петък, 27 януари 2012 г.

2012 : Краят продължава

Теорията, че Земята и нейното население в последно време се намират на границата на две епохи, вече не е оспорвана от никого.

Теоретичните постановки и доказателства вече са излишни дори - това е очевидно. И макар че официално човечеството отпразнува прехода и новото начало с настъпването на 2000 година, астролозите и тогава, и сега подчертават, че действителният преход ще се осъществява през периода 2010-2020 година.

Това те прогнозират въз основа на големите планетарни цикли и преходи, които обичайно описват промени с мащабна значимост. Цял един календарен цикъл приключва – този на Маите, което пък създаде психоза и цяла индустрия, захранвана от надеждите и очакванията на мнозина, бързащи да осъществят квантов преход и вибрационни изменения, да прекрачат в други измерения.
Вибрационни или реални - измененията са факт. Нищо не става изведнъж -процесите са бавни, понякога почти незабележими, но през 2008 година станаха напълно осеззаеми с колапса в икономическия живот, а редом с него и социалните и геополитически последствия, които преживяват народите по света.

Каква ще бъде 2012?

Дори и да игнорираме календара на Маите, което не бих си позволила да направя, край ще има, или поне началото на края. Ако не на света, то поне на цяла една епоха от неговото съществуване - тази на материализма. И то не веднага, а постепенно – просто краят й идва.
Като всичко съществуващо на Земята и епохите се подчиняват на простичък принцип на съществуване: Възникване, Растеж, Зрялост,Упадък, Смърт.
Маите казват, че по време на Зимното слънцестоене през 2012, Слънцето ще се намира в онази точка от еклиптиката в която се проектира Галактическия център. Според тяхната философско-езотерична школа на това място се намира космическата утроба - място, генериращо в себе си едновременно живот и смърт, възкресение и прераждане. По този въпрос западните астролози нямат възражения и без митологични залитания, съвсем прагматично предполагат, че центърът на галактиката ще отслаби нашите магнитни полета и може да предизвика изменения в полюсите, които ще предизвикат по-ярка изразителност в климатичните явления и годишните времена.
На науката е известно, че това се е случвало и преди, а и Зимното Слънцестоене вече повече от десетилетие се случва в близост до точката, отбелязваща Центъра на Галактиката. Някои природни катаклизми от последното десетилетие, случили се именно в периода на граничните преходи Слънцестоене и Равноденствие, доведоха до лека промяна в наклона на земната ос, което пък предизвика съответните климатични аномалии. Но, както виждате, и тук всичко става постепенно, а не от днес за утре.
Съществува и трета теория, свързана с тъмната материя, която се предполага, че съществува в центъра на нашата Галактика. Никой не може да даде обяснение на това какво всъщност представлява тъмната материя, освен че е източник на неописуема сила и енергия и съставлява 70 % от нашата Вселена. Тази теория предполага, че по време на Зимното Слънцестоене през 2012 част от тази тъмна материя ще навлезе в пространството на Слънчевата система. Какво ще предизвика това не е ясно, като неяснотата разбира се произтича от това, че никой няма представа какво всъщност е тъмната материя.
Та, както виждате, теории много - за календара на Маите вече е ясно - това е просто календар – приключва един цикъл, започва друг. Самите Маи съвсем не се готвят за края на света - напротив, а на календарите това им е и предназначението - да отбелязват цикли, големи, средни и малки. Ние всяка година изхвърляме по един цикъл в кошчето и закачаме на стената нов - с нови планове, очаквания и надежди. Климатът и досега ни създаваше проблеми и зимата все ни сварваше неподготвени - каквито и изменения да настъпят, някои неща си остават константа, поне в нашето си бите. А черната материя? - е дано най-после я разгадаем!
Пиша всичко това, не за да омаловажа теорите, а за да подчертая важността на времето, в което живеем и личната отговорност, която имаме към него. Глобалните процеси вече са на ход и, веднъж започнали, са необратими - тяхното направление и изходът им обаче зависи от всеки един от нас.
Мъдреците казват -

