вторник, 15 февруари 2011 г.

МАХАМРИТЮНДЖАЯ МАНТРА
Ведите са ни завещали две велики мантри -Махамритюнджая мантра и Гаятри мантра.
Махамритюнджая мантра има целебни и защитни свойства. Има два вида отрицателни сили, които могат да ни повлияят- тези породени от собственото ни погрешено мислене, и отрицателни сили, създадени от други хора. Пеейки Махамритюнджая мантра, ние изграждаме мощно енергийно поле, така че собствените ни отрицателни сили и тези, идващи отвън, да не ни влияят. Махамритюнджая мантра е изключително силна поради вибрациите за здраве и благополучие и защитната обвивка, които създава .

Ом траямбакам яджа махе
сугандхим пущи вардханам
урварукамива бандханат
мритьор мукшия маамритат

Ом траямбакам – това е мантра, посветена на Бог Шива. Шива има две очи, а освен тях има и трето над тях на мястото, наречено аджна чакра. На това място индийците поставят червена точка. Затова Бог Шива се нарича триок – траямбакам. Какво означава това – „триок Бог Шива“? Всеки има две очи, но хората, които са мъдри, просветлени, имат и трето око – окото на разбирането, окото на интуицията. Чрез това око човек чувства света по един съвсем различен начин. Невежият човек гледа на света по обикновения начин, но мъдрият човек гледа по различен начин – чрез светлината на третото си око. Затова Бог Шива се нарича триок – траямбакам.
Двете очи символизират мъжката и женската енергия на човека. Те са ни дадени от нашите баща и майка. Мъжката енергия е свързана с логиката, а женската – с любовта. Мъжката енергия е ориентирана към постиженията, а женската – към приемането на нещата. Това са двете енергийни полета. Когато тези две енергии, логиката и любовта, се слеят, съзнанието се преобразява и третото око на човек започва да се отваря.
И така:Ом траямбакам яджа махе. Яджа махе означава „прекланям се пред“. Човек трябва да създаде в себе си нагласа на преклонение пред съществованието. Яджа махе – „прекланяме се пред Бога“. Сътвореният свят е проява на Бог, така че Той съществува във и чрез цялото творение. Има най-различни начини да се възхвалява Бог. А защо да се възхвалява Бог? Не че Той има нуж-да от това. Той няма да се промени от това. Но ние трябва да се променим. Колкото повече почитаме Бог, толкова повече ще уважаваме и живота. Щом придобием тази нагласа, ще започнем да ува-жаваме децата си, съпруга си, красотата в цялото творение. По този начин поезията в безкрайното ще бъде прозряна по един интуитивен начин.
Сугандхим означава „ухаещият“. Човек се нарича така, ако неговото енергийно поле е много, много приятно и красиво. Ако погледнете егоиста, цялото му енергийно поле вони. Но ако погледнете безкористния човек, неговото енергийно поле е благоуханно.
На санскрит се казва, че от аханкара човек трябва да стане асмита. Аханкара означава „егоизъм“, а асмита – „невинност, безкористност“. Щом това се получи, около вас има едно благоухание на благополучие. Едно цвете ухае за всеки, независимо какъв е той. Безкористният човек, асмита, е винаги сугандхим.
Пущи вардханам Пущи означава „подхранване“, а вардханам – „растеж“, т. е. постоянно да се подхранвате в посока на израстването. Човек трябва непрестанно да расте.Но истинският прогрес на човек е в пространството на безмълвието. Всички ведически мантри завършват с „шанти, шанти“. В блъсканицата на живота да успеем да останем спокойни, невъзмутими и необезпокоявани. Тогава човек наистина израства. Когато сте по-спокоен физически, емоционално, интелектуално и духовно, от това безмълвие ще възникне друг порядък разум. Тогава вашето възприемане на живота ще произлиза от мъдростта, а не от сухото знание и логика.
Урварукамива бандханат – Да можем да живеем в света, без да се влияем от него – това е смисълът на този ред.
Да живеем в този свят, да сме част от света, но вътрешно да не се отъждествяваме с него.
Мритьор мукшия маамритат – „От безсмъртието не ме освобождавай, а ме освободи от смъртта“. Смъртта се получава, когато се отъждествявате с нея. Погледнете реката. Тя тече, тече, тече. Тя никога не спира да тече. Просто винаги прави това и в края на краищата се слива с океана. Ако водата се превърне в лед, тогава ледът никога не може да бъде гъвкав. Можем ли да бъдем като реката – да течем и да продължаваме да течем без никакви привързаности. Тогава ще откриете, че се сливате с океана. Затова този ред означава „освободи ме от привързаностите“. А истинското обвързване е, когато се отъждествите с нещо. Освобождението идва, когато разберем, че нищо не е наше, а всичко е Негово. Когато имате тази дълбока вяра, няма да се отъждествявате с щастието и нещастието, с успехите и провалите. Тази необвързаност всъщност е безсмъртието. Това всъщност е просветлението.
Това е смисълът на тази мантра. Но по важна е вибрацията която тя създава и нагласата която имаме по време на пеенето и слушането. А как да я практикуваме? Започнете деня с Махамритюнджая мантра. Най-важното условие е да се практикува със санкалпа - нагласа, да позволим лечебните сили на мантрата да излекува тялото ни и телата на тези, които страдат или изпитват болка. А ако желаем да помагаме на другите, би трябвало да направим усилие да повтаряме Махамритюнджаямантра-например сутрин ,обед и вечер. Всяка събота правете най-малко една мала/108 пъти/ - това отнема само около 20 минути. Това е за вашето и на всички около вас благополучие и здраве.
Можете да защитавате дома си обхождайки го и поръсвайки го със светена вода пеейки Махамритюнджая манта. Полезно е също така да заредите водата за пиене с нея.Просто сложете съд с вода пред себе си докато пеете. Това можете да направите и с храната докато я готвите и сервирате.
В комбинация с хаван / огнена церемония при която се изгарят билки и други природни елементи/ има изключително силно пречистващо действие.Създава се особено висока вибрация и аромант в околнота среда които могат да окажат ефект върху всичко съдържащо се в нея. По този начин можем да участваме в излекуването на цялата планета.

Използвани материали от Статия от списание „Йога – наука и традиция“ бр. 4 / 2002 г.