неделя, 28 септември 2008 г.

Д-р Бах и неговата съвършено обвързана с природата терапия

Могат ли да се лекуват гневът и страхът?Преодолима ли е болката по загубата на любим човек?, носталгията по домът и приятелите, останали далеч зад нас, когато се устремим по пътя към посигането на мечтите си?Лесно ли е да се преглътне обидата?Да простиш-на другите и на себе си?Как да потушиш ревността, която те изяжда отвътре и отблъсква любимото ти същество?А какво предизвиква болестите-тези от които страда тялото, не душата?


Все по-разпространено става схващането, че всяко заболяване сигнализира за нарушения в емоционално-душевния баланс у личността.А психолозите, астролозите, езотериците и практикуващите алтернативни методи на лечение отдавна знаят , че болестта е всъщност защтитна реакция-предупреждение за опастност, която цели да подскаже, че личността не действа в съгласие с душата си. Затова хармонизирането на съзнанието, постигането на душевно пречистване и равновесие, се явява първа стъпка към изграждането ни като здрави и пълноценни личности, способни да гребат с пълни шепи от радостта на живота.

“Болестта не е наказание или жестокост, а просто средство, с което душата ни показва нашите грешки и ни предпазва от по-значителни вреди- за да ни върне към истината и светлината, от които никога не трябва да се отклоняваме.”Д-р Едуард Бах

През миналия век, в преломните години между две войни, д-р Едуард Бах прекъсва кариерата си и престижната си практика, за да се отдаде на принципно нова система на лечение. Лечение, където вниманието се насочва не към самото заболяване, а към причините за неговата поява- душевните състояния и настроения, вродените комплекси и липсата на възможност да открием у себе си онзи ресурс, който ще ни помогне да се справим с тях; преживените състояния на криза, болка, загуба и стрес, които съзнанието ни се опитва да потисне, а подсъзнанието да изкара наяве, за да бъдат преодолени.


Убеден в това, че заболяванията са проява на нарушения баланс на личността и емоционалният и живот, д-р Бах се обръща към цветята, вярвайки в тяхната способност да намаляват стреса.Първоначално той приготвя дузина цветни есенции, които нарича Дванадесетте лечителя, отговарящи на дванадесетте архетипни групи хора.По късно към тях добавя и Седем помощника, както и още осемнадесет цвята и чиста изворна вода, въплащаваща душевните качества на приспособимостта и вътрешната свобода.Той ги обединява в стройна система за определяне и класификация. В човешката душа се съдържат всичките тридесет и осем душевни качества на цветовете от системата на д-р Бах. Всяко от тях помага да се превъзмогне и трансформира определено неприятно емоционално състояние като страх, болка, обида , ревност и гняв, раздразнителност или безпокойство, прекалено ниска самооценка, срамежливост и плахост. Дванадесетте лечителя представляват остри емоционални състояния, а Седемте помощника лекуват хронични- подходящи са за болести и нагласи, които са вродени или съществуват от дълго време.


КАК ДЕЙСТВАТ ЦВЕТОВЕТЕ НА Д-Р БАХ?

Самият той обяснява действието им по следният начин:„Определени диворастящи висши растения, могат чрез своите по-висши трептения да повлияват на човешките трептения и да откриват достъпа до нашата духовна същност. Те отмиват недостатъците на храктера, които причиняват нашите страдания. Като хубавата музика или другите възвисяващи неща те са способни пда ни дарят с мир и да ни освободят .Те не лекуват пряко болестта, но чрез висшите трептения проникват в нашето Висше Аз, в което болестта се стапя като сняг на слънце.Няма истинско излекуване без нагласа към душевен мир и вътрешно щастие.”


Потенциалите на нашата душа се осъществяват чрез личността и представляват идеалните качества.Към тях се числят Милосърдието,Красотата, Любовта и Мъдростта, Смелостта и Постоянството. Неосъществяването на заложените в нас добродетели води до изявата на противоположното чувство – Гордост, Жестокост, Егоизъм, Невежество, Алчност, Ревност и Омраза. Битуването на тези недостатъци в нашите сърца и умове става причина за развитието на болести на физическото тяло.Според д-р Бах истинските причини за болестта се свеждат до две основни несъответствия- личността не действа в съгласие с душата си- частично или изцяло- личността нарушава принципа на единство с Всеобщото начало.