дойдат ли трудни времена, концентрирай се в настоящето

затова, нека видим каква година ни описват планетните конфигурации, за да можем наистина осъзнато да участваме в процесите на уникалната епоха, в която живеем.
Годината започва с антагонизъм, изразен в хармоничното взаимодействие между две планети, изповядващи противоположни принципи – Сатурн и Нептун. Тригонът между тях ще бъде практически активен през цялата година, тъй като и на двете планети предстои да сменят знака си. Това е много хубав аспект, описващ възможност за практическо осъществяване на мечти и желания. И ако до скоро те са били само в сферата на фантазиите ни, сега можем да направим целенасочени и последователни стъпки, за да се превърнат те в реалност. С особен приоритет ще се ползват онези от тях, които имат интелектуална, социална и общочовешка значимост или носят научни открития и постижения, от които могат да се възползват много хора. Не без значение е и фактът, че подобно взаимодействие между тези две планети предполага самите мечти да станат по-реалистични, с конкретна практическа полза и стойност, което ги прави и по-лесно осъществими.
Идеалите, мечтите, идеологиите и духовните убеждения през тази година ще ни заставят да действаме по-последователно и отговорно, било то в тяхна защита или утвърждаване. Някои могат да бъдат дори институционализирани с цел създаване на повече ред и установяване на правила в духовните области, учения и школи, особено през есента, когато вече аспектът ще се развива в знаците от водния тригон – Скорпион и Риби.
Нептун ще премине окончателно в знака на Рибите, който той управлява в началото на февруари. Това предполага забележително обновление в духовния живот на човечеството. За последен път той е навестил своето царство преди 165 години - ще оставя на вас удоволствието от историческата справка за процесите, възнакнали тогава и значимостта им в човешката история. На етапа, на който се намираме в момента и предвид почти целогодишния обмен със Сатурн това поставя високи отговорности пред религиозните водачи по цял свят, които трябва да намерят формула, вдъхваща мир и надежда за всички. В случай, че тази задача бъде изпълнена много неприятности и усложнения могат да бъдат избегнати.
Обстановка, в която духовенството е длъжно и трябва да служи само на духовността, да бъде нейно олицетворение, израз и отражение. Отклоненията могат да поставят под въпрос съществуването на религиозни традиции, а така също и да станат предпоставка за възникването на нови религиозни идеи и учения.
На лично, човешко ниво ще се наложи да преоткрием и възпитаме в себе си качествата на тази планета - интуиция, състрадание, милосърдие, единство и чувство за свързаност с цялото.
Ще се засилят чувствените ни възприятия, телепатичните ни способности и емпатията ни, които пък ще станат мощна подкрепа за осъзнаването и развиването на талантите ни. Ще се появят нови течения в музиката и изкуството, ще станем свидетели на сътворяването на гениални музикални произведения.

Безкрайни и прималиви са съкровищата на Нептун,

но и дълбините на царството му са неясни и опасни. Негативните им проявления също ще стават все по-ярки и плашещи - ще станем вероятно и свидетели на лъжи и мошеничества от масов характер, много често използващи именно нептуновия стремеж към потапяне в дълбините на подсъзнанието или бягството от реалноста в света на мечтите и фантазиите. Духовната експанзия от последните години създава благоприятна среда за създаването на масови илюзии и раждането на лъжливи пророци. Онези, които имат устойчиви религиозни убеждения или са последователи на устояли на времето духовни практики с традиции и ясна философска основа, ще се чувстват много по-уверено и ще могат да осъществят качествен напредък в духовния си живот. Но неориентираните вероятно ще попаднат под заплахата на лавинообразно възникващи секти и учения и за тях е наистина важно да успеят да се индентифицират още сега с някоя от преобладаващите в кръга им религии.
Макар и абсурдна днес, все по-ясна и примамлива ще става тенденцията към сливане и обединяване на религиозни учения, така че надявам се изборът им няма да бъде труден.
Виртуалният свят като средство за бягство от реалността също ще получи силен тласък за развитие, което на едни ще донесе баснословни богатства, а на други - отчайващи зависимости, не по-малко натрапчиви от тези към алкохола и наркотичните вещества, които също ще се радват на нарастваща популярност.
От такива опасности никой не е предпазен, но и престоят на Нептун в царството му ще продължи цели 15 години, така че за всички нас в настоящия момент е най-важно да посрещнем този преход с вяра и много мечти. 4,19 и 22 февруари са дните, в които можете да получите прозрения за себе си, да формулирате желанията и духовните си стремежи.
Мечтите и надеждите за по-добро бъдеще може да останат помрачени от конфликта между Уран и Плутон, който през тази година ще се задълбочи и ще създаде няколко сериозни кризи.
Демократичният и свободолюбив Уран в Овен активно ще възпрепятства всеки опит на Плутон в Козирог да задържи непроменена структурата, като налага ограничения, твърди условия и правила. Хората по света активно ще се борят за по-демократично разпределение на благата и  истински човешки свободи.

Кризата винаги цели промяна и е възможност за растеж,

но ще минат няколко години преди тази да бъде оценена като такава. Засега тя ще носи революционни настроения, в съответствие на които ще трябва да се случат и революционни преобразувания - в света като цяло и за всеки от нас поотделно. Промените са неизбежни, но далеч не всички са настроени и готови за тях.
Някои отчаяно ще се стремят да запазят статуквото, поради което промените ще протичат
болезнено. Обществото ще развие крайна нетърпимост към властта, ще възникват стихийни
протести, не са изключени дори революции, изискващи повече свобода и демонстриращи
нетърпимост. Предпоставките станаха очевидни още през 2011 година, когато обаче аспектът не успя да стане точен и само отправи предупреждение, което може да се реализира през тази година. Принудата и липсата на прозрачност в политическия и икономическия живот могат да се превърнат в спусък за неконтролируеми процеси, в които да стане най-после пределно ясно, че никой нищо не може да контролира. Поне не и с досегашните средства.
Искрено се надявам, че човечеството е достатъчно зряло, за да подмине този урок. Затова е изключително важно да се избягват крайностите. През тази и следващите няколко години еднакво опасни ще бъдат и неограничената свобода и диктатурата. Светът ще се стреми към по-голяма полярност, ще се опита да се раздели на няколко полюса и този процес няма да протече с лекота.
Америка, Израел, Иран и някои африкански държави ще станат източник вълнения и напрежение. Русия също ще трябва да осъществи някои кардинални промени, в противен случай те могат да се самоосъществят, разрушавайки всичко, което им се противопоставя.
Силните няма да освободят властта си с охота, но пък тя ще бъде ограничена от стремежа за повече свобода - наистина сериозен проблем, решението на който вещае ако не края на света, то поне края на една епоха. За съжаление този процес ще засегне пряко свободата на словото, ще постави отново под съмнение независимостта на четвъртата власт, ще разтърси света със смайващи разкрития за манипулиране на информация от общочовешко значение.

