точно с онези от тях които надвишават необходимия минимум. По тази причина, в позитивното си влияние, Слънчевото затъмнение в Лъв може да открие за нас средства и пътища за промяна в качеството на живот и привличането на допълнителни ресурси.

Налага се обаче да уточним, че максимално конструктивните възможности на това затъмнение ще бъдат достъпни за нас ако :


  1. В живота ни вече са решени проблемите, касаещи оцеляването и обезпечаването на минималните потребностиу или сме преодолели зависимостта си от тях. Когато сме твърде загрижени за оцеляването и безопасността си, независимо от реалните обстоятелства, когато не сме наясно с вътрешния си потенциал и дълбоките си потребности, разбира се не може да става дума за каквото и да било разкриване на индивидуалността и себереализация на личността.
  2. В живота ни съществува устойчив баланс между полярните качества интегрирани от оста Лъв-Водолей, споменати по горе. Иначе казано, когато в своите потребности от себереализация, любов и признание сме открити към сътрудничество и взаимообмен, промяна и приемане на новото, развиваме се свободно, без външни и вътрешни ограничения и нямаме претенции върху правата и свободите на другите.


В останалите случаи, влиянието на Слънчевото затъмнение ще бъде незабележимо и дори деструктивно. В най-добрия случай ще получим по-добри възможности да заявим себе си и да демонстрираме качествата си, повече удоволствия и развлечения. И тогава август ще ни поднесе просто кратък период на оживление, а източник на позитивни емоции ще бъдат любими хора, деца, нови увлечения и романтични приключения.

В по-неблагоприятния вариант, Слънчевото затъмнение ще стартира в живота ни сложни процеси на трансформация по гореизброените теми. Разбира се онези, в чийто живот липсва баланс по остта Лъв-Водолей или се намират в зависимост от страха си за оцеляване, също могат да поемат риск в стремежа си да изпълнят живота си с ярки цветове и да заявят себе си, но всички тези опити ще завършват със загуба и криза, докато баланса не бъде възстановен. Болезнени удари по самолюбието и чувството за собствена значимост, обезценка, загуби в резултат на рисковани авантюри, проблеми във взаимоотношенията с децата и любимите хора, понижаване на качеството на живот-всичко това свидетелства за наличието на сериозен дисбаланс в живота и се случва като следствие от него. Хората, в чийто живот липсва баланс по оста Лъв-Водолей вероятно ще зациклят във собствената си персона и чувството за собствена значимост, и могат да изискват внимание и признание със всякакви методи, реагирайки болезнено на критика или демонстрирайки неуместна активност.

Но да се върнем на конструктивните варианти, при които новите възможности за себереализация, успех, обмен на любов и енергия и повишаване на качеството на живот могат да се проявят, ако вече сме предприели кардинална промяна, като резултат от сътрудничеството и обединените усилия с други хора, или на отказ от ограничаващи обстоятелства. Можем да открием нов смисъл във взаимоотношенията си с любимия човек, да се освободим от взаимни претенции, от шаблони и съхранявайки индивидуалността на всеки да намерим обединяващи идеи и смисъл.

Не бива да подценяваме и съпътстващата астрологична реалност. До колкото затъмнението протича на фона на нов Слънчево-Марсов цикъл, даващ нов фокус на активността ни и се намира в хармоничен обмен с Юпитер, Сатурн и Уран, то неговото влияние през следващите седмици и месеци, на първо място ще се прояви най-вече във теми касаещи външната, социална и професионална дейност, плановете и идеите които я обслужват както и обществения и семеен статус. Най-важните и съдбоносни промени в болшинството от случаите ще бъдат свързани с нови възможности за пробив към лични постижения и стремежи, стабилизиране и растеж във вече постигнатите, или в деструктивния вариант - с криза във всичко касаещо утвърждаването на личността във външната реалност.

И така, Слънчевото затъмнение се случва на 21 август, в 21,30 ч, но влиянието му вече се усеща от мнозина чрез съдбоносни промени и повратни житейски събития. Седмица преди затъмнението концентрацията на важни събития нараства, а последствията от решенията ще останат ви живота ни за години напред. Най-опасни както обичайно са дните преди самото затъмнение 19-21 август, когато способностите ни за адекватна преценка на реалността и последствията са изключително затруднени. Желателно е да се избягват рискове, важни мероприятия, прибързани постъпки и решения, конфликти и потенциално опасни ситуации.

Разумно и мъдро е в тези дни да направим ревизия и да поставим оценка на това как до този момент в живота ни са се развивали темите и ситуациите архетипно заложени в Лъв. Полезно е да анализираме доколко успяваме да живеем пълноценен живот, да реализираме себе си, да разкрием индивидуалността си, да се посветим на любимите си занимания. Да се опитаме да си дадем оценка до колко пълноценно протича обмена на енергия и любов, способни ли сме да отдаваме любов и подкрепа на другите и получаваме ли признание и одобрение от тях. Дали настоящата реалност по тези теми ни удовлетворява и желаем ли тази тенденция да продължи да се развива в живота ни? Ако не, какво именно ни пречи, какво можем да направим, за да променим ситуацията и най-вече от кои свои убеждения и програми на поведение следва да се освободим.

В деня на затъмнението, вечерта на 21 август и ден след това, във всички изброени теми и сюжети се инсталират нови програми. В този момент е необходимо внимателно да следим за всичко привличащо вниманието ни, под формата на външни и вътрешни преживявания, а също и да се концентрираме върху новите си намерения.

Следващия важен и подчертан на небето момент е активирането на точката на затъмнението от Марс и Меркурий в периода 30 август-3 септември, когато в основните направления на нашата активност, взаимоотношенията с любимите хора и сферата в която влагаме съзидателния си потенциал могат да настъпят важни и съдбоносни промени.