Баховата терапия е ориентирана към модификация и трансформация на емоциите и освобождаването на блокажи в емоционално-духовен план. Това съвсем не значи че някой друг ще свърши работата , но много често се случва така , че дори и осъзнати по отношение на емоциите си хора със силна воля и желание за личностно себеизграждане, имат интелектуално разбиране за проблема, но им липсва ресурс да се справят с него. Хората са подвластни на своите емоции, страхове вълнения и чувства и това е всъщност което ги прави Човеци.Но често затънали в някаква ситуация или усещане ние циклим на едно място и не успяваме да се задвижим в желаната посока. В такива случаи цветните есенции помагат да преодолеем кризата и придобием нова ,по различна гледна точка по отношение на дадена ситуация или проблем. Моментите на криза се повлияват незабавно, но като правило колкото по дълго се преживява едно състояние, толкова по бавно е и възстановяването на равновесието и хармонията.В някои случаи приемът може да продължи по продължително време и изисква и много осъзната работа върху мислите и реакциите. Някои вродени и просъществували дълго време в емоционалната ни памет състояния изискват внимателен подход и дългосрочно разработена структура и етапност в лечението и терапията.


Много съществен момент е въпросът с лечебните кризи. Всеобщо мнение е , че такива при прилагането на терапията са цветни есенции няма.Моя личен опит обаче сочи че такива не са изключени.Принципът на действие на капките е следният: Те създават възможност емоциите да излязат от вътре и да станат явни. Значи, ако ревността и собственическото чувство са проблемни, тогава съответните капки ще стимулират първоначално необходимите промени в емоционалните нагласи и настройки , което в последствие ще привлече и съответната ситуация към нас за да стане нуждата от промяна очевидна. И понеже става дума за лечение на емоционални състояния, просто е възможно в един момент въпросните реакции да се изявят в един по-остър и очевиден вариант. Подобен сценарий е изключително вероятен и почти задължителен, ако след първоначалното почти мигновено въздействие приемащият ги се е успокоил че проблемът е решен и ситуацията е овладяна и е спрял приемането. Всяко лечение, било то класическо, алтернативно, хомеопатично, каквото и да е, изисква съдействието на "пациента". Тоест, ти трябва да осъзнаеш нуждите си и да поискаш да бъдеш по-здрав, пълноценен и целенасочено,последователно и упорито да работиш върху това. Все пак обаче това е една мека и щадяща терапия, ефекта от която обаче е забележителен, особено при навременна и адекватна помощ. 
ЦВЕТОВЕТЕ
Дванадесетте лечителя, Седемте помощника и всички останали:

1. Agrimony (Агримония, Камшик)Отрицателно състояние: Умствено напрежеие и мъка, скрити зад весела маска. Избягва емоционалната болка.Положително състояние: Честен към емоциите си. Вътрешен мир.

2. Aspen (Трепетлика)Отрицателно състояние: Неясни страхове и предчувствия с неизвестен източник. Подсъзнателна тревожност.Положително състояние: Безстрашие и вяра.

3. Beech (Бук)Отрицателно състояние: Нетолератност, мнителност, перфекционизъм.Положително състояние: Съчувствие и толератност. Приемане.

4. Centaury (Червен кантарион)Отрицателно състояние: Слаба воля, лесно се влияе, не се грижи за себе си. Позволява да бъде използван.Положително състояние: Самоопрделяне и отстояване на себе си. Вътрепна сила.

5. Cerato (Цератостигма)Отрицателно състояние: Не вярва в себе си, колебае се, съмнява се в решенията си, несигурен. Търси съвет от другите.Положително състояние: Вътрешно знание (интуиция) и себеувереност.

6. Cherry Plum (Джанка)Отрицателно състояние: Страх от умствен/емоционален срив и загуба н контрол. Отчаяние и деструктивни импулси.Положително състояние: Душевно спокойствие. Упование в Бог и Божественото.

7. Chestnut Bud (Пъпки от конски кестен)Отрицателно състояние: Повтаря грешките и не се учи от опита си. Повтаря едно и също поведение и навици.Положително състояние: Разчупва старите схеми. Усвоява уроците на живота. Мъдрост.

8. Chicory (Цикория)Отрицателно състояние: Себичност и самосъжаление. Взискателно и собственическо отношение. Емоционална бедност.Положително състояние: Безкористна любов, отдаване. Уважава свободата на другите.

9. Clematis (Повет)Отрицателно състояние: Идеализъм, фантазии, разсеяност, незаинтересованост, бягство от света.Положително състояние: Творческо вдъхновение. Реализъм. Връзка с реалността.

10. Crab Apple (Дива ябълка)Отрицателно състояние: Отхвърляне на себе си, отвращение от себе си. Педант и чистник. Положително състояние: Есенция за пречистване. Приема себе си и се вижда в реална светлина.