Но колкото по-големи стават ограниченията толкова по-мощно ще става противопоставянето срещу тях

Тенденцията е активна през цялата година, като най-интензивна ще бъде от май до ноемри с особено силен акцент през втората половина на юли, когато е изключително важно да бъде намерено дипломатическо решение. За съжаление в този период не са изключени природни катаклизми и екологични кризи, предизвикани от подземни взривове и ядрени реакции.
Искрено се надявам, че позитивната нагласа, зададена от Сатурн и Нептун в началото на
годината, ще изиграе ролята на компенсаторен и регураторен фактор. Самият Сатурн през цялата година достойно ще изпълнява тази роля. През по-голямата част от периода той ще бъде във Везни и едва през ноември ще премине в Скорпион. Това е указание, сочещо нуждата от законност и поемане на лична отговорност. Законите, създавани и работещи през този период, трябва да бъдат еднакви за всички.
Дали това е така и какви ще бъдат последствията от отклоненията ще стане ясно в средата на април и най-вече през юли и август. В личен план описва възможности за установяване на полезни връзки и контакти и постигането на повече стабилност в личните и делови взаимоотношения. Преходът му в Скорипон ще отбележи интензивен период, създаващ
възможности за ефективна работа в бизнес начинания, постигане на лични цели и
самоусъвършенстване, не без намесата на духовно ориентирания Нептун.
Ако сте настроени към материални придобивки и постижения обаче, не е нужно да чакате до ноември. През първото полугодие Юпитер ще покрепя стремежите на онези, които търсят материална и професионална реализация, повече комфорт и наслада от земните удоволствия.
Зимните месеци, ранната пролет, най-вече март, оформят период, даващ добри възможности за подобравяне на материалното положение и качеството на живота. Те следва да бъдат максимално усвоени, което ще се отдаде най-добре на Телци, Деви и Козирози, които през тази година могат да се радват на високи постижения и подкрепа от съдбата, с които да положат фундамента на бъдещи успехи. Разбира се, не без ясни цели, настойчиви усилия и добре обмислени последователни действия, но пък те най-добре знаят, че с търпение и труд всичко се постига. Ако нямате добре установени навици към труд и постоянство, сега е моментът да ги развиете. Правилните действия през първата половина на годината ще дадат плодовете си през август, когато Юпитер вече ще е в Близнаци и ще възбужда интереса ни към общуване и пътешествия, обмен на знания и информация.
Много добра възможност за нас, варненици - можем да очакваме добър туристически сезон. Това е слабо положение за небесния благодетел обаче и за жалост през втората половина на годината ще ни се налага да се справяме с купища безсмислена информация. Повърхностни контакти, клюки и интриги могат да отнемат голяма част от времето ни, но пък няма нищо лошо в това да дадем малко почивка на ума и да се поразсеем с наблюдение на различни явления, включтелно и човека.
Ако сте решили да натрупате фундаментални знания или да провеждате сериозни и задълбочени научни изследвания обаче, побързайте да го сторите до средата на юли.
Като цяло, въпреки всеобщата настройка, 2012 година ще се окаже по-лека от предходните, когато повечето планети се намираха в кардинални знаци, изискващи решителност и сила. Сега далеч невинаги ще ни се налага да се борим с обстоятелствата, понякога ще бъде достатъчно просто да се приспособим към тях.
Едва ли можем да я наречем лека и безгрижна, но предвид възможностите, които дава за решаване на ситуациите чрез повече човечност, духовна зрялост и лична отговорност, със сигурност създава и множество благоприятни предпоставки, които не съществуваха досега. Груповият стремеж към търсене на по-добри решения и постигане на общи мечти и идеали ще открои сред множеството и личности–носители на нестандартни идеи и ярки таланти, способни да осъществят така необходимата духовна и материална трансформация.
Популярността на езотеричните и духовни науки и психологията пък ще открие нови пътища за развите на науката и общественото съзнание. За всички ще бъде полезно и изключително важно да индентифицират себе си като част от една общност, от една идея, цел или мечта, достатъчно значима и важна, за да накара човека да се почувства част от всеобщия организъм, наречен човечество.
Статията е написана за Варна Утре Бг

Няма коментари:

Публикуване на коментар