11. Elm (Бряст)Отрицателно състояние: Претоварен със задължения. Временно отчяние и затруднения в работата.Положително състояниe: Увереност в себе си и сигурност, че ще се справи със задълженията.

12. Gentian (Горчивка, Тинтява)Отрицателно състояние: Обезкуражаване след неуспех. Реактивна депресия и съмнения. Положително състояниe: Вяра и настойчивост въпреки трудностите.

13. Gorse (Улекс)Отрицателно състояние: Дълбоко отчаяние, безндеждност и примирение. Хронично заболяване.Положително състояниe: Нова надежда, вяра и оптимизъм. Възстановяване.1

4. Heather (Калуна)Отрицателно състояние: Загриженост за себе си, "център на света", постоянно говори. "Нуждаещото се дете".Положително състояниe: Емоционална удовлетвореност, състрадание.

15. Holly (Джел)Отрицателно състояние: Омраза, ревност, завист, подозрителност, гняв, неконтролируеми емоции.Положително състояниe: Любов. Състрадание и отворено сърце. Най-силният лечебен еликсир.

16. Honeysuckle (Нокът)Отрицателно състояние: Живее в миналото, съжалява за миналото, носталгия и мъка по дома.Положително състояниe: Приема миналото и продължава напред, емоционално освобождение.1

7. Hornbeam (Габър)Отрицателно състояние: Умствено и физическо изтощение, умора и досада от всекидневието.Положително състояниe: Възвръщане на силите. Ентусиазъм и енергия.

18. Impatiens (Слабонога)Отрицателно състояние: Нетърпение, раздразнителност, фрустрация и изключително умствено напрежение.Положително състояниe: Търпение, приемане и любезност.

19. Larch (Лиственица)Отрицателно състояние: Недостатъчна увереност, очаква да се провали, чувство за малоценност.Положително състояниe: Увреност в себе си, спонтанност и творческо себеизразяване.

20. Mimulus (Мимулус)Отрицателно състояние: Страх и тревожност с известен източник. Срмежливост и плахост. Интроверт.Положително състояниe: Храброст и самоувереност.

21. Mustard (Синап) Отрицателно състояние: Неочаквана и необяснима черна депресия. Силно отчяние и мъка.Положително състояниe: Радост и вътрешен покой. Мир и присъствие на духа.

22. Oak (Дъб)Отрицателно състояние: Депресия поради претоварване с работа. Не проявява гъвкавост в борба с трудностите.Положително състояниe: Възвръща силата и стабилността си. Приема гранниците на възможностите си. Знае кога да отстъпи

23. Olive (Маслина)Отрицателно състояние: Крайно изтощение след непрекъснат стрес или продължителна борба.Възстановяване след боледуване. Положително състояниe: Възстановяване и подмладяване. Енергия и подхранване.

24. Pine (Бор)Отрицателно състояние: Вина, самообвинение, прекомерна самокритичост. Съжаление и угризения.Положително състояниe: Прошка и себеприемане.

25. Red Chestnut (Червен конски кестен)Отрицателно състояние: Прекомерен страх, загриженост и тревога за другите, специално за любимите хора.Положително състояниe: Вътрешен мир. Вяра в нормалния ход на живота. Обективност в грижите за другите и за себе си.

26. Rock Rose (Желтак)Отрицателно състояние: Шок, ужас, паника и изключителен страх. Кошмари. Остра криза. Положително състояниe: Превъзмогване, непоколебимост, спокойствие.

27. Rock Water (Скална/изворна вода)Отрицателно състояние: Самоотрицание, саможертва, строгост към себе си.Положително състояниe: Гъвкавост и вътрешна свобода, отворен за чувствата си.

28. Scleranthus (Хрущялка)Отрицателно състояние: Несигурност, колебание, неспососбност за вземане на решения. Положително състояниe: Равновесие и устойчивост, решителност и вътрешна сигурност.

29. Star of Bethlehem (Гарвански лук) Отрицателно състояние: Умствен/физически/душевен шок. Скорошна или отдавнашна травма.Положително състояниe: Мир и покой. Успокоение и изцеление. Пробуждане и преориентиране, нови перспективи.

30. Sweet Chestnut (Ядлив кестен)Отрицателно състояние: "Тъмната нощ на душата".Положително състояниe: Сила, кураж и самоувереност.

31. Vervain (Върбинка)Отрицателно състояние: Екстремизъм и фанатизъм, свръхентусизъм.Положително състояниe: Умереност и толерантност, дисциплина и въздържание.

32. Vine (Лоза)Отрицателно състояние: Властен, безмилостен и непреклонен. Амбициозен и тираничен. Агресивен.Положително състояниe: Положителни лидерски качества. Толерантност и безкористно служене. Смирение.

33. Walnut (Орех)Отрицателно състояние: Промени в живота, свръхчувствителност към влияния и идеи. "Разбивач на стари връзки".Положително състояниe: Свобода и кураж да следва пътя си. Раздяла с миналото.

34. Water Violet (Блатна перушина, Хотония)Отрицателно състояние: Гордост, надменност, резервираност и напрегнатост. Схващания на тялото. Изолация.Положително състояниe: Способност да сподели способностите си с другите, любезност и състрадание.

35. White Chestnut (Бял конски кестен)Отрицателно състояние: Тревоги, въображаеми спорове, натрапливи мисли. Умът се върти около все едно и също нещо.Положително състояниe: Умствен покой и тишина. Яснота. Вътрешен мир.

36. Wild oat (Див овес, Овсига)Отрицателно състояние: Несигурност за посоката на живота. Неудовлетвореност и усещане за нереализираност.Положително състояниe: Усеща, че следва призванието и постиг целите си. Изразява вътрешната си мотивация. Себереализация.

37. Wild Rose (Шипка)Отрицателно състояние: Апатия и застой. Отрицателна нагласа, безнадеждност. Положително състояниe: Жизненост, интерес към живота и радост. Мотивация.

38. Willow (Върба)Отрицателно състояние: Обида и горчивина. Обвинява другите. Жертва на съдбата. Отрицателни и деструктивни мисли.Положително състояниe: Прошка. Приема личните си отговорности. Положителни мисли, оптимизъм и вяра. 

Всичките тридесет и осем есенции пък са обединени в седем групи, които отговарят на седемте вътрешни планети в астрологията.  На всяка от тях съответства есенция и това са седемте помощника. Целта на седемте помощника е справяне с хронично вкоренени отрицателни вибрационни модели, които може да засенчват типа първичен личност.

- За прекомерна грижа към околните - Скална вода, Луна
Цикория, Върбинка, Бук


- За хора чувствителни към чужди влияния и идеи – Лоза , Слънце, 
Орех, Джел, Камшик, Червен кантарион,

- За потиснатост и отчаяние –  Дъб, Юпитер
Киселица, Върба, Витлеемска звезда, Синап, Лиственица, Бор, Бряст, Сладък кестен


- За страдащите от самота и непопулярно държание -   Калуна, Венера
Водна теменуга, Слабонога


- За страдащите от несигурност- Див овес, Меркурий 
Габър, Церато, Хрущялка, Тинтява


- За тези, които изпитват страх –   Прищеп , Сатурн
Трепетлика, Джанка,  Скална роза, Мимулус


- За тези у които липсва интерес към живота и настоящето- Маслина, Марс

Повет, Нокът, Шипка, Бял кестен, Кестенова пъпка


По отношение на Дванадесетте лечителя е интересен факта, че д-р Бах е бил посветен в Астрологията и споделя идеята, че нашата душевно-емоционална нагласа се определя от лунния знак в хороскопа. Той описва дванадесетте типа, като дванадесет големи житейски урока и смята, че през живота си ние се съсредоточаваме в един от тях. От гледна точка на Астрологията, лунният знак отразява инстинктивните ни реакции или първичните модели на поведение, емоционалната ни структура.Следователно като преодоляваме дълбоко заседналите в нас първични негативни емоционални тендеции, определени от позицията и статуса на Луната в хороскопа, изживяваме градивно предизвикателствата на живота и неговите главни уроци. Есенциите на д-р Бах подпомагат този процес трансформирайки изявата на качествата и заложбите от негативна към позитивна и конструктивна посока. 


Зодиакален знак                 Цвете                                            -                                              +           

Овен                            Слабонога                              Нетърпение                     Търпение
Телец                           Тинтява                                 Съмнение                          Доверие
Близнаци                      Церато                                 Неувереност                      Мъдрост
Рак                                Повет                                   Незаинтересованост          Благост
Лъв                               Върбинка                             Свръхентусиазъм              Толерантност
Дева                             Червен кантарион                Раболепие                          Сила
Везни                            Хрущялка                             Нерешителност                Постоянство
Скорпион                     Цикория                                Придричивост                  Любов
Стрелец                       Агримония                            Безпокойство                    Вътрешен мир
Козирог                       Мимулус                                Страх                                 Храброст
Водолей                      Водна теменуга                     Високомерие                     Споделяне
Риби                            Скална роза                            Ужас                                   Смелост   

Няма коментари:

Публикуване на коментар